Питання до екзамену (заліку) для студентів заочної форми навчання - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної... 6 848.34kb.
Розклад занять на екзаменаційну сесію для студентів заочної форми... 1 75.99kb.
Завдання з фінансового менеджменту для студентів заочної форми навчання 1 7.56kb.
Курс лекцій для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 1201... 8 985.83kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Методичні вказівки з англійської мови 2 335.96kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
Методичні рекомендації до проведення виробничої практики студентів... 1 289.58kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія... 1 43.33kb.
1 Зміст, структура й основні принципи формування систем розселення. 2 620.9kb.
"Новий курс" президента Ф. Д. Рузвельта 1 217.68kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Питання до екзамену (заліку) для студентів заочної форми навчання - страница №1/1

Питання до екзамену (заліку) для студентів заочної форми навчання


 1. Суть технологічності в освіті.

 2. Технологічний підхід у навчанні.

 3. Причини кризи в освіті.

 4. У рамках яких стратегій існують сучасні системи освіти.

 5. Перелічіть принципи педагогіки розвитку.

 6. Розкрийте зміст терміна "особистісно-орієнтована освіта".

 7. Охарактеризуйте етапи розвитку технологічного підходу в освіті.

 8. Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкрит­тя значення терміна "педагогічна технологія".

 9. Наповніть змістом терміни: "освітні технології", "пе­дагогічні технології", "технології навчання", "технології вихо­вання", "персоніфіковані технології".

 10. Суть особистісного підходу в психолого-педагогічній науці.

 11. Проаналізуйте шлях розвитку гуманістичної традиції в науці,

 12. Вітчизняні педагоги, кому належать праці з яскраво вираженою гуманістичною спрямованістю.

 13. Явища, які вивчає гуманістична психологія, чиї імена пов'язує з нею світова наука.

 14. Наведіть приклади різних точок зору на особистісно-орієнтовану освіту,

 15. Розкрийте зміст поняття "особистісно-орієнтоване на­вчання".

 16. Історія створення першої вальдорфської школи.

 17. Основні ідеї антропософії як філософського вчення?

 18. Назвіть основні ідеї, на яких базується вальдорфська педагогіка.

 19. Мета і завдання вальдорфської педагогіки.

 20. Розкрийте зміст поняття "навчання за епохами".

 21. Роль евритмії у вальдорфській школі.

 22. Який урок називається головним. Чому?

 23. Особливість групової навчальної діяльності порівняно з індивідуальною та фронтальною.

 24. Роль і місце групової навчальної діяльності у цілісній системі навчальної діяльності учнів.

 25. Назвіть види групової навчальної діяльності. Дайте їм визначення.

 26. Охарактеризуйте недоліки і переваги групової навчаль­ної діяльності.

 27. Вимоги щодо організації групової навчальної діяльності.

 28. У чому полягає творчість учителя в створенні продуктивого середовища пізнання на уроці?

 29. Проаналізуйте шляхи розв'язання проблеми розвитку творчих здібностей школярів.

 30. Зміст поняття "творчі інтереси". Ви­значте залежність рівня творчості від творчих інтересів.

 31. Сутність технології навчання як дослідження.

 32. Головне для організації роботи з технологією навчання як дослідження.

 33. Етапи підготовки до використання дослідницької технології в навчанні школярів.

 34. Умова, яка є обов'язковою під час організації навчання за технологічним варіантом.

 35. Автор створення методу проектів. Хто розви­нув ідеї автора.

 36. Ідеї, які лежали в основі навчального проектування.

 37. Переваги проектної технології.

 38. Сучасні вимоги щодо проектної технології.

 39. Види проектів.

 40. Ознаки за якими класифікуються проекти.

 41. Типи проектів за домінуючим у них методом.


. Питання (завдання) для самоперевірки

 1. У чому суть технологічності в освіті?

 2. Що таке технологічний підхід у навчанні?

 3. Які причини кризи в освіті?

 4. У рамках яких стратегій існують сучасні системи освіти?

 5. Перелічіть принципи педагогіки розвитку.

 6. Розкрийте зміст терміна "особистісно-орієнтована освіта".

 7. Охарактеризуйте етапи розвитку технологічного підходу в освіті.

 8. Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкрит­тя значення терміна "педагогічна технологія".

 9. Наповніть змістом терміни: "освітні технології", "пе­дагогічні технології", "технології навчання", "технології вихо­вання", "персоніфіковані технології".

 10. У чому полягає суть особистісного підходу в психолого-педагогічній науці?

 11. Чим обумовлена складність реалізації підходу в освіті?

 12. Проаналізуйте шлях розвитку гуманістичної традиції в науці,

 13. Кому з вітчизняних педагогів належать праці з яскраво вираженою гуманістичною спрямованістю?

 14. Які явища вивчає гуманістична психологія, чиї імена пов'язує з нею світова наука?

 15. Наведіть приклади різних точок зору на особистісно орієнтовану освіту,

 16. Розкрийте зміст поняття "особистісно орієнтоване на­вчання".

 17. Хто і коли створив першу вальдорфську школу?

 18. Які основні ідеї антропософії як філософського вчення?

 19. Назвіть основні ідеї, на яких базується вальдорфська педагогіка.

 20. Які мета і завдання вальдорфської педагогіки?

 21. Розкрийте зміст поняття "навчання за епохами".

 22. Яку роль у вальдорфській школі відіграє евритмія?

 23. Який урок називається головним і чому?

 24. Чи вивчаються іноземні мови у вальдорфській школі?

 25. Чому у вальдорфській педагогіці відсутній поділ на класну та позакласну роботу?

 26. У чому особливість групової навчальної діяльності порівняно з індивідуальною та фронтальною?

 27. Яке місце посідає групова навчальна діяльність у цілісній системі навчальної діяльності учнів?

 28. Назвіть види групової навчальної діяльності. Дайте їм визначення.

 29. Охарактеризуйте недоліки і переваги групової навчаль­ної діяльності.

 30. Яким вимогам повинна відповідати організація групової навчальної діяльності?

 31. У чому полягає творчість учителя в створенні продуктивого середовища пізнання на уроці? Ваш банк ідей, при­йомів створення продуктивого середовища пізнання.

 32. Проаналізуйте шляхи розв'язання проблеми розвитку творчих здібностей школярів.

 33. Який зміст вкладаєте в поняття "творчі інтереси"? Ви­значте залежність рівня творчості від творчих інтересів.

 34. Що ви розумієте під технологією навчання як дослідження?

 35. Що є головним для організації роботи з цією технологією?

 36. Які етапи підготовки до використання дослідницької технології в навчанні школярів?

 37. Виконання якої умови є обов'язковим під час організації навчання за технологічним варіантом?

 38. Чи існують методи дослідження, спільні для досліджень у різноманітних навчальних предметах шкільної програми?

 39. Які окремі дослідницькі прийоми відповідають на­вчальному предмету, що ви викладаєте?izumzum.ru