Питання до заліку з дисципліни бухгалтерський облік І статистика бухгалтерський облік - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Питання до заліку з дисципліни бухгалтерський облік І статистика бухгалтерський облік - страница №1/1

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з дисципліни

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І СТАТИСТИКА

1. Бухгалтерський облік

 1. Мета і завдання бухгалтерського обліку.

 2. Предмет бухгалтерського обліку.

 3. Метод бухгалтерського обліку.

 4. Облік касових операцій

 5. Облік коштів на рахунках в банках

 6. Види розрахункових документів

 7. Економічний зміст запасів

 8. Оцінка запасів

 9. Економічний зміст готової продукції.

 10. Облік врожаю зернових культур.

 11. Облік продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур.

 12. Облік кормів.

 13. Форми і види оплати праці.

 14. Облік праці та її оплати

 15. Завдання обліку виробництва.

 16. Облік витрат і виходу продукції рослинництва.

 17. Обчислення собівартості продукції рослинництва

 18. Зміст та завдання бухгалтерського обліку.

 19. Види обліку. Особливості та завдання бухгалтерського обліку

 20. Елементи методу бухгалтерського обліку.

 21. Класифікація господарських активів.

 22. Джерела утворення господарських активів.

 23. Основні форми безготівкових розрахунків.

 24. Первинний облік праці та її оплати.

 25. Облік виробничих запасів.

 26. Облік малоцінних швидкозношуваних предметів.

 27. Економічний зміст оплати праці, форми та види.

 28. Документальне оформлення праці та її оплати.

 29. Визначення собівартості продукції зернових культур.

 30. Визначення собівартості кукурудзи.

 31. Визначення собівартості технічних культур.

 32. Визначення собівартості картоплі, овочів, баштанних, грибів.

 33. Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності.

2. Статистика

 1. Предмет статистики.

 2. Основні категорії статистики.

 3. Метод статистики

 4. Поняття про зведення і групування статистичних даних.

 5. Види групувань.

 6. Визначення кількості і величини інтервалів.

 7. Поняття про середні величини.

 8. Види середніх величин і способи їх обчислення.

 9. Показники варіації

 10. Поняття про ряди динаміки та їх види.

 11. Показники рядів динаміки і способи їх обчислення.

 12. Основні прийоми аналізу рядів динаміки.

 13. Аналіз сезонних коливань

 14. Кореляційний аналіз.

 15. Поняття статистичних індексів, їх види.

 16. Індексний аналіз.

 17. Завдання і система показників статистики рослинництва.

 18. Статистичний аналіз земельних ресурсів.

 19. Статистичний аналіз посівних площ.

 20. Статистичний аналіз урожаю і урожайності сільськогосподарських культур

 21. Основні етапи статистичного дослідження.

 22. Статистичне спостереження: поняття, види, форми.

 23. Поняття про зведення і групування статистичних даних.

 24. Види статистичних групувань.

 25. Визначення кількості груп і величини інтервалів. Вторинне групування.

 26. Статистичні таблиці.

 27. Поняття про середні величини. Види середніх величин і способи їх обчислення.

 28. Поняття про показники варіації і способи їх обчислення.

 29. Поняття про кореляційний аналіз.

 30. Щільність зв’язку між ознаками. Коефіцієнт кореляції і детермінації.

 31. Поняття про ряди динаміки та їх види.

 32. Показники рядів динаміки і способи їх обчислення.

 33. Поняття статистичних індексів та їх види.izumzum.ru