Постанова №102 кі про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Постанова №355-лу про накладення санкцій за правопорушення на ринку... 1 50.11kb.
Постанова №451-лу про накладення санкцій за правопорушення на ринку... 1 63.46kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Постанова №5 7 7 до про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 13.57kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.06kb.
Акафiст святому архистратигу божому михаїлу 1 90.01kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова №102 кі про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів - страница №1/1

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ПОСТАНОВА № _102_ - КІ

про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Кіровоград __02 листопада_ 2010р.
Я, уповноважена особа Комісії, Масленніков Микола Олексійович – начальник Кіровоградського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який діє згідно «Положення про Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», затверджене Рішенням Комісії №585 від 14.10.05р., та Наказу №264-К від 05.09.2006р. ДКЦПФР, на підставі ст.9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності заступника начальника управління – начальника відділу контрольно-правової роботи – Харченко Тетяни Сергіївни, головного спеціаліста відділу контрольно-правової роботи – Шевченко Тетяни Володимирівни,

у відношенні ВАТ по виробництву сільськогосподарської техніки “Червона зірка”, код ЄДРПОУ 05784437; місцезнаходження: 25006, м.Кіровоград, вул.Медведєва, 1; тел. 39-54-74; п/р 2600101552507 в АТ «Укрексімбанк» м.Кіровоград, МФО 323389


встановив порушення законодавства про цінні папери:

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміни відбулись відповідно протоколу засідання Наглядової ради емітента 21.08.2010р.) розміщена у стрічці новин ДКЦПФР 27.08.2010р. з порушенням встановленого терміну, що не відповідає вимогам ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та розділ ІІ гл.3 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за №97/13364.

Факти вчинення зазначених порушень підтверджуються актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 26.10.2010р. №102–КІ.

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю представника ВАТ по виробництву сільськогосподарської техніки “Червона зірка” за довіреністю (від 01.11.2010р.), Пилипенко Л.М..


Враховуючи вищевикладене, на підставі п.6 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні",
Постановив:


  1. За нерозміщення інформації в установлений термін застосувати до ВАТ по виробництву сільськогосподарської техніки “Червона зірка” санкції у вигляді накладення штрафу у розмірі _10_ неоподаткованих мінімумів доходів громадян або _170_ грн. 00 коп..

  2. Суму штрафу, накладеного на ВАТ по виробництву сільськогосподарської техніки “Червона зірка” перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок відділення державного казначейства за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 31112106700002 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 101, одержувач – УДК у м.Кіровограді, код одержувача – 24145329, банк одержувача – ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016 протягом 15 днів з дати отримання цієї постанови.

Копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови направити протягом п’яти робочих днів в Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул.Леніна , 64/53 , кім. 602.

3. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.Уповноважена особа Комісії
Постанову мені оголошено _____________________ 2010 р.
З правами особи, до якої застосована санкція , ознайомлений.
Відповідач ___________________

(підпис)