План роботи комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу (ясел садка) №27 комбінованого типу - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення № " " 2012 р щодо внесення змін до Статуту Лашківського дошкільного... 1 177.92kb.
Положення про портфоліо педагогічного працівника дошкільного навчального... 1 55.79kb.
Наказ №730 Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі... 1 204.03kb.
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу «Ромашка» м. Молочанськ... 2 481.43kb.
Рішення від 13. 12. 2011 №10-9 м. Тальне Про створення в селі Онопріївка... 1 39.64kb.
Методичні рекомендації щодо наступності в роботі дошкільного закладу... 1 59.94kb.
Надсилаємо для практичного використання в роботі методичні рекомендації... 1 225.67kb.
Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю навчального... 1 13.78kb.
План роботи комунального закладу«Харківський обласний Палац дитячої... 1 71.54kb.
Методичні рекомендації для вихователів днз 1 20.65kb.
1 Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі... 1 57.7kb.
Про внесення змін до наказу мон україни від 11. 05. 2006 р. 1 104.12kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

План роботи комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу (ясел садка) - страница №1/12

Управління освіти адміністрації Дзержинського району

Харківської міської ради
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач дошкільного навчального

закладу (ясел-садка) № 27 комбінованого типу Харківської міської ради
_____________________

В.М.Решта

«___»_________2013 р.


ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти адміністрації Дзержинського району

Харківської міської ради
___________________

Ю.Г.Башкірова

«___»_________2013 р.План роботи


комунального закладу освіти

дошкільного навчального закладу

(ясел – садка) № 27 комбінованого типу

на 2013/2014 навчальний рікСХВАЛЕНО


Педагогічною радою ДНЗ № 27,

протокол № __ від “___” __________ 2013р.
м. Харків – 2013 р.

ЗМІСТ

I. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2012/2013 навчальний рік
1.1. Інформаційна картка...............................................................................

4

1.2. Аналіз результатів методичної роботи.................................................

7

1.3. Аналіз навчально-виховного процесу...................................................

12

1.4. Аналіз результатів роботи з наступності із школою та батьками…..

27

  1. . Здоров’я та фізичний розвиток дітей
   1. Аналіз медичного обслуговування та рівня захворюваності……

31

   1. Аналіз організації харчування…………………………………….

34

   1. Аналіз результатів роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу...

37


   1. Аналіз організації та результатів роботи щодо соціального захисту дітей………………………………………………………..

38


1.6. Аналіз роботи психологічної служби………………………………...

39

1.7. Аналіз результатів управлінської діяльності…………………………

41

1.8. Аналіз виконання програми «Комп’ютерізації та інформатизації

закладів освіти»…………………………………………………………


43


1.9. Аналіз адміністративно-господарської діяльності…………………...

45

1.10. Пріоритетні завдання.............................................................................

46

1.11. Державні документи, якими буде керуватися ДНЗ в роботі……….

46

II.Методична робота з кадрами
2.1.Підвищення рівня фахової майстерності педагогів..............................

51

2.2. Курсова перепідготовка.........................................................................

54

2.3. Атестація..................................................................................................

55

2.4. Педагогічні ради.....................................................................................

57

2.5. Семінари (теоретичний, семінар – практикум)...................................

61

2.6. Консультації............................................................................................

64

2.7. Колективні перегляди.............................................................................

66

2.8. Робота творчої групи..............................................................................

66

2.9. Інші форми вдосконалення професійної майстерності.......................

68

2.10. Корекційна робота в логопедичній групі...........................................

69

ІІІ. Вивчення стану життєдіяльності дітей
3.1. Комплексне вивчення.............................................................................

71

3.2. Тематичне вивчення...............................................................................

71

3.3. Вибіркове вивчення................................................................................

72

ІV. Організаційно – педагогічна робота
4.1. Робота з батьками...................................................................................

73

4.1.1. Загальні батьківські збори..............................................................

73

4.1.2. Групові батьківські збори...............................................................

74

4.1.3. Консультації для батьків...............................................................

78

4.1.4. Школи для батьків ..........................................................................

78

4.1.5. Дні відчинених дверей…………………………………………….

80

4.1.6. Тематичні виставки, конкурси робіт батьків та дітей.................

80

4.2 Соціальний патронат сімей, діти яких не відвідують ДНЗ.................

82

4.3. Взаємодія ДНЗ із Харківською гімназією № 169…………………...

83

V. Робота методичного кабінету
5.1. Організаційно – методична робота......................................................

85

5.2. Науково – методична робота................................................................

87

5.2. Перспективний педагогічний досвід....................................................

87

VІ. Адміністративно – господарська діяльність
6.1. План адміністративно – господарської роботи...................................

89

6.2. Виробничі наради..................................................................................

94

VІІ. Додатки
7.1.Медична робота ( + організація харчування) ………………………..

95

7.2. Фізкультурно – оздоровча робота……………………………………

100

7.3. План проведення свят та розваг……………………………………...

103

7.4. Соціальний захист та правоосвітня робота………………………....

105

7.5. Охорона здоров’я та безпека життєдіяльності дітей,

план проведення тижня безпеки …………………………...………………...


107


7.5.1. План проведення Тижня безпеки………………………………...

111

7.6. Заходи щодо виконання програми «Комп’ютеризації та

інформатизації закладів освіти»…………………………..…………


116


7.7. Навчальний план……………………………………………...……….

118

7.7.1. Пояснювальна записка…………………........................................

119

7.7.2. Перелік программ…………………………………………………

123

7.7.3. Орієнтовний розподіл організованої розвивально – виховної зайнятості на тиждень за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»……………………………………………………….

124


Розділ І.

Аналіз

роботи дошкільного навчального закладу №27

за 2012/2013 навчальний рік.


  1. Інформаційна картка

№ з/п

Відомості

Показники

1

Повна назва закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 комбінованого типу Харківської міської ради»

2

Адреса, телефон, emeil

61202, м.Харків, проспект Л.Свободи, буд. 20-Б

3

ПІБ завідувача

Решта Валентина Михайлівна

4

Державна атестація

Листопад 2008 року, атестований регіональною експертною радою з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Головного управління освіти і науки України Харківської обласної державної адміністрації на високому рівні (наказ ГУОН ХОДА від 27.01.2009 №32 "Про результати державної атестації навчального закладу").


5

Кількість вихованців

305

6

Кількість груп. Із них:

11

раннього віку

2

дошкільного віку

9

7

Режим роботи груп: 9 год.

8

10,5 год.

1

12 год.

2

8

Мова навчання

українська

9

Всього працівників. Із них:

48

педагогічний персонал

24

обслуговуючий персонал

23

У закладі виховується 305 дітей, із них 44 дитини раннього віку, 256 дітей дошкільного віку. Проектна потужність – 12 груп (220 дітей).
Функціонують 11 груп:

• 2 групи 3-го року життя;

• 2 групи 4-го року життя;

• 3 групи 5-го року життя;

• 4 групи 6-го року життя.

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Всі групи працюють в україномовному режимі.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Плинність кадрів становить 0,04%, що не перевищує нормативний спад (вибуття) працівників, який визначається у межах 0,03 – 0,05 значень коефіцієнта плинності. Плинність педагогічних працівників дорівнює нулю.

Склад педагогічного колективу ДНЗ: 17 вихователів, 2 музичних керівника, 2 вчителя-логопеда, 1 інструктор з фізичного виховання, 1 вихователь-методист, 1 керівник гуртка, 1 практичний психолог. Педагогів з вищою освітою – 11 (48 %), із них з вищою педагогічною освітою – 10 (43%), із них з вищою спеціальною педагогічною освітою – 6 (25%). З середньою спеціальною – 12 (50 %).


Результати вивчення засвідчили задовільний освітній рівень, рівень професійної компетентності і можливостей педагогів ДНЗ.

Аналіз, проведений за параметрами, розробленими К.Л.Крутій, свідчить, що освітній рівень педагогів ДНЗ близький до норми – маємо співвідношення 25 : 50 : 21 : 0, при нормативному співвідношенні, за яким доля вищої спеціальної освіти та середньої спеціальної освіти у сумі складає не менше 80%. Отже мають вищу спеціальну педагогічну освіту лише 25% педагогів, середню спеціальну педагогічну – 50% (в сумі 75%), вищу неспеціальну – 21%, середню спеціальну непедагогічну – 0. Дане співвідношення в 2012-2013 н.р. ще більше наблизилось до оптимального, порівняно з минулим періодом, за рахунок прийняття на роботу молодого спеціаліста – практичного психолога Мохової М.І., яка має вищу спеціальну освіту.Показники рівня кваліфікації за статистичними підрахунками мають значні відхилення від норми. 50% педагогів ДНЗ не мають кваліфікаційної категорії, мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» - 4%, «Спеціаліст ІІ категорії» - 4% , «Спеціаліст І категорії» - 33% , «Спеціаліст вищої категорії» - 4% . Т.ч. маємо несприятливе співвідношення числа педагогів у відсотках від їх загальної кількості за рівнем кваліфікації (від вищої до першої, другої категорії) 4 : 33 : 4 : 4, замість нормативного співвідношення, за яким приблизно 50% педагогів мають бути атестовані на вищу і першу категорії, а не менше 30% - на другу категорію. Проте у 2012-2013 н.р. дане співвідношення дещо покращилося за рахунок успішної атестації на присвоєння другої кваліфікаційної категорії вчителя-логопеда Цатурової Е.Ю. та прийняття на роботу молодого спеціаліста – практичного психолога Мохової М.І.
Рівень стажу педагогічної діяльності за параметрами, розробленими К.Л.Крутій, також не відповідає нормі. Маємо педпрацівників зі стажем 25 років – 54%, 15 років – 33,5%, 10 років – 0,5 років – 12,5%. Отже, співвідношення становить 54 : 34 : 0 : 13, де видно, що сумарне значення 1-ї і 2-ї позиції перевищує сумарне значення 3-ї і 4-ї позиції значно більше ніж у 2 рази. Таке співвідношення не є сприятливим.
Рівень вікових меж за статистичними підрахунками не є задовільним. Співвідношення 25 : 58 : 13 : 4 має значне відхилення від нормативного, при якому сумарне значення 1-ї та 2-ї позицій повинно бути на 10-15% нижче сумарного значення 3-ї і 4-ї позиції. Т.ч. педагогів віком вище 55 років – 25%, від 40 до 55 років – 58%, від 30 до 40 років – 13%, від 20 до 30 років – 4% (практичний психолог).
Отже, аудит відповідності, а саме аналіз рівня кваліфікації, освіти, стажу, віку педагогів, довів, що за параметрами, розробленими К.Л.Крутій, педагогічний колектив знаходиться на несприятливому рівні (вік педагогів, рівень стажу педагогічної діяльності, рівень кваліфікації педпрацівників). Такий стан, звичайно, відбивається на якості науково-методичної роботи ДНЗ, створюючи труднощі, в тому числі у здійсненні інноваційної діяльності. ДНЗ має нагальну потребу у молодих кваліфікованих спеціалістах, підвищенні рівня кваліфікації досвідчених педагогів.


  1. Аналіз результатів методичної роботи

Протягом 2012/2013 навчального року діяльність педагогічного колективу ДНЗ спрямовувалась на створення належних умов для ефективного та розвиваючого навчально-виховного процесу, а саме:

 • удосконалення форм, змісту та методів роботи, підвищення  професійної компетентності педагогів з метою якісного впровадження державної Базової програми "Я у Світі", створення комфортного предметно - розвиваючого середовища в дошкільному навчальному закладі;

 • створення умов для збереження та зміцнення психічного, фізичного, духовного здоров’я дітей шляхом діагностування та використання нетрадиційних форм роботи з вихованцями;

 • забезпечення високого рівня навчально-виховної роботи з дітьми, що мають вади мовлення щодо формування їх життєвої компетентності, соціальної адаптації та корекційно-розвивальної роботи; підвищення рівня мовленнєвої компетентності дошкільників через створення сюжетно-ігрових ситуацій.

В 2012/2013 н.р. педагогічний колектив брав участь у різних методичних заходах району й міста. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників здійснювалось у наступних формах: курси підвищення кваліфікації, обмін досвідом на педагогічних радах, семінари, творчі звіти, тренінги, вивчення новацій та нетрадиційних підходів у теорії дошкільної освіти, рейтингові конкурси, ярмарок педагогічних ідей, участь у творчих районних конкурсах, систематичне відвідування педагогами районних методичних заходів та ін.. Кожен педагог із метою підвищення професійного рівня брав участь у методичному навчанні відповідно до теми самоосвіти.

Серед досягнень 2012/2013 н.р. вихід з друку видавництва «Ранок» робочих зошитів з навчання грамоти та математики для занять із дітьми 4-6 років, що містять практичні завдання, і були розроблені вихователем Сосненко Л.І. Узагальнення досвіду та участь вчителя-логопеда Біди Ю.Л. у районному професійному конкурсі «Вихователь року – 2013». Презентація ефективного педагогічного досвіду роботи ДНЗ щодо наступності і перспективності з початковою школою ХГ № 169 на виставці «Освіта Харківщини» за темою «Наступність дошкільної та початкової ланок освіти як необхідна умова формування цілісної особистості».

В 2012/2013 н.р. був повністю, і своєчасно виконаний перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Згідно з планом педагоги ДНЗ пройшли курсову перепідготовку при КВНЗ «ХАНО», їх досягнення успішно оцінені за модулями навчально-тематичного плану: соціально-гуманітарним, професійним, та творчим. Педагоги пройшли і успішно завершили навчання на низці спецкурсів. Повернувшись до навчального закладу щиро поділилися з колегами отриманими знаннями і враженнями.

Чергова атестація педагогічних працівників була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке було затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473.

Проте більшість педагогів, що атестувались, підтвердили відповідність займаній посаді, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, виконали всі необхідні вимоги і рекомендації, провели ряд заходів, оформили відповідну документацію, але не забажали докласти більших зусиль, аби підвищити свою кваліфікацію. Жоден педагог не намагався здобути педагогічне звання. Це свідчить про значну пасивність педагогічних працівників, витоки якої належить знайти і вивчити психолого-методичній службі ДНЗ у наступному 2013/2014 н.р., розробити шляхи подолання наявної ситуації.

Отже, за наслідками атестації 2 вихователя (Чайка Л.М., Денисенко З.Г.) підтвердили відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», вчителю-логопеду Цатуровій Е.Ю. було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 7 вихователів та музичний керівник підтвердили відповідний тарифний розряд.

Пріоритетними завданнями методичної роботи у 2012/2013 н.р. були:


 1. Підвищення професійно-педагогічної культури педагогів.

 2. Формування інноваційної спрямованості діяльності педагогів, яка проявляється в систематичному вивченні, узагальненні і розповсюдженні досягнень педагогічної науки. Впровадження досвіду роботи вихователя Перетятько А.Б. за темою «Формування екологічної компетентності дитини як чинник становлення її особистості», досвіду роботи вихователя Казакіної О.М. за темою «Становлення особистості в дошкільні роки. Сфера «Я Сам» - соціальне «Я». Соціалізація свідомості дитини», вивчення та впровадження досвіду роботи музичного керівника Куперштейн І.Й. за темою «Використання логоритмики у художньо-естетичному розвитку дошкільників», вивчення та впровадження досвіду роботи вчителя-логопеда Біди Ю.Л. за темою «Театралізована діяльність як засіб корекції та розвитку мовленнєвої компетентності дітей з загальним недорозвиненням мовлення».

 3. Збагачення сучасними й новими педагогічними технологіями, методами виховання й навчання дошкільників.

 4. Оптимізація роботи щодо вивчення нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, нормативних документів, інструктивно-методичних листів МОНУ, МОН, впровадження Базової програми «Я у Світі».

Рівень організації науково-методичної роботи в ДНЗ у 2012/2013 н.р. забезпечував раціональну витрату часу, т.б. зростання фахового рівня за рахунок участі кожного педагога дошкільного закладу у різноманітних методичних заходах та самоосвіті з рівномірним навантаженням на кожного педагога.

Адміністрація проводила постійний пошук змісту, форм, методів, структури методичної роботи, що обумовлено пошуком нового стилю, нових форм спілкування в колективі відповідно до особистісно-орієнтованого підходу. Так при проведені педагогічних рад застосовувались такі форми і методи, як-от: круглий стіл, робота в парах, педагогічна вітальня, ділова гра.

Методична робота під керівництвом завідувача, вихователя-методиста, а саме – консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси сприяла розвитку творчості, ініціативи, і була спрямована на підвищення якості освітнього процесу та впровадження Базової програми « Я у Світі», вивчення змісту та реалізацію Базового компонента дошкільної освіти у новій редакції, як Державного стандарту дошкільної освіти України.

Накопичення практичного і теоретичного досвіду педагогів ДНЗ у 2012/2013 н.р. було спрямовано на оптимальний розвиток кожної дитини. Результативність цієї роботи підтверджують спостереження за позитивними змінами рівня компетентності дітей молодшого дошкільного та раннього віку відповідно до Базової програми «Я у Світі», результати вивчення психолого-педагогічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

Продовжуючи впровадження Базової програми «Я у Світі» педагогічний колектив, незважаючи на значну попередню роботу, все ще мав певні труднощі, а саме: недостатнє усвідомлення деякими педагогами потреби у змінах, в оновленні змісту та методів педагогічного процесу; небажання окремих вихователів змінювати звичний ритм, зміст і спосіб роботи; нечітке бачення реальних можливостей для реалізації нової програми; надмірна кількість дітей у групах, що, в свою чергу, створює труднощі у реалізації індивідуально-особистісного підходу. Причини цих труднощів носять як об’єктивний, так і суб’єктивний характер (недостатній рівень аналітичної культури педагогів, недостатнє розуміння значущості змін для довкілля загалом, для певної ситуації та для кожної дитини зокрема та ін.)

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, підвищенню якості володіння різноманітними методами роботи.

Основними проблемами, які було з’ясовано під час досліджень, є:


 • низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;

 • недостатня особиста зацікавленість певних педагогів, їх недостатня активність, особливо на початку та наприкінці навчального року;

 • недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;

 • недостатній рівень психологічної підтримки, через відсутність штатного психолога впродовж значної частини навчального року;

 • недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів:

 • ускладнення з блочно-тематичним плануванням в групах молодшого дошкільного віку.

З метою подолання вищезазначених проблем в 2013/2014 н.р. доцільно збільшити в роботі з педагогічним колективом частку тренінгів, і, насамперед, тих, що навчають переконувати, долати природну недовіру до нового, страх небажаних наслідків у час змін.

Адміністрації оптимізувати роботу щодо підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогів ДНЗ; розробити і ввести нові показники перевірки результатів роботи педагогічних працівників, які б спонукали до активності, творчості; стимулювати тих, хто втілює нове, експериментує; залучати вихователів до прийняття індивідуальних та колективних рішень.

Методичній службі організувати колективний пошук оновлених методів, прийомів послідовного впровадження особистісно-орієнтованого підходу, наголошуючи на його перевазі; організувати науково-методичну роботу з педагогами на основі діагностики їхніх утруднень; проводити інформаційно-довідкову роботу: створювати картотеки, банки різнобічної педагогічної інформації щодо модернізації системи дошкільної освіти, поширювати освітньо - методичні матеріали, створювати тимчасові творчі групи (за сферами, змістовими лініями БП тощо).

Підвищення фахового рівня педагогічних працівників, їх професійної активності, небайдужості, організація психологічної підтримки, оновлення форм і методів роботи з педагогами, а також вдосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту перебування дітей у дошкільному закладі – є одним з головних завдань, яке відповідає вимогам сьогодення, і потребує подальшого розв’язання в 2013-2014 н.р..  1. Аналіз результатів навчально-виховного процесу

Керуючись основними положеннями Державної національної програми "Освіта. Україна XXI століття" і Закону України "Про дошкільну освіту", "Про освіту", "Про мови ", "Про захист дитинства ", Базовим компонентом дошкільної освіти, впроваджуючи Базову програму «Я у Світі», накреслений річний план на 2012/2013 навчальний рік, колектив ДНЗ протягом року намагався працювати творчо та відповідально.

Отже, в 2012/2013 навчальному році в дошкільному освітньому закладі проводилася планомірна, цілеспрямована, систематична робота з метою всебічного розвитку дошкільників на засадах особистісно-орієнтованого підходу, їх життєвої компетентності та індивідуальних здібностей, формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог Базової програми " Я у Світі ", Базового компонента дошкільної освіти.

Упродовж 2012/2013 н.р. педагогічний колектив працював над такими річними завданнями:


 1. Продовжувати  впровадження державної Базової програми "Я у Світі" шляхом підвищення  професійної компетентності педагогів, створення комфортного предметно - розвиваючого середовища в дошкільному навчальному закладі.

 2. Активізувати роботу щодо збереження та зміцнення психічного, фізичного, духовного здоров’я дітей шляхом діагностування та використання нетрадиційних форм роботи з вихованцями.

 3. Удосконалювати мовленнєву компетентність дошкільників через створення сюжетно-ігрових ситуацій.

Аналіз планування роботи за минулий навчальний рік показав, що такі його принципи, як актуальність, конкретність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, конкретності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю.

Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне планування в цілому відповідає вимогам щодо його складання. Проте поряд з цим у плануванні є недоліки: • не приділяється достатньо уваги плануванню тематичних фізкультурних занять на свіжому повітрі, використанню новітніх оздоровчих технологій на заняттях і в повсякденному житті;

 • недостатньо запроваджується планування особистісно-орієнтованих педагогічних інновацій в практику роботи з дітьми;

 • не завжди відстежується система у плануванні ігрових технологій, їх різноманітність, використання ігрових засобів в процесі навчальної діяльності дітей;

Виконуючи завдання намічені у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Спрямовував зусилля, аби створити таке розвивальне середовище, у якому кожна дитина не тільки отримує знання від дорослого, а може активно рухатися та розвивати свої здібності, діяти самостійно, шукати відповіді на запитання і ставити нові, почуватися захищеною, упевненою у власних силах. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив подальше своє відображення в пошуково-дослідницькій діяльності, іграх, екскурсіях, цільових прогулянках. В роботі з дітьми поряд із традиційними, використовувались нетрадиційні підходи.

Педагоги ДНЗ здійснювали самоосвіту, працювали над самовдосконаленням, перебудовою своєї позиції по відношенню до вихованців, вдосконаленням гуманістичної спрямованості на особистість дитини. Більшість педагогів ДНЗ прагнули до побудови педагогічного процесу на засадах суб’єкт - суб’єктного спілкування (співпраця, робота в групах, в парах). Працюючи з дітьми вихователі намагалися керуватися насамперед їхніми інтересами, потребами, нахилами, врахувати особливості й індивідуальний темп розвитку кожної дитини.

В спеціально-організованій пізнавальній діяльності дітей мало місце зміщення вектора педагогічного впливу на заняття з дитиною цікавим і корисним для її розвитку, формування єдиної цілісної системи розуміння дитиною довкілля (інтегровані заняття), залучення дітей до самоаналізу способів діяльності, стимулювання самооцінки, самопізнання і самовиховання в різних видах дитячої діяльності.

Працюючи над реалізацією особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти педагогічний колектив ДНЗ мав за мету створення процесу психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її особистості та життєвому самовизначенні.

Оцінюючи якість педагогічної праці у цьому навчальному році враховували перш за все вихованість дітей, їх комунікабельність, загальний розвиток, вміння застосувати набуті знання на практиці, емоційний фон в групі.

Узагальнені результати рівня компетентності дітей раннього віку за Базовою програмою «Я у Світі»

(3-й рік життя)

Узагальнені результати спостережень за рівнем компетентності дітей раннього віку за Базовою програмою « Я у Світі» станом на травень 2013 року виявили – у сфері «Природа»: високий рівень розвитку проявляють 14% малят, середній – 73%, низький – 13%; у сфері «Культура»: високий – 15%, середній – 63%, низький – 22%; у сфері «Люди»: високий – 17%, середній – 68%, низький – 15%; у сфері «Я Сам»: високий – 10%, середній – 69%, низький – 21%. Такі дані свідчать про задовільний рівень розвитку дітей раннього віку відповідно до Базової програми «Я у Світі».

Сфери життєдіяльності

Сфера «Природа»

Сфера «Культура»

Сфера «Люди»

Сфера «Я Сам»

Загальний показник

Термін оцінювання

I піврічя

77%

67%

71%

70%

71%

II півріччя

87%

78%

85%

79%

82%

Динаміка

+10%

+11%

+14%

+9%

+11%

За показниками нервово-психічного розвитку дітей третього року життя наймолодші виявляють високий рівень – 18%, достатній (норма) – 79%, нижче норми – 3%. Такі показники, враховуючи вік дітей, індивідуальні особливості розвитку, можна вважати задовільним. У порівнянні з минулим навчальним роком змін у показниках майже не відбулося.

Кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась, у порівнянні з початком навчального року, на 5,7 %, дітей з середнім рівнем зменшилась на 12,3 %. Підвищення рівня засвоєння за іншими показниками складає 11%.

Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Діти добре розуміють мову дорослих, сприймають звернення дорослого, проте виявлено багато порушень у звуковикові. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей. Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності в цілому на середньому рівні.

З метою підвищення сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним різноманітним обладнанням групові сенсорні зони.

З метою стабілізації психологічного мікроклімату вихователям груп раннього віку доцільно використовувати картки адаптації, в яких відмічати зміни в поведінці дитини під час перебування у групі.

З метою активізації роботи з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку вихователям необхідно більше уваги приділяти використовувати роботі в групах та індивідуальній. Активізувати роботу з дітьми щодо розвитку їх артикуляційного апарату через використання різноманітних дидактичних ігор та вправ.

Узагальнені результати рівня компетентності дітей молодшого дошкільного віку за Базовою програмою «Я у Світі»

(4-й рік життя)Рівень сформованості компетентності дошкільників 4-го року життя визначався в 2012/2013 н.р. за основними лініями розвитку та сферами життєдіяльності, відповідно до Базової програми, де вказано - «внаслідок збагачення життєвих вражень молодшого дошкільника, розширення, урізноманітнення та вдосконалення його діяльності, форми активності по кожній з чотирьох сфер життєдіяльності мають аналізуватися детальніше за попередні.

Сфери життєдіяльності

Сфера «Природа»

Сфера «Культура»

Сфера «Люди»

Сфера «Я Сам»

Загальний показник

Термін оцінювання

I піврічя

85%

86%

88%

89%

87%

II півріччя

93%

94%

93%

92%

93%

Динаміка

+8%

+8%

+5%

+3%

+6%

В ході спостережень виявлено досить низький рівень розвитку ігрової діяльності дітей четвертого року життя, який хоч і змінився порівняно з початком навчального року, проте не відповідає нормативним вимогам та віковим особливостям дітей, дуже повільна динаміка спостерігається і в мовленнєвому розвитку молодших дошкільників. Хоча подібні явища мають об’єктивні причини: двомовне середовище, велика кількість дітей, що відвідують ДНЗ перший рік, проте серед завдань, щодо вдосконалення роботи з вихованцями молодшого дошкільного віку: по-перше – розвиток ігрової діяльності; збагачення життєвого досвіду дітей, використання спільних навчальних ігор, поповнення МТБ іграшками та ігровим матеріалом різним за тематикою та образним розв’язанням та ін.., по-друге – всебічний розвиток мовлення, а також – розвиток творчості, самостійності, рухової і пізнавальної активності.

Отже, для розвитку мовлення молодших дошкільників вихователям необхідно створювати розвивальне мовленнєве середовище, більше уваги приділяти розвитку діалогічного мовлення, вмінню спілкуватися з однолітками та дорослими.

Логіко-математична діяльність потребує від вихователів приділяти більше уваги розвитку допитливості та спостережливості.

У сфері «Природа» - приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, ширше використовувати в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.

У сфері «Культура» - урізноманітнити матеріали, що використуються в образотворчій діяльності дітей, методи та прийоми роботи, більше уваги приділяти розвитку сенсорних аналізаторів, елементів аналітичного та доказового мислення.

У сфері «Люди» педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, розвиток комунікативних здібностей вихованців.

У сфері «Я Сам» - вчити дітей обговорювати результати своїх дій, вчинків, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитися до своєї зовнішності, статевої належності.

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного та психічного здоров’я дітей, заохочувати їх до участі в руховій діяльності на заняттях та в повсякденному житті розвивати вміння грати в колективі виховувати основи здорового способу життя.Узагальнені результати рівня компетентності дітей молодшого дошкільного віку за Базовою програмою «Я у Світі»

(5-й рік життя)

У дошкільному навчальному закладі два рази на рік (I та II півріччя) проводиться робота щодо визначення рівня компетентності дітей молодшого дошкільбного віку (5-го р.ж.) за сферами життєдіяльності.

Рівень сформованості компетентності дошкільників 5-го року життя у сфері «Природа» визначався за такими показниками:

Наявність знань та уявлень про:


 • об’єкти живої та неживої природи;

 • позитивний та негативний вплив людини на природу;

 • вплив природних факторів на організм людини;

 • правила природокористування, їх дотримання.

Рівень сформованості компетентності дошкільників 5-го року життя у сфері «Культура» визначався за такими показниками:

 • Субсфера «Предметний світ»:

-володіє практичними уміннями та навичками у взаємодії з предметним світом;

-орієнтується у правилах доцільної та безпечної поведінки. • Субсфера «Світ гри»:

 • відрізняє гру від іншої діяльності;

 • раціонально використовує предметно-ігрове середовище для створення й реалізації ігрових задумів.

 • Субсфера «Мистецтво»:

 • досягнення дітей в образотворчій діяльності;

 • досягнення дітей у світі музики;

 • досягнення дітей в художній літературі;

 • досягнення дітей в театральній діяльності.

Дослідження рівня сформованості компетентності дошкільників 5-го року життя у сфері «Люди», спиралося перш за все на з’ясування рівня сформованості соціальної компетентності.

Рівень сформованості компетентності дошкільників 5-го року життя у сфері «Я Сам» визначався за такими показниками: • оволодіння знаннями про зовнішність, тіло, органи;

 • оволодіння знаннями про гігієну тіла і праці;

 • оволодіння відповідними навичками;

 • здатність до статевої ідентифікації;

 • орієнтація в показниках свого фізичного стану;

 • оволодіння навичками безпечної поведінки.

Окремо було досліджено логіко-математичну діяльність дітей 5-го р.ж. (високий рівень – 18%, середній – 73%, низький – 9%) та мовленнєву діяльність (високий рівень – 24%, середній – 63%, низький – 13%).

Рівень сформованості компетентності дошкільників 5-го року життя у визначався за такими показниками: • знає назви основні елементи та властивості геометричних фігур;

 • порівнює предмети та їх сукупності;

 • класифікує предмети за однією з якісних ознак;

 • будує за одним параметром ряд об’єктів;

 • уміє спостерігати та розмірковувати.

Рівень сформованості компетентності дошкільників 5-го року життя у визначався за такими показниками:

 • правильно вживає граматичні категорії;

 • вміє передавати свої почуття фантазії художнім словом;

 • активно утворює свої слова словосполучення;

 • володіє елементарними формами монологічного мовлення;

 • може передати кількома реченнями свої враження про побачене або почуте.

Сфери життєдіяльності

Сфера «Природа»

Сфера «Культура»

Сфера «Люди»

Сфера «Я Сам»

Мовленнєвий розвиток

Логіко-математичний розвиток

Загальний показник

Термін оцінювання

I піврічя

82%

88%

82%

87%

79%

87%

84%

II півріччя

96%

97%

91%

96%

87%

91%

93%

Динаміка

+14%

+9%

+9%

+9%

+8%

+4%

+9%

Узагальнені результати спостережень за рівнем компетентності дітей молодшого дошкільного віку за Базовою програмою «Я у Світі» виявили достатній рівень розвитку дітей молодшого дошкільного віку. У порівнянні з результатами отриманими наприкінці 2011/2012 н.р., а саме - у сфері «Природа»: високий рівень - 22% дошкільників, середній – 67%, низький – 11%; у сфері «Культура»: високий – 27%, середній – 66,5%, низький – 6,5%; у сфері «Люди»: високий – 20,5%, середній – 73,5%, низький – 6%; у сфері «Я Сам»: високий – 21%, середній – 71%, низький – 8%; логіко-математична діяльності: високий рівень – 21,5%, середній – 69%, низький – 9,5%); мовленнєва діяльність: високий рівень – 23%, середній – 58%, низький – 19% – простежується загальне підвищення компетентності молодших дошкільників.

Проте, за результатами аналізу завданням вдосконалення роботи з п’ятирічками в 2013/2014 н.р. є: розвиток зв’язного мовлення, подолання вад звуковимови, недоліків лексики, граматичного ладу мовлення, розвиток дрібної моторики руки, вдосконалення технічних навичок малювання, розвиток творчості, активності, пізнавальних психічних процесів у дошкільнят, сприяння розвиткові ігрової діяльності, конструктивних навичок.

Отже, для розвитку мовлення вихователям слід приділяти належну увагу формуванню зв’язного мовлення, навчанню дітей чіткому, логічному, образному висловлюванню думки про себе, використанню засобів інтонаційної виразності та мовленнєвому етикету.

Логіко-математична діяльність потребує від вихователів приділяти більше уваги розвитку допитливості та спостережливості, навчанню дітей висловлювати припущення, робити висновки, базуючись на результатах досвіду, розвивати логічне мислення.

У сфері «Природа» активізувати допитливість дітей, спонукати їх досліджувати нове, розвивати вміння ставити перед собою дослідницькі завдання, формувати ціннісне ставлення до природи..

У сфері «Культура» особливу увагу приділяти розвитку в дитини довільної поведінки, елементарної здатності поводитися морально за відсутності контролю з боку дорослого, заохочувати розвиток впевненості в своїх силах.

У сфері «Люди» педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, розвиток комунікативних здібностей вихованців.

У сфері «Я Сам» розвивати вміння самостійно доглядати за своїм зовнішнім виглядом, вчити відстоювати власні права, захищати власну думку, дотримуватись норм спілкування.

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного та психічного здоров’я дітей, прищеплювати бажання займатися фізкультурою і спортом, сприяти опануванню дітьми життєво необхідних рухів, вміння грати в колективі, закріплювати основи здорового способу життя.

Узагальнені результати рівня компетентності дітей старшого дошкільного віку за Базовою програмою «Я у Світі»

(6-й рік життя)

Дослідження рівня сформованості компетентності дошкільників шостого року життя у здійснювалося перш за такими блоками показників:

І. Визначення рівня життєвої компетентності старших дошкільників за сферами життєдіяльності.

ІІ. Визначення рівня мовленнєвої компетентності старших дошкільників.

ІІІ. Визначення рівня логіко-математичної компетентності старших дошкільників.Сфери життєдіяльності

Сфера «Природа»

Сфера «Культура»

Сфера «Люди»

Сфера «Я Сам»

Мовленнєвий розвиток

Логіко-математичний розвиток

Загальний показник

Термін оцінювання

I піврічя

86%

78%

80%

82%

79,5%

89%

82,5%

II півріччя

93%

86%

85%

86%

90%

94%

89%

Динаміка

+7%

+8%

+5%

+4%

+10,5%

+5%

+6,5%
следующая страница >>