Перелік програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністер­ством освіти і науки України для використання в дошкільн - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників,... 12 1715.64kb.
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників... 4 1309.71kb.
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх... 8 2691.51kb.
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх... 18 2692kb.
Методичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх... 1 140.01kb.
Методичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх... 1 137.04kb.
Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у... 1 203.5kb.
Наказ №307 Про призупинення навчально- виховного процесу в закладах... 1 42.05kb.
Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту 1 29.52kb.
Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного... 1 242.59kb.
Методичні рекомендації спрямовані на допомогу в/організації допрофільної... 1 164.13kb.
Розклад занять на екзаменаційну сесію для студентів заочної форми... 1 75.99kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Перелік програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністер­ством - страница №1/6

Міністерство освіти і науки Авто­номної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севасто­польської міських дер­жавних адмініст­ра­цій, інститути післядипломної педаго­гіч­ної освіти
18.07.05 1/9-369
З метою упорядкування виданої навчальної літератури і програм, що рекоменду­ються для використання в навчально-виховному процесі у дошкільних, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах Міністерство освіти і науки України надсилає:

Перелік програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністер­ством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2005/06 навчальному році;

Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністер­ством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2005/06 навчальному році;

Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Мініс­тер­ством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2005/06 навчальному році. Основна і старша школа;

Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міні­стер­­ст­вом освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2005/06 навчальному році.

Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністер­ством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчаль­них закладах у 2005/06 навчальному році;

Перелік програм та навчально-методичної літератури з проблем виховання, реко­мендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвіт­ніх навчальних закладах у 2005/2006 навчальному році.

Також повідомляємо, що за відсутності навчальної літератури, внесеної до цих пе­реліків, та для забезпечення наступності у вивченні шкільних предметів дозволяється користуватися навчальними посібниками та підручниками, передбаченими переліками 2004/05 навчального року, крім навчальної літератури для 4 класу.

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних мен­шин можна використовувати навчальні програми, підручники і посібники, видрукувані українською мовою.

Зазначені переліки друкуються в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України", фахових науково-методичних журналах, а також розміщені на сайті www.mon.gov.ua/smc_se.

Заступник Міністра В.О. Огнев’юк

ПЕРЕЛІК

програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України

для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською

та іншими мовами національних меншин

у 2005/2006 навчальному році
п/п

Назва

Автор

Клас

Мова

видання

Видавництво


Рік

видання

1

2

3

4

5

6


7

Початкова школа

1.

Программы для средней общеобразовательной школы

1-2

3-4


рос.

Початкова школа

2001

2003


2.

Программа “Русский язык”

1-2

рос.

ж-л “Початкова школа”

№8/2001

Російська мова

Основні підручники та навчальні посібники

3.

Букварь (підручник)

Прищепа К.С., Колесниченко В.І.

1

рос.

Форум

2003

4.

Букварь (підручник)

Вашуленко М.С., Ґудзик І.П.

1

рос.

Освіта

2003

5.

Русский язык (підручник)

Малихіна О.В.

1

рос.

Навчальна книга

2001

6.

Русский язык (підручник)

Малихіна О.В.

2

рос.

Навчальна книга

2002

7.

Русский язык (підручник)

Лобчук О.Г.

2

рос.

Навчальна книга

2003

8.

Русский язык (підручник)

Сільнова Є.С., Каневська Н.Г., Олійник В.М.

2

рос.

Освіта

2002

9.

Книга по чтению (підручник)

Попова Т.Д., Лапшина І.М.

2

рос.

Освіта

2002

10.

Русский язык (підручник)

Малихіна О.В.

3

рос.

Навчальна книга

2003

11.

Русский язык (підручник)

Сільнова Є.С., Каневська Н.Г., Олійник В.М.

3

рос.

Освіта

2003

12.

Русский язык (підручник)

Лобчук О.Г.

3

рос.

Навчальна книга

2003

13.

Книга по чтению (підручник)

Ґудзик І.П.

3

рос.

Освіта

2003

14.

Русский язык (підручник)

Малихіна О.В.

4

рос.

Навчальна книга

2004

15.

Русский язык (підручник)

Сільнова Є.С., Каневська Н.Г., Олійник В.М.

4

рос.

Освіта

2004

16.

Русский язык (підручник)

Лобчук О.Г.

4

рос.

Навчальна книга

2004

17.

Книга по чтению (підручник)

Ґудзик І.П.

4

рос.

Освіта

2004

Додаткові підручники та навчальні посібники

18.

Тетрадь по письму и развитию речи


Вашуленко М.С., Прищепа О.Ю.

1

рос.

Освіта

2004

19.

Прописи № 1, 2


Цепова І.В., Денисенко А.О.

1

рос.

Ранок

2004, 2005

20.

Прописи № 1, 2


Цепова І.В.

1

рос.

Ранок

2004, 2005

21.

Тетрадь по письму и развитию речи


Шаповалова Л.І., Скубко О.І.

1

рос.

Третє тисячоліття

2004

22.

Послебукварик (посібник)


Вашуленко М.С., Науменко В.О., Захарійчук М.Д.

1

рос.

Літера

2005

23.

Учусь читать (посібник)

Джежелей О.В., Ємець А.А.

1

рос.

Ранок

2000

24.

Учусь читать (посібник)

Джежелей О.В., Ємець А.А.

2

рос.

Ранок

2002

25.

Школьный звонок (хрестоматія)

Бабенко О.М., Древаль Г.Ф.

1-4

рос.

Інтерпрес

2001,

2002


26.

Русский язык (правила в схемах и таблицах)

Стець А.В.

2-4

рос.

Ярослав

2004

Українська мова

Основні підручники та навчальні посібники

27.

Українська мова (підручник)

Хорошковська О.Н., Охота Г.І.

1

укр.

Освіта

2001

28.

Українська мова (підручник)

Хорошковська О.Н., Охота Г.І.

2

укр.

Освіта

2002

29.

Українська мова (підручник)

Хорошковська О.Н., Охота Г.І.

3

укр.

Освіта

2003

30.

Українська мова (підручник)

Хорошковська О.Н., Воскресенська Н.О.,

Свашенко А.О.4

укр.

Промінь

2004

Додаткові підручники та навчальні посібники

31.

Навчайся граючись. Робочий зошит для письма та розвитку мовлення (1, 2, 3 ч.)

Прихожанова І.М.

2

укр.

Скорпіон

2003

Математика

Основні підручники та навчальні посібники

32.

Математика (підручник)

Кочина Л.П., Листопад Н.П.

1

рос.

Літера

2001

33.

Математика (підручник)

Богданович М.В.

1

рос.

Освіта

2001

34.

Математика (підручник)

Кочина Л.П., Листопад Н.П.

2

рос.

Літера

2002

35.

Математика (підручник)

Богданович М.В.

2

рос.

Освіта

2002

36.

Математика (підручник)

Кочина Л.П., Листопад Н.П

3

рос.

Літера

2003

37.

Математика (підручник)

Богданович М.В.

3

рос.

Освіта

2003

38.

Математика (підручник)

Кочина Л.П., Листопад Н.П

4

рос.

Літера

2003

39.

Математика (підручник)

Богданович М.В.

4

рос.

Освіта

2004

Додаткові підручники та навчальні посібники

40.

Тетрадь по математике

Гайштут О.Г., Кочина Л.П.

1

рос.

ТОВ"КІМО"

2002

41.

Тетрадь по математике

Кочина Л.П.

1

рос.

ТОВ"КІМО"

2003

42.

Тетрадь по математике

Кочина Л.П.

1

рос.

Літера

2005

43.

Тетрадь по математике

Богданович М.В.

1

рос.

Освіта
44.

Проверочные работы по математике

Сухарєва Л.С.

1

рос.

Ранок

2004, 2005

45.

Тетрадь по математике

Кочина Л.П.

2

рос.

Літера

2005

46.

Тетрадь по математике

Богданович М.В.

2

рос.

Освіта

2003

47.

Самостоятельные работы по математике

Сухарєва Л.С.

2

рос.

Ранок

2004, 2005

48.

Тетрадь по математике

Кочина Л.П.

3

рос.

Літера

2005

49.

Тетрадь по математике

Богданович М.В.

3

рос.

Освіта

2003

50.

Самостоятельные работы по математике

Сухарєва Л.С.

3

рос.

Ранок

2004, 2005

51.

Тетрадь по математике

Богданович М.В.

4

рос.

Освіта

2005

52.

Самостоятельные работы по математике

Сухарєва Л.С.

4

рос.

Ранок

2004, 2005

53.

По ступенькам к развитию внимания, памяти, логики (посібник)

Гайштут О.Г.

1-4

рос.

Початкова школа

2005

Я і Україна

Основні підручники та навчальні посібники

54.

Я и мир (підручник)

Арцишевський Р.А.,

Балашова С.П.1

рос.

Літера

2002

55.

Я и Украина (підручник)

Бібік Н.М., Коваль Н.С.

2

рос.

Форум

2002

56.

Я и Украина (підручник)

Байбара Т.М., Бібік Н.М.

3

рос.

Форум

2003

57.

Я и Украина (підручник)

Байбара Т.М., Бібік Н.М.

4

рос.

Форум

2004
следующая страница >>izumzum.ru