Перелік відомостей, що становлять службову інформацію - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання... 1 173.62kb.
Рішення ХІ сесії шостого скликання 15. 03. 2012 р. №159 Про оперативно... 1 60.97kb.
Розпорядження від 31 серпня 2011 року №265 1 489.82kb.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 06. 1 80.93kb.
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми і зразки документів... 1 54.08kb.
Робочі листи програмування 4 820.34kb.
Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів... 1 18.58kb.
Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів україни 2 527.19kb.
1. Що є базою законодавства України про охорону праці та які основні... 1 55.3kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 4 листопада... 1 10.38kb.
Вступ підрозділ в розвідці 4 604.45kb.
Про затвердження Правил сертифікації типу авіаційної техніки 11 725.13kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію - страница №1/1Затверджено

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

______________2011 №___________

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію


1. Економіка, промисловість та енергетика

1.1.Відомості щодо забезпечення безпеки залізничного руху

1.2.Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні та за кордоном.

2. Кадрові питання

2.1.Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов'язані.

2.2.Відомість про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, районною радою, підприємствами.,установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).

3. Цивільна оборона

3.1.Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей. що становлять державну таємницю.

3.2.Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

3.3.Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення району.

3.4.Відомості за сокупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) в генеральних планах забудови населених пунктів району.

3.5.Відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення району.

3.6.Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

3.7.Відомості по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.

3.8.Відомості щодо технічного стану та готовності на кожну окрему систему оповіщення.

3.9. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки району.

3.10.Відомості про організацію підготовки цивільної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю .

4. Житлово-комунальне господарство

4.1.Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водогонів об’єктів промисловості.

4.2.Координати об’єктів джерел комунального забезпечення в місцях водозабору.

4.3.Організаційні заходи на технічні засоби охорони об’єктів комунального забезпечення.5. Будівництво та архітектура

5.1.Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на картографічних матеріалах у масштабах:

1 : 50000 і крупніше у будь-якій системі координат, крім державної;

1 : 100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але не в Балтійській системі висот, які містять за сокупністю всіх показників повну інформацію для вивчення та оцінки місцевості.

5.2.Плани капітального будівництва та капітального ремонту об’єктів спецпризначення.

6. Технічний захист інформації

6.1.Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікацційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом.

6.2.Відомості (за окремими показниками) про зміст, склад засобів комплексу технічного захисту у конкректній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

7. Охорона державної таємниці

7.1.Відомості про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.2.Відомості про обладнання приміщень, у яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

7.3.Відомості щодо оформлення та надання допуску та доступу посадовим особам до державної таємниці, номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформленння допуску до державної таємниці.

7.4.Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

7.5.Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації.

7.6.Документи, по яких скасовано гриф секретності.

7.7. Акти на знищення матеріальних носіїв секретної інформації, якщо вони не розкривають їх зміст, та інформації з грифом обмеження доступу “Для службового користування”.

7.8. Звіти про стан охорони державної таємниці.

7.9.Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секретності і секретного діловодства в установах, підприємствах, організаціях.

7.10.Протоколи засідань експертних комісій.

7.11.Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму.

7.12.Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану в райдержадміністрації.

7.13.Номенклатури секретних справ та справ “Для службового користування”.  1. Мобілізацйна робота

8.1.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (які не становлять державної таємниці) щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів та речового майна в особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період:

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, в місцевому органі влади, органі місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційнго резерву в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

8.2.Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

8.3.Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

8.4.Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

8.5.Відомості про виділенння будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням.

8.6.Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу міцевого самоврядування, окремого підприємства.

8.7.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підпрємства, установи, організації.

8.8.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

8.9.Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

8.10.Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

8.11.Відомості про річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчоїх влади, органу місцевого самоврядування.

9. Безпека і охорона правопорядку та оборонна робота

9.1.Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування

державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів.

9.2.Відомості про антитерористичні заходи на енергетичних, транспортних, техногенно-небезпечних і військових об’єктах.

9.3.Інформація щодо планів і заходів територіальної оборони.

9.4.Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерел отриманої інформації.

9.5.Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

9.6.Найменування військових частин, які зазначені в переліку з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, над якими здійснюється шефство.

9.7.Стан зберігання та кількість боєприпасів по військових об’єктах арсенального типу.

10. Міжнародна діяльність

10.1.Відомості, що містять зведені дані (за квартал, рік, з початку інвестування)

про реєстрацію іноземних інвестицій (за формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 року № 928 “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій”).

10.2. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.11. Земельні відносини

11.1.Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Департаменту з питань виконання покарань, Служби безпеки України (за наявності координат).12. Захист дітей

12.1.Інформація щодо дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Заступник голови

районної державної адміністрації В. Ліщук


izumzum.ru