Постанова №096-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів місто Львів 22 вересня 2010 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення... 1 57.35kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №109-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 45.93kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Постанова №1872-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.74kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Постанова №5 7 7 до про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 13.57kb.
Славутицька міська рада київської області 1 11.89kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова №096-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - страница №1/1
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ

З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №096-ЛВ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

місто Львів 22 вересня 2010 року

Я, уповноважена особа Комісії, Савицька Діана Ігорівна, начальник Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розглянувши у присутності:  • Якубович Марії Андріївни – начальника відділу по роботі з емітентами та професійними учасниками ринку цінних паперів,

  • Манька Любомира івановича – представника ВАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» (довіреність від 04.08.2010р.),

матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький хлібокомбінат» (місцезнаходження: 82100, Львівcька обл., м. Дрогобич, вул. Рєпіна, 8; тел. (03244) 3-81-15; код ЄДРПОУ - 00376389; поточний рахунок № 26007266726 у ВАТ «РайффайзенБанкАваль», МФО - 325741; голова правління – Кічак Василь Михайлович),

В С Т А Н О В И Л А :

Під час аналізу особливої інформації про зміни у посадових осіб емітента, наданої до Львівського територіального управління Комісії ВАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» 18 серпня 2010 року (вх.№1365) встановлено, що товариством порушено вимоги статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-ІV та пункту 1, 6 глави 2 та п.1 глави 3 розділу II “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів” (зі змінами та доповненнями) затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року №97/13364 в частині неподання до Комісії в терміни встановлені законодавством особливої інформації, яка виникла 16 червня 2010 року.

А саме, особливу інформацію подано до Комісії 18 серпня 2010 року (останній день подання припадав на 02 липня 2010 року).
Щодо вищевикладених обставин необхідно зазначити наступне.

Відповідно до вимог п.1 ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» особлива інформація – інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні папери.

До особливої інформації належать, зокрема, відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Строки, порядок і форми подання особливої інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку регулюється нормами "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (надалі - Положення), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1591 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за №97/13364 (зі змінами).

Відповідно до п.4. глави 1 розділу ІІ «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за №97/13364 (зі змінами) обов`язок емітента цінних паперів щодо розкриття особливої інформації виникає з дати вчинення будь-якої дії, що може вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

Відповідно до ч.1 п.1 глави 3 розділу ІІ “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів” розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії.

Пунктом 1 глави 3 розділу ІІ Положення передбачено, що особлива інформація подається до Комісії протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії.

У випадку виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, згідно з пунктом 6 глави 2 розділу ІІ Положення, датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.

ВАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» не розкрито у встановлені терміни особливу інформацію на фондовому ринку про зміни складу посадових осіб, яка виникла 17 червня 2010 року.

Особливу інформацію про зміни складу посадових осіб ВАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» подано до територіального управління Комісії 18 серпня 2010 року (останній день подання припадав на 02 липня 2010 року).Факт вчинення цих правопорушень підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів №096-ЛВ від 22 вересня 2010 року та іншими наявними у справі доказами.

Згідно зі статтями 1, 27 та 28 Закону України "Про інформацію" під інформацією розуміються документовані або публічно оголошені відомості, порядок одержання, використання, поширення і зберігання яких передбачений правовими нормами.

Таким чином, ВАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» - як юридична особа, порушило вимоги законодавства України про цінні папери щодо подання інформації державному органу (Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку), подання якої передбачено чинним законодавством.

Пом`якшуючі та обтяжуючі відповідальність обставини - відсутні.

Враховуючи вищенаведене, на підставі статей 8, 11 і 12 Закону України "Про державне регулювання на ринку цінних паперів в Україні та керуючись п.1, 3 розділу VII та п.1.7 розділу XVII "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій" (зі змінами), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року №2272 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 року за №120/14811,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. За неподання особливої інформації до Комісії в терміни, встановлені законодавством, застосувати до ВАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» штрафну санкцію у розмірі ____ ( _____________ ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дану постанову направити ВАТ «Дрогобицький хлібокомбінат».

3. ВАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»:  1. протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови перерахувати суму штрафу в доходи Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції" на рахунки, що відкриваються на ім`я територіальних органів Державного казначейства України по місцю знаходження платника;

  2. у 5-денний термін з моменту виконання постанови направити до Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м.Львів, пл.Міцкевича 8, ІІІ-ій поверх) разом із супровідним листом копію розрахункового документу, що підтверджує виконання цієї постанови.

Рішення може бути оскаржене протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством України порядку.
Уповноважена особа Комісії Д.Савицька
Постанову мені оголошено "_____"_______________2010 року.

З правами особи, до якої застосована санкція, ознайомлений.Представник ВАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»

_______________ ( __________________ )