Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Постанова №5 7 7 до про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 13.57kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.06kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 34.48kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 24kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 86.49kb.
Южноукраїнська міська рада 1 33.1kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №1182-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 26 липня 2012 року
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу – Керімова Раміла Ракіфовича, у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» (далі по тексту – ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», ТОВ «НРПХПУ», Реєстратор) (код за ЄДРПОУ 33152670; місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 12; розрахунковий рахунок: №26000192563 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805; телефони, факс, інші засоби зв’язку: (044) 284-98-92),, (керівник та/або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з’явились),
встановив:
Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №1201-ЦД-1-Р від 17.07.2012 року факт порушення ТОВ «НРПХПУ» вимог:

- п. 3.2 розділу 3 «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 року №98 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 року за №706/4927 (далі по тексту – Положення №98), а саме:

- на дату припинення ведення реєстру ПАТ «Блокбастер-Київ» 01.08.2011 року реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» на підставі розпорядження емітента ПАТ «Блокбастер-Київ», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 цього Положення (а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Блокбастер-Київ» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально), припинив операції у системі реєстру ПАТ «Блокбастер-Київ» та склав реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) ПАТ «Блокбастер-Київ» станом на цю дату;

- на дату припинення ведення реєстру ПрАТ «Павлоградхліб» 15.08.2011 року реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» на підставі розпорядження емітента ПрАТ «Павлоградхліб», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 цього Положення (а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Павлоградхліб» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально), припинив операції у системі реєстру ПрАТ «Павлоградхліб» та склав реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) ПрАТ «Павлоградхліб» станом на цю дату;

- на дату припинення ведення реєстру ПАТ «Криворіжхліб» 25.08.2011 року реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» на підставі розпорядження емітента ПАТ «Криворіжхліб», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 цього Положення (а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Криворіжхліб» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально), припинив операції у системі реєстру ПАТ «Криворіжхліб» та склав реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) ПАТ «Криворіжхліб» станом на цю дату;

- на дату припинення ведення реєстру ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 04.10.2011 року реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» на підставі розпорядження емітента ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 цього Положення (а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально), припинив операції у системі реєстру ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» та склав реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» станом на цю дату.

Згідно п. 3.2 розділу 3 Положення №98 на дату припинення ведення реєстру реєстроутримувач:

- припиняє будь-які операції в системі реєстру;

- на підставі розпорядження емітента, що надається відповідно до пункту 2.4 розділу 2 цього Положення, складає реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) станом на цю дату у 2, 3 чи 4 примірниках (по одному - емітенту; обраному емітентом депозитарію; обраному емітентом зберігачу, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомили належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; Національному депозитарію України як уповноваженому на зберігання в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному депозитарії України). До реєстру не повинна включатися інформація про власників іменних цінних паперів, які знерухомили належні їм акції у номінального утримувача.

Згідно п. 2.4 розділу 2 Положення №98 протягом 5 робочих днів з дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі емітент повинен надати реєстроутримувачу, зокрема копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування, завірену органом, що його видав, або нотаріально.

- п. 5 розділу VII «Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.10.2006 року №1000 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 року за №49/13316 (із змінами та доповненнями) (далі по тексту - Положення №1000), а саме:

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» не проаналізував пакет прийнятих документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру ПАТ «Блокбастер-Київ», що пов’язані з оформленням документів, що входять до пакета, відповідно до вимог Положення №98, а саме здійснив закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Блокбастер-Київ» 01.08.2011 року на підставі розпорядження емітента ПАТ «Блокбастер-Київ», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 Положення №98, а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Блокбастер-Київ» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально;

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» не проаналізував пакет прийнятих документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру ПрАТ «Павлоградхліб», що пов’язані з оформленням документів, що входять до пакета, відповідно до вимог Положення №98, а саме здійснив закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Павлоградхліб» 15.08.2011 року на підставі розпорядження емітента ПрАТ «Павлоградхліб», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 Положення №98, а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Павлоградхліб» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально;

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» не проаналізував пакет прийнятих документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру ПАТ «Криворіжхліб», що пов’язані з оформленням документів, що входять до пакета, відповідно до вимог Положення №98, а саме здійснив закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Криворіжхліб» 25.08.2011 року на підставі розпорядження емітента ПАТ «Криворіжхліб», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 Положення №98, а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Криворіжхліб» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально;

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» не проаналізував пакет прийнятих документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат», що пов’язані з оформленням документів, що входять до пакета, відповідно до вимог Положення №98, а саме здійснив закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 04.10.2011 року на підставі розпорядження емітента ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 Положення №98, а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально.

Згідно п. 5 розділу VII Положення №1000 реєстроутримувач аналізує пакет прийнятих документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру. При цьому реєстроутримувач аналізує, зокрема оформлення документів, що входять до пакета, відповідно до вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів України.п. 2 розділу VII Положення №1000, а саме:

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» відповідно до Положення №98 здійснив 01.08.2011 року закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Блокбастер-Київ» та склав реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) ПАТ «Блокбастер-Київ» станом на цю дату без достатності підстав для проведення цих операцій, а саме на підставі розпорядження емітента ПАТ «Блокбастер-Київ», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 Положення №98, а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Блокбастер-Київ» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально;

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» відповідно до Положення №98 здійснив 15.08.2011 року закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Павлоградхліб» та склав реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) ПрАТ «Павлоградхліб» станом на цю дату без достатності підстав для проведення цих операцій, а саме на підставі розпорядження емітента ПрАТ «Павлоградхліб», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 Положення №98, а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Павлоградхліб» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально;

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» відповідно до Положення №98 здійснив 25.08.2011 року закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Криворіжхліб» та склав реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) ПАТ «Криворіжхліб» станом на цю дату без достатності підстав для проведення цих операцій, а саме на підставі розпорядження емітента ПАТ «Криворіжхліб», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 Положення №98, а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Криворіжхліб» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально;

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» відповідно до Положення №98 здійснив 04.10.2011 року закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» та склав реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» станом на цю дату без достатності підстав для проведення цих операцій, а саме на підставі розпорядження емітента ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат», що надано з порушенням вимог п. 2.4 розділу 2 Положення №98, а саме свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» у бездокументарній формі існування не завірене органом, що його видав, або нотаріально;

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» не проаналізував прийняті від емітентів ЗАТ «Переробник», ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» та ПАТ «Жовтоводський хлібокомбінат» документи на достатність підстав для складання реєстру акціонерів ЗАТ «Переробник» станом на 17.03.2012 року, ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» станом на 30.04.2012 року та ПАТ «Жовтоводський хлібокомбінат» станом на 27.04.2012 року, та склав Реєстри власників іменних цінних паперів ЗАТ «Переробник» станом на 17.03.2012 року, ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» станом на 30.04.2012 року та ПАТ «Жовтоводський хлібокомбінат» станом на 27.04.2012 року без достатності підстав для виконання цих дій, а саме: Запит ЗАТ «Переробник» від 17.03.2012 року на складання реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «Переробник» станом на 17.03.2012 року, Запит ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» від 19.03.2012 року на складання реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» станом на 30.04.2012 року та Запит ПАТ «Жовтоводський хлібокомбінат» від 19.03.2012 року на складання реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Жовтоводський хлібокомбінат» станом на 27.04.2012 року не містять повне найменування емітента та підставу для складання реєстру.

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» у зв’язку з недостатністю підстав для складання реєстрів власників іменних цінних паперів ЗАТ «Переробник» станом на 17.03.2012 року, ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» станом на 30.04.2012 року та ПАТ «Жовтоводський хлібокомбінат» станом на 27.04.2012 року не направив емітентам ЗАТ «Переробник», ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» та ПАТ «Жовтоводський хлібокомбінат» мотивовані відмови у складанні реєстрів акціонерів ЗАТ «Переробник» станом на 17.03.2012 року, ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» станом на 30.04.2012 року та ПАТ «Жовтоводський хлібокомбінат» станом на 27.04.2012 року.

Згідно п. 2 розділу VII Положення №1000 у разі звернення до реєстроутримувача будь-якої особи він виконує такі дії, зокрема:

- аналізує пакет прийнятих документів на достатність підстав для виконання дій, що вимагаються;

- у разі недостатності підстав для проведення операції направляє особі, яка звернулася, у строк, установлений цим Положенням, мотивовану відмову в письмовому вигляді. Зазначена відмова повинна містити пояснення із посиланням на конкретні пункти цього Положення та всі виявлені при розгляді документів порушення;

- у разі достатності підстав для проведення операції виконує в системі реєстру дії, які вимагаються згідно з поданими документами, з обов'язковим відображенням цих дій на відповідних рахунках та в облікових журналах.

п. 9 розділу IІІ Положення №1000, а саме:

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» не зробив запис у Журналі обліку запитів про дату виконання розпорядження емітента ПАТ «Криворіжхліб» щодо припинення 25.08.2011 року операцій у системі реєстру ПАТ «Криворіжхліб» та складання реєстру власників іменних цінних паперів (списку власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) ПАТ «Криворіжхліб» станом на цю дату;

- реєстроутримувач ТОВ «НРПХПУ» не зробив запис у Журналі обліку запитів про дату припинення ведення системи реєстру ВАТ «Центрелеватормлинбуд», а саме 14.11.2011 року.

Згідно п. 9 розділу ІII Положення №1000 у журналі обліку запитів у хронологічному порядку ведеться облік запитів щодо стану системи реєстру, видачі виписок та реєстру, відмови та підстави для відмови у виконанні запитів. У журналі обліку запитів може також здійснюватися облік отриманих документів, що є підставою для внесення змін до системи реєстру, та контроль за дотриманням термінів обробки отриманих запитів. Для кожного такого запиту в журналі обліку запитів робиться запис, який містить такий мінімальний набір реквізитів, зокрема дату виконання або відмови від виконання.п. 5 розділу VІІІ Положення №1000, а саме:

- ТОВ «НРПХПУ» 21.11.2011 року передало систему реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Центрелеватормлинбуд» до реєстратора ТОВ «Об’єднаний фондовий реєстратор - Запоріжжя» без копії рішення уповноваженого органу емітента про обрання нового або тимчасового реєстратора, засвідченого відповідно до законодавства.

Згідно п. 5 розділу VІІІ Положення №1000 підставою для передачі системи реєстру та укладання договору з відповідним реєстратором є копія рішення уповноваженого органу емітента про обрання нового або тимчасового реєстратора, засвідчена відповідно до законодавства.

пп. 2.4 п. 2 розділу IV Положення №1000, а саме:

- Анкета юридичної особи ТОВ «Сільгоспмаркет» від 08.05.2012 року, яка була подана до ТОВ «НРПХПУ» 16.05.2012 року для відкриття особового рахунку у системі реєстру ПАТ «Жовтоводський хлібозавод», не містить номер особового рахунку зареєстрованої особи/емітента, номер запису про відкриття рахунку в журналі, та посади відповідального фахівця реєстратора, який обробив анкету;

- Анкета юридичної особи ТОВ «Трейдкомконсалт» від 08.05.2012 року, яка була подана до ТОВ «НРПХПУ» 16.05.2012 року для відкриття особового рахунку, не містить номер особового рахунку зареєстрованої особи/емітента, номер запису про відкриття рахунку в журналі, та посади відповідального фахівця реєстратора, який обробив анкету.

Згідно пп. 2.4 п. 2 розділу IV Положення №1000 Анкета юридичної особи містить, зокрема: номер особового рахунку зареєстрованої особи/емітента, номер запису про відкриття рахунку в журналі та посаду відповідального фахівця реєстратора, який обробив анкету.пп. 2.3 п. 2 розділу IV Положення №1000, а саме:

- Анкета фізичної особи Рибальської Ф.О. від 15.06.2011 року, яка була подана до ТОВ «НРПХПУ» 05.07.2011 року для відкриття особового рахунку у системі реєстру ПАТ «Новомосковський хлібозавод» не містить усіх реквізитів, що заповнюються реєстратором, а саме статус особи (власник іменних цінних паперів, співвласник іменних цінних паперів, уповноважена особа, заставодержатель), номер особового рахунку зареєстрованої особи, дати його відкриття, номер запису про відкриття рахунку в журналі адміністративних операцій;

- Анкета фізичної особи Ващенко М.С. від 22.08.2011 року, яка була подана до ТОВ «НРПХПУ» 22.08.2011 року для унесення до системи реєстру ПАТ «Жовтоводський хлібозавод» змін щодо інформації про зареєстровану особу Ващенко М.С., що не стосуються цінних паперів, не містить усіх реквізитів, що заповнюються реєстратором, а саме: номер особового рахунку зареєстрованої особи, дати його відкриття, номер запису про відкриття рахунку в журналі адміністративних операцій та посади відповідального фахівця реєстратора, який зареєстрував анкету;

- Анкета фізичної особи Молотаєвої Л.М. від 12.05.2011 року, яка була подана до ТОВ «НРПХПУ» 15.08.2011 року для проведення ідентифікації Молотаєвої Л.М. у системі реєстру ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» у зв’язку з переоформленням прав власності на цінні папери за наслідками успадкування, не містить усіх обов’язкових реквізитів, що вказуються зареєстрованою особою, а саме громадянство, та усіх реквізитів, що заповнюються реєстратором, а саме номер особового рахунку зареєстрованої особи, дати його відкриття, номер запису про відкриття рахунку в журналі адміністративних операцій, та прізвища, ім'я, по батькові та посади відповідального фахівця реєстратора, який зареєстрував анкету.

Згідно пп. 2.3 п. 2 розділу IV Положення №1000 Анкета фізичної особи містить такі дані, зокрема:

- обов'язкові реквізити, що вказуються зареєстрованою особою, а саме: громадянство;

- реквізити, що заповнюються реєстратором, а саме: статус особи (власник іменних цінних паперів, співвласник іменних цінних паперів, уповноважена особа, заставодержатель), номер особового рахунку зареєстрованої особи, дату його відкриття, номер запису про відкриття рахунку в журналі адміністративних операцій, підпис, прізвище, ім'я, по батькові та посаду відповідального фахівця реєстратора, який зареєстрував анкету.

пп. 2.1 п. 2 розділу IV Положення №1000, а саме:

- Передавальні розпорядження ЗАТ «Укрзернопром» від 16.05.2012 року, що було підставою для унесення 16.05.2012 року до системи реєстру ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» та ПАТ «Жовтоводський хлібокомбінат» записів про перехід прав власності за цінними паперами з зареєстрованої особи ЗАТ «Укрзернопром» на Приватне підприємство «Домініон-Зембуд» за наслідками цивільно-правових договорів (купівля-продаж) не містять:

- дати проведення операцій (заповнюється реєстроутримувачем);

- всієї інформації про випуск цінних паперів, щодо яких проводиться операція, а саме код цінних паперів;

- серії та номери сертифікатів, що додаються до розпорядження та підлягають погашенню при проведенні операції (тільки для документарної форми іменних цінних паперів).

Згідно пп. 2.1 п. 2 розділу IV Положення №1000 Передавальне розпорядження містить такі дані, зокрема;

дату проведення операцій (заповнюється реєстроутримувачем);

інформацію про випуск цінних паперів, щодо яких проводиться операція, а саме: код цінних паперів;

серії та номери сертифікатів, що додаються до розпорядження та підлягають погашенню при проведенні операції (тільки для документарної форми іменних цінних паперів).

пп. 2.5 п. 2 розділу IV Положення №1000, а саме:

- Запит ЗАТ «Переробник» від 17.03.2012 року на складання реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «Переробник» станом на 17.03.2012 року, Запит ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» від 19.03.2012 року на складання реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» станом на 30.04.2012 року та Запит ПАТ «Жовтоводський хлібокомбінат» від 19.03.2012 року на складання реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Жовтоводський хлібокомбінат» станом на 27.04.2012 року не містять, а саме: повне найменування емітента та підставу для складання реєстру.

Згідно пп. 2.5 п. 2 розділу IV Положення №1000 запит на складання реєстру власників іменних цінних паперів, запит на складання переліку (реєстру) акціонерів та розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів мають містити, зокрема: повне найменування емітента та підставу для складання реєстру.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ТОВ «НРПХПУ» листом б/н (вх. №5218 від 17.07.2012 року) надало письмові пояснення з додатками, що були проаналізовані Уповноваженою особою Комісії.ТОВ «НРПХПУ» порушило вимоги законодавства України щодо цінних паперів, за що п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 5 ст. 8 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 3 розділу VII, п. 1.13 розділу ХVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811,


постанови:
1. За порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, накласти на ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» санкцію у вигляді попередження..

2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку.


Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.