Олімпіадні завдання І етапу з хімії для 9 класу Явище існування декількох простих речовин, що утворені атомами одного хімічного елем - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
«Рік Хімії». 63-я Асамблея ООН прийняла резолюцію про проголошення... 1 24.35kb.
Завдання для 8 класу Історія 1 37.93kb.
Дистанційне навчання І тур 2011 рік тестові завдання з історії для... 1 51.38kb.
Тема 1 джерела живлення: загальні відомості план 1 173.26kb.
Орієнтовні завдання контрольної роботи для вступу до 8-го класу (базовий... 1 18.82kb.
Управління освіти шосткинської міської ради шосткинська гімназія... 1 105.04kb.
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики... 1 30.23kb.
Навчальної дисципліни 1 80.71kb.
Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології 1 111.42kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків / 8 клас... 1 142.22kb.
Обгрунтуйте неможливість існування анти-Землі, планети з параметрами... 1 27.85kb.
Організація моніторингових досліджень та оцінювання якості освіти... 1 190.16kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Олімпіадні завдання І етапу з хімії для 9 класу Явище існування декількох простих - страница №1/1

Олімпіадні завдання І етапу з хімії для 9 класу
1.Явище існування декількох простих речовин, що утворені атомами одного хімічного елемента, має назву:

А анізотропія; Б алотропія; В мізантропія; Г мезомерія.

2.Хімічний елемент, назва якого перекладається як «чужий»:

А Аргон; Б Неон; В Криптон; Г Ксенон.

3.В алхімії і астрології існують стійкі асоціації між металами і небесними тілами, як, наприклад, Сонце – золото, Меркурій – ртуть, Марс – мідь тощо. Однак ці асоціації не мають наукового підґрунтя. А який хімічний елемент і за назвою і за поширеністю має безпосереднє відношення до Сонця? :

А Фосфор; Б Гідроген; В Прометій; Г Гелій.

4.Укажіть зміну міцності зв’язків у ряді молекул Cl2  Br2  I2:

А зростає; Б спочатку зростає, потім зменшується;

В зменшується; Г спочатку зменшується, потім зростає.

5.Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння.

А металічна; Б йонна; В атомна; Г молекулярна.

6.Швидкість хімічної реакції не залежить від:

А температури; Б каталізатора; В маси реагентів; Г природи реагентів.

7.Глауберова сіль - це:

А CaSO4∙2H2O; Б Na2SO4∙10H2O;

В Na2CO3∙10H2O; Г FeSO4∙7H2O.

8.Метал, що плавиться у долоні:

А галій; Б натрій; В іридій; Г полоній.
ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ
9.Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою.

А кальцій оксид; Б барій оксид;

В магній оксид; Г стронцій оксид.

10. Розчин « Адського каменю» ( аргентум нітрату) (1) вступає в реакцію з поташем (2); утворений осад (3) відфільтрували і прожарили, виділився благородний метал (4), що може утворитися при прожарюванні самого «Адського каменю». Визначте формули речовин в зазначеній вище послідовності.

А K2CO3 ; Б AgNO3 ; В Ag2СO3 ; Г Ag.

Задача 11.

Шахрай Абдула взяв 100 перснів, виготовлених з невідомого металу, та помістив їх в 2 л 0,101 % розчину AuCl3 (густина розчину 1 г/см3). Маса кожного персня до обробки становила 5,000 г, площа поверхні – 5 см2. Після закінчення хімічної реакції персні, загальна маса яких становила тепер 500,678 г, було успішно продано на ринку.  • З якого металу було виготовлено персні? Відповідь підтвердить рівнянням реакції.

  • Чому дорівнює товщина покриття, що утворилося на перснях, якщо густина золота становить 19,3 г/см3?

  • Чому якість покриття, одержаного шляхом безпосередньої хімічної реакції (як це робив Абдула), звичайно набагато гірша, ніж такого, що одержано шляхом електрохімічного осадження металу?