Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські І технологічні роботи - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
І. Ю.Єгоров, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії... 1 128.07kb.
Державна підтримка підприємств, які впроваджують інновації 4 535.18kb.
Загалом по чотирнадцяти фгд 1 37.31kb.
Впровадження концепції безперервної освіти для спеціалістів хлібопекарськрої... 1 55.47kb.
Наказ Гадяцького науково-методичного центру 17. 08. 2011 №41 1 59.02kb.
Проектно-исследовательская деятельность учителя и 1 73.67kb.
Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний... 1 11.6kb.
1. Ви бажаєте поїхати на навчання до іншої країни. Ви зустрічаєтесь... 1 27.25kb.
Індивідуальні навчально-дослідні завдання 1 128.66kb.
Програма Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням 1 52.11kb.
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів... 1 152.41kb.
I етап. Орієнтація Сьогодні у нас незвичайний урок 1 71.26kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські - страница №1/1


____________________________
підприємство, організація

Типова форма П-4

ЗАТВЕРДЖЕНА


наказом Мінстату України
від 9 жовтня 1995 р. № 253

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУКод за УКУДОСОБОВА КАРТКА
спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні,
проектно-конструкторські і технологічні роботиПосада __________________________________

10.

Ким виданий документ, № ______
документа і дата присудження наукового ступеня _______________________________
______________________________________

1.

Прізвище ____________________________ ім'я, по батькові ______________________
_____________________________________

2.

Стать ________________________________

11.

Вчене звання, назва кафедри, дисципліни чи загальної спеціальності _________________
______________________________________

3.

Рік народження _______________________

4.

Громадянство ________________________

12.

Ким виданий документ, № ______
документа і дата присвоєння вченого звання ______________________________________
______________________________________

5.

Назва вищого учбового закладу, який закінчив(ла) _________________________
____________________________________

6.

Факультет __________________________

13.

Вузька спеціальність по науково-дослідній роботі
______________________________________

7.

Спеціальність за дипломом
___________________________________
Стаж роботи за спеціальністю
з _________________ 20__ р.

14.

Робота на момент заповнення облікової картки: основна чи за сумісництвом ______________
______________________________________

8.

Закінчив(ла) аспірантуру: так, ні
(непотрібне закреслити)

Рік закінчення теоретичного курсу аспірантури 20__ р.


Робота в інших організаціях
(перелічити основні) ____________________
______________________________________
підприємство, організація,
______________________________________
посада

9.

Вчений ступінь та галузь
науки ______________________________
____________________________________
____________________________________Дата заповнення
"___" ____________ 20__ р.

Підпис начальника


відділу кадрів

Підпис керівника
наукового підрозділу
Зворотна сторона форми № П-4

Переміщення наукового працівника по службі після заповнення облікової картки

Присудження нового наукового ступеня, присвоєння нового вченого звання та зміна наукової спеціальності після заповнення облікової картки

Дата

Посада, на яку переведений

Найменування організації та адреса

Дата

Номер документа

Ким затверджений

Назва нового наукового ступеня, вченого звання, наукової спеціальності

1

2

3

4

5

6

7

і т. д. до половини сторінки

Відомості про наукову діяльність

наукові публікації (кількість)

наукові винаходи (кількість)

одержані премії

дата

книги, монографії, підручники

брошури

статті (тези) наукові

інші

дата

патенти

винаходи

інші

дата

державні


izumzum.ru