Постанов Кабінету Міністрів України від 28. 09 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення на публічне обговорення виноситься проект постанови... 1 170.89kb.
На виконання Законів України "Про охорону дитинства", " Про державний... 1 35.37kb.
Постанова від 10 вересня 2008 р. N 837 1 40.41kb.
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 1 72.46kb.
Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав... 1 68.86kb.
Загальний порядок 1 91.48kb.
1. Затвердити Положення про організацію професійного навчання незайнятого... 1 156.56kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2012 р. №661 1 24.33kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 21 листопада 2012 р 1 305.62kb.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р 1 88.1kb.
В доповнення до утворення постановою Кабінету Міністрів України від 29. 1 335.19kb.
Загрози і виклики політичної кризи для суспільства (70) 3 688.02kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанов Кабінету Міністрів України від 28. 09 - страница №1/3

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.11.2005 N 623/404

Про затвердження Інструкції про порядок спеціального

використання риби та інших водних живих ресурсів

Відповідно до Законів України "Про тваринний світ"

( 2894-14 ), "Про охорону навколишнього природного середовища"

( 1264-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від 28.09.96

N 1192 ( 1192-96-п ) "Про затвердження Тимчасового порядку ведення

рибного господарства і здійснення рибальства", від 10.08.92 N 459

( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів на спеціальне

використання природних ресурсів і встановлення лімітів

використання ресурсів республіканського значення" (із змінами) та

з метою вдосконалення управління в галузі охорони, відтворення та

використання водних живих ресурсів НАКАЗ У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок спеціального

використання риби та інших водних живих ресурсів (додається).


2. Голові Державного департаменту рибного господарства

Мінагрополітики України Качному О.С. у встановленому порядку

подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції

України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ

Міністерства охорони навколишнього природного середовища та

ядерної безпеки України і Державного комітету рибного господарства

України від 10.02.2000 N 34/13 ( z0106-00 ) "Про затвердження

Інструкції про порядок спеціального використання водних живих

ресурсів" (зареєстровано в Мін'юсті України 25.02.2000 за

N 106/4327).


4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра охорони навколишнього природного середовища України

Гриценка А.В. та голову Державного департаменту рибного

господарства Мінагрополітики України Качного О.С.


Міністр аграрної

політики України О.П.Баранівський


Міністр охорони навколишнього

природного середовища України П.М.Ігнатенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України,

Міністерства охорони

навколишнього природного

середовища України

11.11.2005 N 623/404

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок спеціального використання

риби та інших водних живих ресурсів

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена у відповідності до Законів

України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), "Про охорону

навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про виключну

(морську) економічну зону України" ( 162/95-ВР ), "Про рибу, інші

водні живі ресурси та харчову продукцію з них" ( 486-15 ), "Про

ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),

"Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), постанов

Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 459 ( 459-92-п ) "Про

порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних

ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів

загальнодержавного значення" (із змінами), від 20.11.2000 N 1719

( 1719-2000-п ) "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для

певних видів господарської діяльності".

Інструкція визначає порядок спеціального використання риби та

інших водних живих ресурсів загальнодержавного значення (крім

видів, які занесені до Червоної книги України) підприємствами,

установами, організаціями незалежно від форм власності,

громадянами України, іноземцями й особами без громадянства (далі -

користувачі) у рибогосподарських водних об'єктах, у тому числі

внутрішніх морських водах і територіальному морі, виключній

(морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.
1.2. Основні терміни та поняття, які використовуються в цій

Інструкції:

бирка для маркування знарядь лову - предмет установленого

національним стандартом зразка, який призначено для маркування

знарядь лову;

вилучення риби та інших водних живих ресурсів - вилов

(добування, збирання тощо) з природного або штучного середовища

риби та інших водних живих ресурсів за допомогою знарядь лову;

відповідальний за вилучення риби та інших водних живих

ресурсів - особа, яка здійснює ведення промислового журналу та

відповідає за вилучення риби та інших водних живих ресурсів з

водного об'єкта та їх облік;

група видів - сукупність споріднених за морфологічними,

біологічними чи промисловими характеристиками видів риби та інших

водних живих ресурсів;

дослідно-конструкторський лов - вилучення риби та інших

водних живих ресурсів з метою з'ясування доцільності використання

знарядь, засобів лову для здійснення промислу;

дослідний лов - науково-дослідний, науково-промисловий,

контрольний, дослідно-конструкторський лов, вилучення риби та

інших водних живих ресурсів для подальшого відтворення та

з'ясування біологічного і санітарно-епідеміологічного стану;

дозвіл на спеціальне використання риби та інших водних живих

ресурсів (далі - дозвіл) - офіційний документ, який засвідчує

право користувача на спеціальне використання риби та інших водних

живих ресурсів, крім промислового вилову риби та інших водних

живих ресурсів, у межах отриманої квоти, ліміту;

журнал обліку вилучених риби та інших водних живих ресурсів

(далі - промисловий журнал) - основний документ з обліку обсягів

вилученої риби та інших водних живих ресурсів встановленого

зразку;

знаряддя лову (добування, збирання і таке інше) риби та іншихводних живих ресурсів (далі - знаряддя лову) - сітки, неводи,

трали, пастки, сачки тощо, якими здійснюється лов риби та інших

водних живих ресурсів;

квота спеціального використання риби та інших водних живих

ресурсів (далі - квота) - частка ліміту, установлена для

конкретного користувача;

користувач риби та інших водних живих ресурсів (далі

користувач) - підприємства, установи й організації незалежно від

форм власності, а також громадяни України, іноземці та особи без

громадянства, які використовують рибу та інші водні живі ресурси;

контрольний лов - вилучення риби та інших водних живих

ресурсів для контролю кількісного або якісного складу популяції з

метою регулювання їх промислу, з'ясування ветеринарно-санітарного,

іхтіопатологічного (епідеміологічного) стану тощо;

ліміт спеціального використання риби та інших водних живих

ресурсів (далі - ліміт) - дозволений обсяг вилучення (вилову,

добування, збирання) риби та інших водних живих ресурсів з

природного та штучно створених рибогосподарських водних об'єктів;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право

ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської

діяльності протягом визначеного строку за умови виконання

ліцензійних умов;

ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів

вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших

спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні

видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

меліоративний лов - вилучення окремих видів риби та інших

водних живих ресурсів для оптимізації кількісного, якісного складу

популяцій, попередження загибелі від явищ задухи, епізоотій,

поліпшення стану водних екосистем. Проведення меліоративного лову

здійснюється у відповідності до вимог природоохоронного

законодавства;

науково-дослідна установа (далі - наукова установа) -

юридична особа незалежно від форми власності, що створена в

установленному законодавством порядку, для якої наукова або

науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70

відсотків загального річного обсягу виконаних робіт;

науково-дослідний лов - вилучення риби та інших водних живих

ресурсів, яке здійснюється для наукових потреб;

науково-промисловий лов - вилучення риби та інших водних

живих ресурсів для з'ясування доцільності їх промислового лову;

об'єкт промислу - риби та інших водних живих ресурсів певного

виду та біологічного стану, що до якого здійснюється вилучення;

органи рибоохорони - спеціально уповноважений орган

державного нагляду у сфері охорони використання та відтворення

водних живих ресурсів та регулювання рибальства в

рибогосподарських водних об'єктах України (у тому числі в усіх

поверхневих, територіальних і внутрішніх морських водах, які

використовуються (можуть використовуватися) для рибальства,

вирощування чи розведення риби), в інших об'єктах водного промислу

або об'єктах, які мають значення для природного відтворення

запасів риби та інших водних живих ресурсів, а також у виключній

(морській) економічній зоні України та акваторіях у межах

континентального шельфу України;

посвідчення рибалки - документ, виданий користувачем риби та

іншиних водних живих ресурсів, який засвідчує особу рибалки в

складі виробничого підрозділу користувача;

правила промислу (рибальства) - нормативні документи, що

встановлюють певні вимоги, умови, способи, типи знарядь лову,

строки та порядок вилову окремих видів риби та інших водних живих

ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах загальнодержавного

значення;

промисел риби та інших водних живих ресурсів - вид

спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів для

виробництва харчової, технічної, кормової, медичної та інших видів

продукції;

промислове рибальство (далі - промисел) - вид спеціального

використання риби та інших водних живих ресурсів, які перебувають

у стані природної волі, шляхом їх вилучення (вилову, добування,

збирання) із природного або штучного середовища з метою

задоволення потреб населення і народного господарства;

природно-заповідний фонд (далі - ПЗФ) - ділянки суші і

водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають

особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу

цінність, охороняються як національне надбання і щодо яких

установлюється особливий режим охорони, відтворення і

використання;

природно-заповідні установи (далі - ПЗУ) - природні та

біосферні заповідники, національні природні та регіональні

ландшафтні парки, природоохоронні, науково-дослідні установи,

управління якими здійснюють спеціальні адміністрації;

промислова операція - дія у вигляді постановки, підйому,

перебирання (підрізування) знарядь лову, траління або замет

активних знарядь лову, а також ручний збір риби та інших водних

живих ресурсів;

район промислу - рибогосподарський водний об'єкт або його

частина, у якому проводиться промисел риби та інших водних живих

ресурсів;

регулювання промислу (рибальств) - визначення районів,

строків лову, типів і параметрів знарядь лову, способів вилучення,

порядку та умов установлення лімітів вилучення риби та інших

водних живих ресурсів з рибогосподарських водних об'єктів;

режим рибальства - документ, що уточнює положення правил

промислового рибальства протягом певного періоду в певній водоймі;

риба та інші водні живи ресурси (далі - водні біологічні

ресурси) - сукупність організмів, життя яких неможливе без

перебування у воді. До водних живих ресурсів належать

прісносноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх

стадіях розвитку; круглороті, морські ссавці; водні безхребетні, у

тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки,

кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку,

водорості та інші водні рослини;

рибоприймальний пункт (далі - РПП) - стаціонарне приміщення,

призначене для приймання, зважування та обліку, тимчасового

зберігання риби та інших водних живих ресурсів, розташоване

безпосередньо за межами прибережної захисної смуги водного

об'єкта, яке відповідає санітарним та технологічним нормам;

рибалка - особа, яка безпосередньо здійснює вилучення риби та

інших водних живих ресурсів з природного середовища або штучно

створених рибогосподарських водних об'єктів;

риболовне судно - судно, що використовується для вилучення,

приймання, обробки, обліку, зберігання та транспортування риби та

інших водних живих ресурсів, спеціально обладнане (згідно з

нормативно-технічними вимогами законодавства України) для

виконання зазначених робіт;

рибоприймальне судно (далі - РПС) - судно, пристосоване

відповідно до технологічних та санітарних вимог для приймання,

зважування, обліку,

обробки, зберігання та транспортування улову риби та інших

водних живих ресурсів;

рибогосподарські водні об'єкти - озера, річки, моря з

лиманами та естуаріями, водосховища, ставки, а також окремі

технологічні водойми, які використовуються або можуть

використовуватися для розведення, вирощування, відтворення та

(або) вилову риби та інших водних живих ресурсів, де господарська

діяльність усіх учасників водогосподарського комплексу обмежується

в інтересах рибного господарства;

спеціальне використання риби та інших водних живих ресурсів -

усі види використання риби та інших водних живих ресурсів (за

винятком передбачених законодавством випадків безоплатного

любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах

загального користування), що здійснюються з їх вилученням

(добуванням, збиранням тощо) з природного середовища або штучно

створених рибогосподарських водних об'єктів;

співвиконавці - підприємства, організації і громадяни

(користувачі), силами і знаряддями та плавзасобами яких наукові

установи здійснюють вилучення риби та інших водних живих ресурсів

з водного об'єкта за договорами про спільне виконання програм

дослідних робіт;

талон - документ, що засвідчує право рибалки, відповідального

за вилучення риби та інших водних живих ресурсів;

техніко-виробничі показники користувачів (далі -

техніко-виробничі показники) - сукупність виробничих показників,

до яких належать тип та чисельність рибальських суден, промислове

обладнання, норма оснащення знаряддями лову на одне судно, ланку,

дільницю, бригаду тощо та кількість осіб, які в складі цих

виробничих підрозділів здійснюють вилучення риби та інших водних

живих ресурсів і забезпечують їх ефективне використання;

технологічний процес - сукупність технологічних операцій, які

виконуються при вилученні риби та інших водних живих ресурсів з

наступним виготовленням з них продукції (розробляється і

затверджується користувачем відповідно до чинних ДСТУ і технічних

умов);

технологічна операція - певна частина технологічного процесу;улов - обсяг вилученої риби та інших видів водних живих

ресурсів у кількісному чи ваговому виразі;

частикові риби - узагальнена назва будь-якої риби, яка

виловлюється ставними сітками і неводами (крім тюлькових),

ятерами. Розрізняють дрібний (чехоня, клипець, синець, окунь,

плоскирка тощо), великий частик (лящ, сазан, сом, судак,

товстолобики, білизна, амур білий тощо).
2. Порядок установлення лімітів
2.1. Ліміти встановлюються на види (групи видів) риби та

інших водних живих ресурсів, стосовно яких здійснюється промисел

на відповідних водних об'єктах, за винятком об'єктів промислу,

запаси яких формуються виключно шляхом їх штучного розведення.

Ліміти на групу видів (інші риби, інший дрібний частик, інші види

частикових, інші безхребетні, інші водні живі ресурси)

установлюються за сумою обсягів можливого допустимого вилучення

окремих видів, які не є основними об'єктами промислу в даній

водоймі.

Обсяги використання риби та інших водних живих ресурсів у

рибогосподарських водних об'єктах, наданих користувачам у

користування для їх штучного розведення і вирощування,

регламентуються режимами рибогосподарської експлуатації, які

розробляються відповідно до вимог пункту 2.3 Інструкції про

порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних живих

ресурсів та їх використання, затвердженої наказом Держкомрибгоспу

від 28.10.98 N 154 ( z0357-99 ) (зареєстровано в Мін'юсті України

07.06.99 за N 357/3650), (із змінами).

Біологічні обґрунтування щодо допустимих обсягів використання

риби та інших водних живих ресурсів за видами (групами видів) на

відповідних водних об'єктах розробляють наукові установи,

організації, а на водних об'єктах, де не здійснюються наукові

дослідження, зазначені обґрунтування розробляють органи

рибоохорони на замовлення Державного департаменту рибного

господарства (далі - Укрдержрибгосп), інших юридичних або фізичних

осіб.


Обґрунтування щодо допустимих обсягів використання риби та

інших водних живих ресурсів у наступному році подаються науковими

установами, організаціями, органами рибоохорони до 1 липня

поточного року на розгляд Укрдержрибгоспу і повинні містити такі

відомості:

2.1.1. Перелік методик, використаних при оцінці запасів риби

та інших водних живих ресурсів.

2.1.2. Оцінка біологічного стану риби та інших водних живих

ресурсів, вплив на них біотичних, абіотичних факторів та

антропогенних чинників.

2.1.3. Дані щодо сучасного стану запасів риби та інших водних

живих ресурсів та обсяги встановлення на їх основі лімітів, що

пропонуються, а також обсяги вилучення риби та інших водних живих

ресурсів за попередні три роки.

2.1.4. Пропозиції щодо рибницьких, меліоративних та інших

заходів з поліпшення середовища перебування риби та інших водних

живих ресурсів, відновлення чисельності, оптимізації їх видового

складу.


2.1.5. Дані щодо допустимої кількості знарядь лову (за

типами) та їх промислове навантаження, які необхідні для

використання певного об'єкта промислу.
2.2. Укрдержрибгосп узагальнює подані матеріали і до 1 серпня

поточного року направляє до Мінприроди України.


2.3. Мінприроди України до 1 вересня поточного року

затверджує ліміти і направляє їх Мінагрополітики України та своїм

структурним підрозділам.
2.4. Затвердження змін, що вносяться протягом поточного року

до встановлених лімітів, Мінприроди України здійснює в місячний

термін після подання Укрдержрибгоспом обґрунтувань щодо допустимих

обсягів використання риби та інших водних живих ресурсів за видами

(групами видів) на відповідних водних об'єктах і направляє їх

Мінагрополітики України та своїм структурним підрозділам.


3. Порядок виділення квот
3.1. Для отримання квот на наступний рік користувачі подають

до 1 серпня поточного року до Укрдержрибгоспу заяву про виділення

квот установленого зразка (додаток 1), копію установчих документів

(нотаріально посвідчені), де зазначений відповідний вид діяльності

(юридичні особи), копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта

підприємницької діяльності (фізичні особи).

Заява про виділення квот у межах територій

природно-заповідного фонду розглядається за умови погодження її

Державною службою заповідної справи та для установ ПЗФ -

адміністрацією відповідної природно-заповідної установи, а для

всіх інших територій та об'єктів ПЗФ - юридичними або фізичними

особами, у віданні яких вони перебувають, та адміністрацією

природно-заповідної установи.

У разі проведення науково-дослідного, науково-промислового,

контрольного, дослідно-конструкторського, меліоративного лову,

вилучення риби та інших водних живих ресурсів для подальшого

відтворення, з'ясування санітарно-епідеміологічного стану (далі -

дослідний лов) до заяви додаються наукові обгрунтування необхідних

квот.

У разі проведення лову з метою акліматизації, переселенняриби та інших водних живих ресурсів до заяви додається дозвіл

Мінприроди України.


3.2. Для розгляду поданих документів Урдержрибгосп призначає

комісію, яка визначає обсяги квот риби та інших водних живих

ресурсів і користувачів, які здійснюватимуть промисловий,

дослідний лов у межах виділених їм квот (або без квот) згідно з

установленими лімітами чи частинами установлених лімітів. Склад

комісії затверджується Укрдержрибгоспом. Для участі в роботі

комісії залучаються представники Укрдержрибгоспу, Мінприроди

України (за згодою з правом дорадчого голосу), науки, органів

рибоохорони, користувачів та їх об'єднань, обласних державних

адміністрацій та Ради міністрів Автономної Республіки Крим.


3.3. Переважне право на одержання квот для здійснення

спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів

мають:

3.3.1. Користувачів які здійснюватимуть вилучення риби таінших водних живих ресурсів при виконанні програм дослідних робіт.

3.3.2. Користувачів які здійснюють штучне відтворення риби та

інших водних живих ресурсів, рибницькі, меліоративні заходи, що

забезпечують поліпшення стану рибогосподарських водних об'єктів у

районі ведення промислового вилучення риби та інших водних живих

ресурсів.

3.3.3. Користувачів які традиційно (3 і більше років)

здійснюють спеціальне використання риби та інших водних живих

ресурсів та мають власний стаціонарний РПП, судна та

інфраструктуру щодо вилучення риби та інших водних живих ресурсів.

3.3.4. Резиденти України, які є власниками риболовних суден.

3.3.5. Користувачі, техніко-економічні показники яких

забезпечують найбільш ефективне використання квот.
3.4. Для забезпечення оперативного управління промислом і

дослідним ловом комісія залишає в резерві до 20 відсотків ліміту

окремих видів риби та інших водних живих ресурсів на кожному

водному об'єкті. Нерозподілена частка ліміту зараховується до

резерву.
3.5. Комісія може відмовити заявнику у виділенні квоти в разі

(повідомлення про відмову надсилається протягом двох тижнів після

завершення роботи комісії):

3.5.1. Несвоєчасного подання заявником документів або їх

невідповідності вимогам , зазначеним у пункті 3.1 цієї Інструкції,

надання недостовірних даних, відсутності ліцензії.

3.5.2. Використання виділених квот менше ніж на 70 відсотків

протягом 3 років, за винятком випадків форс-мажорних обставин, які

пов'язані з впливом природних факторів (підтвердження

форс-мажорних обставин надаються науково-дослідними установами,

органами рибоохорони, структурними підрозділами Мінприроди

України).

3.5.3. Відсутності частки нерозподіленого ліміту, за винятком

резерву.


3.5.4. Порушень вимог постанови Кабінету Міністрів України

від 27.08.99 N 1583 ( 1583-99-п ) "Про технічний нагляд за суднами

рибного господарства України, що не підлягають нагляду

класифікаційного товариства" та наказу Міністерства аграрної

політики України від 13.11.2000 N 226 ( z0949-00 ) "Про

затвердження Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами

рибного господарства України, що не підлягають нагляду

класифікаційного товариства", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 26.12.2000 за N 949/5170.

3.5.5. Порушень вимог наказу Мінагрополітики України від

25.12.2003 N 466 ( z1258-03 ) "Про утворення системи дистанційного

контролю риболовних суден", зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 30.12.2003 за N 1258/8579 ( із змінами).
3.6. Заяву щодо виділення додаткових (до попередньо

виділених) квот користувачу протягом поточного року Укрдержрибгосп

(за наявності резерву ліміту) розглядає за умови використання

користувачем не менше 70 відсотків отриманої квоти та в разі

прилову інших видів риб або організації промислу видів, не

передбачених основною квотою (додаток 2). Повідомлення про

виділення додаткової квоти або відмову в її виділенні

Укрдержрибгосп після одержання відповідної заявки в тижневий

термін доводить до відома користувача, органу рибоохорони, у зоні

діяльності якого користувач здійснює лов.


3.7. Користувач може звернутись до Укрдержрибгоспу з

клопотанням щодо повернення отриманої квоти (частини квоти) до

резерву. Укрдержкомрибгосп у тижневий термін розглядає клопотання

користувача і зараховує зазначену квоту (частину квоти) до

резерву, якщо відмову від квоти (частини квоти) спричинили події

надзвичайного характеру, уключаючи пожежі, повені, землетруси,

стихійне лихо, вибухи, воєнні дії та інші обставини.
3.8. У разі, коли користувач одержав дозвільні документи в

органах рибоохорони та не розпочав використання отриманої квоти

впродовж трьох місяців з моменту отримання повідомлення про її

виділення, за винятком періодів заборони на промисел, квота на

підставі подання органів рибоохорони за рішенням Укрдержрибгоспу

зараховується до резерву про, що повідомляється користувач.


3.9. У разі неподання користувачем до Укрдержрибгоспу

документів на переоформлення в установлений строк у зв'язку із

зміною назви, місця розташування, форми власності квота

користувача за рішенням Укрдержрибгоспу зараховується до резерву.


3.10. При анулюванні ліцензії чи скасуванні дозвільних

документів квота користувача за рішенням Укрдержрибгоспу

зараховується до резерву.
3.11. У разі анулювання або визнання недійсною ліцензії квота

користувача за рішенням Укрдержрибгоспу зараховується до резерву

про, що повідомляється користувач.
3.12. Користувач, який тільки но розпочав свою діяльність

щодо вилучення риби та інших водних живих ресурсів та отримав

квоти протягом поточного року, зобов'язаний придбати у власність

плавзасоби, знаряддя лову та інше відповідно до технологічних

вимог матеріально-технічне обладнання і прилади та розпочати

будівництво РПП.

У разі, якщо користувач протягом промислового року після

отримання квоти не виконав умови пункту 3.12 цієї Інструкції, то

на наступний промисловий рік йому у виділенні квоти буде

відмовлено.


3.13. У разі виконання вимог користувачем пункту 3.12 цієї

Інструкції Укрдержрибгосп виділяє квоти на наступний рік з 3 -

відсотковою надбавкою до квоти попереднього року для розвитку та

економічного зростання користувача.


4. Порядок видачі дозвільних документів

для здійснення промислового лову


4.1. Для здійснення промислового лову риби та інших водних

живих ресурсів (вид діяльності, який підлягає ліцензуванню)

користувачам необхідно зареєструвати в органах рибоохорони талони

(додаток 3). Талони видаються користувачем.

Для здійснення всіх інших видів вилучення риби та інших

водних живих ресурсів (види діяльності, які не підлягають

ліцензуванню) користувачам необхідно отримати в органах

рибоохорони дозвіл (додаток 4) і зареєструвати талони.


4.2. Для реєстрації талона на здійснення промислового лову

риби та інших водних живих ресурсів користувач подає до органу

рибоохорони, у зоні діяльності якого здійснюватиметься промисловий

лов, такі документи:

4.2.1. Заяву про реєстрацію документів для здійснення

спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів

(додаток 5).

4.2.2. Повідомлення про виділення квоти Укрдержрибгоспу

(додаток 6).

4.2.3. Довідку про наявність дозволених правилами, режимами

рибальства знарядь лову, РПП (РПС/РОС), завірену користувачем.

4.2.4. Документ про авансову плату за спеціальне використання

риби та інших водних живих ресурсів (за винятком випадків, коли

квота виділяється додатково з резерву ліміту, або у випадку, коли

користувач здійснює вилучення риби та інших водних живих ресурсів

без квоти в межах загального ліміту водойми), акт про виконання

робіт з відтворення риби, інших водних живих ресурсів та робіт

природоохоронного призначення (додаток 7), якщо такі роботи

виконувались.

4.2.5. Промисловий журнал (додаток 8), журнал обліку

прийнятої риби та інших водних живих ресурсів (додаток 9).

Сторінки журналів повинні бути пронумеровані, прошнуровані,

скріплені підписами і печатками користувача та органу рибоохорони.

4.2.6. Довідку, завірену територіальним органом Мінприроди,

про те, що користувач ознайомлений з режимом території чи об'єкта

природно-заповідного фонду та з особливими умовами використання

водних живих ресурсів (якщо промисловий лов має здійснюватись в

межах природно-заповідного фонду).


4.3. Зареєстровані талони видаються користувачу або за його

дорученням особі, відповідальній за проведення промислу, у

двотижневий термін після отримання документів, зазначених у пункті

4.2 цієї Інструкції.

Відмітка про видачу документів на ведення промислу заноситься

до журналу реєстрації (додаток 10), сторінки журналу мають бути

прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою органу

следующая страница >>