Положення Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 4 Інформація про замовника торгів 4 Інформація про предмет закупі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Інформація про замовника торгів 2 повне найменування 2 місцезнаходження... 2 570.5kb.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована... 1 355.72kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 2 453.28kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 24 9490.66kb.
Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 09. 1 67.34kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року 9 3025.98kb.
Державне підприємство «завод 410 ца» 1 245.54kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 1 246.59kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів 1 366.87kb.
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» в особі... 1 322.72kb.
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону... 3 464.62kb.
Навчальне проектування не є принципово новою техно­логією. Метод... 1 102.54kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Положення Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 4 Інформація про - страница №1/3УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

СУДАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

01 липня 2011 року


ГОЛОВА КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ Д. М. Ткаченко

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю робіт:
«Будівництво самопливного каналізаційного колектору

по вул. Набережна м. Судак»

м. Судак - 2011
ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні положення

 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 4

 2. Інформація про замовника торгів 4

 3. Інформація про предмет закупівлі 4

 4. Процедура закупівлі 4

 5. Недискрімінація учасників 4

 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і 4

зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

 1. Інформація про мову (мови) , якою (якими)повинні бути складені пропозиції 4

конкурсних торгів.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів 5

 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації 5

конкурсних торгів
Розділ 3. Підготовка пропозиції конкурсних торгів

 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 5

 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів 6

 1. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 6

 2. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 6

 3. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 6

 4. Кваліфікаційні крітерії до учасників 7

 5. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 7

предмета закупівлі

 1. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть 7

бути подані пропозиції конкурсних торгів

 1. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 7


Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів 7

 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 8


Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із 8

зазначенням питомої ваги критерію

 1. Виправлення арифметичних помилок 9

 2. Інша інформація 9

 3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 10

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 10
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

 1. Терміни укладання договору 10

 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю 11

 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 11

 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 11


Додатки

 1. Додаток 1 «Схема оформлення та опечатування конверту пропозиції 12

конкурсних торгів»

 1. Додаток 2 «Перелік документів пропозиції конкурсних торгів» 13

 2. Додаток 3 «Технічне завдання на закупівлю робіт» 16

 3. Додаток 4 «Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів» 28

 4. Додаток 5 «Проект договору про закупівлю робіт за державні кошти» 30

 5. Додаток №2 до договору «Календарний графік виконання робіт» 37

 6. Додаток 6 «Форма «Пропозиція» (щодо участі у конкурсних торгах)» 38

 7. Додаток 7 «Загальні відомості про учасників торгів» 39

 8. Додаток 8 «Форма довіреності» 40


Документація конкурсних торгів


I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-ІV(далі Закон) Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених цим Законом.

2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Управління архітектури та будівельної політики Судацької міської ради Автономної Республіки Крим

місцезнаходження

98000, АР Крим, Україна, м. Судак, вул. Леніна, 85 а

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Ткаченко Дмитро Миколайович, заступник начальника управління архітектури та будівельної політики Судацької міської ради, 98000, АР Крим, м. Судак, вул. Леніна, 85 а, каб.№426, тел.(06566) 2-19-05, E-mail: sudak-oks@ukr.net

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Будівництво самопливного каналізаційного колектору по вул.Набережна м. Судак

вид предмета закупівлі

Роботи

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Україна, АР Крим, м. Судак


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Вересень-грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція, подана учасником та всі її документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями(підприємствами, установами)Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 19.08.2011 р. до 10.15».

Зразок оформлення конверту наведено у Додатку 1.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

 • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

 • інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

 • документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям

Пропозиція конкурсних торгів учасника повинна містити всі документи , що перелічені у Додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів, які повинні бути представлені в послідовності, наведеній у Додатку 2.

Відсутність документів, передбачених у Додатку 2 цієї документації конкурсних торгів, буде розцінена як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Відсутні.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу;

 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

- про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у дозвільній формі;

- про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у дозвільній формі;

- про наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати).

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у розділі ІІ Додатку 2 до цієї документації.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Проектована ділянка колектора прийнята з поліетиленових труб із двошарової профільованої стінки для безнапірного трубопроводу Øу 1000/851 мм SN 8 ТУ 2248-001-73011750-2005, загальною протяжністю 577,0 м.

Колектор обладнаний оглядовими колодязями та колодязями для підключення путових абонентів. Підключення передбачені з поліетиленових труб ПВХ Ø160 мм, Ø 250 мм SDR 33 ( SN 8 )для зовнішньої каналізації по ТУ.У.25.2 – 32566213-005:2006 та труб з двошаровою профільованою стінкою для безнапірних трубопроводів Ø 1000/851 мм, Ø630/535 мм SN 8 ТУ 2248-001-73011750-2005.

Детальна інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у Технічному завдані (Додаток 3)


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів подається щодо предмета закупівлі в цілому.


9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

98000, АР Крим, м. Судак, вул. Леніна, 85 а, каб. № 426

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів(дата, час)

19.08.2011 р. о 10.00 годині

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

98000, АР Крим, м. Судак, вул. Леніна, 85 а, каб. № 307

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

19.08.2011 р. о 10.15 годині

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз`ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію та методики оцінки відповідно до частини п`ятої статті 28 Закону

Перелік критеріїв та методика оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів викладені в Додатку 4.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання їх значень.

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Арифметичні помилки, виявлені у поданій учасником пропозиції конкурсних торгів, виправляються замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума, вказана літерами є визначальною;

б)при розходженні між ціною за одиницю виміру та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. У разі, якщо на погляд замовника, в ціні за одиницю виміру є явне зміщення десяткового розподілювача, підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється3. Інша інформація

За результатами розгладу та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою встановленою Уповноваженим органом.

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатми оцінки.

Замовник забов`язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів обов`язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

2) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

3) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

4) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, згідно статті 17 Закону учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені у розділі ІІІ Додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови учасників;

 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України № 2289-VI от 01.06.2010 р. «Про здійснення державних закупівель».

Проект договору наведено у Додатку 5.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

Секретар комітету з конкурсних торгів Ю.Б. Єлісєєва

Додаток 1

СХЕМА ОФОРМЛЕННЯ ТА ОПЕЧАТУВАННЯ КОНВЕРТУ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

_____________________________(повне найменування учасника)

_____________________________(місцезнаходження учасника)

_____________________________(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Пропозиція Конкурсних торгів на закупівлю
_________________________________________________________

(найменування предмета закупівлі)
Не відкривати до: 19.08.2011 року до 10-15 за київським часом

(дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)

Управління архітектури та будівельної

політики Судацької міської Ради

(повне найменування замовника)
98000 АР Крим, м.Судак, вул.Леніна, 85-а____________________________

(місцезнаходження замовника)Умовні позначення:

oval 4


- місце печатки

Додаток 2
Перелік документів пропозиції конкурсних торгів
І. Документи загального характеру


  1. Пропозиція на участь у конкурсі згідно Додатку 6.

  2. Виписка з протоколу засновників, або копія наказу про призначення, або довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів.

  3. Виписка (або ії копія завірена нотаріально) із Реєстру власників іменних паперів або з рахунку у цінних паперах відносно належності акціонерам пакету акцій, що перевищує 25% статутного фонду (для акціонерних товариств) (п/п 22 п.1 ст.1 Закону).

  4. Довідка про склад Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії там, де вони створені.

  5. Загальні відомості про Учасника згідно Додатку 7.


ІІ. Перелік документів, що підтверджують інформацію учасника про відповідність встановленим кваліфікаційним критеріям


  1. Довідка що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, за формою:
№ з/п

Назва та тип машини або механізму

Виробник, марка та термін експлуатації (років)

Стан (нова машина, справний, поганий), а також наявна кількість, од.

Власна чи орендується


Керівник учасника _______________________________ (Прізвище та ініціали)


М.П.


  1. Довідка, що містить інформацію про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою:
№ з/п

Посада

Прізвище, ім`я, по батькові

Освіта, кваліфікація, загальний стаж роботи у будівництві, років

Досвід роботи на цій посаді, років


Керівник учасника _______________________________ (Прізвище та ініціали)


М.П.


  1. Довідка учасника про обсяги ремонтних та будівельних робіт, які виконано учасником протягом трьох останніх років, за формою:
№ з/п

Найменування об`єкту і його місцезнаходження

Обсяг виконаних робіт

Термін виконання робіт, початок, закінчення (рік, місяц)

Замовник, поштова адреса, № телефону

Умови виконання робіт ( з припиненням або без припинення експлуатації об`єкту)

Потужність

Вартість у договірних цінах, тис.грн.
. . .Всьго за 2008 рік

. . .Всьго за 2009 рік

. . .Всьго за 2010 рік

Разом за 2008-2010 роки

Керівник учасника _______________________________ (Прізвище та ініціали)


М.П.


  1. Завірені учасником копії:

 1. для юридичних осіб

  • баланс на 31.12.2010 р. і на 30.06.2011 р.;

  • звіт про фінансові результати за 2010 р. і за І півріччя 2011 р.;

  • звіт про рух грошових коштів за 2010 р.

б) для фізичних осіб-підприємців:

 • податкова звітність за 2010 р. і за І півріччя 2011 р.
  1. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) у учасника заборгованості за кредитами станом на 01.08.2011 р. або на більш пізнішу дату.


Примітка: У разі здійснення діяльності Учасника за менший період – довідки надаються за відповідний період. следующая страница >>


izumzum.ru