Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо- кваліфі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Розклад проведення фахових випробувань 1 80.69kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 65.41kb.
Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими... 2 389.85kb.
Програма вступних випробувань з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 69.98kb.
Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст... 11 1716.33kb.
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного... 3 711.63kb.
Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 277.18kb.
Макіївський економіко-гуманітарний інститут тестові завдання вступних... 2 356.11kb.
Національний університет «Львівська політехніка» ліцензує діяльність... 1 27.01kb.
Програма з навчальної дисципліни статистика для підготовки фахівців... 1 110.11kb.
Програма співбесіди з дисципліни "Основи правознавства" для конкурсного... 1 64.93kb.
Перелік навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних... 1 35.89kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний - страница №1/2

Додаток 4 до Правил прийому до ДВНЗ «ПДТУ» в 2013 році
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Денна

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)

Фахове випробування

Курс

Термін навчання

Кількість місць

за кошти державного бюджету

За кошти юридичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

професійна освіта (за профілем)

6.010104

7.01010401

професійна освіта (за профілем)

за фахом

5 курс

1філологія

6.020303

7.02030304

переклад

за фахом

5 курс

1економіка підприємства

6.030504

7.03050401

економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

за фахом

5 курс

1маркетинг

6.030507

7.03050701

маркетинг

за фахом

5 курс

1фінанси і кредит

6.030508

7.03050801

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

за фахом

5 курс

1фінанси і кредит

6.030508

7.03050802

банківська справа

за фахом

5 курс

1облік і аудит

6.030509

7.03050901

облік і аудит

за фахом

5 курс

1менеджмент

6.030601

7.03060101

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

за фахом

5 курс

1прикладна математика

6.040301

7.04030101

прикладна математика

за фахом

5 курс

1інформатика

6.040302

7.04030201

інформатика

за фахом

5 курс

1автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

6.050202

7.05020201

автоматизоване управління технологічними процесами

за фахом

5 курс

1металургія

6.050401

7.05040101

металургія чорних металів

за фахом

5 курс

1металургія

6.050401

7.05040104

обробка металів тиском

за фахом

5 курс

1металургія

6.050401

7.05040106

промислова теплотехніка

за фахом

5 курс

1ливарне виробництво

6.050402

7.05040201

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

за фахом

5 курс

1інженерне матеріалознавство

6.050403

7.05040301

прикладне матеріалознавство

за фахом

5 курс

1інженерне матеріалознавство

6.050403

7.05040305

термічна обробка металів

за фахом

5 курс

1інженерна механіка

6.050502

7.05050201

технології машинобудування

за фахом

5 курс

1інженерна механіка

6.050502

7.05050203

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

за фахом

5 курс

1машинобудування

6.050503

7.05050301

металорізальні верстати та системи

за фахом

5 курс

1машинобудування

6.050503

7.05050308

підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

за фахом

5 курс

1машинобудування

6.050503

7.05050311

металургійне обладнання

за фахом

5 курс

1зварювання

6.050504

7.05050401

технології та устаткування зварювання

за фахом

5 курс

1зварювання

6.050504

7.05050403

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

за фахом

5 курс

1теплоенергетика

6.050601

7.05060101

теплоенергетика

за фахом

5 курс

1електротехніка та електротехнології

6.050701

7.05070103

електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

за фахом

5 курс

1електротехніка та електротехнології

6.050701

7.05070106

системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

за фахом

5 курс

1електромеханіка

6.050702

7.05070204

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

за фахом

5 курс

1транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

7.07010101

транспортні системи (за видами транспорту)

за фахом

5 курс

1транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

7.07010102

організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

за фахом

5 курс

1соціальна робота

6.130102

7.13010201

соціальна робота

за фахом

5 курс

1професійна освіта (за профілем)

6.010104

8.01010401

професійна освіта (за профілем)

за фахом

5 курс

1філологія

6.020303

8.02030304

переклад

за фахом

5 курс

1економіка підприємства

6.030504

8.03050401

економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

за фахом

5 курс

1маркетинг

6.030507

8.03050701

маркетинг

за фахом

5 курс

1фінанси і кредит

6.030508

8.03050801

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

за фахом

5 курс

1фінанси і кредит

6.030508

8.03050802

банківська справа

за фахом

5 курс

1облік і аудит

6.030509

8.03050901

облік і аудит

за фахом

5 курс

1менеджмент

6.030601

8.03060101

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

за фахом

5 курс

1,5інформатика

6.040302

8.04030201

інформатика

за фахом

5 курс

1автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

6.050202

8.05020201

автоматизоване управління технологічними процесами

за фахом

5 курс

1,5автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

6.050202

8.05020202

комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

за фахом

5 курс

1,5металургія

6.050401

8.05040101

металургія чорних металів

за фахом

5 курс

1металургія

6.050401

8.05040104

обробка металів тиском

за фахом

5 курс

1металургія

6.050401

8.05040106

промислова теплотехніка

за фахом

5 курс

1ливарне виробництво

6.050402

8.05040201

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

за фахом

5 курс

1інженерне матеріалознавство

6.050403

8.05040301

прикладне матеріалознавство

за фахом

5 курс

1інженерне матеріалознавство

6.050403

8.05040303

композиційні та порошкові матеріали, покриття

за фахом

5 курс

2інженерне матеріалознавство

6.050403

8.05040304

металознавство

за фахом

5 курс

1інженерне матеріалознавство

6.050403

8.05040305

термічна обробка металів

за фахом

5 курс

1інженерна механіка

6.050502

8.05050201

технології машинобудування

за фахом

5 курс

1інженерна механіка

6.050502

8.05050203

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

за фахом

5 курс

1інженерна механіка

6.050502

8.05050204

обробка металів за спецтехнологіями

за фахом

5 курс

1машинобудування

6.050503

8.05050301

металорізальні верстати та системи

за фахом

5 курс

1машинобудування

6.050503

8.05050302

інструментальне виробництво

за фахом

5 курс

1машинобудування

6.050503

8.05050308

підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

за фахом

5 курс

1машинобудування

6.050503

8.05050311

металургійне обладнання

за фахом

5 курс

1зварювання

6.050504

8.05050401

технології та устаткування зварювання

за фахом

5 курс

1зварювання

6.050504

8.05050403

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

за фахом

5 курс

1теплоенергетика

6.050601

8.05060101

теплоенергетика

за фахом

5 курс

1електротехніка та електротехнології

6.050701

8.05070103

електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

за фахом

5 курс

1,5електротехніка та електротехнології

6.050701

8.05070106

системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

за фахом

5 курс

1,5електромеханіка

6.050702

8.05070204

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

за фахом

5 курс

1,5транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

8.07010101

транспортні системи (за видами транспорту)

за фахом

5 курс

1транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

8.07010102

організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

за фахом

5 курс

1соціальна робота

6.130102

8.13010201

соціальна робота

за фахом

5 курс

1

8.18010010

якість, стандартизація та сертифікація

за фахом

5 курс

1

8.18010011

інтелектуальна власність

за фахом

5 курс

1,5

8.18010012

управління інноваційною діяльністю

за фахом

5 курс

1,5

8.18010013

управління проектами

за фахом

5 курс

1,5

8.18010015

консолідована інформація

за фахом

5 курс

1

8.18010017

економіка довкілля і природних ресурсів

за фахом

5 курс

1,5


следующая страница >>


izumzum.ru