Перелік підсумкових питань з дисципліни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни 1 361.32kb.
Перелік питань до заліку 1 27.3kb.
Курсової роботи 1 514.05kb.
Перелік компонентів і умовних скорочень, що використовуються 1 87.35kb.
Перелік питань до заліку з курсу “інвестування” 1 31.54kb.
Vіі. Перелік питань для підсумкового контролю 1 31.88kb.
Спеціалізація “Менеджмент промислових підприємств” 4 724.6kb.
Перелік питань до заліку уведення в історію професійної освіти 1 27.96kb.
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний... 1 232.99kb.
Програма фахових вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні... 4 498.98kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Голова комітету з конкурсних торгів Скрипка Н. С 2 551.43kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Перелік підсумкових питань з дисципліни - страница №1/1

Перелік підсумкових питань з дисципліни

 1. The organs of speech. (Органи мовлення

 2. The classification of speech sounds. (Класифікація звуків)

 3. The classification of vowel sounds. Monophthongs. (Класифікація голосних)

 4. The classification of consonant sounds. Diphthongs.(Класифікація приголосних)

 5. Stress. Occlusive (plosives) consonants. (Наголос. Вибухові приголосні)

 6. Intonation. Constrictive (fricatives) consonants. (Інтонація. Фрикативи)

 7. Rhythm. Occlusive-constrictive (affricates) consonants. (Ритм. Афрікати)

 8. Reduction. Sonorants. (Редукція. Сонорні)

 9. The use of the rising and falling tone.(Вживання висхідного та нисхідного тону)

 10. Intonation of different kinds of simple sentences. (Інтонація різних типів речень)

 11. About my family and myself (Я і моя сім'я)

 12. Young people and family problems (Молоді люди і сімейні проблеми)

 13. About my best friend (Мій найкращий друг)

 14. About the person I like and don’t like (Людина яка мені подобається/не подобається)

 15. My everyday life (Моє життя)

 16. My day off (Мій вихідний день)

 17. The sentence word order (Порядок слів у реченні)

 18. The parts of speech (Частини мови)

 19. The classification of nouns (Класифікація іменників)

 20. The gender of nouns (Рід іменників)

 21. The regular plural of nouns (Множина іменників)

 22. The irregular plural of nouns (Неправильна множина іменників)

 23. Singular and plural invariable nouns (Іменники, які вживаються тільки в однині або множині)

 24. Countable and uncountable nouns (Злічувальні та незлічувальні іменники)

 25. The genitive case of nouns (Родовий відмінок іменників)

 26. Country and people. Who are the British? (Хто такі британці?)

 27. Geographical position of Britain (Географічне розташування Британії)

 28. Some facts of the British history (Деякі факти британської історії)

 29. Talking about the weather (Розповідь про погоду)

 30. Climate extremes (Природні катаклізми)

 31. British weather ( Погода у Британії)

 32. My home (Мій дім)

 33. My favourite room (Моя улюблена кімната)

 34. My household duties (Мої домашні обов'язки)

 35. The perfect home (Будинок моєї мрії)

 36. My native town/ village (Моє рідне місто/село)

 37. Living in the country/ town (Житття у місті і на селі)

 38. The indefinite article (Неозначений артикль)

 39. The definite article (Означений артикль)

 40. The zero article (Відсутність артикля)

 41. The cardinal and ordinal numerals (Кількісні та порядкові числівники)

 42. The formation of adverbs from adjectives (Утворення прислівників від прикметників)

 43. Word order of adverbs and adjectives (Порядок прислівників і прикметників у реченні)

 44. The comparison of adjectives and adverbs(Ступені порівняння прикметників і прислівників)

 45. London. Sightseeing in London (Лондон. Визначні місця в Лондоні)

 46. The cities of Great Britain (Міста Великої Британії)

 47. British outstanding people (Видатні люди Британії)

 48. English as a world language (Англійська – світова мова)

 49. My student’s life (Моє студентське життя)

 50. Our University (Наш університет)

 51. Life at British university (Життя у британському університеті)

 52. On food (Їжа)

 53. Eating out (В ресторані)

 54. On business luncheon (Бізнес-ланч)

 55. Ukrainian national cuisine and my diet (Українська національна кухня і моя дієта)

 56. At my favourite pub/café/restaurant (Моє улюблене кафе/ресторан)

 57. The verb (general characteristics) (Дієслово – загальна характеристика)

 58. Ways of expressing present in English (Вираження теперішнього в англійській мові)

 59. Present indefinite – present continuous tense (Теперішній неозначений і теперішній тривалий час)

 60. Present perfect – present perfect continuous tense (Теперішній доконаний і теперішній доконаний тривалий)

 61. Ways of expressing past in English (Вираження минулого в англійській мові)

 62. Past indefinite – present perfect tense (Минулий неозначений – теперішній доконаний час)

 63. Education and culture in Britain (Освіта і культура в Британії)

 64. British way of life (Британський спосіб життя)

 65. Sport in Britain (Спорт в Британії)

 66. My latest visit to the shop (Мій останній похід по магазинах)

 67. My unusual shopping experience (Незвичайний похід по магазинам)

 68. Shopping abroad (Покупки закордоном)

 69. Sport and games (Спорт та ігри)

 70. Sport in my life (Спорт у моєму житті)

 71. The Olympic games (Олімпійські ігри)

 72. Different means of travelling (Різні види подорожей)

 73. My last travelling experience (Моя остання подорож)

 74. Past indefinite – past continuous tense (Минулий неозначений – минулий тривалий час)

 75. Past perfect – past perfect continuous tense (Минулий доконаний – минулий доконаний тривалий час)

 76. Ways of expressing future in English (Вираження майбутнього в англійській мові)

 77. Future indefinite – present continuous (be going to) tense (Майбутній неозначений – теперішній тривалий час)

 78. Future indefinite – future continuous tense (Майбутній неозначений – майбутній тривалий час)

 79. Future perfect – future perfect continuous tense (Майбутній доконаний – майбутній доконаний тривалий час)

 80. England (Англія)

 81. Scotland (Шотландія)

 82. Wales. Northern Ireland (Шотландія) (Вельс. Північна Ірландія)izumzum.ru