Поняття правової норма, в структурі деонтичної логіки - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Правильні та неправильні міркування. Поняття про логічну помилку... 1 45.84kb.
Перелік умовних скорочень 2 503.09kb.
Інформація про виконання Програми правової освіти Полтавської області... 1 154.32kb.
Польская норма pn-en 10083-2+А1 2 444.77kb.
Кримінологія Спеціальність «Правознавство» 4 901.78kb.
Формування нормативно-правової бази діяльності 1 186.24kb.
05 червня 2013 року було утворено Фастівську районну міжвідомчу координаційно-методичну... 1 182.72kb.
Восемь дней, с 23 по 31 марта, шёл третий семинар экопоселения Смаглинка... 1 78.63kb.
Уніфікація національної правової системи України до правової системи... 2 368.61kb.
Україна київська обласна міжвідомча координаційно- методична рада... 2 570.3kb.
Екзаменаційні питання з учбової дисципліни „маркетинг” маркетинг... 1 39.57kb.
На ринку за 1 вівцю дають 4 мішки зерна. Як зміниться мінова вартість... 1 13.63kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Поняття правової норма, в структурі деонтичної логіки - страница №1/1

Грицаєнко П.М. студ., КНУТШ

Поняття правової норма, в структурі деонтичної логіки

Правова норма - це загальновизнана в конкретному соціальному середовищі сукупність вимог, регулюючих спілкування, поведінку і діяльність людей. Кожна норма формується на основі необхідності, певних законів або закріплюється в них.

Деонтична логіка не заперечує існування суперечливих, що потребують виконання логічно неможливих дій кодексів. Логіка норм не описує фактичні міркування, що використовують норми, і дійсні кодекси. Вона формулює критерії раціонального міркування в сфері норм. Мета такого міркування складається в наданні розумних основ для дії.

Видатний філософ І.А. Ільїн, обгрунтувавши необхідність наочного логічного і нормативного розгляду права, підкреслював: «...Право досконаліше у формальному відношенні тим, чим більше воно продумане і чим пряміше визначаються норми; бо в науковій теорії завжди залишається спірне, а в правосвідомості - нестійке і схильне до впливу приватного інтересу»[ Ильин И.А. О сопротивлении злу силою].

Правова норма містить в собі (відображає) наступні положення: а) спілкування, поведінку і діяльність, інші дії людей, які треба юридично регулювати; б) обов'язковий, дозволяючий або заборонений характер чого-небудь встановленого; в) зобов'язання, яке повинне, або не повинне виконуватися (виражене в нормі) г) перелік осіб, яким адресована правова норма.

Правові норми визначені, як правило, достатньо точно і однозначно за об'ємом, змістом, суб'єктом, умовам застосування, по регулюванню конкретних сторін життєдіяльності людей, соціальних інститутів, але| чіткій переклад на мову| логіки ще| тільки відбувається.

Логічне тлумачення правової норми припускає використання формально-логічних знань для з'ясування сенсу, її змісту, співвідношення з іншими правовими нормами.

Логічний спосіб тлумачення в результаті приводить до визначення об'єму тлумачення. Він може бути: 1) буквальним; 2) розширювальним або 3) обмежувальним.Досить часто правова норма формулюється таким чином, що встановлюються|| виключення з правил - і тоді логічний аналіз повинен прямувати на з'ясування умови цього виключення і на цій підставі доволі часто виникають| парадокси|. Саме такі виключення є складним предметом дослідження у логіці, та потребують створення нових підходів та теорій.

Отже, основним завданням сучасної логіки норм є збагачення її символічного апарата, розширення існуючих систем з тим, щоб отримати логічні теорії, придатні для адекватної реконструкції реальних нормативних міркувань, а також пояснення і вирішення існуючих парадоксів в сфері правових норм.