Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Постанова №5 7 7 до про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 13.57kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.06kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 34.48kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 24kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 86.49kb.
Тонюк М. О. к е. н., доцент кафедри економіки підприємств двнз «Київський... 1 82.79kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №1168-ЦД-1-Е

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 26 липня 2012 року
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу - Керімова Раміла Ракіфовича, у відношенні відкритого акціонерного товариства «Гарантбуд» (місцезнаходження: 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, буд. 10; ідентифікаційний код: 05428501; р/рахунок 26006301935088 в Новоград-Волинському вiддiленні ПIБ, МФО 311711; телефон (04141) 55040), (керівник та\або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),
ВСТАНОВИВ:
відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 16.07.2012 року №1185-ЦД-1-Е факт порушення ВАТ «Гарантбуд» вимог п.10 ст.8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, а саме: невиконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 26.12.2011 року №98-П-ЖИ, термін виконання якого закінчився 15.03.2012 р.

Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 26.12.2011 року №98-П-ЖИ було винесено стосовно порушення вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та частини 2 пункту 1 глави 7 розділу V "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1591, зареєстованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 №97/13364 (із змінами та доповненнями), а саме: нерозкриття ВАТ "Гарантбуд" річної інформації за 2010 рік.

На виконання Розпорядження від 26.12.2011 року №98-П-ЖИ ВАТ "Гарантбуд" жодних пакетів документів не надавало, що свідчить про невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери.

Відповідно до п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право, зокрема, надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ «Гарантбуд» письмових пояснень, клопотань та/або заперечень надано не було.

ВАТ «Гарантбуд» не виконало розпорядження Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів від 26.12.2011 року №98-П-ЖИ, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 10 ст. 8, п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3 Розділу VII, п. 1 Розділу XIV, п. 1.8. Розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 року №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811 (із змінами та доповненнями),
ПОСТАНОВИВ:
1. За невиконання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів накласти на ВАТ «Гарантбуд» штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

2. Винести у відношенні ВАТ «Гарантбуд» розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери;

3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.
Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.
Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.