Ознайомити студентів з поняттям та видами перекладу, мовами перекладу - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Особливості перекладу газетно-інформативних текстів арабської літературної... 1 201.89kb.
«Основи кримінального права України» 1 54.13kb.
Читати зі словником юридичні тексти, правові документи та акти 1 15.22kb.
Тема: І. Франко – майстер перекладу сонетів В. Шекспіра Мета 1 86.93kb.
Частина ІІ засоби перекладу емоційно – забарвлених прислів’їв з англійської... 1 82.34kb.
Урок року в номінації «Правознавство» 1 90.1kb.
Донести до душ дітей жахливе страхіття 1932 1933рр.; ознайомити з... 1 110.66kb.
Донести до душ дітей жахливе страхіття 1932 1933рр.; ознайомити з... 1 110.55kb.
Педагогічна професія вимагає постійного творчого пошуку, самовдосконалення... 4 1174.58kb.
Тип модуля: обов’язковий Семестр : уііі. Обсяг модуля 1 26.58kb.
Ознайомити ліцеїстів із поняттям вишиванки; формувати повагу до виробів... 1 114.66kb.
Остап Вишня «Моя автобіографія»,»Сом»,»Як варити І їсти суп із дикої... 1 90.12kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Ознайомити студентів з поняттям та видами перекладу, мовами перекладу - страница №1/1

Теорія та практика перекладу (4 КУРС іспанці)
Завдання:

 1. Викласти основні терміни та поняття дисципліни Перекладознавство, ознайомити студентів з поняттям та видами перекладу, мовами перекладу.

 2. Ознайомити студентів з проблемами і шляхами перекладу важких для перекладу лексичних одиниць: інтернаціоналізмів, реалій, власних назв, фразеологічних одиниць, каламбурів.

 3. Викласти проблеми перекладу українською мовою специфічних граматичних конструкцій та категорій іспанської мови.

 4. Пояснити студентам особливості документів різних функціональних стилів та їх перекладу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичні засади перекладознавства відповідно до тематики лекцій

вміти: на основі засвоєної специфічної лексики, прийомів та шляхів перекладати текстові документи з вивченої тематики: юридично-економічну, медичну, науково-технічну документацію, публіцистичні статті, фрагменти художньої літератури, а також вміти перекладати вивчені протягом курсу граматичні категорії та конструкції, специфічні мовні одиниці та застосовувати на практиці прийоми їх перекладу.

Теми практичних занять


 1. Предмет вивчення теорії перекладу. Поняття перекладу. Типи перекладу. Мови перекладу. Переклад як мовний контакт. Двомовність і переклад.
 1. Поняття перекладуваності, неперекладуване в перекладі. Адекватний переклад та еквівалентність. Типи міжмовних лексичних відповідностей. Інформативна структура тексту та її базові елементи. Лексичні перетворення при перекладі.

 1. Переклад власних назв. Переклад інтернаціоналізмів.
 1. Переклад фразеологічних одиниць. Переклад реалій. Переклад каламбурів.

 1. Переклад морфологічних одиниць. Переклад артикля. Переклад множини іменника. Переклад вказівних займенників. Переклад неозначено-особового займенника. Переклад префіксів та суфіксів.

 1. Переклад граматичних конструкцій. Переклад партиципіального зворота. Переклад інфінітивних конструкцій. Стилістичні нюанси і переклад умовного способу. Переклад дієслівних видів і минулих часів.

 1. Поняття стилю в теорії перекладу. Розмовний стиль, його особливості і переклад. Діловий стиль, його особливості і переклад. Науковий стиль, його особливості і переклад. Публіцистичний стиль, його особливості і переклад. Літературний стиль, його особливості і переклад.
 1. Специфіка перекладу текстів різних стилів. Переклад текстів наукової літератури та технічної документації. Робота з термінологією. Переклад творів художньої літератури. Переклад поезії. Критерії оцінювання якості перекладу. Українські перекладачі і перекладознавці ХХ століття.Теми для самостійного опрацювання


 1. Поняття перекладуваності, неперекладуване в перекладі.

 1. Типи міжмовних лексичних відповідностей. Інформативна структура тексту та її базові елементи. Лексичні перетворення при перекладі.

 1. Переклад власних назв. Переклад інтернаціоналізмів.

 1. Переклад фразеологічних одиниць. Переклад реалій. Переклад каламбурів.

 1. Переклад морфологічних одиниць.

 1. Переклад граматичних конструкцій.

 1. Поняття стилю в теорії перекладу. Розмовний стиль, його особливості і переклад. Діловий стиль, його особливості і переклад.

 1. Науковий стиль, його особливості і переклад. Публіцистичний стиль, його особливості і переклад. Літературний стиль, його особливості і переклад.

 1. Критерії оцінювання якості перекладу.

 1. Українські перекладачі і перекладознавці ХХ століття.


Література:


 1. Mounin G. Les problèmes théoriques de la traduction. – Paris: Gallimard, 2004. – 296 p.

 2. Арутюнова Н. Д. Трудности перевода с испанского языка на русский. Учебное пособие. Издательство:Высшая школа, 2004.

 3. Иовенко В. А. Практический курс перевода. Испанский язик. − Издательство: ЧеРо (2001)

 4. Иовенко В.А. Практический курс перевода: Международные отношения: Испанский язык: Учебник для вузов. Издательство: М.: Р.Валент, 2007г.

 5. Иовенко В.А. Теоретический курс перевода. Испанский язык. Учебник. – ЧеРо: 2005, 132.

 6. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. К, 2003.

 7. Коростелева. Н. В. Испанский язык. Учебное пособие по юридическому переводу. − АСТ, Восток-Запад: 2005. – 112 c.

 8. Кузнецов А. В. Испанский язык. Перевод коммерческой документации и корреспонденции. − Издательство: Муравей - Гайд (2000)

 9. Фирсова Н. М. Испанский язык для бизнесменов. − Издательство: Муравей - Гайд (1999)

 • А також матеріали з власного перекладацького досвіду
 1. Hoyo A. del. Diccionario de palabras y frases extranjeras en el español moderno. – Madrid: Ediciones Aguilar, 1988. – 421 p.

 2. Испанско-русский и русско-испанский словарь с грамматикой: 4.5 тыс. слов в испанско-русской и 4.5 тыс. слов в русско-испанской части (сост. Черкасова Л.Н.). − (2001)

 3. Испанско-русский фразеологический словарь / Под редакцией Э.И.Левинтовой. – М.: Русский язык, 1985. – 1075 с.

 4. Морено Маньюэко Р. Русско-испанский разговорник. − Издательство: Русский язык (2000)

 5. Никитина С. А. Испанско-русский русско-испанский словарь. − Издательство: АСТ (2002)

 6. Туровер Г. Я., Ногейра Х. Большой русско-испанский словарь. − Издательство: Русский язык (2001)