Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Кабінет міністрів україни постанова від 18 жовтня 2006 р 1 58.41kb.
Загальний порядок 1 91.48kb.
Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску... 1 402.14kb.
Про внесення змін до Положення про державне посвідчення на право... 1 8.86kb.
Наказ №1258 Щодо Плану реалізації завдань, визначених розпорядженням... 1 105.4kb.
Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних... 1 137.56kb.
Відповідно до пункту 8 Загального положення про колегію центрального... 1 46.31kb.
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 1 72.46kb.
Відповідно до Положення про Державну службу лікарських засобів і... 1 79.8kb.
Наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства... 10 869.3kb.
Рішення №85/3 від 25. 03. 2010 року м. Кіцмань Про затвердження містобудівних... 1 51.13kb.
Затвердити за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування... 1 37.96kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого - страница №1/8ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Одеського прикордонного загону

__.__.2013 № ___

Тимчасова технологічна схема

пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та

вантажів у пункті пропуску через державний кордон для міжнародного

повітряного сполучення “Херсон”
І. Загальні положення
1. Ця Тимчасова технологічна схема розроблена на підставі частини другої статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль”, пункту 19 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751.
2. Ця Тимчасова технологічна схема (далі – Технологічна схема) є документом, який згідно з пунктом 2 статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль” визначає загальний порядок організації та здійснення всіх визначених законодавством України видів контролю у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення “Херсон”, організаційні засади взаємодії, послідовності та особливості виконання відділом прикордонної служби “Херсон” Одеського прикордонного загону, підрозділом Херсонської митниці, іншими контрольними органами та службами своїх безпосередніх обов'язків під час пропуску через державний кордон України осіб, повітряних транспортних засобів та вантажів (товарів), що переміщуються ними, при прибутті (вибутті) в аеропорт (з аеропорту).
3. Ця Технологічна схема розроблена на підставі вимог:

Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року;

Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція);

Повітряного кодексу України;

Митного кодексу України;

Закону України “Про державний кордон України”;

Закону України “Про Державну прикордонну службу України”;

Закону України “Про прикордонний контроль”;

Закону України “Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень ”;

Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України “Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації”;

Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751;

Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 (далі – Типова технологічна схема пропуску);

Типової технологічної схеми здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451.

Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29 серпня 2011 року № 627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 року за №1117/19855 (далі − Порядок дій посадових осіб органів охорони державного кордону);

Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами, затвердженої наказом Державної митної служби України від 06 квітня 2004 року № 240, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 522/9121 (далі – Інструкція про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден);

Правил застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом, затверджених наказом Державної митної служби України від 18 лютого 2006 року № 137, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 березня 2006 року за № 217/12091;

Порядку створення зон митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 879/21191;

Інструкції з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України, затвердженої наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28 вересня 2004 року № 81, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2004 року за № 1555/10154;

Положення про службу авіаційної безпеки авіаційного суб'єкта, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15 березня 2005 року № 188, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2005 року за № 697/10977 (далі – Положення про службу авіаційної безпеки);

Положення про взаємодію в контрольованій зоні авіаційних суб'єктів служб авіаційної безпеки з підрозділами центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення авіаційної безпеки, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05 липня 2006 року № 482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 881/12755;

Правил організації охорони повітряних суден та об'єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 30 березня 2005 року № 230, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 червня 2005 року за № 680/10960;

Правил з організації системи контролю доступу в авіаційних суб'єктах цивільної авіації, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 18 червня 2007 року № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 липня 2007 року за № 828/14095.


4. Згідно з нормами законодавства України в цій Технологічній схемі вживаються терміни в такому значенні:

відділ прикордонної служби “Херсон” - підрозділ органу охорони державного кордону, призначений для здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, оперативно-розшукової діяльності, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба);

зміна прикордонних нарядів - призначена для здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів на ділянці відділу, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби України;

Зміна прикордонних нарядів безпосередньо підпорядковується старшому зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби “Xерсон” (далі - СЗПН).режимна зона - зона прикордонного контролю та зона митного контролю;

служба авіаційної безпеки (далі – САБ) – спеціальний підрозділ комунального підприємства “Херсонські авіалінії”, діяльність якого пов’язана із забезпеченням авіаційної безпеки і який виконує функції його захисту від актів незаконного втручання, інших протиправних дій на його безпечну, нормальну діяльність;

старший зміни митниці – посадова особа, яка відповідно до наказу митниці, призначена для керівництва зміною в пункті пропуску згідно з графіком;

старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон (далі – Ст. п/н) - прикордонний наряд призначений для безпосереднього керівництва діями прикордонних нарядів в пункті пропуску. Ст. п/н безпосередньо підпорядковується старшому зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби “Херсон”.
5. Положення цієї Технологічної схеми підлягають виконанню всіма посадовими особами структурних підрозділів Одеського прикордонного загону, Херсонської митниці, інших контрольних органів та служб, комунального підприємства “Херсонські авіалінії ” (далі – аеропорт) в частині, що стосується пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів (товарів), що переміщуються ними, при прибутті (вибутті) в аеропорт (з аеропорту).
II. Характеристика та умови функціонування пункту пропуску, види контролю, місця проведення прикордонного та митного контролю
1. Міжнародний пункт пропуску через державний кордон для повітряного
сполучення “Херсон” (далі – пункт пропуску), відкритий на території комунального
підприємства Херсонської обласної Ради “Херсонські авіалінії” розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 668-р.

Пункт пропуску класифікується: за характером транспортних перевезень – вантажно – пасажирський; за режимом функціонування – постійний; за часом роботи – цілодобовий. Пункт пропуску включений до переліку пунктів через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів, що визначений Додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 1057 “Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів ”, переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів у ньому дозволено.


2. Межі території пункту пропуску, згідно з пунктом 22 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751, визначені адміністрацією комунального підприємства “Херсонські авіалінії ”, за погодженням з начальником Одеського прикордонного загону та начальником Херсонської митниці.
Територія пункту пропуску “Херсон” включає:

у пасажирському терміналі: територію зали “Відліт” (від стійок реєстрації пасажирів, які відлітають міжнародними рейсами, та до вихідних дверей зали “Відліт”) та територію залу “Приліт” (від вхідних дверей зали “Приліт” до дверей виходу із зали “Приліт” до загальної зони, включаючи зону обслуговування пасажирів та зону обробки багажу багажного відділення);

зали прильоту та очікування (накопичення) у “VІР – терміналі”;

вантажне відділення, включаючи територію вантажного комплексу служби організації та обслуговування пасажирів;

стоянки повітряних суден та маршрути руху транспортних засобів між стоянками повітряних суден рейсів закордонного прямування.
3. В пункті пропуску особи, транспортні засоби та вантажі, що перетинають
державний кордон України, згідно з Типовою технологічною схемою пропуску, підлягають прикордонному, митному контролю та контролю на безпеку цивільної авіації, а у інших випадках, встановлених законодавством України, санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю, контролю за вивезенням з території України культурних цінностей. Прикордонний контроль, митний контроль та митне оформлення повітряних суден здійснюються цілодобово в порядку їх прибуття (вибуття).
4. У відповідності з пунктом 6 Типової технологічної схеми, пунктом 1.5 Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден, прикордонний та митний контроль повітряних суден, що виконують міжнародні рейси, і товарів, що переміщуються ними, здійснюється у такій послідовності:

при прибутті на територію України – після проведення прикордонного контролю;

при вибутті з території України – до початку прикордонного контролю.

У відповідності з пунктом 5 Типової технологічної схеми в пункті пропуску контроль на безпеку осіб, транспортних засобів і вантажів (товарів) здійснюється при прибутті на територію України – після завершення прикордонного та митного контролю, при вибутті з території України – до початку митного контролю.


5. Згідно з вимогами законодавства України Ст. п/н координує діяльність контрольних органів та служб (далі - контрольні органи) під час пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України, проведення прикордонного, митного та інших видів контролю в пункті пропуску, у межах визначених пунктами 4 та 5 Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 року № 48.
5.1. Перед початком роботи кожної зміни Ст. п/н зі старшим зміни митниці, представниками інших контрольних органів, уточнює такі питання:

узагальнює проблемні питання, що виникли у попередній зміні під час здійснення контрольних операцій контрольними органами та шляхи їх вирішення;

здійснює обмін інформацією щодо змін у правилах перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та вантажами, які надійшли по лінії контрольних органів;

спільно із старшим зміни митниці або самостійно визначає можливі об'єкти контролю, що будуть піддані посиленому контролю під час роботи зміни;

уточнює порядок взаємодії та обміну інформацією між контрольними органами;

інформує щодо змін у режимних заходах у пункті пропуску;

спільно із старшим зміни підрозділу митного оформлення визначає склад спільних оглядових груп і режим їх роботи;

інші питання.


5.2. Перевізник або уповноважена ним посадова особа забезпечує підготовку пасажирів транспортного засобу для проходження контролю в пункті пропуску (перевірка наявності паспортних документів, тощо).

Транспортні організації завчасно забезпечують посадових осіб контрольних органів інформацією щодо прибуття транспортних засобів, які перевозять небезпечні та спеціальні вантажі, організовані групи пасажирів, типу повітряного судна, назва повітряного судна, час прильоту (відльоту), характеру та кількості вантажу, склад екіпажу і кількість пасажирів (при наявності).


5.3. Взаємодіючі контрольні органи інформують один одного:

а) негайно:

про офіційні делегації та пасажирів, які перетинають державний кордон за дипломатичними паспортами;

про ознаки, що свідчать про підготовку до порушення державного кордону України, затриманих порушників державного кордону;

про виявлені засоби диверсій, терору, допущені провокаційні дії та конфліктні ситуації у пункті пропуску;

про факти виявлення екологічно небезпечних речовин, наркотиків, зброї, товарів військового та подвійного призначення і заходи щодо локалізації місць їх знаходження;

про виявлення випадків завезення з рослинними вантажами карантинних та особливо небезпечних шкідників, збудників хвороб рослин на територію Україні;

про осіб, що прямують через кордон, у яких виявлені ознаки інфекційної хвороби, що має міжнародне значення;

про виявлення порушень митних правил або контрабанди в пункті пропуску;

б) щоденно:

про порушення санітарно - епідеміологічного, ветеринарно - санітарного, екологічного, фітосанітарного, радіологічного та інших видів контролю;

про громадян України, які декілька разів були затримані як порушники митних правил;

про стан криміногенної обстановки в пункті пропуску і можливі провокації;

про спроби переміщення через державний кордон злочинців, які перебувають в розшуку, в тому числі з міжнародних угрупувань;

про спроби злочинних угрупувань втягнути представників контрольних служб у протиправні дії;

про ускладнення епідемічної ситуації в пункті пропуску;

в) уточнення взаємодії здійснюється:

щодобово проводиться уточнення взаємодії з старшими змін контрольних служб, що заступають на службу;

щомісячно проводяться спільні засідання, на яких уточнюється діючий порядок взаємодії.
6. Пропуск повітряних суден, осіб та вантажів (товарів), що ними переміщуються, будь-яких держав в пункті пропуску здійснюється зміною прикордонних нарядів відділу прикордонної служби “Херсон” згідно з міжнародними угодами та законодавством України, а саме:

осіб - за дійсними документами на право в'їзду на територію України або виїзду з України;

повітряних суден та вантажів (товарів), що ними перевозяться, - після проходження всіх передбачених законодавством України видів контролю на державному кордоні.
7. У відповідності із статтею 1 Закону України “Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень”, перевізник, перед початком міжнародного повітряного перевезення пасажира, зобов’язаний перевірити наявність у пасажира документів, необхідних для в’їзду до держави прямування, транзиту, та відмовити у перевезенні пасажиру, який на його вимогу не пред’явив необхідні документи.

На виконання вимог частини 4 статті 70 Повітряного кодексу України та з метою прискорення та спрощення процедур митного та прикордонного оформлення адміністрація аеропорту надсилає до Одеського прикордонного загону та Херсонської митниці попередню інформацію про членів екіпажу, пасажирів, імпортні, експортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами.


8. Прикордонний, митний та інші види контролю повітряних суден українських та іноземних авіакомпаній цивільної авіації, приватних повітряних суден та повітряних суден військово – транспортної авіації, що здійснюють міжнародні польоти, а також осіб і вантажів (товарів), які на них перевозяться, здійснюється:

повітряних суден та повітряних суден малої авіації – на 1 – 6 стоянках для повітряних суден;

осіб (пасажирів) – в залах прибуття та вибуття пасажирів закордонного прямування пасажирського терміналу та “VІР – терміналу” аеропорту;

членів екіпажів повітряних суден – в залах прибуття та вибуття пасажирів закордонного прямування пасажирського терміналу, у виключних випадках, за рішенням начальника відділу прикордонної служби “Херсон”, за погодженням з керівником підрозділу митного оформлення, безпосередньо на борту повітряного судна закордонного прямування.


9. Місце стоянки повітряного судна на час проведення прикордонного та митного контролю і митного оформлення, вивантаження або навантаження, а також посадки й висадки пасажирів визначається адміністрацією аеропорту, з інформуванням відділу прикордонної служби та підрозділу митного оформлення.

У разі аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної ситуації про рішення зміни місця стоянки повітряного судна адміністрація аеропорту невідкладно інформує відділ прикордонної служби та підрозділ митного оформлення.


10. У відповідності з Правилами застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом, затвердженими наказом Державної митної служби України від 18 лютого 2006 року № 137, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 березня 2006 року за № 217/12091, митний контроль та митне оформлення осіб (пасажирів), які перетинають державний кордон України, та їх особистих речей, у залах вильоту (прильоту) міжнародних авіарейсів пасажирського терміналу аеропорту здійснюється у відповідних коридорах.
11. Напрям руху “Зелений коридор” - використовується виключно для переміщення через митний кордон особистих речей громадян та товарів, у тому числі валютних цінностей, які особа переміщує через державний кордон України, в особистих речах (багажі), в обсягах, що не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню.
11.1. Напрям руху “Червоний коридор” - використовуються для переміщення через митний кордон особистих речей громадян та товарів, у тому числі валютних цінностей, які особа переміщує через державний кордон України, в особистих речах (багажі), в обсягах, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню.
11.2. Вибір напряму руху “червоний коридор” чи “зелений коридор” здійснюється особою, виходячи з вимог законодавства України щодо декларування та оподаткування товарів, у тому числі валютних цінностей, які особа переміщує через державний кордон, в особистих речах (багажі).

Інформація щодо порядку визначення особою напряму руху “червоний коридор” чи “зелений коридор” та порядку проходження митного контролю у пункті пропуску розміщується на єдиних інформаційних стендах Державної прикордонної служби України і Департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів.


12. Режим у пункті пропуску та в режимних зонах пункту пропуску визначається згідно з вимогами Митного кодексу України, розділів 2 та 5 Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону, Порядку створення зон митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 879/21191.
III. Загальний порядок та зміст контрольних операцій
1. Загальний порядок проведення контрольних операцій
1.1. Загальний порядок прибуття, перебування та вибуття будь - яких повітряних суден з аеропорту, проведення необхідних заходів з авіаційної безпеки у відповідності з Додатком 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року “Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання”, статті 72 Повітряного кодексу України, пункту 50 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України “Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації”, визначаються адміністрацією аеропорту з врахуванням вимог законодавства України з прикордонних та митних питань.

На підставі пункту 3 Положення про службу авіаційної безпеки авіаційного суб'єкта, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15 березня 2005 року № 188, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2005 року за № 697/10977, заходи із забезпечення захисту, охорони та безпеки пасажирів, членів екіпажу, авіаційного персоналу, повітряних суден, об’єктів авіаційного суб'єкта та об'єктів радіонавігаційного забезпечення аеропорту, здійснює САБ.


1.2. Інформація про попередній план рейсів на наступну добу, де зазначається орієнтовний час прибуття/вибуття рейсів, тип літака, маршрут руху, щодобово, до 22.00 передається у всі служби, що беруть участь у обслуговуванні та оформленні повітряних суден, диспетчерською службою аеропорту (далі − ДСА).

Відповідно з вимогами пункту 4.5 глави 4 Положення про взаємодію в контрольованій зоні авіаційних суб'єктів служб авіаційної безпеки з підрозділами центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення авіаційної безпеки, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05 липня 2006 року № 482, затвердженого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 881/12755, ДСА протягом доби забезпечує постійне надання інформації службам, які взаємодіють між собою, про рух літаків та перевезення пасажирів, вантажу, пошти, кур'єрських та термінових відправлень та інших питань, пов'язаних із забезпеченням авіаційної безпеки.

следующая страница >>