Одеська залізниця - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Одеська залізниця 1 265.55kb.
Одеська залізниця 2 415.45kb.
Звіт №276 від 05. 12. 2012 р про результати проведення процедури... 1 70.35kb.
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів Замовник: Найменування... 1 13.26kb.
Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі... 1 29.58kb.
Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування... 1 22.83kb.
1 Найменування: Державне підприємство „ Придніпровська залізниця 1 54.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №405 від... 1 71.68kb.
Стго “південна залізниця” 1 23.31kb.
Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» 1 167.95kb.
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів Замовник: Найменування. 1 27.32kb.
План роботи комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу... 12 2255.39kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Одеська залізниця - страница №1/1Державне підприємство "Одеська залізниця"

Інформаційно-обчислювальний центр


ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ З ПИТАНЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

ВІД "14" жовтня 2011р. протокол № 198

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
/ В.П.Бондаренко /

м.п.


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВНА ЗАКУПІВЛЮ

«Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Придбання квитково – касової апаратури)»

(ДК 016-97 код 30.02.1)


м. Одеса – 2011


Розділ 1. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі - Закон), Закон України «О внесені змін в деякі законодавчі акти України з питань державних закупівель» від 08.07.2011 року №3681-VI. (далі - Закон №3681) Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:

 

повне найменування:

Державне підприємство «Одеська залізниця».

місцезнаходження:

Україна, 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

- з організаційних питань: заступник начальника відділу з організації тендерних закупівель – начальник сектору капітальних вкладень Шаповал Олександр Анатолійович,

м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17-а, каб. 90, тел. (048) 727-36-65

- з технічних питань: начальник відділу Кошелапов Виктор Карлович. 65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 23, тел. (048) 727-09-70, email: ivcdog@ zhd.tenet.odessa.ua


3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі:

30.02.1 Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Придбання квитково – касової апаратури)

вид предмета закупівлі:

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Україна, 65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 23,

520 одиниць;
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

до 25.12 2011р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є національна валюта України гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів та всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до ст. 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до ст. 10 Закону.Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована, скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним з наступних документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів ”).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (п. 6 Розділ 3);


- документів, що підтверджують надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (п.3 Розділ 3)

-документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (п. 7 Розділ 3);


- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (п. 6 Розділ 3).

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

- розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 

20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень, 00 коп.),

- види забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

банківська гарантія


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: 
- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;
- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.
Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів  (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств ).

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6.Кваліфікаційні критерії до учасників

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1. Копію Статуту або іншого установчого документу.

1.2. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців..

1.3. Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

1.4. Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість

1.5. Копію довідки про взяття на облік платника податків.

1.6. Довідку (оригінал або нотаріально завірена копія) від банківської установи про відкриття рахунку із зазначенням всіх банківських реквізитів.

1.7. Довідку за підписом учасника та скріплена печаткою з переліком працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для постачання товару.

1.8. Довідку у довільній формі за підписом Учасника та скріплена печаткою, що містить інформацію про виконання аналогічних договорів.

1.9. Довідку за підписом учасника та скріплена печаткою з переліком наявного необхідного обладнання та матеріально-технічної бази для постачання товару.2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), фінансової спроможності:

2.1. Оригінал довідки (або нотаріально завірена копія) з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття.

2.2. Оригінал довідки (або нотаріально завірена копія), про те, що учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство, видану не раніше 30 календарних днів до дати розкриття.

2.3. Копію балансу за останній звітний період *;

2.4. Копію звіту про фінансові результати за останній звітний період *;

2.5. Копію звіту про рух грошових коштів за останній звітний період *;

2.6. Оригінал або нотаріально завірену копію довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

3. Інші документи:

3.1. Довідка з МВС України щодо відсутності судимості, а саме:

- фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин (в тому числі, корупційні правопорушення), вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку;

- директор підприємства або службова (посадова) особа, яку уповноважено представляти його інтереси (підписувати договір), не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин (в тому числі, корупційні правопорушення), вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

3.2. Документи на підтвердження повноваження представника учасника, що підписує договір (копія одного з наступних документів - виписки з протоколу засновників, наказу про призначення, довіреності, доручення або іншого документу, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів).

* Примітка:

Подання зазначених форм звітності здійснюється виключно суб’єктами господарювання (установами, організаціями), які згідно з чинним законодавством зобов’язані вести таку звітність.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Детальна інформація про предмет закупівлі наведена в додатку №2

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Пропозиції конкурсних торгів подаються учасниками в цілому.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою.

місце подання пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17-а, каб. 91.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

17. 11.2011 р. до 10:00.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17а, каб. 90

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

17. 11.2011 р. о 14.40.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, які повинні мати:

- документ (паспорт), що засвідчує його особу, копію якого він надає секретарю комітету перед початком процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- документ, що підтверджує його повноваження:

а) в разі, якщо інтереси учасника представляє керівник –документ про призначення керівника;

б) в іншому випадку – копію доручення, оригінал якої знаходиться у складі пропозиції конкурсних торгів. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.


Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст.10 Закону

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – ціна предмету закупівлі.

Максимально можлива кількість балів – 100 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, розташовуються по мірі зростання значень сумарного показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету.МЕТОДИКА ОЦІНКИ

1. Кількість балів за критерієм «Ціна предмету закупівлі» визначається наступним чином:

Пропозиція, у якій ціна предмету закупівлі найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:Бобчисл. = Цmin обчисл.*100, де:

Бобчисл. – обчислювальна кількість балів;

Цmin – найнижча вартість предмету закупівлі;

Цобчисл. – показник пропозиції, кількість балів для якої обчислюєтьсяМаксимально можлива кількість балів - 100.
2. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування та інших витрат, визначених законодавством.
Оціночна таблиця:
Критерій


Макс. бал


Одиниця виміру


Значення показників пропозицій Учасників

Учасники

1

2

3

..

п

1


2

3

4.1

4.2

4.3

4...

4.п

Ціна предмету закупівлі
грн.
Коефіцієнт, в т.ч.

100Загальна оцінка

100


бали2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки (за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів), при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.3. Інша інформація

Пропозиція конкурсних торгів подається в двох примірниках (оригінал та копія) у відповідно промаркованих конвертах. Кожен примірник пропозиції конкурсних торгів повинен мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
2) наявні підстави, зазначені у ст. 17 та ч.7 ст 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома часниками – менше трьох пропозицій ;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
-
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Предмет договору: Устаткування для автоматичного оброблення інформації.

2. ПОСТАЧАЛЬНИК Постачальник передає у власність Замовника, а Замовник оплачує товар, визначений в асортименті, кількості та за цінами (далі - товар), які зазначені у специфікації (Додаток №1), що додається до Договору про закупівлю і є його невід'ємною частиною.

ТОВАР постачається за рахунок та транспортом ПОСТАЧАЛЬНИКА на умовах DDP у редакції Інкотермс 2000 до складу ЗАМОВНИКА.3. Умови та порядок розрахунків: Розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 60 банківських днів з дня його отримання. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками акту прийому-передачі товару.

4. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

5. Строк поставки: товар має бути поставлений на підставі письмових заявок ЗАМОВНИКА впродовж 15 робочих днів з моменту їх отримання будь-яким способом (листом, факсом, електронною поштою, тощо) ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, але не пізніше 25.12. 2011 року .

6. Місце постачання: 65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 23.

7. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2011, а в частині розрахунків до остаточного виконання.

8. Відповідальність сторін:

ПОСТАЧАЛЬНИК за даним договором несе наступну відповідальність:

- у разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому ЗАМОВНИКОМ, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

- за порушення термінів поставки продукції, визначених договором, ПОСТАЧАЛЬНИК має сплачувати штраф у розмірі 20% від суми непоставленої в строк продукції;

- при постачанні неякісної продукції ПОСТАЧАЛЬНИК має проводити зміну продукції на якісну за власний рахунок у термін, що не перевищує 20 діб, та сплачувати штраф у розмірі 20% від суми поставленої продукції належної якості;

- за неякісне надання послуг з монтажу ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% вартості послуг з монтажу

- у разі передачі прав і обов’язків по укладеному договору постачання продукції іншим особам - ПОСТАЧАЛЬНИК, що порушив зобов’язання, сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 20% від суми договору.

ЗАМОВНИК за даним договором несе наступну відповідальність:

- за несвоєчасну оплату ЗАМОВНИК виплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення, включаючи і день оплати.

ЗАМОВНИК має право розірвати договір у односторонньому порядку, якщо Товар не поставлений ЗАМОВНИКУ у строк 15 робочих днів від дня одержання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ заявки ЗАМОВНИКА9. Умови договору: не повинні відрізнятися від змісту пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахування фактичного обсягу видатків замовника;

- зміни ціни за одиницю товару не більше як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладання;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

- продовження строку дії договору та виконання та зобов’язання щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

- дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі , що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю миту затверджено в установленому порядку.10. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

11. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

- розмір  забезпечення виконання договору про закупівлю 5% його кошторисної вартості

- види надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

банківська гарантія.

Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.


Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 30, ч. 3 ст. 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.ДОДАТОК 1

Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.Учасник не повинен відступати від даної форми.
ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на участь у відкритих торгах на закупівлю :

«Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Придбання квитково – касової апаратури)»

що проводяться

Державним підприємством Одеська залізниця
Повна назва учасника _____________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________

Поштова адреса __________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________________________________________________

Банківські реквізити ______________________________________________________________

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності __________________________________

Телефон________________________________________________________________________
Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами відкритих торгів та документацією конкурсних торгів, надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах за предметом «Устаткування для автоматичного оброблення інформації» (Придбання квитков – касової апаратури) за наступними цінами:


№ п/п

Найменування товару

Одиниці виміру

Кіль-кість

Ціна за одиницю грн. безз ПДВ

Ціна за одиницю грн. з ПДВ

Загальна вартість грн. без ПДВ

Загальна вартість грн. з ПДВ

1

Компютер у складі

комп.

130

2

Монітор

од.

130

3

ДБЖ

од.

130

4

Принтер матричний

од.

130
Вартість пропозиції, грн. (прописом)


1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів , та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному інформаційному друкованому видані з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту.
_____________________ /ініціали та прізвище/

м.п. підпис


ДОДАТОК 2ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
1. Назва предмету закупівлі: Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Придбання квитково – касової апаратури). (У тих випадках, коли у технічних вимогах містяться посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – слід читати як «або еквівалент»)


п/п

Код продукції

Найменування товару

Од. виміру

К-сть

Назва характеристики товару

Опис характеристики товару*

1


30.02.1

Компютер у складі:

Системний

Блок

3Q Nettop Qoo! Black (3QNTP-Tower TGP-B22DOS)Компл..

130

Процесор

Intel Atom D510 (1.66 ГГц)

Системна плата

Intel NM10 (Tigerpoint)

Графічний адаптер

інтегрований

Оперативна пам’ять

2 Гб DDR2 533/677 МГц

Жорсткий диск

2,5" Serial ATA 250 Гб

Порти вводу виводу

4 портів USB 2.0, два порти USB на передній панелі, RJ-45 ,один 15-pin VGA порт (D-SUB)Мережевий адаптер

Інтегрований, 1000Mb

Корпус

Неттоп ,кріплення до моніторпа VESA 75/100 мм, підставка

Аксесуари

«Мишка» USB оптична 3 клавіші + скролінг. Клавіатура USB

Операційна система

DOS

Термін гарантії

Не менш ніж 36 міс

2

30.02.1

Монітор

LG W1943SS-PF black


130

Діагональ

18.5 "

Розподільна здатність

1366x768

Яскравість

250 кд/м2

Контрастність

30000:1

Час відгуку (on/off)

5 мс

Кут огляду

Горизонтальний - 170° Вертикальний - 160°

Співвідношення сторін

16:9

Стандарт

F Engine, sRGB, DDC/CI, Intelligent Auto (Auto Resolution), 4:3 in wide

3


30.02.1

Джерело безперебійного живлення APC Back-UPS ES 525VA (BE525-RS)130

Ємність акумуляторної батареї

Не менш ніж 7 VAПотужність

525 ВА / 300 Вт

Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі

160 - 280 В

Вихідні розетки

3 звичайні, 1 звичайна без резервного живлення

Габарити корпусу

121 x 285 x 197 мм

Вага

7.32 кг

Інтерфейс підключення

RS-232, USB

Час перезаряду батареї

5 год

Час автономної роботи з максимальним навантаженням

4.3хв

Захист ліній передавання даних

Аналогова телефонна лінія для телефону, факсу, (з'єднувач RJ-11)

4

30.02.1

Принтер матричний з USB 2.0 кабелем

Epson LX-300+ II
130


тип друку

Матричний, формат А4

швидкість друку

До 5 стор./хв.

Роздільна здатність друку

240x144 dpi

Витратні матеріали

Тонер-картридж (3,5 млн. знаків)

Інтерфейс підключення

USB 2.0  1. Вимоги щодо якості продукції:

Учасник в конкурсній пропозиції повинен надати:

    1. Копії сертифікатів відповідності Держспоживстандарту України, виданих органом сертифікації відповідної галузі акредитації або довідку органу з сертифікації, який має певну галузь акредитації, про позитивні результати сертифікаційних випробувань та гарантійний лист від учасника про те, що при постачанні продукції буде надано сертифікати відповідності або довідку з Держспоживстандарту України про те що продукція не підлягає обов’язковій сертифікації. .

2.2. На продукцію імпортного виробництва, що пропонується у складі конкурсної пропозиції, оригінали авторизаційних листів від Виробника або його офіційного представництва в Україні.
Найменування продукції

Найменування виробника, місто/країна походження

Дата виготовлення

Позначення НТД

Найменування всіх супровідних документів та порядок їх надання

Гарантійний термін

Тара, пакування, умови поставки

Технічні характеристи-ки

1

2

3

4

5

6

7

8

9


2.3. Учасник повинен надати наступні дані про продукцію у табличній формі (у формі окремої довідки):
У колонці 2 зазначається повне найменування продукції (назва, тип, вид, виконання тощо) згідно з нормативною документацією;

У колонці 3 зазначається форма власності, найменування виробника, місто та країна походження продукції. Місто країни дальнього зарубіжжя може не вказуватися. Якщо виробників декілька, їм присвоюються порядкові номери і вказуються у всіх колонках, в яких дані відрізняються.

У колонці 4 вказується дата виготовлення продукції, але не раніше 2011 року;

У колонці 5 вказується позначення (номери та індекси) нормативно – технічної документації (стандарти, технічні умови, креслення, тощо);

У колонці 6 вказуються найменування всіх супровідних документів, що підтверджують якість продукції (виробника та інших органів) та зазначається порядок їх надання;

У колонці 7 вказується гарантійний (і) термін (и) експлуатації та (або) зберігання, якщо вони встановлені (можуть бути встановлені), але не менш:

- 36 місяців на комп’ютери, монітори;

- 24 місяці на ДБЖ;

- 12 та 36 місяців на принтери. На принтери з гарантійним терміном 36 місяців надати листа від Виробника або його офіційного представництва про підтвердження цього гарантійного терміну.

36 місяців на принтери з наданням листа, що підтверджує цей гарантійний термін, від Виробника або його офіційного представництва.

У колонці 8 вказуються умови щодо транспортування партій продукції (кількість, тара, кріплення та інше).

У колонці 9 вказуються технічні характеристики, які повинні бути не гірше, ніж це вказано в цій документації конкурсних торгів

2.4. Продукція не повинна бути в експлуатації.

2.5. Дані, надані учасником, будуть внесені до договору постачання у разі, якщо учасник буде визнаний переможцем.

2.6 Зобов’язання по постачанню продукції повністю або частково до місця (місць), що вказані Замовником.

2.7. Наявність сервісного центру у м. Одеса.

2.8. Зобов'язання на виконання робіт з відновлення працездатності або іншого обслуговування технічних засобів, що були поставлені, на території замовника та у його присутності, якщо виконуються роботи на технічних засобах, що підпадають під діюче на залізниці положення про захист інформації (що містять чи обробляють інформацію, яка є комерційною тайною, конфіденційною або іншою такою, що потребує захисту від несанкціонованого доступу).2.9 Відновлення працездатності апаратури – 2 (дві) робочі доби (надати гарантійний лист с підтвердженням зобов’язань).
izumzum.ru