Положення про портфоліо педагогічного працівника дошкільного навчального закладу №31 Загальні положення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Положення про атестацію педагогічних працівникі в I. Загальні положення 1 211.27kb.
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального... 1 77.62kb.
Кафедра аеронавігаційних систем 3 488.19kb.
Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового... 1 105.33kb.
Положення про опорний навчальний заклад освітнього округу (з підвозом... 1 89.74kb.
Положення про паркування транспортних засобів у м. Львові Загальні... 1 221.48kb.
Рішення від 13. 12. 2011 №10-9 м. Тальне Про створення в селі Онопріївка... 1 39.64kb.
Положення про Комісію Аудиторської палати України з питань правового... 1 69.48kb.
Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста... 2 284.96kb.
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних... 1 298.35kb.
План роботи комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу... 12 2255.39kb.
Улюблені біблійні образи григорія сковороди 1 12.78kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Положення про портфоліо педагогічного працівника дошкільного навчального закладу - страница №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач дошкільного

навчального закладу №31

________/ Черниченко Н.І.

від ______________20_____р.


Положення про портфоліо

педагогічного працівника

дошкільного навчального закладу №31


 1. Загальні положення

  1. Положення про портфоліо педагогічного працівника (далі – порт фоліо) розроблено з метою підвищення якості освіти вихованців і рівня фахової компетентності та професіоналізму педагогічних працівників дошкільного навчального закладу №31 (далі дошкільний заклад).

  2. Портфоліо – це індивідуальна папка, у якій фіксують, накопичують і оцінюють дані щодо:

• особистих професійних досягнень педагога в освітній діяльності;

• результатів розвитку, виховання і навчання дітей;

• внеску в розвиток освітнього процесу дошкільного закладу, міста за певний період часу.


  1. Функції портфоліо:

• розвивальна, по відношенню до організації та проведення навчально-виховного та освітнього процесу в дошкільному закладі;

• демонстраційна, щодо презентації досягнень професійної культури педагогічних працівників;

• оцінно-стимулююча, щодо результативності діяльності і рівня професійної компетентності;

• рефлексивна, щодо моніторингу особистісного розвитку педагогічних працівників.  1. Основні завдання портфоліо:

• виявлення рівня професіоналізму педагога;

• об’єктивна оцінка діяльності педагога учасниками освітнього процесу, зокрема адміністрацією дошкільного закладу, педагогічним колективом, вихованцями та їх батьками;

• узагальнення і систематизація перспективного педагогічного досвіду;

• рефлексія педагогом власної освітньої діяльності;

• налаштування педагога на підвищення свого фахового рівня та досягнення ліпших результатів;

• визначення напрямів і шляхів професійного росту й розвитку педагога;

• суспільне визначення досягнень педагога.


 1. Розділи портфоліо

  1. Вибрані педагогом розділи портфоліо узгоджуються з вихователями – методистами, обумовлюється їх наповнюваність.

  2. У розділі «Загальні відомості про педагога» зазначають прізвище, ім’я та по-батькові, фотографія. Вказують освіту, стаж роботи, кваліфікаційну категорію. За бажанням вписують девіз, життєве чи професійне кредо.

  3. У розділі «Офіційні документи" розміщують інформацію про усі наявні у педагога документи, що підтверджують його індивідуальні досягнення, зокрема: урядові нагороди, грамоти, подяки, дипломи конкурсів, сертифікати.

  4. У розділі «Відомості про підвищення кваліфікації та професійну підготовку» розміщують інформацію:

• про проходження педагогом курсів підвищення кваліфікації за останні 5 років;

• про професійну перепідготовку або одержання педагогом додаткової освіти;

• про наявність у педагога почесних звань і ступенів, зокрема копії документів, що підтверджують їх.


  1. У розділі «Узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду» розміщують інформацію:

• про наявність власних методичних розробок, публікацій із проблеми розвитку, виховання та навчання дітей;

• про участь в майстер-класах, круглих столах, конференціях, стажуваннях;

• про розроблення і реалізацію авторських програм або проектів;

• про участь в інноваційній діяльності.  1. У розділі «Участь у професійних конкурсах» розміщують інформацію про участь педагога у міських та всеукраїнських професійних конкурсах із зазначенням назви конкурсу, строків проведення та результату.

  2. У розділі «Використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі» наводять назву технології, яку використовують, обґрунтовують застосування, зазначають результат.

  3. У розділі «Демонстрація позитивної динаміки досягнень дітей» вказують результати освітнього процесу за певний період:

• порівняльний аналіз результатів діагностики рівня сформованості компетентності дітей у різних сферах життєдіяльності;

• аналіз результатів роботи з батьками.  1. У розділі «Відгуки про педагогічну діяльність педагога та її результати» розміщують: характеристики адміністрації, відгуки колег та батьків вихованців про роботу педагога, методичні бюлетені за підсумками проведених педагогом відкритих заходів; рецензії на статті педагога; самоаналіз власної педагогічної діяльності.

 1. Оформлення портфоліо

  1. Портфоліо оформляють у папці – накопичувачі з файлами.

  2. Усі матеріали, включені у портфоліо, датують.

  3. Зміст портфоліо має містити повний перелік матеріалів, згрупованих за розділами.

  4. Основні вимоги до оформлення портфоліо:

• структуризація матеріалів портфоліо;

• логічність викладу;

• лаконічність усіх письмових пояснень;

• акуратність та естетичність оформлення;

• цілісність, завершеність матеріалів;

• наявність даних систематичного і регулярного самомоніторингу;

• наочність представленої інформації.


  1. Титульний аркуш має містити такі відомості:

• повна назва дошкільного навчального закладу;

• заголовок – «Портфоліо (ПІБ педагога у родовому відмінку, посада)»;• місто, рік.

 1. Презентація портфоліо

  1. Мета презентації – показати результати роботи педагога за певний період часу.

  2. Презентація портфоліо може проходити у різній формі: виставка матеріалів портфоліо, електронна презентація, доповідь.

  3. Презентацію портфоліо проводять при проходженні атестації на присвоєння, підтвердження кваліфікаційної категорії . Публічний захист портфоліо педагога проходить на засіданні педагогічної ради, під час семінару, круглого столу та інших форм методичної роботи.

 2. Аналіз портфоліо

  1. Аналіз портфоліо проводиться в атестаційний період.

  2. Підсумкове оцінювання портфоліо здійснює експертна група, склад якої визначається наказом завідувача дошкільного закладу, з метою прийняття управлінських рішень щодо відповідності професіоналізму педагога заявленій кваліфікаційній категорії.

Розроблено за матеріалами журналу «Вихователь- методист дошкільного закладу» №1 2011року.