Поради для іноземців – дозвіл на проживання на визначений термін розділ I як правильно заповнити заяву розділ II загальні питання - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Поради для іноземців – дозвіл на проживання на визначений термін розділ I як правильно - страница №1/1

Поради для іноземців – дозвіл на проживання на визначений термін
РОЗДІЛ I

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАПОВНИТИ ЗАЯВУ
РОЗДІЛ II

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

2.1 ПРАВОВА ОСНОВА

2.2 УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

2.3 ВИМОГИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАЯВ, ДОКУМЕНТІВ, ПОЯСНЕНЬ, ДЕКЛАРАЦІЙ

2.4 ТЕРМІН ВИРІШЕННЯ СПРАВИ

2.5 ПОВНОВАЖЕННЯ

2.6 ДОСТАВКА КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

2.7 ДОСТАВКА ПОСИЛОК У ВИПАДКУ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

2.8 ВИМОГА ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНУ

2.9 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ СПРАВИ

2.10 ГЕРБОВИЙ ЗБІР
РОЗДІЛ III

ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН

3.1 ОБСТАВИНИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБҐРУНТУВАТИ НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН

3.2 ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН У ВИПАДКУ НЕЛЕГАЛЬНОГО ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РП

3.3 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАЯВИ

3.4 ОРГАН, ЯКИЙ РОЗГЛЯДАЄ ЗАЯВУ

  1. ДОКУМЕНТИ

3.6 ЧЛЕН РОДИНИ

3.7 ПЕРІОД, НА ЯКИЙ НАДАЄТЬСЯ ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН

3.8 ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ

3.9 ВІДМОВА У НАДАННІ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН

3.10 АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН

3.11 КЛОПОТАННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН У РАЗІ ПЕРЕБУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
РОЗДІЛ ІV

КАРТА ПЕРЕБУВАННЯ

4.1 ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

4.2 ЗАМІНА КАРТИ ПЕРЕБУВАННЯ

4.3 ОРГАН, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ЗАМІНУ КАРТИ ПЕРЕБУВАННЯ

4.4 ВТРАТА КАРТИ ПЕРЕБУВАННЯ

4.5 ПОДОРОЖУВАННЯ НА ПІДСТАВІ КАРТИ ПЕРЕБУВАННЯ
РОЗДІЛ V

АПЕЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ

5.1 НЕДОТРИМАННЯ ТЕРМІНУ

5.2 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ СПРАВИ

5.3 СПОСОБИ ПОДАННЯ ЗАЯВ, ДОКУМЕНТІВ, ПОЯСНЕНЬ, ДЕКЛАРАЦІЙ

5.4 СКАРГА
РОЗДІЛ І

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАПОВНИТИ ЗАЯВУ
Заповнюючи заяву про надання дозволу, який легалізує перебування, слід пам’ятати:

 • заповнити її розбірливо польською мовою;

 • заповнити всі необхідні рубрики, відповідно до фактичного стану;

 • заповнити її друкованими літерами, вписаними у відповідні поля;

 • якщо в минулому надавалися інші особисті дані – слід повідомити про цей факт в обґрунтуванні;

 • подати місце фактичного перебування, де буде отримуватися кореспонденція;

 • у частині, що стосується судимостей, слід навести інформацію про всі видані вироки та про всі кримінальні справи, що розслідуються, та розслідування правопорушень;

 • у разі сумнівів щодо виданих вироків слід вказати, що розслідування триває (УВАГА: сплата штрафу не свідчить, про те що не було порушено карної справи і не було видано вироку в справі);

 • додати до заяви докази сплати гербового збору;

 • додати до заяви фотографії, зроблені у відповідному форматі;

 • власноруч підписатися, та вписати ім’я та прізвище, користуючись літерами латинського алфавіту;

 • у разі клопотання про надання дозволу на поселення на визначений термін з метою поєднання з родиною (ст. 53 абз. 1 п. 7 закону про іноземців), слід пам’ятати, щоб заяву підписав іноземець, який проживає на території Республіки Польща, при чому для надання дозволу для малолітньої дитини, вимагається згода всіх осіб, які здійснюють батьківську владу;

 • пред’явити дійсний проїзний документ. В особливо обґрунтованих випадках, коли іноземець не має дійсного проїзного документа і не має можливості його отримати, може пред’явити інший документ, який засвідчує його особу;

 • додати будь-який документ, який може підтвердити інформацію вміщену в заяві, і сприяти швидкому розгляду справи;

 • якщо є сумніви – зверніться по допомогу до працівника воєводського управління.РОЗДІЛ ІІ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
2.1 ПРАВОВА ОСНОВА

 • Закон від дня 13 червня 2003 р. про іноземців (Вісник законів від 2006 р. № 234 поз. 1694 з пізнішими змінами).

 • Закон від дня 14 червня 1960 р. Адміністративно-процесуальний Кодекс (Вісник законів від 2000 № 98, поз. 1071, з пізнішими змінами).

 • Регламент № 810/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009, що встановлює Візовий кодекс Співтовариства (Офіційний вісник ЄС Л 243 від 15.09.2009 с. 1). 


2.2 УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ РП

Іноземець може перебувати на території Республіки Польща, якщо в нього є:

1) дійсний проїзний документ;

2) дійсна віза або інший дійсний документ, який дає право в’їхати на цю територію і перебувати на ній, якщо вони необхідні;

3) дозвіл на в’їзд до іншої держави або дозвіл на перебування в іншій державі, якщо такі дозволи необхідні у випадку транзитного проїзду.


Іноземець може подорожувати і перебувати на території держав Шенгенської зони (також на території Республіки Польща), і йому не треба візи в періоді, який не перевищує 3 місяців в періоді 6-ти місяців на підставі національної візи або дозволу на перебування виданого однією з держав Шенгенської зони, у випадку Польщі – карти перебування, оскільки одночасно виконує загальні умови в’їзду та перебування на території держав Шенгену, тобто:

 • має дійсний проїзний документ,

 • вміє обґрунтувати ціль і умови планованого перебування, а також

 • має достатні витрати на утримання або можливість отримати їх згідно з законом, а також

 • не вважається загрозою для громадського порядку, внутрішньої безпеки, громадського здоров’я або міжнародних відносин, а особливо не було здійснено щодо нього запису для мет відмови у в’їзді у державних базах даних країн-членів.


До країн Шенгеньскої зони належать: Австрія, Бельгія, Греція, Естонія, Данія, Іспанія, Італія, Литва, Латвія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, а також Швейцарія, Норвегія і Ісландія (останні три країни Шенгенської зони не є членами ЄС).

Слід наголосити, що: Велика Британія, Ірландія, Кіпр, Болгарія і Румунія це країни-члени ЄС, які не належать до Шенгенської зони.
2.3 ВИМОГИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАЯВ, ДОКУМЕНТІВ, ПОЯСНЕНЬ, ДЕКЛАРАЦІЙ

Заяви, прохання і документи з питань, що стосуються легалізації перебування іноземців на території Республіки Польща повинні бути:
 • оформлені польською мовою;

 • оригіналами або офіційно завіреними копіями;

 • замість оригіналу документа сторона може подати копію документа, нотаріально завірену або завірену повноваженим представником сторони, який є адвокатом, юрисконсультом, патентним повіреним або податковим радником – це не стосується особистих документів (проїзних документів);

 • перекладені польською мовою присяжним перекладачем – у випадку документів іншою мовою, що є доказом у розгляді (не стосується проїзного документа).


2.4 ТЕРМІН ВИРІШЕННЯ СПРАВИ

Відповідно до чинного законодавства вирішення справи:

 • яка вимагає розгляду повинно бути не пізніше ніж через місяць,

 • особливо складної – не пізніше ніж через два місяці від дня порушення процедури,

 • в апеляційній процедурі – протягом місяця від дня отримання апеляції.

Розгляд справи що стосується надання дозволу на поселення або дозволу резидента ЄС на довготермінове перебування повинен закінчитися не пізніше ніж протягом 3 місяців від дня порушення процедури розгляду,

 • в апеляційній процедурі – повинен закінчитися протягом 2 місяців від дня отримання апеляції.

Перед виданням рішення про надання: дозволу на проживання на визначений термін ⁄ дозволу на поселення ⁄ дозволу резидента ЄС на довготермінове перебування – відповідний воєвода зобов’язаний звернутися до начальника відділення Прикордонної служби, воєводського коменданта Поліції, Голови Агентства внутрішньої безпеки, а за необхідністю також до інших органів з проханням передати інформацію, чи в’їзд іноземця та його перебування на території Республіки Польща, становлять загрозу для оборони або безпеки держави, або захисту громадської безпеки та порядку.


Беручи до уваги факт, що вищеназвані органи зобов’язані передати бажану інформацію протягом 30 днів, слід очікувати, що розгляд справи триватиме довше ніж 30 днів.
Про кожен випадок не вирішення справи в вищенаведених термінах, орган першої або другої інстанції повинен повідомити сторону, наводячи причини затримки, і вказуючи новий термін рішення справи.
2.5 ПОВНОВАЖЕННЯ

Сторона може діяти за посередництвом повноваженого представника, за винятком що характер дії вимагає її особистих дій. Повноваженим представником сторони може бути фізична особа, яка має дієздатність.


 • Повноваження повинно надаватися в письмовій формі або податися до протоколу;

 • повноважений представник додає оригінал або офіційно завірену копію повноваження;

 • Разом з повноваженням до документів справи слід додати підтвердження сплати гербового збору в розмірі 17 злотих;

 • надане повноваження повинно уповноважувати до того, щоб репрезентувати іноземця під час конкретного розгляду, як перед воєводою, так і начальником Управління з питань іноземців.2.6 ДОСТАВКА КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Всі листи (повідомлення, виклики, рішення тощо) доставляються за розпискою поштою або посадовцями органу першої або другої інстанції.Листи доставляються на вказану стороною адресу або в кожне місце, де можна її зустріти. Листи можуть також доставлятися в місце праці, особі повноваженій працедавцем до приймання кореспонденції.
ЗМІНА АДРЕСИ

У ході справи сторони та їхні представники і повноважені представники зобов’язані повідомити орган державної адміністрації про кожну зміну своєї адреси і місця проживання.


У ході розгляду листи надсилаються завжди на адресу для доставки, яка була вказана даному органові останньою.

 • У випадку знехтування вищевказаним обов’язком доставка листа на дотеперішню адресу вважається ефективною.

 • ВІДСУТНІСТЬ АДРЕСАТА: у випадку відсутності адресата лист доставляється під розписку дорослому члену сім’ї, сусідові, двірникові, якщо ці особи зобов’язалися віддати лист адресатові. Про прийняття листа сусідом або двірником повідомляється адресата, вміщаючи повідомлення в поштову скриньку, або, коли це не можливо, в дверях квартири.


ЛИСТИ ДОСТАВЛЯЄТЬСЯ:

 • Стороні. Листи доставляється стороні на вказану нею адресу, а коли сторона діє за посередництвом представника – цьому представнику.

  • Сторона зобов’язана підтвердити отримання своїм підписом з указанням дати отримання. Якщо вона відмовиться від підтвердження отримання, той хто доставляє, сам вкаже дату доставки та особу, яка прийняла лист, і причину відсутності її підпису.

  • Якщо сторона відмовиться у прийнятті листа, надісланого поштою або доставленого іншим шляхом, лист буде повернено відправнику з позначкою про відмову в його прийнятті і датою відмови. У такому разі вважається, що лист був доставлений в день відмови його прийняття адресатом.

 • Повноваженому представнику. Якщо сторона визначила повноваженого представника, лист доставляється повноваженому представнику. Якщо було визначено декілька повноважених представників, Сторона призначає одного із-них, як відповідного з питань доручень, і повідомляє про це орган, який веде розгляд. Якщо іноземець не призначить такого повноваженого представника, лист доставляється тільки одному повноваженому представнику.


У РАЗІ НЕМОЖЛИВОСТІ ДОСТАВИТИ ЛИСТ ВИЩЕВКАЗАНИМ ШЛЯХОМ:

 • пошта зберігає лист протягом 14 днів у своєму відділені – у випадку доставки листа поштою,

 • лист зберігається протягом 14 днів в відповідному управлінні гміни (міста) – у випадку доставки листа працівником управління гміни (міста) або повноваженою особою, або органом.

Повідомлення про залишення листа, разом з інформацією про можливість його отримати протягом 7 днів з дня залишення повідомлення, вміщається в поштовій скриньці або, коли це неможливо, на дверях помешкання адресата, його офісу або іншого приміщення, в якому адресат здійснює професійні дії, або на видному місці біля входу в садибу адресата.


Якщо посилки не буде прийнято в вищевказаному терміні, залишається повторне повідомлення про можливість отримати посилку протягом не більше ніж 14 днів з дати першого повідомлення.
Доставка вважається здійсненою після закінчення останнього дня вищенаведеного періоду, а лист залишається в документах справи.
2.7 ДОСТАВКА ПОСИЛОК У ВИПАДКУ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

 • У випадку виїзду за кордон, слід визначити повноваженого до доставки кореспонденції в країні, і повідомити про це орган, який розглядає справу. У разі знехтування вищенаведеного обов’язку, лист вважається доставленим на дотеперішню адресу.

 • Сторона, яка замешкує за кордоном або має офіс за кордоном, якщо не визначила повноваженого до ведення справи, який проживає в країні, зобов’язана вказати повноваженого до доставки кореспонденції в Польщі. У випадку, якщо не буде вказано повноваженого до доставки кореспонденції в Польщі, лист призначений для цієї сторони залишається в документах сторони і вважається отриманим.


2.8 ВИМОГА ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНУ

Заяви і клопотання, оформлені польською мовою, подається у терміні, встановленому для здійснення цієї дії.
Термін для здійснення встановленої дії вважається дотриманим, якщо до його закінчення лист був:

 • висланий в електронній формі в розумінні положень Закону від 17 лютого 2005 р. про інформатизацію діяльності підметів, що здійснюють державні завдання, за підтвердженням подачі до органу державної адміністрації.

 • наданий в польському поштовому відділені державного оператора,

 • поданий в польській консульській установі

 • поданий солдатом у командуванні військової частини,

 • поданий членом екіпажу судна до капітана судна,

 • поданий позбавленою волі особою до адміністрації виправної установи.


Листи можна також подавати прямо до органу, який розглядає справу.
Крім того датою встановленої дії приймається:

 • у випадку доставки за посередництвом закордонного поштового відділення – дата впливу до польського поштового відділення (дата поштового штампа польського поштового відділення),

 • у випадку доставки за посередництвом кур’єрської фірми (посилки наданої так в Польщі, як за кордоном) – дата впливу до відповідного органу.


У разі недотримання терміну для виправлення формальних недоліків, іноземець, протягом семи днів з дня закінчення причини недотримання терміну, може звернутися з проханням про повернення терміну. Іноземець повинен довести, що недотримання терміну не було наслідком його провини. Одночасно з поданням прохання слід виправити формальні недоліки заяви.
2.9 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ СПРАВИ

 • На кожній стадії розгляду сторона має право на доступ до документів справи, робити з них записки, копії або виписки. Це право діє також після закінчення розгляду.

 • Сторона може вимагати підтвердження автентичності копій документів справи або видання їй з документів справи завірених копій, якщо цього вимагає важливий інтерес сторони.

 • Гербовий збір за завірення копії документа з документів справи за кожну повну або почату сторінку становить 5 злотих.

 • Активна участь в розгляді справи. Органи державної адміністрації зобов’язані забезпечити сторонам активну участь в кожній стадії розгляду, а до винесення рішення надати їм можливість висловитися щодо зібраних доказів і матеріалів та заявлених вимог.

 • Сторона може ознайомитися з зібраним в справі доказовим матеріалом, поповнити подану заяву, та зробити декларацію до протоколу.2.10 ГЕРБОВИЙ ЗБІР

Обов’язок сплати гербового збору за окремі форми легалізації перебування виникає в момент подання заяви до воєводи. Гербовий збір сплачується на банківський рахунок відповідного податкового органу, яким є війт (мер, президент міста). Той, хто подає заяву або інше клопотання, зобов’язаний додати документ, що засвідчує сплату відповідного гербового збору.


Гербовий збір охоплює м. ін.:

 • надання дозволу на проживання на визначений термін – 340 злотих

 • надання дозволу на поселення – 640 злотих

 • надання дозволу резидента ЄС на довготермінове перебування – 640 злотих

 • продовження національної візи – 406 злотих

 • факультативне продовження Шенгенської візи – 30 євро

 • рішення інше ніж вищенаведені, якого стосуються положення Адміністративного процесуального кодексу – 10 злотих

 • видання посвідчення – 17 злотих

 • подання документа, який засвідчує надання повноваження або його копії, виписки – 17 злотих.

Якщо заява про надання дозволу на проживання на визначений термін ⁄ поселення охоплює дітей або інших осіб, які залишаються під опікою іноземця, вищенаведений збір повинен сплачуватися за кожну з цих осіб.

Якщо сторона не сплатить збору разом з поданням заяви, орган, що веде розгляд, призначить їй термін для сплати платежів. Цей термін не може бути коротший ніж 7 днів і довший ніж 14 днів. Якщо протягом призначеного терміну сплата на здійсниться, заяву буде повернено. Детальний список предметів гербового збору, ставки цього збору та звільнення можна знайти в додатку до Закону від 16 листопада 2006 р. про гербовий збір (Вісник законів 225 поз. 1635 з пізнішими змінами).ПОВЕРНЕННЯ ГЕРБОВОГО ЗБОРУ

Повернення гербового збору здійснюється за проханням сторони в ситуації, коли незважаючи на сплату гербового збору, не було здійснено офіційної дії, не було видано посвідчення або дозволу. Гербовий збір не повертається після п’яти років, рахуючи з кінця року, в якому здійснено сплату. Натомість відповідно до статті 12 абз. 1 вищезгаданого закону відповідним органом з питань гербового збору є війт (мер, президент міста).

РОЗДІЛ ІII

ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН

Можна клопотатися про надання дозволу на проживання на визначений термін в разі наявності обставин, які обґрунтовують проживання на території Республіки Польща протягом більше 3 місяців.


3.1 ОБСТАВИНИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБҐРУНТУВАТИ НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН


  1. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

у випадку, коли іноземець має дозвіл на роботу або письмову заяву працедавця про намір працевлаштування, якщо дозвіл на роботу не вимагається,


  1. ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

на підставі законів, які обов’язують в цій сфері в Республіці Польща, вигідної для національної економіки, зокрема такої, що сприяє зростанню інвестицій, залученню технології, введенню корисних інновацій або створенню нових робочих місць,


  1. ВИЗНАНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ЗДОБУТОК

коли особа з визнаним мистецьким здобутком має намір продовжувати діяльність на території Республіки Польща,


  1. НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ СТАЖУВАННЯ

що здійснюється в рамках програм Європейського Союзу,


  1. ЧЛЕН РОДИНИ

у випадку наміру мешкати разом з трудовим мігрантом, про якого мова в Європейській соціальній хартії, підписаній в Турині 18 жовтня 1961 р. (Вісник законів від 1999 р. № 8 поз. 67),


  1. ОДРУЖЕННЯ З ГРОМАДЯНИНОМ ПОЛЬЩІ
  1. ПОЄДНАННЯ З СІМ’ЄЮ

коли іноземець приїжджає на територію Республіки Польща або перебуває на цій території з метою поєднання з сім’єю,


  1. МАЛОЛІТНЯ ДИТИНА ІНОЗЕМЦЯ, ЯКА НАРОДИЛАСЯ НА ТЕРИТОРІЇ РП

коли малолітній іноземець перебуває на території без опіки,


  1. ЧЛЕН ПОДРУЖЖЯ АБО ПОВНОЛІТНІ ДІТИ ІНОЗЕМЦЯ

коли іноземець перебував на території Республіки Польща протягом щонайменше 5 років на підставі дозволів на проживання на визначений термін, наданих у зв’язку з обставинами, про які мова в п. 7 (поєднання з сім’єю),


  1. ВДІВСТВО, РОЗЛУЧЕННЯ, СЕПАРАЦІЯ АБО СМЕРТЬ БАТЬКІВ АБО ДІТЕЙ

у випадку, коли іноземець перебуває на території Республіки Польща на підставі дозволу на проживання на визначений термін, наданого в зв’язку з обставинами, про які мова в п. 7 (поєднання з сім’єю), коли це обґрунтовує особливо важливий інтерес іноземця,


  1. ВДІВСТВО АБО РОЗЛУЧЕННЯ

у випадку, коли іноземець перебуває на території Республіки Польща на підставі дозволу на проживання на визначений термін, наданого в зв’язку з обставинами, про які мова в п. 6 (шлюб з громадянином Польщі), коли це обґрунтовується особливо важливим інтересом іноземця,


  1. МАЛОЛІТНІ ДІТИ ІНОЗЕМЦЯ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ НА ТЕРИТОРІЇ РП

коли малолітній іноземець – це дитина іноземця, який має дозвіл на проживання на визначений термін, народжена на території Республіки Польща,


  1. ДОЗВІЛ РЕЗИДЕНТА ЄС НА ДОВГОТЕРМІНОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ, НАДАНИЙ ІНШОЮ КРАЇНОЮ-ЧЛЕНОМ ЄС

у випадку, коли іноземець має намір працювати або вести підприємницьку діяльність на основі положень, які обов’язують в цій сфері в Республіці Польща, почати або продовжити навчання в навчальному закладі або професійне навчання, або докаже наявність інших обставин, які обґрунтовують його проживання на території Республіки Польща,


  1. ЧЛЕНИ РОДИНИ ІНОЗЕМЦЯ, ПРО ЯКОГО МОВА В П. 13

у випадку, коли іноземець – це член сім’ї іноземця, про якого мова в п. 13, з яким він перебував на території іншої країни-члена Євросоюзу, товаришував йому або хоче поєднатися з ним,


  1. ЖЕРТВИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

у випадку, коли іноземець – це жертва торгівлі людьми в розумінні рамкового Рішення Ради від дня 19 липня 2002 р. про боротьбу проти торгівлі людьми, і відповідає всім наведеним умовам:

 1. перебуває на території Республіки Польща,

 2. почав співпрацювати з органом, відповідним до ведення розгляду в справі боротьби проти торгівлі людьми,

 3. розірвав контакти з особами, яких підозрюють у вчиненні заборонених дій, пов’язаних з торгівлею людьми,

  1. ПОЧАТОК АБО ПРОДОВЖЕННЯ СТАЦІОНАРНОГО НАВЧАННЯ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АБО СТАЦІОНАРНОЇ АСПІРАНТУРИ

у випадку, коли іноземець приїжджає або перебуває на території Республіки Польща з метою початку або продовження стаціонарного навчання в вищих навчальних закладах або стаціонарної аспірантури на цій території, далі «навчання в вищих навчальних закладах», а також у випадку, коли почав навчання в вищих навчальних закладах на території іншої країни-члена Євросоюзу, і має намір продовжити його або поповнити на території Республіки Польща,


  1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

коли іноземець – це науковець, який приїжджає на територію Республіки Польща або перебуває на ній з метою проведення наукових досліджень на підставі договору з науковим центром про прийняття з ціллю здійснення наукового проекту, затвердженим відповідним міністром з питань науки,


  1. МАЄ ДОКУМЕНТ ПЕРЕБУВАННЯ З ПОЗНАЧКОЮ «НАУКОВЕЦЬ»

коли іноземець має документ перебування, про який мова в статті 1 абз. 2 літ. а регламенту Ради (ЄС) 3 1030⁄2002 від 13 червня 2002 р., який встановлює одноманітний зразок документів перебування для громадян третіх держав (Офіційний вісник ЄС Л 157 від 15.06.2003, сторінка 1-7) з позначкою «науковець», виданий іншою країною-членом ЄС, якщо договір про прийняття з метою здійснення дослідницького проекту, укладений з відповідним науковим центром цієї країни, передбачає проведення наукових досліджень також на території Республіки Польща,


  1. ГРОМАДЯНИ РЕСПУБЛІКИ ТУРЕЧЧИНА

у випадку, коли громадянин Республіки Туреччина має повноваження до праці на території Республіки Польща, згідно з правилами визначеними в правових актах виданих органами створеними в силу Договору, який встановив асоціацію між Європейським Економічним Співтовариством і Туреччиною підписаного в Анкарі 12 вересня 1963 р. (Офіційний вісник ЄС Л 217 від 29.12.1964, сторінка 3687).
Крім того, обставинами, з огляду на які можна надати іноземцю дозвіл на проживання на визначений термін, є


  1. НАУКА
  1. ПРОФЕСІЙНІ НАВЧАННЯ
  1. СІМЕЙНІ ЗВ’ЯЗКИ

у випадку, коли іноземець має намір приєднатися до громадянина Польщі або громадянина країни-члена Європейського союзу, країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації, який проживає на території Республіки Польща або має намір на ній перебувати;


  1. ДУХОВЕНСТВО, ЧЛЕНИ ОРДЕНІВ АБО ОСОБИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ РЕЛІГІЙНІ ФУНКЦІЇ В ЦЕРКВАХ ТА КОНФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

у випадку іноземця, який є священиком, членом ордену або виконує релігійну функцію в церквах і конфесійних об’єднаннях, яких статус врегулюється міжнародним договором, положеннями законів про ставлення держави до церкви, або іншого конфесійного об’єднання, або які діють на підставі запису у реєстрі церков і інших конфесійних об’єднань, і його перебування на території Республіки Польща пов’язане з функцією, яку виконує або підготовкою до її виконання;


  1. ІНШІ ОБСТАВИНИ

у випадку, коли іноземець докаже наявність інших обставин, які обґрунтовують його перебування на території Республіки Польща.
3.2 ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН У ВИПАДКУ НЕЛЕГАЛЬНОГО ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РП

Дозвіл на проживання на визначений термін можна надати іноземцю, який перебуває на території Республіки Польща нелегально, якщо:


 1. положення польського закону вимагають від іноземця особистої явки перед органом державної адміністрації;

 2. виняткова особиста ситуація вимагає присутності іноземця на території Республіки Польща;

 3. вимагає цього інтерес Республіки Польща;

 4. орган відповідний до ведення розгляду в справі боротьби проти торгівлі людьми стверджує, що іноземець – це правдоподібно жертва торгівлі людьми в розумінні рамкового Рішення Ради від дня 19 липня 2002 р. про боротьбу проти торгівлі людьми (Офіційний вісник ЄС Л 203 від 01.08.2002 с. 1; Офіційний вісник ЄС Польське спеціальне видання, розділ 19, т. 6 сторінка 52).


3.3 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАЯВИ

Іноземець зобов’язаний подати заяву на дозвіл на проживання на визначений термін до відповідного з огляду на місце перебування воєводи щонайменше за 45 днів до закінчення періоду перебування визначеного в його візі або до закінчення терміну дійсності попереднього дозволу на проживання на визначений термін. Термін 45 днів не повертається.


Якщо термін подання заяви був дотриманий, і заява не має формальних недоліків або формальні недоліки було виправлено своєчасно, воєвода ставить в проїзному документі іноземця штамп, який підтверджує подання заяви. Перебування іноземця в цей період вважається легальним до часу винесення остаточного рішення у справі.
Якщо розгляд справи щодо надання дозволу на проживання на визначений термін буде відстрочено за клопотанням іноземця, його перебування не буде вважатися легальним.
УВАГА:

Розміщення штампа в проїзному документі не дає права подорожувати по території інших країн Шенгенської зони, натомість іноземець може виїхати до країни походження.
У випадку, коли заяву було подано за менше ніж 45 днів до закінчення періоду перебування на підставі візи або періоду, на який було надано попередній дозвіл на проживання на визначений термін, а розгляд не було завершено до закінчення дійсності дозволу на перебування, іноземець зобов’язаний залишити територію Республіки Польща до закінчення періоду визначеного в візі, або на підставі дозволу на проживання на визначений термін. У випадку нездійснення обов’язку залишити територію Республіки Польща, і якщо іноземець залишиться нелегально, воєвода зобов’язаний видати рішення про відмову в наданні дозволу на проживання на визначений термін.
Іноземець зобов’язаний залишити територію Республіки Польща до закінчення терміну дозволу на проживання на визначений термін, крім випадку отримання наступного дозволу на проживання на визначений термін або дозволу на поселення, або дозволу резидента ЄС на довготермінове перебування на території Республіки Польща.
Перебування на території Республіки Польща без необхідних візи, дозволу на проживання на визначений термін або дозволу на поселення, або дозволу резидента ЄС на довготермінове перебування, а також виконання праці або початок підприємницької діяльності незгідно з чинним законодавством, загрожує тим, що іноземець отримає рішення про зобов’язання залишити територію Республіки Польща або рішення про видворення з території Республіки Польща і брак можливості повторного приїзду на період від 1 до 5 років. Дані іноземця, щодо якого було прийнято рішення про видворення з території Польщі, передаються до Шенгенської інформаційної системи, з метою відмови у в’їзді на цілу територію Шенгенської зони протягом вищенаведеного періоду.

3.4 ОРГАН, ЯКИЙ РОЗГЛЯДАЄ ЗАЯВУ


Заява на надання дозволу на проживання на визначений термін подається до воєводи, відповідного з огляду на місце перебування іноземця, а в випадку іноземця, який перебуває за кордоном – за посередництвом консула до воєводи відповідного з огляду на місце, де іноземець має намір перебувати.
3.5 ДОКУМЕНТИ

Іноземець зобов’язаний: • пред’явити дійсний проїзний документ. В особливо обґрунтованому випадку, коли іноземець не має дійсного проїзного документа і не має можливості його отримати, може пред’явити інший документ, який підтверджує його особу.

 • подати заповнену форму заяви та додати до заяви:

 • 4 актуальні фотографії – непошкоджені, кольорові, розміром 35 х 45 мм, зняті протягом останніх 6 місяців на одноманітному світлому фоні, з доброю чіткістю, які показують чітко очі і обличчя від верхньої частини голови до верхньої частини плечей, так щоб обличчя займало 70–80% фотографії; фотографії повинні зображувати людину без головного убору та окулярів з темними лінзами, яка дивиться вперед, з відвертими очами, яких не прикриває волосся, з натуральним виразом обличчя і закритим ротом;

  • документи, необхідні для підтвердження даних, вміщених в заяві, і обставин, що обґрунтовують клопотання про дозвіл на проживання визначений термін;

  • підтвердження сплати гербового збору

  • документи, що підтверджують медичне страхування в розумінні положень про забезпечення медичної опіки, яке фінансується за державні кошти, або підтвердження компанії-страхувальника, що зобов’язується покрити витрати на надання застрахованому медичних послуг на території Республіки Польща. Вищенаведені документи слід додати під час клопотання про дозвіл на проживання на визначений термін з огляду на:

   • працевлаштування (п. 1); ведення підприємницької діяльності (п. 2); поєднання з сім’єю (п. 7); дозвіл резидента ЄС на довготермінове перебування, наданий іншою країною-членом ЄС (п. 13); початок або продовження навчання в вищих навчальних закладах (п. 16); науку (п. 20); професійні навчання (п. 21); сімейні зв’язки (п. 22); інші обставини (п. 24), а також

   • у випадку: члена подружжя або повнолітньої дитини іноземця, про якого мова в ст. 54 (п. 9); члена сім’ї іноземця, про якого мова в п. 13 (п. 14); науковців (п. 17); іноземців, в яких документ перебування з позначкою «науковець» (п. 18); священиків, членів орденів або осіб, які виконують релігійні функції в церквах і конфесійних асоціаціях (п. 23).

 • Документи, які підтверджують стабільне і регулярне джерело доходів, які вистачають на утримання себе та членів родини, що є на утриманні. Вищенаведені документи слід додати в випадку клопотання про дозвіл на проживання на визначений термін з огляду на:

  • працевлаштування (п. 1); ведення підприємницької діяльності (п. 2); поєднання з сім’єю (п. 7); дозвіл резидента ЄС на довготермінове перебування, наданий іншою країною-членом ЄС (п. 13); професійні навчання (п. 21); сімейні зв’язки (п. 22); інші обставини (п. 24), а також

  • у випадку: члена подружжя або повнолітньої дитини іноземця, про якого мова в ст. 54 (п. 9); члена сім’ї іноземця, про якого мова в п. 13 (п. 14).

 • Документи, які підтверджують достатні фінансові кошти на утримання і повернення до країни походження. Вищенаведені документи слід додати з огляду на:

  • початок або продовження навчання в вищих навчальних закладах (п. 16),

  • науку (п. 20), а також

  • у випадку: науковців (п. 17); іноземців, в яких документ перебування з позначкою «науковець» (п. 18).

 • Правовий титул до займання квартири, в якій іноземець перебуває або має намір перебувати. Правовим титулом до зайняття квартири, в якій іноземець перебуває або має намір перебувати, не вважається договір про надання житла у користування, за винятком ситуації, коли той, хто надає житло у користування, це дитина, батьки або член подружжя, батьки члена подружжя, брати ⁄ сестри іноземця.

Правовий титул слід додати у випадку клопотання про надання дозволу на проживання на визначений термін з огляду на:

 • працевлаштування (п. 1); ведення підприємницької діяльності (п. 2); поєднання з сім’єю (п. 7); дозвіл резидента ЄС на довготермінове перебування, наданий іншою країною-членом ЄС (п. 13); науку ( п. 20); професійні навчання (п. 21); сімейні зв’язки (п. 22); інші обставини (п. 24), а також

 • у випадку: члена подружжя або повнолітньої дитини іноземця, про якого мова в ст. 54 (п. 9); члена сім’ї іноземця, про якого мова в п. 13 (п. 14).ВИНЯТОК

Вимога, що стосується пред’явлення документів, які підтверджують, що іноземець має: правовий титул, стабільне і регулярне джерело доходів та медичну страховку не стосується м. ін.: членів подружжя громадян Польщі, неповнолітньої дитини іноземця, в якого дозвіл на проживання на визначений термін, народженої на території Польщі, іноземців, які беруть участь в професійному навчанні і стажуваннях, що здійснюються в рамках програм Європейського Союзу, і жертв торгівлі людьми.
3.6 ЧЛЕН РОДИНИ

Членом родини іноземця вважається

 1. особа, яка має з ним шлюб, визнаний законодавством Республіки Польща;

 2. малолітня дитина цього іноземця та його чоловіка ⁄ дружини, у цьому усиновлена дитина;

 3. малолітня дитина цього іноземця, у цьому числі усиновлена, яка перебуває на його утриманні і над якою він має дійсну батьківську владу;

 4. малолітня дитина особи, про яку мова в п. 1, у цьому числі усиновлена, яка перебуває на утриманні цієї особи і над якою вона має фактичну батьківську владу,

 5. членом сім’ї малолітнього іноземця, який має статус біженця і перебуває на території Республіки Польща без опіки, вважаються також його батьки.

Відповідно до ст. 54 закону про іноземців, дозвіл на проживання на визначений термін з метою поєднання з родиною надається членові сім’ї іноземця, який проживає на території Республіки Польща:
  1. на підставі дозволу на поселення;

  2. на підставі дозволу резидента ЄС на довготермінове перебування;

  3. в якого статус біженця;

  4. у зв’язку з наданням додаткової охорони;

  5. що найменше 2 роки на підставі дозволів на проживання на визначений термін, у цьому безпосередньо до подання заяви про надання дозволу на проживання на визначений термін для члена сім’ї – на підставі дозволу виданого на період перебування не коротший ніж рік;

  6. на підставі дозволу на проживання на визначений термін, про який мова в ст. 53 абз. 1 п. 17 і 18.


3.7 ПЕРІОД, НА ЯКИЙ НАДАЄТЬСЯ ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН


Дозвіл на проживання на визначений термін надається кожного разу на період необхідний для здіснення мети перебування іноземця на території Республіки Польща, однак не довший ніж 2 роки.

У випадку, коли обставини клопотання про дозвіл на проживання на визначений термін це: • поєднання з сім’єю – на період до дня, до якого був наданий дозвіл на проживання на визначений термін іноземцю, до якого має намір приїхати або приїхав, з метою поєднання з сім’єю, а якщо іноземець цей має дозвіл на поселення, дозвіл резидента ЄС на довготермінове перебування, або статус біженця наданий в Республіці Польща – на період 2 років.

 • у випадку іноземця, який жертвою торгівлі людьми – 6 місяців.

 • у випадку іноземця, про якого мова в ст. 53а абз. 2 – на період необхідний для здіснення мети, для якої дозвіл було видано, або до винесення рішення про співпрацю з органом відповідним до ведення розгляду з питань боротьби проти торгівлі людьми, не довший ніж 3 місяці.

 • у випадку малолітньої дитини – на період до дня, до якого надано дозвіл на проживання на визначений термін його законному представнику.

 • початок або продовження навчання в вищих навчальних закладах – один рік

 • початок науки або професійного навчання – на період науки або професійного навчання, однак не довше ніж рік.

 • ведення наукових досліджень – 1 рікУВАГА:

Якщо обставина, що є підставою для клопотання про дозвіл на проживання на визначений термін, на підставі ст. 53 абз. 1 п. 16–18 (п. 16 – початок або продовження стаціонарного навчання в вищих навчальних закладах або стаціонарної аспірантури; п. 17 – ведення досліджень; п. 18 документ перебування з позначкою «науковець»), обґрунтовує проживання іноземця на території Республіки Польща коротше ніж рік, дозвіл на проживання на визначений термін надається у випадку про який мова в ст. 53 абз. 1:

1) у п. 16 – на період тривання навчання;

2) у п. 17 – на період здійснення дослідницького проекту;

3) у п. 18 – на період ведення наукових досліджень на території Республіки Польща.

3.8 ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ

Заяву на дозвіл на проживання на визначений термін залишається без розгляду, якщо: 1. іноземець перебуває на території Республіки Польща на підставі Шенгенської візи, яка дає право тільки в’їхати на територію Республіки Польща і перебувати на ній з метою, про яку мова в ст. 26 абз. 1 п. 26, або дозволу на проживання на визначений термін, про який мова в ст. 53а абз. 2 (дивись розділ 4.2), з виключенням випадку, коли іноземець клопочеться про дозвіл на проживання на визначений термін на підставі ст. 53 абз. 1 п. 15 (дивись розділ 4.1 п. 15);

 2. вона стосується іноземця, про якого мова в ст. 110, тобто затриманого, замкнутого в стереженому осередку, в арешті з метою видворення, щодо якого було застосовано превентивний захід в формі заборони залишати країну, або позбавленого волі внаслідок реалізації рішень, виданих на підставі законів;

 3. в іноземця згода на толероване перебування;

а також

 1. в є заяві формальні недоліки, якими вважається:

 • не заповнення всіх необхідних рубрик заяви;

 • не пред’явлення дійсного проїзного документа, або, в особливо обґрунтованому випадку, коли іноземець не має дійсного проїзного документа і не має можливості його отримати, іншого документа, що підтверджує його особу;

 • не додання до заяви:

  • 4 актуальних фотографій;

  • правового титулу до зайняття квартири у випадках, в яких це вимагається;

  • договору про прийняття, з метою здіснення дослідницького проекту, укладеного з науковим центром, що має місцезнаходження на території Республіки Польща, а також письмового зобов’язання цього центру нести видатки на перебування і видворення іноземця, які оплатяться з державних коштів протягом 6 місяців від дня закінчення договору, якщо підставою для видворення іноземця були обставини зазначені в ст. 88 абз. 1 п. 1, у випадку іноземця, про якого мова і ст. 53 абз. п. 17;

  • договору про прийняття, з метою реалізації дослідницького проекту, укладеного з науковим центром, який має місцезнаходження на території іншій країни-члена Європейського Союзу а також письмового зобов’язання цього центру нести видатки на перебування і видворення іноземця, які оплатяться з державних коштів протягом 6 місяців від дня закінчення договору, якщо підставою для видворення іноземця були обставини зазначені в ст. 88 абз. 1 п.1 і 88 абз. 1 п. 1 у випадку іноземця, про якого мова в ст. 53 абз. 1 п. 18;

  • згоди осіб, які мають батьківську опіку над малолітнім іноземцем, який клопочеться про надання дозволу на проживання на визначений період.

3.9 ВІДМОВА У НАДАННІ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН

Іноземцю відмовляється у наданні дозволу на проживання на визначений термін, якщо:

 1. не виконує вимог, про які мова в ст. 53-53b;

 2. його дані в реєстрі іноземців, перебування яких на території Республіки Польща небажане;

 3. його дані знаходяться в Шенгенській інформаційній системі з ціллю відмови у в’їзді;

 4. обставини справи вказують, що ціль в’їзду або перебування іноземця на території Республіки Польща є або буде інша ніж заявлена;

 5. підставою для клопотання про дозвіл був шлюб з громадянином Польщі або іноземцем, який проживає на території Республіки Польща, про якого мова в ст. 54, а шлюб було взято, щоб обійти положення про надання дозволу на проживання на визначений термін;

 6. це вимагається в цілях оборони або державної безпеки, або охорони громадської безпеки та порядку, або інтересу Республіки Польща;

 7. в розгляді справи про надання дозволу на проживання на визначений термін:

А) заявник подав заяву або додав до неї документи, що містять неправдиві особові дані або фальшиві інформації,

Б) свідчив неправду або приховав правду або, з ціллю використання як справжнього, підробив або переробив документ, або користувався таким документом як справжнім; 1. стверджено в нього інфекційну хворобу або зараження, що підлягає обов’язковому лікуванню відповідно до Закону від дня 5 грудня 2008 р. про протидіяння зараженням і інфекційним хворобам у людей та боротьбу проти них (Вісник законів № 234, поз 1570), або існує підозра такої хвороби або зараження, а іноземець відмовляється у згоді на лікування;

 2. не виконує податкових обов’язків на користь Державної скарбниці;

 3. не повернув витрат на видворення, які фінансувалися з державного бюджету;

 4. перебуває на території Республіки Польща нелегально;

 5. клопочеться про надання наступного дозволу на проживання на визначений термін на підставі ст. 53 абз. 1 п. 16, а не зарахував курсу навчання в вищому навчальному закладі і не отримав згоди на умовне навчання на наступному курсі або семестрі.


3.10 АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН

Іноземцеві забирають дозвіл на проживання на визначений термін, якщо:

1. причина, для якої його надали, перестала існувати; 1. появилася принаймні одна з нижченаведених обставин:

  • дані іноземця знаходяться в реєстрі іноземців, перебування яких на території Республіки Польща небажане;

  • обставини справи вказують, що мета приїзду або перебування іноземця на території Республіки Польща буде інша ніж заявлена;

  • підставою для клопотання про дозвіл був шлюб з громадянином Польщі або іноземцем, який проживає на території Республіки Польща, про якого мова в ст. 54, а шлюб було взято, щоб обійти положення про надання дозволу на проживання на визначений термін;

  • це вимагається в цілях оборони або державної безпеки, або охорони громадської безпеки та порядку, або інтересу Республіки Польща;

  • в розгляді про надання дозволу на проживання на визначений період:

 • іноземець подав заяву або додав до неї документи, що містять неправдиві особові дані або фальшиві інформації,

 • свідчив неправду або приховав правду або, з ціллю використання як справжнього, підробив або переробив документ або користувався таким документом як справжнім;

 • стверджено в нього інфекційну хворобу або зараження, що підлягає обов’язковому лікуванню відповідно до Закону від дня 5 грудня 2008 р. про протидіяння зараженням і інфекційним хворобам у людей та боротьбу проти них (Вісник законів № 234, поз 1570), або існує підозра такої хвороби або зараження, а іноземець відмовляється у згоді на лікування;

  • не виконує податкових обов’язків на користь Державної скарбниці

  • перебуває на території Республіки Польща нелегально.

 1. постійно залишив територію Республіки Польща.


3.11 КЛОПОТАННЯ ПРО ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН У РАЗІ ПЕРЕБУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Іноземець, який перебуває за кордоном, подає заяву на надання дозволу на проживання на визначений термін за посередництвом консула до відповідного з огляду на місце планованого перебування воєводи. Заяву на надання дозволу на проживання на визначений термін подається на формі.
Якщо заява про надання дозволу на проживання на визначений термін подавалася за кордоном, рішення воєводи може доставитися за посередництвом консула.
Якщо під час винесення рішення про надання дозволу на проживання на визначений термін, іноземець перебуває за кордоном, в ціллю в’їзду до Польщі слід клопотатися про видання Шенгенської візи з метою здійснення дозволу на проживання на визначений термін.
Карта перебування видасться після в’їзду на територію Польщі воєводою, який видав дозвіл на проживання на визначений термін. Іноземець зобов’язаний особисто отримати карту перебування, а в випадку малолітніх, яким менше 13 років – карту отримує їхній законний представник або опікун.

РОЗДІЛ IV

КАРТА ПЕРЕБУВАННЯ
4.1 ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Іноземцеві, який отримав:

 • дозвіл на проживання на визначений термін,

 • дозвіл на поселення,

 • дозвіл резидента ЄС на довготермінове перебування

видається карта перебування.
Карта перебування, протягом строку її дії, підтверджує особу іноземця під час його перебування на території Республіки Польща, та дає право разом з проїзним документом багаторазово перетинати кордон Польщі без необхідності отримати візу.
У випадку відсутності прописки на тимчасове перебування, тривалістю більше 2 місяців, на карті перебування не будуть вказані адресні дані.
Якщо під час винесення рішення про надання дозволу на проживання на визначений термін, іноземець перебуває за кордоном, з ціллю в’їзду до Польщі слід клопотатися про видання Шенгенської візи з метою реалізації дозволу на проживання на визначений термін.
Карта перебування видається після в’їзду на територію Польщі, воєводою, який надав дозвіл на проживання на визначений термін. Іноземець зобов’язаний отримати особисто карту перебування, а в випадку, коли це малолітній, якому менше 13 років – отримує її його законний представник або опікун.
За видання карти перебування стягується оплата в розмірі 50 злотих. Оплату слід сплатити на банківський рахунок воєводи.
4.2 ЗАМІНА КАРТИ ПЕРЕБУВАННЯ
Іноземець зобов’язаний замінити його карту перебування в випадку:

 1. зміни даних, що містяться в ній;

 2. зміни зовнішності, яка ускладнює його ідентифікацію;

 3. пошкодження карти в такій мірі, що є проблеми користуватися нею;

 4. втрати або знищення карти;

 5. закінчення терміну дії карти перебування, виданої в зв’язку з отриманням дозволу на поселення або дозволу резидента ЄС на довготермінове перебування.


4.3 ОРГАН, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ЗАМІНУ КАРТИ ПЕРЕБУВАННЯ
Заміну карти перебування здійснює воєвода, відповідний до місця перебування іноземця. Карту перебування видається і змінює після сплати належної оплати.
Заяву на заміну карти подається на формі. Іноземець, зацікавлений у заміні карти перебування, зобов’язаний пред’явити дійсний проїзний документ і додати до заяви:

1) фотографії осіб, охоплений заявою, зроблені в відповідному форматі;2) документи необхідні для підтвердження даних і інших обставин, наведених в заяві.
В особливо обґрунтованому випадку, якщо іноземець зацікавлений в заміні карти перебування не має дійсного проїзного документа і не має можливості отримати його, може пред’явити інший документ, який підтверджує його особу.
4.4 ВТРАТА КАРТИ ПЕРЕБУВАННЯ
Іноземець, який втратив карту перебування зобов’язаний повідомити про це воєводу, який видав її, протягом 3 днів від втрати. У випадку, коли іноземець знайде втрачену карту перебування, зобов’язаний протягом 3 днів від дня, коли знайшов її, повідомити про це воєводу і повернути негайно знайдену карту перебування, якщо в місце втраченої карти перебування вже було видано нову.
Іноземець зобов’язаний негайно повернути карту перебування органу, який видав її – після отримання документа, що підтверджує отримання польського громадянства або рішення про анулювання дозволу на проживання на визначений термін, дозволу на поселення або дозволу резидента ЄС на довготермінове перебування.
4.5 ПОДОРОЖУВАННЯ НА ПІДСТАВІ КАРТИ ПЕРЕБУВАННЯ
Іноземець може подорожувати і перебувати на території країн Шенгенскої зони (також території Республіки Польща) без необхідності мати візу на період не довший ніж 3 місяці в періоді 6-місячнному на підставі дозволу на перебування, у випадку Польщі – карти перебування, оскільки одночасно виконує загальні умови в’їзду і перебування на території Шенгенської зони, тобто:

 • має дійсний проїзний документ,

 • вміє обґрунтувати мету та умови планованого перебування, а також

 • має достатні засоби для утримання або можливість законно отримати їх, а також

 • не вважається загрозою для громадського порядку, внутрішньої безпеки, громадського здоров'я або міжнародних відносин жодної з країн-членів, а особливо не було зроблено щодо нього запису на цій підставі, з метою відмови у в’їзді в національних базах даних країн-членів.До країн-членів Шенгену належать: Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Швеція, Італія, Естонія, Литва, Латвія, Мальта, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, а також Швейцарія, Норвегія і Ісландія (останні три це держави Шенгенської зони, що не належать до ЄС).

Слід наголосити, що Велика Британія, Ірландія, Кіпр, Болгарія та Румунія це країни-члени ЄС, які не є країнами Шенгенської зони.

РОЗДІЛ V

АПЕЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ
Сторона невдоволена рішенням відповідного воєводи, винесеним в справі: дозволу на проживання на визначений термін, дозволу на поселення, дозволу резидента ЄС на довготермінове перебування, продовження візи, заміни карти перебування має право подати апеляцію в законному терміні 14 днів від дня отримання рішення, до органу вищого ступеня, яким в вищенаведених справах є начальник Управління з питань іноземців.
Апеляція подається до начальника Управління з питань іноземців за посередництвом воєводи, який видав рішення. Особа, яка подає апеляцію зобов’язана поставити під нею підпис власноруч.
До апеляційної процедури стосуються Загальні питання (дивись розділ ІІ)
5.1 НЕДОТРИМАННЯ ТЕРМІНУ

У разі недотримання терміну подання апеляції іноземець протягом семи днів з дня припинення причини недотримання може звернутися з проханням про повернення терміну. Іноземець повинен довести, що недотримання терміну відбулося не з його вини. Одночасно з поданням прохання слід подати апеляцію.


5.2 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ СПРАВИ

У випадку бажання ознайомитися з зібраним в справі доказовим матеріалом сторона або повноважений повинні зв’язатися по телефону з секретаріатом Апеляційного відділу Департаменту легалізації перебування Управління з питань іноземців – тел. (22) 60 175 14, з ціллю узгодити точний термін явки в Пункті обслуговування іноземців Управління з питань іноземців, при вул. Таборовій 33 в Варшаві.Телефонна інформація надається в робочі дні крім середи в годинах 10.00 - 15.00.
5.3 СПОСОБИ ПОДАННЯ ЗАЯВ, ДОКУМЕНТІВ, ПОЯСНЕНЬ, ДЕКЛАРАЦІЙ

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ, ПОВИННІ БУТИ:

 • оригіналами або копіями офіційно завіреними. Іноземець, пред’являючи оригінал, може завірити копію документа в Офісі прийому документів Управління з питань іноземців: вул. Кошикова 16; 00-564 Варшава, в годинах: 8.15– 16.00.

 • перекладені польською мовою польським присяжним перекладачем.


Документи (заяви, пояснення, декларації) можна подавати також:

 • за посередництвом поштового оператора, на адресу: вул. Кошикова 16 00-564 Варшава.

 • безпосередньо в Офісі прийому документів Управління з питань іноземців:
  вул. Кошикова 16; 00-564 Варшава, в годинах: 8.15–16.00.

5.4 СКАРГА

У зв’язку з рішенням начальника Управління з питань іноземців сторона має можливість подати скаргу до Воєводського адміністративного суду в Варшаві протягом 30 днів від дня отримання рішення. Сторона подає скаргу за посередництвом начальника Управління з питань іноземців.


Подання скарги до Воєводського адміністративного суду в Варшаві на остаточне рішення не легалізує перебування іноземця на території Польщі.

Заява

Я отримав/ отримала поради для іноземців, які клопочуться про дозвіл на проживання на визначений термін................................................................................................ мовою.

 


........................................................... .............................................

(місце, дата) Підпис заявника

або законного представника

 
   ...................................................................(можливо підпис перекладача)