Перелік питань до заліку з курсу “інвестування” - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Перелік питань до заліку 1 27.3kb.
Перелік питань до заліку уведення в історію професійної освіти 1 27.96kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 15. 11. 1 195.05kb.
Конспект лекцій з дисципліни «міжнародна інвестиційна діяльність» 9 1808.65kb.
Курсової роботи 1 514.05kb.
Vіі. Перелік питань для підсумкового контролю 1 31.88kb.
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни 1 361.32kb.
Спеціалізація “Менеджмент промислових підприємств” 4 724.6kb.
Перелік підсумкових питань з дисципліни 1 63.75kb.
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний... 1 232.99kb.
Перелік тем рефератів із предмету: «Історія медицини та фармації»... 1 213.56kb.
Екзаменаційні питання з учбової дисципліни „маркетинг” маркетинг... 1 39.57kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Перелік питань до заліку з курсу “інвестування” - страница №1/1

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ з курсу “ІНВЕСТУВАННЯ”
 1. Методологічні основи (аспект) інвестицій.

 2. Поняття інвестицій і інвестиційної діяльності.

 3. Інвестиційний ринок і його інфраструктура.

 4. Криза в інвестиційній сфері і створення сприятливого інвестиційного клімату.

 5. Активізація інвестиційної діяльності в умовах приватизації.

 6. Суб’єкти інвестиційної діяльності.

 7. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності та її інститути.

 8. Господарські товариства і корпорації.

 9. Фінансово-кредитні установи.

 10. Функціональні учасники інвестиційного процесу.

 11. Фінансові інвестиції.

 12. Становлення фондового ринку в Україні.

 13. Управління інвестиційним портфелем та оцінка інвестиційних якрстей цінних паперів.

 14. Інвестиційні операції фінансово-кредитних установ.

 15. Інвестиції у виробничі фонди.

 16. Реальні інвестиції і їх структура.

 17. Інвестиції в основний капітал.

 18. Інвестиції в оборотний капітал.

 19. Іноземні інвестиції.

 20. Міжнародна інвестиційна діяльність і її інститути.

 21. Політика держави по заохоченню іноземних інвестицій.

 22. Інвестиції іноземних фірм і сумісних підприємств.

 23. Інноваційна форма інвестицій.

 24. Поняття інновацій.

 25. Підвищення технологічного рівня і економічності інвестиційних проектів.

 26. Інтелектуальні інвестиції.

 27. Обґрунтування доцільності інвестицій.

 28. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних програм і проектів.

 29. Методи оцінки економічної ефективності інвестицій.

 30. Порядок виділення земельних ділянок.

 31. Управління інвестиційним процесом.

 32. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу.

 33. Індикативне планування інвестиційної діяльності.

 34. Планування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

 35. Організаційно-правові форми регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційного процесу.

 36. Способи реалізації інвестиційних проектів.

 37. Види договорів, котрі регулюють інвестиційний процес.

 38. Страхування інвестицій.

 39. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.

 40. Інвестиційний аналіз.

 41. Проектування і ціноутворення в інвестиційній сфері.

 42. Основні положення по проектуванню підприємств, будівель і споруд.

 43. Особливості ціноутворення в інвестиційній сфері.

 44. Кошторисна документація для будівництва.

 45. Складання (формування) інвесторських кошторисів.

 46. Освоєння інвестицій.

 47. Матеріальна база реальних інвестицій.

 48. Матеріально-технічне постачання інвестиційного проекту.

 49. Комплектування будівель обладнанням.

 50. Участь інвестора у пусково-налагоджувальних роботах.

 51. Етапи приймання інвестором виконаних робіт та готових об’єктів.

 52. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів.

 53. Класифікація інвестицій.

 54. Ринкова модель інвестиційного процесу. Механізм ціноутворення на інвестиційному ринку.

 55. Інвестиційний клімат та фактори, що його утворюють.

 56. Інвестиційна сфера України.

 57. Державне регулювання інвестиційного процесу.

 58. Розвиток інвестиційних компаній в Україні.

 59. Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація.

 60. Проблеми іноземного інвестування в Україні.

 61. Держава політика заохочення іноземних інвестицій.

 62. Сутність ВЕЗ (вільних економічних зон) та їх роль у залученні іноземних інвестицій.

 63. Сучасний стан ВЕЗ в Україні.

 64. Цінні папери, порядок їх випуску та обігу.

 65. Первинний та вторинний ринок цінних паперів (РЦП).

 66. Учасники РПЦ.

 67. Фондові біржі в сучасній ринковій інфраструктурі.

 68. Функціонування фондових бірж в Україні.

 69. Методики оцінки вартості фінансових інструментів.

 70. Сучасні методики оцінки ефективності портфеля цінних паперів.

 71. Бізнес-план інвестиційного проекту.

 72. Фінансове планування реальних інвестицій.izumzum.ru