Перша заочна - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Перша заочна - страница №1/1

Компанія “OPEN SYSTEM

Хмельницький національний університет,

кафедра комп’ютерних систем та мереж

Перша заочна


Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни
Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем”
Робоча програма ІІ етапу

15-17 листопада 2006 р.Оргкомітет

Каплун В.Г. – проректор з наукової роботи, голова оргкомітету;

Огневий О.В. – заступник директора інституту телекомунікаційних та комп’ютерних систем;

Мясищев О.А. – зав. кафедри комп’ютерних систем та мереж;

Красильніков С.Р. – заступник декана факультету комп’ютерних систем та програмування;

Тімофєєва Л.В. – відповідальна за НДР студентів, відповідальний секретар;

Ляпун О.В. – директор ЧМП “Open system”.
Члени робочої групи оргкомітету
Джулій В.М. – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж;

Чешун В.М. – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж;

Хмельницький Ю.В. – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж

Чорненький В.І. – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж

Муляр І.В. – ст. викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж

Кулик А.А. – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж

Бойко О.В. – ст. інженер-програміст ЧМП “Open system”

Телефони оргкомітету

Питання розселення учасників:

(03822) 2-51-08, 8 050 3764212 - Тімофєєва Людмила Василівна
Організаційні питання олімпіади, оперативний зв’язок з оргкомітетом в процесі проведення олімпіади:

8 097 2187957 - Чешун Віктор Миколайович


Питання технічного забезпечення:

(0382) 78-96-84, 78-96-85 - Бойко Олексій Васильович


Питання придбання стендів:
(0382) 78-96-84, 78-96-85 - Ляпун Олександр Володимирович


Загальні положення
Реєстрація: до участі в олімпіаді допускаються команди, що пройшли попередню реєстрацію. Для реєстрації необхідно заповнити анкету команди-учасника і надіслати її електронною поштою на E-mail: olimp@mailhub.tup.km.ua. Останній термін реєстрації 13.11.2006р. Зареєстровані команди-учасники отримають підтвердження з номером, який буде враховуватись при реєстрації відповідей на завдання олімпіади.

Вимоги до команд: до участі в олімпіаді допускаються команди не більше ніж з двох студентів - переможців І-го етапу (вузівської олімпіади).

Вимоги до технічного обладнання: для участі в ІІ етапі олімпіади команди повинні бути забезпечені:

 • двома під’єднаними до ПК учбово-лабораторними стендами "EV8031" з процесорами AVR або MCS-51 (тип процесора вказати в анкеті);

 • засобами з’єднання стендів "EV8031" з допомогою інтерфейсу RS-845 (схему з’єднуючого кабелю можна знайти на сайті opensys.com.ua);

 • вільним доступом до мережі Internet для пересилки результатів виконання завдань, отримання підтверджень та спостереження за поточними результатами роботи журі.Прохання до керівників структурних підрозділів та завідувачів лабораторіями навчальних закладів створити сприятливі умови для участі команд в олімпіаді і забезпечити їх необхідним обладнанням.

З повагою, оргкомітет олімпіади


Додаткові пропозиції: за умови відсутності можливості забезпечення команд необхідним обладнанням на місцях Хмельницький національний університет може прийняти команди на власній території та надати їм оснащені відповідним чином робочі місця. Про потребу забезпечення команди робочим місцем на території ХНУ слід повідомити в заявці, де також слід зазначити кількість учасників і керівників команди для бронювання місць проживання в готелях міста.

Порядок проведення олімпіади: Олімпіада починається з розміщення завдань за електронною адресою: http://cel.tup.km.ua/~olimp. З моменту оголошення завдань розпочинається реєстрація відповідей команд-учасників. Файли відповідей надсилаються прикріпленими до листів електронною поштою на E-mail: olimp@mailhub.tup.km.ua. Назва файлу повинна мати структуру: ХХХ*УУZZ.hex, де ХХХ – номер команди,* - ознака типу процесора (літера “A” - AVR; символ підкреслювання “_” - MCS-51), УУ – номер завдання, ZZ - номер спроби відповіді на завдання №УУ (наприклад, 010_0302.hex – відповідь команди №10 на завдання №3, спроба 2, процесор стендів MCS-51). В темі листа слід зазначити ім’я файлу (наприклад, 010_0302), а в тексті листа – пароль команди-учасника (отримується після реєстрації).

!!! Файли не перевіряються у випадках невірного заповнення листа або кодування назви файлу.

Після реєстрації і прийняття файлу на перевірку команді-учаснику надсилається відповідь-підтвердження на лист. Про результати перевірки відповідей команди-учасники сповіщаються шляхом внесення змін в таблицю результатів на сайті: http://cel.tup.km.ua/~olimp.!!! Кількість спроб відповідей команди обмежена – не більше 5 спроб на одне завдання.

!!! Відповіді реєструються і обробляються в порядку надходження. Оргкомітет не несе відповідальності за якість роботи Internet- зв’язку команд-учасників.

Переможцем олімпіади визнається команда, що набрала найбільшу кількість балів. У випадку рівної кількості балів переможцем визнається команда, що отримала максимальну кількість балів першою (враховується час надходження листа з відповіддю).

Команди-переможці будуть відзначені грамотами, відомості про учасників будуть подані Міністерству освіти і науки України. Всі команди, які приймуть участь в розв’язуванні завдань олімпіади, отримають індивідуальні та командні сертифікати.

!!! Під час проведення олімпіади на сайті opensys.com.ua буде працювати форум за темою “олімпіада”, де учасники зможуть задавати уточнюючі питання. Прохання до бажаючих зареєструватися на форумі завчасно.
Адреса для прибуття команд-учасників, що забезпечуються робочими місцями на території Хмельницького НУ:

Перший корпус ХНУ – вул. Кам’янецька 112, аудиторія 1-106.

Працюємо 14.11 9 00 – 17 00 , 15.11 з 8 00 .

Запрошуємо представників навчальних закладів до участі в роботі журі і комісіях олімпіади (на території ХНУ).
Розпорядок роботи
15 листопада
9.00 – оголошення завдань олімпіади на сайті http://cel.tup.km.ua/~olimp, початок роботи інтерактивного форуму;

9.00-17.00 – виконання завдань другого етапу олімпіади;

17.00 – припинення прийому відповідей на завдання олімпіади;
16 листопада
8.00-12.00 – визначення журі попередніх результатів олімпіади;

12.00 – оголошення попередніх результатів олімпіади на сайті;12.00-17.00 – подання та розгляд апеляцій, робота інтерактивного форуму;
17 листопада
18.30-19.30 – оголошення результатів олімпіади (на сайті), визначення переможців другого етапу.

Анкета команди-учасника 1. Місто _____________________________________

 2. Навчальний заклад: ________________________________________________

 3. Факультет _________________________________________________________

 4. Кафедра __________________________________________________________

 5. Адреса для листування: _____________________________________________

____________________________________________________________________

 1. Потреба в робочому місці на території Хмельницького НУ (так / ні):_________________ ________________________________________________

 2. Кількість місць для бронювання в готелі:_______________________________

 3. Тип процессора на стенді (AVR/MCS-51):______________________________

 4. Дані про склад команди

Учасник 1.

  1. Прізвище, Ім’я, По батькові_________________________________________

____________________________________________________________________

  1. Курс_________група_______________________

  2. Контактний телефон_______________________

  3. E-mail ___________________________________

Учасник 2.

  1. Прізвище, Ім’я, По батькові_________________________________________

____________________________________________________________________

  1. Курс_________група ______________________

  2. Контактний телефон_______________________

  3. E-mail ___________________________________

Керівник команди.

 1. Прізвище, Ім’я, По батькові_________________________________________

____________________________________________________________________

 1. Посада___________________________________________________________

 2. Контактний телефон_______________________

 3. E-mail ___________________________________Заповнену анкету слід надіслати електронною поштою на e-mail: olimp@mailhub.tup.km.ua.


izumzum.ru