Переломи в ділянці ліктя анатомо-фізіологічні особливості - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Вид змагань техніка пішохідного туризму «командна смуга перешкод» 1 203.53kb.
Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична... 1 313.33kb.
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (атх) 1 324.25kb.
За підручником Т.І. Базанової, Ю. В. Павіченко Підготувала Аристенко Л. 2 291.37kb.
Особливості формування дивідендної політики підприємства 1 33.06kb.
1. Тонкорунні вівці Продуктивні особливості 1 77.77kb.
Розділ Гендерні фізіологічні та психологічні відмінності Розділ 4 1 516.28kb.
1 Особливості політики єс та окремих країн Європи щодо України 30... 1 162.21kb.
Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка 12 4998.3kb.
Экзаменационные вопросы для студентов лечебного факультета I. 1 89.9kb.
Забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко... 1 144.53kb.
Положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затвердженого... 1 39.39kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Переломи в ділянці ліктя анатомо-фізіологічні особливості - страница №1/1

ПЕРЕЛОМИ В ДІЛЯНЦІ ЛІКТЯ

Анатомо-фізіологічні особливості. Ліктьова область (мал.1) вертикальними лініями, що йдуть через надвиростки, ділиться на передню і задню.

Мал. 36. Топографоанатомічні співвідношення ліктьової області.

1 — плечова артерія; 2 — медіальна підшкірна артерія руки; 3 — двоголовий м'яз плеча; 4 — латеральна підшкірна вена руки; 5 — серединний нерв; 6—апоневроз двоголового м'яза плеча; 7 — суглобова капсула; 8 — вінцевий відросток; 9 — квадратний пронатор; 10 — поверхневий згинач пальців; 11 — медіальний підшкірний нерв передпліччя; 12 — ліктьова артерія; 13 — ліктьовий нерв; 14 — передня гілка ліктьової поворотної артерії; 15 — ліктьовий згинач зап'ястя; 16 — ліктьовий відросток; 17 — трицепс плеча; 18 — плечовий м'яз.

Передня ліктьова область. Шкіра дуже тонка, в підшкірній клітковині і під поверхневою фасцією лежать поверхневі вени і нерви. Під власною фасцією лежать м'язи. Латеральну групу утворюють мязи плечопроменевий та супінатор, медіальну, — круглий пронатор, роменевий згинач кисті, ліктьовий згинач кисті, поверхневий згинач пальців.

Плечова артерія вище внутрішнього надвиростка прилягає до двоголового м'яза плеча, а на рівні надвиростка проходить по внутрішньому краю сухожилля цього м'яза.

Серединний нерв на рівні внутрішнього надвиростка проходить частіше всього медіальніше від плечової артерії. Нижче медіального надвиростка плечової кістки формується внутрішній відділ ліктьової ямки, що виповнений клітковиною. У цій ділянці плечовий судинний-нервовий пучок повертає назовні і прямує в глибину до нижнього кута ліктьової ямки. Серединний нерв і плечова артерія проходять тут уздовж зовнішнього краю круглого пронатораі лежать між глибоким фасціальним листком, що покриває плечовий мяз і власною фасцією ліктьової ямки, укріпленого апоневрозом м'язів плеча. У нижньому кутку ліктьової ямки плечова артерія ділиться на ліктьову і променеву. Ліктьова артерія прямує вниз, в глибину і досередини.

Променевий нерв проходить через зовнішню міжм'язову перегородку над тим місцем, де починається плечопроменевий мяз. і проходить в невеликому поглибленні в плечовому м'язі, прикритому спереду і зовні плечопроменевої мязом. Дещо нижче променевий нерв проходить в проміжку між плечовим та довгим променевим розгиначем кисті. На цій ділянці він супроводжується променевою колатеральною артерією котра гілки до плечопроменевого м'яза і довгого променевого розгинача кисті.

На рівні плечопроменевого суглоба променевий нерв проходить над суглобовою капсулою в проміжку між довгими і коротким променевими розгиначами кисті (зовні), плечовим (всередині) і супінаторм (знизу). На цій ділянці променевий нерв ділиться на поверхневу і глибоку гілки і супроводжується гілками променевої артерії.

Нижче за плечопроменевий суглоб розташовуються поверхнева і глибока гілки променевого нерва і основний його стовбур.

Задня ліктьова область. Шкіра товща, ніж в передній області. Під шкірою на рівні ліктьового відростка лежить синовіальная сумка ліктового відростка ліктьової кістки.

Власна фасція щільно зрощена з виростками плечової кістки і заднім краєм ліктьової кістки. Назад і дозовні від плечепроменевого м'яза біля латерального надвиростка починається група мязів розгиначів — довгий променевий розгинач кисті, загальний короткий розгинач пальців, ліктьовий розгинач кисті.. До верхівки ліктьового відростка прикріпляється сухожилля трицепса; під ними розташовується синовіальная сумка.

Продовженням глибокої гілки променевого нерва на передпліччі єзадній міжкістковий нерв. Ліктьовий нерв вище внутрішнього надвиростка плечової кістки проходить під власною фасцією по внутрішній головці трицепса. На рівні надвиростка плечової кістки нерв проходить, примикаючи до капсули ліктьового суглоба, між внутрішнім надвиростком плечової кістки і сухожиллям трицепса плеча. Нижче внутрішнього надвиростка плечової кістки ліктьовий нерв огинає його і входить у вузький проміжок між головками ліктового згинача кисті в переднє ложе передпліччя.

Ліктьовий суглоб утворений плечовою, променевою і ліктьовою кістками. Таким чином, утворюються три суглоби з однією порожниною і загальною капсулою. Обидва надвиростки плечової кістки залишаються поза порожниною суглоба. Капсула суглоба ззаду менш міцна, ніж спереду.

Плечоліктьовий суглоб, блоковидний формою, утворений блоком плечової кістки і суглобовою поверхнею блокової вирізки ліктьової кістки. У нім можливі рухи: згинання і розгинання передпліччя.

Плечопроменевий суглоб, кулястий формою, утворений головкою плечової кістки і суглобовою поверхнею ямки головки променевої кістки. Рухи в цьому суглобі можливі навколо двох осей — фронтальною і вертикальною. Згинання і розгинання передпліччя (навколо фронтальної осі) відбуваються одночасно з рухами в плечоліктьовому суглобі. Обертання променевої ко стки навколо вертикальної осі відбувається разом з рухами в проксимальному і дистальному променеліктьових суглобах, з якими він утворює один комбінований обертальний суглоб.

Проксимальний променеліктьовий суглоб, циліндричної форми, утворений суглобовою поверхнею променевої вирізки ліктьової кістки і суглобовим півколом головки променевої кістки. У суглобі можливі рухи: обертання променевої кістки (пронація і супінація).

Ліктьовий суглоб укріплений достатньо міцними зв'язками: бічною, ліктьовою, бічною променевою і кільцем.

Переломи надвиростків плеча

Клініка і діагностика. Переломи надвиростків зустрічаються однаково часто як у дітей, так і у дорослих (на відміну від переломів виростків, які частіше зустрічаються у дітей). Частіше ушкоджується внутрішній надвиросток. Необхідно враховувати, що суглобова сумка ліктьового суглоба прикріпляється нижче за лінію, що сполучає обидва надвиростки, тому переломи надвиростків позасуглобові, проте близькість до суглоба дозволяє відносити ці переломи до навколосуглобових. Бічні зв'язки, що прикріпляються до надвиростків, які при травмі надвиростків часто надриваються, роблять ці переломи навіть внутрішньосуглобовими, викликаючи скупчення крові в порожнині суглоба (гемартроз).

Переломи надвиростків плеча походять від бічного прикладання сили при розігнутій в ліктьовому суглобі кінцівці, тобто у момент найбільшої напруги бічних зв'язок. Оскільки бічні зв'язки міцні, то у дорослих відбувається відрив частини надвиростка в місці прикріплення зв'язки (відривний перелом), а у дітей — епіфізіоліз. Найчастіше відірваний надвиросток зміщується під кутом, відкритим догори, з ротацією. Клінічно в місці перелому надвиростка визначається припухлість, рідше — гемартроз суглоба, болючість при рухах в суглобі, особливо бічних. При пальпації місця перелому у деяких випадках можна визначити рухи заманого надвиростка. При відриві внутрішнього надвиростка можливе пошкодження ліктьового нерва, що особливо часто спостерігається при повороті надвиростка. Виконують рентгенограми в двох проекціях не тільки пошкодженої, але і здорової кінцівки, і обов'язково із захопленням ліктьового суглоба.Показом до операції при переломі надвиростків є: 1) переломи із зміщенням і поворотом надвиростка, якщо одномоментна репозиція не увінчалася успіхом; 2) якщо з моменту перелому надвиростка із зміщенням пройшло більше 5 днів; 3) вторинні зміщення надвиростків плеча; 4) зміщення більш ніж на 5 мм.

Відновне лікування. Операцію проводять під наркозом. Роблять дугоподібний розріз завдовжки 10—12 см з таким розрахунком, щоб відірваний надвиросток був в центрі розрізу. Обережно розтинають імбібовану кров'ю підшкірну клітковину. При переломі внутрішнього надвиростка після надсічения апоневроза виявляється ліктьовий нерв. Якщо скупчення крові в області піхви ліктьового нерва незначне, то його можна бачити через апоневроз або промацати. Виділений ліктьовий нерв беруть на гумову або марлеву держалку. Видаливши згустки крові і слідуючи по розташуванню зв'язки, легко визначити відірваний надвиросток.

Остеосинтез спицями. Після оголення зміщеного надвиростка і видалення згустків крові зрепонований надвиросток фіксують двома спицями до виростка плеча, причому спиці проводяться у різних напрямах, щоб уникнути повторного зміщення уламків. Спиці залишають виведеними над шкірою і через 10—12 днів у дітей і через 2—3 нед у дорослих спиці витягують, причому гіпсову пов'язку залишають ще на 1 нед.

При значних зміщеннях надвиростка спицею можна користуватися як важелем для зближення надвиростка, що змістився, до площини зламу. У дорослих при великому кістковому фрагменті надвиростка фіксацію можна проводити металевим гвинтом. В остеосинтезі також застосовують пластини.Помилки: 1) не виділений нерв перед доступом до зламаного надвиростка або виростка; 2) фіксація маленького кісткового фрагмента або оскольчатого перелому надвиростка спицями; 3) проведення спиці у виросток плеча менш ніж на 2 см..

Післяопераційне ведення хворих. Гіпсову пов'язку після остеосинтеза переломів надвиростків залишають у дітей на 3 нед і у дорослих на 4 нед. Краще накладати двостулкову гіпсову пов'язку. Це дозволяє поступово звільняти кінцівку від іммобілізації і задню гіпсову лонгету залишити ще на 5—7 днів, знімаючи її під час занять лікувальною
гімнастикою, проводячи активні рухи в ліктьовому суглобі.
У подальшому гіпсові лонгету повністю знімають на весь
день і накладають тільки на ніч. З цієї миті функціональну терапію поступово ускладнюють, застосовують грязелікування і струми УВЧ. Одужання і відновлення працездатності наступає через 10—12 нед з моменту перелому, але полегшена праця можлива вже на 6—8-му тижні.

Переломи виростків плечової кістки

Чрезмищелковиє переломи. Т-подібні переломи в ділянці виростків плечової кістки зазвичай погано піддаються консервативному вправленню. Безуспішність одноразового вправлення під контролем рентгенівського апарату є свідченням для оперативного лікування цього виду перелому.

Знеболення — наркоз. Роблять напівовальний розріз шкіри завдовжки 8 см, що йде від середньої лінії задньої поверхні нижньої третини плеча. Лінія розрізу закінчується на ліктьовому відростку. Після остеотомії ліктьового відростка його відсовують догори разом з трьохголовим мязом, і відразу оголюється місце перелому.

При виконанні операції потрібно уважно стежити за положенням ліктьового нерва і при необхідності кращого узяти його на м'яку держалку. Вільні дрібні кісткові відламки видаляють, зіставлення кісткових відламків переслідує мета відтворити анатомічне співвідношення.

Фіксацію зміщених виростків плеча проводять металевими конструкціями(спиці, гвинти, стрижні, пластинки). Нерідко застосовують також Т-подібну металеву пластинку і спиці (рис. 2, 3, 4, 5).

Рис. 2. Варіанти остеосинтезу при переломах виростків плеча

Після правильного зіставлення відламків Т-подібну металеву пластинку прикладають таким чином, що її довга бранша лежала на задній поверхні плечової кістки, а дві бічні, коротші бранші — на внутрішньому і зовнішньому виростку. У виростки гвинти зазвичай можуть бути проведені відразу, без додаткового просвердлення отворів. У плечовій кістці до введення гвинтів потрібно виконати хід свердлом або дрилем. Спочатку вводять у виростки гвинти, після чого пластину фіксують до плечової кістки.

Рис. 3. Лінія розрізу при доступі до латерального виростка плеча


Рис. 4. Остеосинтез латерального виростка а) спицями, б) гвинтом.


Рис. 5. Остеосинтез внутрішнього виростка плеча. А) репозиція уламка, б) остеосинтез спицями, в) фіксація кістковим швом.Перелом головки проименевої кістки

Пенрелом головки променевої кісткизавжди внутрішньосуглобовий. Виділяють : перелом головки, перелом шийки та перелом головки та шийки.

При переломі головки і шийки променевої кістки відмічається припухлість в області ліктьового суглоба і вимушене пронаційне положення передпліччя, рука зігнута в ліктьовому суглобі. Болючість в області головки променевої кістки особливо виражена при натисканні на неї і ротаційних рухах передпліччя. Згинання і розгинання передпліччя обмежені. Зламану головку променевої кістки видаляють або проводять репозицію.

Оперативна репозиция. Покази — невдала одноразова закрита репозиція перелому головки і шийки променевої кістки, значне зміщення по довжині і ширині головки променевої кістки. Знеболення — наркоз, внутрішньокісткова анестезія. Розріз типа Кохера проводять по зовнішньобоковой поверхні ліктьового суглоба, починають на 3 см вище за зовнішній виросток плеча і закінчують на 4—5 см нижче за щілину ліктьового суглоба. Плечопроменевий м'яз і променеві розгиначі відводять назовні, а загальний розгинач пальців — досередини (рис.6.).

Рис.6. Доступ до головки променевої кістки а). лінія розрізу, б). оголена головка променевої кістки

Розкривають капсулу суглоба і зміщену головку променевої кістки вручну або за допомогою елеватора встановлюють на місце. Для вільнішого вправлення передпліччя необхідно додати положення найбільшого приведення (звільняється місце для головки). Зазвичай фіксацію головки проводять за допомогою спиць, при застарілих переломах, коли є тенденція до міщення головку видаляють. Від задньої третини плеча накладають глуху гіпсову пов'язку, краще двостулкову, оскільки через 3 нед після операції верхню стулку знімають і призначають заняття лікувальною гімнастикою. Через 10—12 нед працездатність відновлюється.

При оскольчатому переломі головки променевої кістки, при застарілих переломах і епіфізіолізах із зміщенням найбільш раціональним відносно відновлення функції суглоба втручанням є видалення головки. При свіжих переломах видалення головки краще проводити на 7-й день після травми.

Анестезія — місцева або внутрішньокісткова. Роблять напівовальний розріз шкіри в області головки променевої кістки. Щоб уникнути поранення променевого нерва, рекомендується проводити розріз від зовнішнього виростка косо. Поверхню зламу променевої кістки після видалення головки моделюють напилком (рашпілем) або за відсутністю рашпіля рівно відкушують кістковими кусачками Люера. Рану пошарово зашивають кетгутом, накладають шовкові шви на шкіру і задню гіпсову лонгету строком на 7-—10 днів.

Помилки: 1) поранення променевого нерва; 2) погано загладжена поверхня діафіза променевої кістки.Перелом ліктьового відростка

Переломи ліктьового відростка внутрішньосуглобові, площина зламу може проходити або біля верхівки ліктьового відростка, або його основи, де є анатомічне звуження.

Ліктьовий відросток повністю як би вплетений в сухожилля трицепса, тому якщо не відбудеться розрив сухожилля, то навіть за наявності перелому ліктьового відростка можливе розгинання в ліктьовому суглобі.

Частіше переломи ліктьового відростка виникають в результаті прямої травми (падіння на лікоть). Зміщення ліктьового відростка до 4 см і більше відбувається унаслідок тяги трицепса, але якщо цілі бічні пучки сухожилля, то зміщення зламаного відростка незначний (до 1 см).

Клінічно діагноз перелому ліктьового відростка встановити досить легко. По задній поверхні ліктьового суглоба виявляється припухлість; при обмацуванні легко визначається щілина між ліктьовим відростком і ліктьовою кісткою, часто вдається пальцями змістити досліджуваний ліктьовий відросток, особливо в сторони. Рухи в ліктьовому суглобі обмежені, а при розриві сухожилля трицепса при переломі ліктьового відростка розгинання неможливе.

Показом до операції є перелом ліктьового відростка із зміщенням більш ніж на 5 мм., оскольчастих переломах. Операцію краще проводити відразу після травми (у першу добу).

Знеболення — місцева анестезія, наркоз. Доступ до місця перелому ліктьового відростка з вертикального розрізу, який починається на 2 см вище за лінію перелому і закінчується на 8 см нижче за лінію перелому поості ліктьової кістки. Після відділення шкірного клаптя видаляють гематому з порожнини суглоба (Рис. 7.). Через відірваний ліктьовий відросток проводять металевий


Рос. 7. Остеосинтез ліктьового відростка. А). лінії розрізу при доступі до ліктьового відростка. Б) етап репозиції ліктьового відросткастрижень Богданова, який при зближенні ліктьового відростка з ліктьовою кісткою вводять в кістковомозковий канал ретроградного: спочатку через ліктьовий відросток цвях проводять назовні, а після зіставлення ударами молотка — в кістковомозковий канал ліктьової кістки. Розірване апоневротичне розтягування зшивають. При тенденції до зміщення кісткових відламків для утримання ліктьового відростка рекомендуємо фіксувати його додатково шовковим швом, проведеним за принципом дротяного шва через відламки кісток. Проводять іммобілізацію задньої гіпсовою лонгетой 4 нед.

Фіксація довгим гвинтом (мал.8).


Рис. 8. а) фіксація ліктьового відростка гвинтом. б). фіксація перелому спицями та дротяним серкляжем.

Після зіставлення відламків і попередньої перфорації ліктьового відростка гвинт проводять через ліктьовий відросток в кістковомозковий канал ліктьової кістки. Діаметр виконаного в ліктьовому відростку отвору повинен бути значно менше, ніж діаметр вибраного гвинта. При фіксації гвинтом залишається небезпека розбіжності зламаних фрагментів кости, як і при остеосинтезе металевим стрижнем, тому накладення додаткового шовкового шва через ліктьовий відросток і кістку, ми вважаємо обов'язковими. Гіпсову пов'язку накладають на 4 нед. Ліктьовий відросток можна фіксувати також металевою спицею, проведеною через відросток в ліктьову кістку. У всіх випадках металевого остеосинтеза, окрім фіксації дротом, необхідно проводити додаткову фіксацію круговим шовковим утримуючим швом, проведеним через канали в ліктьовому відростку і ліктьовій кістці.

Помилки: 1) нещільно зіставлені зламані фрагменти; 2) не накладений додатковий круговий шов; 3) після операції гіпсова пов'язка накладена в розігнутому положенні кінцівки.Післяопераційне ведення хворих. Після оперативного лікування накладають гіпсову іммобілізацію і проводять заняття лікувальною гімнастикою, мета которих—рання розробка рухів в ліктьовому суглобі, оскільки при тривалій іммобілізації суглоба розвиваються вторинні зміни тканин і капсули суглоба, різко обмежуючі рухи, викликаючи тугорухомість.

При лікуванні пошкоджень в області ліктьового суглоба період иммобилизации ділять на два періоди — абсолютної іммобілізації і відносної іммобілізації. Тривалість їх обумовлюється характером перелому і його локалізацією (табл. 1).

Таблиця 1.

Залежність тривалості іммобілізації від локалізації пошкодження [Атаєв 3. М., Волкова Т. В., 1973]
Локалізація

Тривалість іммобілізації, добиабсолютна

відносна

Виросток плечової кістки (чрезвиросткові Т-иУ-подібні переломи, переломи частини виростка)

Ліктьовий відросток

Головка променевої кістки


10—12 7—14

4—7


15—20


7—10

10—14

Методика лікувальної гімнастики залежить від способу оперативного лікування. Так, при фіксації ліктьового відростка металевим шурупом відбувається досить міцне з'єднання кісткових фрагментів і руху в ліктьовому суглобі можливі на 8—9-й день. При зшиванні ліктьового відростка шовком менш міцна фіксація подовжує термін абсолютної іммобілізації до 12—13 днів [Волкова Т. В., 1971].

В період абсолютної іммобілізації завдання лікувальної гімнастики зводиться до поліпшення умов кровообігу в області операції з метою стимулювання процесів регенерації і профілактики тугорухомості ліктьового суглоба і суглобів, вільних від іммобілізації.

З перших днів після операції застосовують вправи полегшеного характеру, сприяючі повному розслабленню м'язів: активні рухи в суглобах пальців кисті, идеомо-уторовані рухи в ліктьовому суглобі, ізометрична напруга м'язів надплеччя, плеча і передпліччя (спочатку з малою експозицією), активні рухи в плечовому суглобі.

Переломи в області ліктьового суглоба супроводжуються значними змінами у всіх м'язових групах плеча і передпліччя. При пошкодженні головки променевої кістки функціонально більше страждає двоголовий м'яз плеча, при переломах ліктьового відростка — трицепс. Переломи виростків плечової кістки супроводжуються значними змінами, що довго не нормалізуються, у всіх м'язових групах, тому необхідно включати в заняття ізометричну напругу не тільки окремих груп м'язів, але і всіх м'язів плеча, надплеччя і передпліччя [Атаєв 3. М., Волкова Т. В., 1971]. Спеціальні вправи виконують на тлі загальнозміцнюючих одночасно або поперемінно оперованою і здоровою рукою.

У періоді відносної іммобілізації завдання лікувальної гімнастики полягає в збільшенні амплітуди рухів в ліктьовому суглобі і зміцненні м'язів плечового поясу і всієї кінцівки. На час занять лікувальною гімнастикою гіпсову пов'язку тимчасово знімають. Упражненія виконують в полегшених умовах, в спокійному темпі, відновлення функції руху в ліктьовому суглобі досягається поступово, шляхом багатократного повторення рухів.

Лікувальна фізична культура при всіх травматичних пошкодженнях ліктьового суглоба призначається на 1—2-й день після травми.При забої ліктьового суглоба на фоні загальнорозвиваючих і дихальних вправ застосовують спеціальні вправи для пошкодженої руки у всіх вільних від іммобілізації суглобах, а також вправи в посиланні нервових імпульсів в іммобілізовані суглоби. Тривалість періодів залежить від сили удару або ступеня розтягування зв'язкового апарату. Після зняттяіммобілізації призначаються: лікувальна гімнастика, гімнастика у воді і фізіотерапія, які сприяють відновленню рухів в ліктьовому суглобі. Терміни відновлення (орієнтовано) від 2 тижнів до 1,5 місяця. Спортивні тренування вирішуються лікарем індивідуально через 3 місяці після забою.

совою лонгетою (рука зігнута в ліктьовому суглобі під кутом 90°). При зміщених переломах (окрім перелому ліктьового відростка) проводять ручне зіставлення відламків або оперативну репозицію з міцною фіксацією відламків металевими спицями, шурупами або кістковими штифтами і іммобілізацією задньою гіпсовою лонгетою. При консервативному лікуванні перелому ліктьового відростка накладають задню гіпсову лонгету в положенні згинання в ліктьовому суглобі під кутом 150— 160°, а при оперативній репозиції — під кутом 100—110°.

Після вивиху ліктьового суглоба проводиться вправлення його і фіксація задньою гіпсовою лонгетою в положенні згинання в ліктьовому суглобі під кутом 90°.

Лікувальна фізична культура проводиться по трьох періодах.

I період ділиться на два етапи. На 1-му етапі (абсолютна іммобілізація) на 2-й день після перелому або вправленого вивиху на тлі загальнорозвиваючих і дихальних вправ призначаються вправи для вільних від гіпсу суглобів пальців і плечового суглоба, а також лікування положенням (рука укладається на подушку в положенні відведення — для боротьби з набряком кінцівки, больовим синдромом, для поліпшення крово- і лімфообігу); посилання імпульсів в іммобілізовані суглоби; ізометричне напруження м'язів плеча і передпліччя; ідеомоторні рухи в ліктьовому суглобі. На 2-му етапі ( відносна іммобілізація) при розбинтованій лонгеті на передпліччі (по термінах, вказаним лікарем) окрім перерахованих вправ виконуються згинання і розгинання в ліктьовому суглобі в межах гіпсу (35—45°).

У II періоді, після зняття іммобілізації, включаються вправи для розробки ліктьового суглоба в наступних початкових положеннях: 1) сидячи, плече хворої руки лежить на столі (край столу знаходиться в пахвовій западині), передпліччя у вертикальному положенні — сгибание і розгинання в ліктьовому суглобі (мізинець повинен проекційно проходити паралельно мочці вуха);

2) сидячи, передпліччя лежить на столі в пальцях дитяча іграшка, що катається , — фіксуючи плече, хворий «розкачує» передпліччя за допомогою іграшки;

3) сидячи або стоячи, впарви на блоке— згинання і розгинання в ліктьовому суглобі;

4) сидячи або стоячи — всілякі вправи з палицею, гумовим або волейбольним м'ячем;

5) сидячи — вправи в теплій воді (10— 15 хв) при температурі 35—36° 2 рази на день (вранці і увечері);

6) стоячи або сидячи з нахилом тулуба вперед — згинання

і розгинання в ліктьовому суглобі, виконувані співдружність із здоровою рукою, згинання і розгинання двох рук на вису, згинання і розгинання в ліктьових суглобах, узявши їх «в замок», підняття їх на голову, за голову і т.д. В II і III періодах виконуються упражнения у воді; згинання і розгинання, пронація і супінація в ліктьовому суглобі.

При лікуванні перелому ліктьового відростка в II періоді не можна форсувати функцію згинання, оскільки може наступити повторний перелом. У II періоді при лікуванні перелому вінцевого відростка слід виконувати вправи на згинання передпліччя, оскільки вони сприяють зрощенню відростка.

У III періоді при обмеженні рухів в ліктьовому суглобі, особливо після вивиху, рекомендується фізіотерапевтичне лікування (грязь, парафін, озокерит), після якого проводяться повторні заняття лікувальною гімнастикою. Заняття слід проводити 4 рази на день.

Число повторень кожної вправи у всіх періодах 4— 6 разів. Заняття проводяться 4—6 разів на день. На всіх етапах лікування показаний також масаж.При будь-якому переломі або вивиху ліктьового суглоба протипоказані пасивні рухи, перевтома м'язів, перенесення вантажіві, виси, упори, вправи, що викликають больові відчуття. Все це може викликати набряк, болі в суглобі, рефлекторне скорочення м'язів, звапніння м'язів, розростання кісткових деформацій: «вусів», «шпор» і ін.