Постанова №109-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Львів 08 жовтня 2010 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №096-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 50.27kb.
З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення... 1 57.35kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Постанова №5 7 7 до про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 13.57kb.
Постанова №176 -зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 129.46kb.
В. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. 2 532kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова №109-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - страница №1/1ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №109-ЛВ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м.Львів 08 жовтня 2010 року
Я, уповноважена особа Комісії – начальник Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Савицька Діана Ігорівна , розглянувши у присутності:

Мартинів Руслани Зіновіївни – головного спеціаліста-юрисконсульта відділу роботи з емітентами та професійними учасниками ринку цінних паперів

у відношенні ВАТ "Буський пивоварний завод" (місцезнаходження:80500, Львівська область, Буський р-н, вул.Львівська,8; засоби зв`язку: тел (03264) 2-11-64; код ЄДРПОУ00382616 ; р/р 26004146601 в АКБ «Інтеграл» м.Київ; МФО 32073; керівник Ружицький Вадим Петрович)
в с т а н о в и л а :

Під час аналізу бази даних Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлено, що товариством порушено вимоги ч.1 ст. 39, ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV та пункту 1 глави 7 розділу V “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року №97/13364 (зі змінами), оскільки емітентом не опубліковано в офіційному друкованому виданні регулярну інформацію за 2009 рік.

Щодо викладених вище обставин необхідно зазначити наступне.

Відповідно до ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-ІV регулярна інформація про емітента – річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді).

Річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України,Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Строки, порядок та форми розкриття регулярної інформації про емітента встановлено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у «Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за №97/13364 (далі «Положення»).Відповідно до абзацу 3 пункту 1 глави 7 розділу V Положення, річна інформація опубліковується в офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Проте, ВАТ "Буський пивоварний завод" не опублікував в офіційному друкованому виданні Комісії річну інформацію за 2009 рік .

Факт вчинення цього правопорушення підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів №109-ЛВ від 01 жовтня 2010 року та іншими наявними у справі доказами.

Згідно зі статтями 1, 27 та 28 Закону України "Про інформацію" під інформацією розуміються документовані або публічно оголошені відомості, порядок одержання, використання, поширення і зберігання яких передбачений правовими нормами.

Таким чином, порушивши вимоги законодавства України про цінні папери щодо опублікування інформації, опублікування якої у встановлені терміни передбачене законодавством України, ВАТ "Буський пивоварний завод" – як учасник ринку цінних паперів вчинило правопорушення на ринку цінних паперів, відповідальність за яке передбачено п.5 ч.1 ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Пом`якшуючі та обтяжуючі відповідальність обставини - відсутні.

Враховуючи вищенаведене, на підставі статей 8, 11 і 12 Закону України "Про державне регулювання на ринку цінних паперів в Україні" та керуючись п.1, 3 розділу VII та п.1.3 розділу XVII "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року №2272 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 року за №120/14811),

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. За неопублікування інформації застосувати до ВАТ "Буський пивоварний завод" штрафну санкцію у розмірі 20 (двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дану постанову направити ВАТ "Буський пивоварний завод".

3. ВАТ "Буський пивоварний завод":  1. протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови перерахувати суму штрафу в доходи Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції" на рахунки, що відкриваються на ім`я територіальних органів Державного казначейства України по місцю знаходження платника;

  2. у 5-денний термін з моменту виконання постанови направити до Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м.Львів, пл.Міцкевича 8, ІІІ-ій поверх) разом із супровідним листом копію розрахункового документу, що підтверджує виконання цієї постанови.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством України порядку.Уповноважена особа Комісії Д.Савицька

Представник емітента на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних не з`явився.