Організащйний комітет голова оргкомітету - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Організащйний комітет голова оргкомітету - страница №1/1

ОРГАНІЗАЩЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Мельник П.В., д.е.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор Національного університету державної податкової служби України

Співголова оргкомітету:

Кремень В.Г., д.філос.н., професор, академік НАН України, президент АПН України

Заступники голови оргкомітету:

Мадзігон В.М., д.пед.н., професор, академік, перший віце-президент АПН України

Тарантул Л.Л., д.е.н., професор, проректор з

наукової роботи Національного університету ДПС УкраїниКарасевич A.IL, к.пед.н., доцент, проректор з

виховної роботи та соціальних питань Національного університету ДПС УкраїниЧлени оргкомітету:

Геєць В.М., д.е.н., професор, академік НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України

Зязюн І.А., д.філос.н., професор, дійсний член

НАПН України, директор Інституту педагогічної

освіти і освіти дорослих

Ничкало Н.Г., д.пед.н., професор, академік-секретар Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти НАПН України

Болюбаш Я.Я., директор департаменту вищої

освіти Міністерства освіти і науки, молоді та

спорту України

Архієпископ Бориспільський Антоній,

професор, ректор Київської духовної академії і

семінарії, Голова Учбового комітету УПЦ

Муравов І.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри оздоровчого виховання Рикського педагогічного університету, професор кафедри Радомського політехнічного університету ім. К. Пуласького (Польща)

Шолудько А.Н., К.Э.Н., доцент кафедры региональной экономики и географии экономического факультета РУДН (Россия)

Ібрагімов М.М., к.філос.н., професор Київського

національного університету фізичного виховання

і спорту

Васянович Г.П,, д.пед.н., професор, завідувач відділу гуманітарної освіти Львівського науково-педагогічного центру професійно-технічної освіти НАПН України

О. Ярчук, президент клубу единоборств «Прайд» (Ізраїль)

Національна академія педагогічних

наук України

Міністерство освіти і науки, молоді та

спорту України

Державна податкова служба України

Національний університет державної

податкової служби України

ЗАПРОШЕННЯ

на X Ірпінські міжнародні науково-педагогічні читанняПроблеми гуманізації

навчання та виховання у

вищому закладі освіти

(29-30 березня 2012 року)

vih_viddil@ukr.net

Ірпінь - 2012

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі X Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти», які відбудуться 29-30 березня 2012 р. на базі Національного університету державної податкової служби України.

Планується робота секцій за напрямами:

 1. Гуманітарні виміри перспектив освіти, науки і культури в XXI столітті.

 2. Соціокультурні аспекти виховної роботи.

 3. Нові реалії сучасної професійної освіти.

 4. Соціологічні та психолого-педагогічні проблеми гуманізації освіти.

 5. Формування культури безпеки та екологічного світогляду як складової гармонізації стосунків у системі «людина -суспільство - природа».

 6. Перспективи розвитку олімпійського і масового спорту студентської молоді в сучасних умовах.

 7. Формування нового економічного світогляду в умовах переходу до інформаційного суспільства та інформаційної економіки.

 8. Формування правової свідомості та правової культури в умовах демократизації суспільства.

Робочі мови конференції:

українська, російська, польська, англійськаУмови участі у конференції:

До 1 березня 2012 р. надіслати до оргкомітету:

 • заявку на участь у конференції (зразок додається);

 • статтю у двох примірниках та в електронному вигляді;

 • копії квитанцій про оплату оргвнеску і вартості публікації матеріалів конференції

за адресою: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, Національний університет державної податкової служби України, к.114 або на e-mail оргкомітету: vih_viddil@ukr.net

Електронний лист повинен мати тему «Читання 2012». Текст доповіді, заявка на участь, рецензія (за необхідністю), копії квитанцій про оплату оргвнеску і вартості публікації матеріалів конференції надсилаються окремими файлами (наприклад, Стаття - Іванова Н.Т., Заявка - Іванова Н.Т., Рецензія - Іванова Н.Т. і т.п.).

Організаційний внесок, який покриває витрати на організацію читань і сплату вартості публікації матеріалів конференції, складає 150 грн. та перераховується за реквізитами: Одержувач: Національний університет ДПС України

ЄДРПОУ: 02973089

Рахунок: № 312 572 732 100 92 МФО: 821018

Банк одержувача: ГУДКСУ у Київській області м. Київ; Призначення платежу: За участь у конференції

Вимоги до оформлення наукових статей:

Наукові статті повинні бути оформлені відповідно до вимог Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р. Обсяг 6-12 сторінок формату А4 з полями: верхнє та нижнє - 2 см., ліве - 3 см., праве - 1 см. Шрифт набору - Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал - 1,5, виділення абзаців -1 см.Всі автори, крім докторів та кандидатів наук, додають до статті рецензію фахівця з науковим ступенем.

До уваги учасників!

Редакційна колегія залишає за собою право часткового технічного редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог. За зміст та оформлення тексту доповіді відповідає автор (автори).Реєстрація учасників конференції

відбуватиметься за адресою: м. Ірпінь, Національний університет ДПС України, вул. Садова 53, приміщення конференц-комплексу 29.03.2012р. з 9:00 до 9:50Початок роботи конференції 29.03.2012р. о 10:00

Проїзд із м. Києва від ст. метро «Святошин»: маршрутним таксі № 379, 380, 381 до зупинки «Академія» (40 хвилин), або електропоїздом до ст. Ірпінь (20 хв.), потім автобусом № 6 або 7-А до зупинки «Академія».

Витрати на проїзд, харчування та проживання учасники конференції несуть самостійно.За довідками звертатись:

Відділ організаційно-методичної роботи з проблем

виховання, тел. (04597) 54-173 та на сайті

університету www.asta.edu.uaПрохання обов'язково завчасно повідомити про дату прибуття та необхідність у житлі

Сподіваємось на плідну співпрацю!

Заявка на участь у читаннях:

Автори (П.І.Б повністю)

Науковий ступінь, вчене звання|

Посада


Назва і адреса організації

Тема доповіді

Назва секції

Домашня адреса

Контактний телефон

E-mail


Потреба у технічних засобах (вказати яких саме)

Форма участі: доповідь, взяти участь як слухач,

не планую приїзд

Дата і час приїзду

Дата і час від'їзду

Потреба в житліДата

Підпис учасника