Перелік документів, необхідних для розгляду питання постановки на квартирний облік - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Перелік необхідних документів для юридичної особи 1 145.72kb.
Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки... 1 70.39kb.
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми і зразки документів... 1 54.08kb.
Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого... 1 29.52kb.
Перелік справ, призначених до розгляду в касаційній інстанції Судовою... 1 163.74kb.
Питання до заліку з дисципліни бухгалтерський облік І статистика... 1 25.91kb.
Для учасників поїздки на виставку ітв 2009. Список документів, необхідних... 1 20.56kb.
Заходи по упорядкуванню та розвитку матеріально-технічної бази школи 1 149.96kb.
Аналіз впливу регуляторного акта проекту наказу Державної податкової... 1 53.1kb.
Державне підприємство «Осмолодське лісове господарство» 8 3082.72kb.
Перелік нових надходжень нормативних документів (НД) у фонд дп "Житомирстандартметрологія"... 1 21.36kb.
Україна смілянська міська рада Черкаської області виконавчий комітет 1 53.31kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Перелік документів, необхідних для розгляду питання постановки на квартирний облік - страница №1/1

Перелік документів, необхідних для розгляду питання постановки на квартирний облік:

Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно зібрати та подати до відділу квартирного обліку та розподілу житла міської ради (каб. 418) наступні документи:1. Заява про взяття на квартирний облік встановленого зразка (додаток № 1), яка підписується членами сім’ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання житлового приміщення і бажають разом стати на облік.

Бланк заяви видається відповідальною особою, яка приймає документи для взяття на облік.

2. Довідка (витяг з домової книги про склад сім’ї та реєстрацію):

довідка видається організацією, яка здійснює експлуатацію жилого будинку, або спеціалістом виконавчого комітету міської (селищної) ради, (будинок, що знаходиться у приватній власності).

Обов’язково! Якщо протягом останніх 5-ти років хтось із членів сім’ї (зазначеній в довідці) змінював місце реєстрації, необхідно додатково представити довідку з попереднього місця реєстрації такої особи.

3. Довідки з місця роботи, навчання осіб, які підписали заяву про зарахування на квартирний облік.

3.1. Якщо особа є підприємцем – подається засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

3.2. Якщо особа є пенсіонером – засвідчена копія пенсійного посвідчення.

3.3. Якщо особа непрацююча – подається копія трудової книжки, а якщо особа ще не розпочала трудову діяльність – подається копія документу про закінчення відповідного навчального закладу.

4. Довідка про те, чи перебуває особа та члени її сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи.

5. Акт перевірки житлових умов заявника (додаток № 2).

5.1. Якщо заявник працює – акт заповнюється за місцем роботи заявника.

5.2. Якщо заявник не працює:

акт заповнюється депутатом міської (селищної) ради, на дільниці якого знаходиться житло (якщо заявник зареєстрований у приватному будинку);

акт заповнюється у житлово-комунальному підприємстві та депутатом міської (селищної) ради, на дільниці якого знаходиться житло (якщо заявник зареєстрований у державній або приватній квартирі).

6. Копії паспортів, кодів (картка платника податків), свідоцтв про одруження, про розлучення, про народження, посвідчень (при наявності оригіналів).

7. Копію договору піднайму жилого приміщення між основним наймачем та піднаймачем, засвідчена у ЖРУ, якщо проживає за договором піднайму жилого приміщення (державна квартира).

8. Копію договору найму жилого приміщення між власником і наймачем, якщо проживає за договором найму жилого приміщення у будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватній власності.

9. У необхідних випадках до заяви додаються наступні документи, що підтверджують право на пільги, якщо особа, яка бажає стати на квартирний облік, має право на пільги:

- медичний висновок;

- копії рішення виконавчого комітету міської ради та акт обстеження про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам;

- копії посвідчення (інвалід війни, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, учасник бойових дій, учасник ВВВ, ветеран праці, багатодітна сім’я та інші);

- інші документи, що підтверджують право на пільги.

10. Інші документи, перелік яких встановлюється безпосередньо на прийомі у відділі.

Додаток № 1

Городскому голове


_______________________________________

гр. ____________________________________

паспорт серия _____ № __________________

проживающего в г. ______________________

с ______ г. в доме (квартире), принадлежащей

________________________________________

по ул. __________________ д. № ___ кв. № ___

жилая площадь __________________ м. кв.

тел. ____________________________

З А Я В Л Е Н И Е


Прошу Вас принять меня на квартирный учет для улучшения жилищных условий.

Пользуюсь льготой, как ______________________________________________________.

Мой состав семьи __________ чел.:

Фамилия, имя, отчество

(полностью)

Родственные отношения


Год


рождения

Место работы и должность

(место учебы)
заявительвх. № ______ от ______________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________

6. ______________________________________________________________________________

7. ______________________________________________________________________________

8. ______________________________________________________________________________

9. ______________________________________________________________________________

10._____________________________________________________________________________


______________________

(дата подачи заявления)

Подпись заявителя _______________________

Подписи всех совершеннолетних членов семьи:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________Обязуюсь сообщать в исполком Енакиевского городского совета об изменениях моих жилищных условий и моего состава семьи. __________________

Уведомлен о явке в отдел ______________ по вопросу рассмотрения постановки на квартирный учет. _________________

Решение городской жилищной комиссии: __________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________

Решение исполкома городского совета от ________________ № ______ :

гр-н (ка) _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Основание: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Начальник отдела квартирного учета

и распределения жилья _____________ ________________________


З Р А З О К

Додаток № 1

Городскому голове


Олейнику В.В.____

гр. Иванова Сергея Петровича

паспорт серия ВВ123456

проживающего в г. Енакиево

с 2001 г. в доме (квартире), принадлежащей

местному совету

по ул. Первомайская д. № 1 кв. № 1

жилая площадь 25,6 м. кв.

тел. 0501234567


З А Я В Л Е Н И Е


Прошу Вас принять меня на квартирный учет для улучшения жилищных условий.

Пользуюсь льготой, как участник ВОВ_________________________________________

Мой состав семьи 2 чел.:

Фамилия, имя, отчество

(полностью)

Родственные отношения


Год


рождения

Место работы и должность

(место учебы)


Иванов Сергей Петрович


заявитель

1928

пенсионер

Иванова Мария Васильевна


жена

1934

пенсионерка
вх. № ______ от ______________

К заявлению прилагаю следующие документы:


  1. Справка о составе семьи и прописке__________________________________________

  2. Акт проверки жилищных условий____________________________________________

  3. Копии паспортов, кодов (карточка плательщика налогов)________________________

  4. Копии пенсионных удостоверений___________________________________________

  5. Копия удостоверения «Участник войны»______________________________________10.01.2013__

(дата подачи заявления)

Подпись заявителя ______Иванов ___

Подписи всех совершеннолетних членов семьи:

______Иванова ___________

___________________________

___________________________

___________________________Обязуюсь сообщать в исполком Енакиевского городского совета об изменениях моих жилищных условий и моего состава семьи. _____Иванов_______

Уведомлен о явке в отдел _25.02.2013___ по вопросу рассмотрения постановки на квартирный учет. ____Иванов________

Решение городской жилищной комиссии: __________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________

Решение исполкома городского совета от ________________ № ______ :

гр-н (ка) _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Основание: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Начальник отдела квартирного учета

и распределения жилья _____________ ________________________


Додаток № 2А К Т

проверки жилищных условий заявителя

«____» ________________ 20 __ г.

_____________________________________________________________________________


(фамилия, имя, отчество)

который проживает по адресу ___________________________________________________

Комиссия в составе _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1. Жилая площадь (количество комнат, их площадь, этаж, подсобные помещения и т.п.) _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Дом принадлежит (местному совету, предприятию, организации и т.д.) _________

_____________________________________________________________________________

3. Краткая характеристика домостроения (дом кирпичный, деревянный, ветхий, аварийный, комната сухая, светлая, изолированная, проходная, сырая, отдельная квартира и т.д.) _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Благоустройство дома и данной квартиры: газ, водопровод, канализация, отопление (центральное, печное), ванна, лифт и т.п. ________________________________

_____________________________________________________________________________

5. На кого открыт лицевой счет _____________________________________________

6. Кто проживает на данной площади:№ п/п

Фамилия, имя, отчество


Год

рождения


Родственные отношения с лицом, на которого открыт лицевой счет

С какого времени проживает в городе (пос.)

Место работы и занимаемая должность

7. Дополнительные данные о заявителе, выделенные на месте (семья погибшего, инвалид Отечественной войны, больной, пенсионер, многосемейный и т.п.) ____________

_____________________________________________________________________________Вывод комиссии _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Подписи членов комиссии: 1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________


Управляющий домами

(начальник жилищно-ремонтного управления) _______________________Подпись заявителя _______________________


izumzum.ru