Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими... 2 389.85kb.
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Підготовка педагогічних... 1 67.25kb.
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний... 2 496.73kb.
Затвердженої наказом мон україни від 10 лютого 2005 р. №97 1 33.88kb.
Розклад проведення фахових випробувань 1 80.69kb.
Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного... 1 99.04kb.
З дисципліни "фізична та колоїдна хімія" 5 1241.75kb.
Програма з навчальної дисципліни статистика для підготовки фахівців... 1 110.11kb.
Економічний факультет 1 274.16kb.
Хмельницький 1 184kb.
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» 1 214.43kb.
Членів Комісії: Горбачової Л. П., Колеснік Г. А., Марцинкевича А. 1 156.75kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки - страница №1/1

Додаток 1 Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу

Міжнародний університет бізнесу і права в 2013 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

8.03050701

Маркетинг

101 рік9500.0

-

-

8.03050801

Фінанси і кредит

10

-

-

1 рік

-

-

9500.0

-

-

8.03050901

Облік і аудит

10

-

-

1 рік

-

-

9500.0

-

-

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

6

-

-

1 рік

-

-

7000.0

-

-


Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0304

Право

7.03040101

Правознавство


25

-

-

1 рік

-

-

12500.0

-

-

0305

Економіка та підприємництво

7.03050801

Фінанси і кредит


30

-

30

1 рік

-

1рік

7500.0

-

5000.0

7.03050901

Облік і аудит


30

-

30

1 рік

-

1рік

7500.0

-

5000.0

7.03050701

Маркетинг


30

-

30

1 рік

-

1рік

7500.0

-

5000.0

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

30

-

30

1 рік

-

1рік

7500.0

-

5000.0


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0302

Міжнародні відносини

6.030203

Міжнародні економічні відносини

30

-

-

4 роки

-

-

7200.0

-

-

0304

Право

6.030401

Правознавство

50

-

-

4 роки

-

-

9380.0

-

-

0305

Економіка та підприємництво

6.030507

Маркетинг

30

-

30

4 роки

-

4 роки

7200.0

-

4300.0

6.030508

Фінанси і кредит

30

-

30

4 роки

-

4 роки

7200.0

-

4300.0

6.030509

Облік і аудит

30

-

30

4 роки

-

4 роки

7200.0

-

4300.0

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

30

-

30

4 роки

-

4 роки

7200.0

-

4300.0
Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами

6.030507

6.030601


Маркетинг

Менеджмент20

-

-

4 роки

-

-

14600.0

-

-


Коледж Приватного вищого навчального закладу Міжнародний університет бізнесу і права

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна

форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0304

Право

5.03040101

Правознавство

60

-

-

2 роки 10 міс.

3 роки 10 міс.-

-


-

-


9380.0

8200.0


-

-


-

-Додаток 3 Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу

Міжнародний університет бізнесу і права в 2013 році
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на третій курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки
За денною формою навчання

Споріднені спеціальності ОКР молодшого спеціаліста

Напрями підготовки ОКР бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

3

2

30

Оціночна діяльність

5.03050802

Економіка підприємства

5.03050401

6.030509

Облік і аудит

3

2

30

Бухгалтерський облік

5.03050901

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

3

2

30

Комерційна діяльність

5.03050702

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

3

2

29

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Правознавство

5.03040101

6.030401

Правознавство

3

2

46

Правоохоронна діяльність

5.03040102За заочною формою навчанняСпоріднені спеціальності ОКР молодшого спеціаліста

Напрями підготовки ОКР бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

3

2

27

Оціночна діяльність

5.03050802

Економіка підприємства

5.03050401

6.030509

Облік і аудит

3

2

23

Бухгалтерський облік

5.03050901

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

3

2

19

Комерційна діяльність

5.03050702

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

3

2

16

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102Додаток 4 Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу

Міжнародний університет бізнесу і права в 2013 році

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

За денною формою навчання

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)

Фахове випробування

Термін

навчан-ня

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юр-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

Правознавство

6.030401

7.03040101

Правознавство

1. Правознавство

1 рік

-

25

Економіка підприємства

6.030504

7.03050701

Маркетинг

1. Маркетинг

1 рік

-

30

8.03050701

Маркетинг

1. Маркетинг

2. Іноземна мова1 рік

-

10

7.03050801

Фінанси і кредит

1. Фінанси і кредит

1 рік

-

30

8.03050801

Фінанси і кредит

1. Фінанси і кредит

2. Іноземна мова1 рік

-

10

7.03050901

Облік і аудит

1. Облік і аудит

1 рік

-

30

8.03050901

Облік і аудит

1. Облік і аудит

2. Іноземна мова1 рік

-

10

Маркетинг

6.030507

7.03050701

Маркетинг

1. Маркетинг

1 рік

-

30

8.03050701

Маркетинг

1. Маркетинг

2. Іноземна мова1рік

-

10

Фінанси і кредит

6.030508

7.03050801

Фінанси і кредит

1. Фінанси і кредит

1 рік

-

30

8.03050801

Фінанси і кредит

1. Фінанси і кредит

2. Іноземна мова1 рік

-

10

7.03050901

Облік і аудит

1. Облік і аудит

1 рік

-

30

8.03050901

Облік і аудит

1. Облік і аудит

2. Іноземна мова1 рік

-

10

Облік і аудит6.030509


7.03050901

Облік і аудит

1. Облік і аудит

1 рік

-

30

8.03050901

Облік і аудит

1. Облік і аудит

2. Іноземна мова1 рік

-

10

7.03050801

Фінанси і кредит

1. Фінанси і кредит

1 рік

-

30

8.03050801

Фінанси і кредит

1. Фінанси і кредит

2. Іноземна мова1 рік

-

10

Продовження таблиці

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)

Фахове випробування

Термін

навчан-ня

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юр-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

7.03050701

Маркетинг

1. Маркетинг


1 рік

-

30

8.03050701

Маркетинг

1. Маркетинг

2. Іноземна мова1 рік

-

10

Менеджмент

6.030601

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

1. Менеджмент

1 рік

-

30

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

1. Менеджмент

2. Іноземна мова1 рік

-

6


За заочною формою навчання

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)

Фахове випробування

Термін

навчан-ня

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юр-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

Економіка підприємства

6.030504

7.03050701

Маркетинг

1. Маркетинг

1 рік

-

30

7.03050801

Фінанси і кредит

1. Фінанси і кредит

1 рік

-

30

7.03050901

Облік і аудит

1. Облік і аудит

1 рік

-

30

Маркетинг

6.030507

7.03050701

Маркетинг

1. Маркетинг

1 рік

-

30

Фінанси і кредит

6.030508

7.03050801

Фінанси і кредит

1. Фінанси і кредит

1 рік

-

30

7.03050901

Облік і аудит

1. Облік і аудит

1 рік

-

30

Облік і аудит

6.030509

7.03050901

Облік і аудит

1. Облік і аудит

1 рік

-

30

7.03050801

Фінанси і кредит

1. Фінанси і кредит

1 рік

-

30

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

7.03050701

Маркетинг

1. Маркетинг
1 рік

-

30

Менеджмент

6.030601

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

1. Менеджмент

1 рік

-

30Додаток 5 Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу

Міжнародний університет бізнесу і права в 2013 році
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Міжнародні економічні відносини


6.030203

25%

1. Українська мова та література
124

2. Іноземна мова
124

3. Математика або географія

Профільний

140

Правознавство

6.030401

25%

1. Українська мова та література
124

2. Історія України

Профільний

140

3. Іноземна мова або математика
124

Маркетинг

6.030507

25%

1. Українська мова та література
124

2. Математика
124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Фінанси і кредит

6.030508

25%

1. Українська мова та література
124

2. Математика
124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Облік і аудит

6.030509

25%

1. Українська мова та література
124

2. Математика
124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Менеджмент

6.030601

25%

1. Українська мова та література
124

2. Математика
124

3. Географія або іноземна мова

Профільний

140


Додаток 6 Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу

Міжнародний університет бізнесу і права у 2013 році

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0
3,5

121,0
6

143,0
8,5

166,8
11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,22,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,12,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,12,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,02,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,02,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,92,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,92,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,82,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,83

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,73,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,73,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,63,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,63,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

izumzum.ru