План навчального проекту - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
1. Назва проекту p-000 1 51.42kb.
Невидиме покоління” презентація міжнародного проекту в рамках проекту... 1 28.19kb.
Назва проекту: Ці чудові овочі Тип проекту 1 107.2kb.
Форма затвердження проекту назва проекту 11 2144.52kb.
Тематичний план самостійних робіт для студентів II курсу стоматологічного... 1 32.5kb.
План роботи комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу... 12 2255.39kb.
Інформація про посаду назва посади координатор Проекту в Донецькій... 1 54.04kb.
Наказ №894 Про підготовку до 2013/2014 навчального року 1 38.27kb.
Наказ №730 Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі... 1 204.03kb.
Перелік концертних заходів, проведених культурним центром у 1-му... 1 446.86kb.
Затверджую: Директор школи Т.І. Королько План виховноїроботи 2013... 4 759.7kb.
Липовська В. В. Медичний інститут Сумського державного університету... 1 25.84kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

План навчального проекту - страница №1/1


ДОДАТОК 2.

План навчального проекту


Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції і починайте набирати свій текст

Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Олійник Тетяна Анатоліївна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Цюрупинський р-н, Брилівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Місце проживання автора проекту:

Цюрупинський р-н, с.м.т. Брилівка
Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):
Місце проведення тренінгу:
Дати проведення тренінгу:


Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так Ні
Опис проекту

Назва проекту:

Мінеральні добрива – гарант життя чи причина згуби?

Основні питання:
Ключове питання:

Чи можуть нітрати зробити мене заможним ?
Тематичні питання:

 1. Чи існує необхідність у використанні добрив?

 2. Дослідити ознаки класифікації мінеральних добрив(види та назви).

 3. Чи гостра проблема забруднення продуктів харчування нітратами як про неї говорять ?

 4. Розробити рекомендації щодо зменшення ризику отруєння людей нітратами.

Стислий опис:

Цей міжпредметний проект об”єднує хімію, біологію, екологію,основи безпеки життєдіяльності. Учні будуть досліджувати мету використання добрив у сільському господарстві,з”ясовувати ознаки класифікації мінеральних добрив та навести приклади використання добрив; ідентифікувати мінеральні добрива; перевірити їх розчинність у воді.

В ході проекту учні будуть аналізувати проблему забруднення продуктів харчування нітратами. Результатом виконання проекту стане розробка рекомендацій щодо зменшення ризику отруєння людей нітратами.
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова


 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія Географія

 Хімія


 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Екологія

 Інше:      

 інше:      Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7


 Інше:      

 8-9

 10-11


 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Змістове наповнення хімічної компоненти забезпечує засвоєння учнями знань про речовини та їх перетворення,найважливіші хімічні закони,методи дослідження в хімії,роль хімії в суспільному виробництві та житті людини, розвиток експериментальних умінь та формування на цій основінаукового світогляду, вироблення навичок безпечного поводження з речовинами у буденному житті.

Уявлення про вплив хімічних сполук на здоров'я людини та довкілля.

Знання основних галузей застосування речовин.

Уміння безпечного поводження з речовинами в побуті.

Закон України “Про освіту”, Національна доктрина, Закон України “Про загальну середню освіту”, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.Хімія 8 – 11 класи,2001р.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:З’ясувати впллив мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин, довести, що використання мінеральних добрив може бути як корисним так і шкідливим. Визначити вплив нітратів на людський організм.

Навички створення публікації

Організувати популяризацію проекту

Вдосконалювати навики планування проекту

Створити веб –сторінку

Вдосконалити навички сторення гіпертестових документів

Навички компонування данних

Навички створення презентації

Навички порівняння

Навички по розробці рекомендацій

Навички усного мовлення

Навички роботи з ресурсами Інтернету.
Діяльність учнів: Учні проглядають презентацію вчителя; учні

обговорюють проект та створюють план презентації ; учні навчаються створювати прості

публікації в програмі Publisher ;учні створюють веб сторінку проекту; проводять пошук інформації

в Інтернеті; учні розробляють рекомендації; аналізують результати дослідження , роблять

узагальнення і висновки Учні створюють презентацію,демонструють ї перед класом.

Звітують про свою роботу.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

Підготовчий етап – 1 тиждень ,практична робота–1 день ; узагальнення матеріалу –2 тиждені.

Разом –3 тижні.Вхідні знання та навички:

Знати: склад, властивості, використання неорганічних речовин.

Вміти: спостерігати, порівнювати, робити висновки на основі результатів спостереження.Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом


 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер


 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      


Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску


 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій


 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     


Друковані матеріали:

Підручники для 10-го класу, хрестоматії, довідники, енциклопедії.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Колекція мінеральних добрив.

Лабораторне обладнанняРесурси Інтернету:

www.iteach.com.ua

Інше:
На урок запросити старшого санітарного лікаря ХерсонськоїСЕС А.І. Корнілову.

Диференціація навчання:
Обдаровані учні:

Дослідити за даними СЕС рівень росту вмісту нітратів в овочах та фруктах за останні два роки.

Розкрити проблему метаболізму нітратів в організмі людини.Оцінювання знань та вмінь учнів:

 1. Активність кожного учасника проекту у відповідності з його індивідуальними можливостями.

 2. Колективний характер рішень, які приймаються.

 3. Характер спілкування та взаємодопомоги учасників проекту.

 4. Необхідна і достатня глибина проникнення в проблему, залучення знань з інших сфер.

 5. Доказовість рішень, які приймають, вміння аргументувати свої висновки.

 6. Естетика оформлення результатів виконаного проекту.

 7. Вміння відповідати на питання опонентів.

 8. Лаконічність і аргументованість відповідей кожного члена групи.

Ключові слова:

Нітрати, нітрити, фосфати, якісна реакція, мінеральні добрива, ГДК .
Intel® навчання для майбутнього
©2005 Intel Corporation. Всі права захищені