Перелік питань до заліку - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Перелік питань до заліку - страница №1/1

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ


 1. Поняття про методологію та методологію освіти

 2. Поняття про педагогічну діяльність. Діяльність продуктивна і репродуктивна

 3. Філософсько-психологічні підстави методології

 4. Форми організації діяльності

 5. Загальні поняття про науку. Структура наукового знання

 6. Специфіка педагогіки як галузі наукового знання

 7. Види і форми організації знання

 8. Наукові підходи

 9. Характеристики практичної діяльності

 10. Принципи організації практичної діяльності

 11. Види діяльності в методології

 12. Зміна парадигм навчання

 13. Методологія навчання, виховання і розвитку

 14. Особливості навчальної діяльності.

 15. Теорії навчання.

 16. Підходи до навчання

 17. Принципи навчальної діяльності

 18. Форми навчальної діяльності

 19. Методи навчальної діяльності.

 20. Засоби навчальної діяльності

 21. Основи методологічної культури

 22. Методологія як система знань і як діяльність

 23. Педагогіка як наука про практику

 24. Наука і практика як єдина система

 25. Методологія інформатизації освіти

 26. Проблематика, джерела і умови дослідницького пошуку в галузі педагогіки

 27. Навчальні проекти

 28. Навчальні завдання

 29. Діяльнісний підхід до навчання

 30. Контроль, оцінка навчальної діяльності

 31. Основні поняття методології ігрової діяльності

 32. Характеристика ігрової діяльності

 33. Принципи ігрової діяльності

 34. Логічна структура ігрової діяльності

 35. Методи ігрової діяльності

 36. Засоби ігрової діяльності

 37. Організація процесу ігрової діяльності

 38. Загальні поняття про проектування

 39. Концептуальна стадія проектування

 40. Визначення мети проектування

 41. Вибір критеріїв проектування

 42. Поняття про моделювання

 43. Оптимізація моделей

 44. Конструювання систем

 45. Програма реалізації моделі

 46. Технологічна підготовка проекту

 47. Рефлексивна фаза проекту

 48. Основи управління проектами

 49. Стадії побудови проекту

 50. Складання тимчасового графіка реалізації проектуizumzum.ru