Навчально-методичний комплекс курсу - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут... 2 516.76kb.
Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для... 3 542.57kb.
Навчально-методичний комплекс 1 266.59kb.
Навчально-методичний комплекс 3 672.62kb.
Навчально-виховний комплекс 1 78.65kb.
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації Районний... 3 549.25kb.
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності... 2 1054.78kb.
Навчально-методичний посібник для практичних психологів та соціальних... 6 1223.63kb.
Навчально-методичний посібник. К.: Міністерство праці та соціальної... 5 1881.1kb.
Схвалено на засіданні науково-методичної ради Київського обласного... 3 405.91kb.
Третій щорічний навчально-методичний семінар з історії Голокосту... 1 94.34kb.
Розділ чотирнадцятий 1 231.61kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Навчально-методичний комплекс курсу - страница №2/9

Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Самостійну роботу

Семінарські заняття

Самостійну роботу

Самостійну роботу

екзамен

Змістовий модуль І.

Тема 1.

Предмет філософії.

1

1

2

1

0

0

Тема 2. Формування філософських

традицій.

1

1

2

1

0

0

Тема 3. Філософія Античності.

1

1

2

1

0

0

Тема 4. Філософська думка Середньовіччя та Відродження.

1

1

2

1

0

0

Тема 5. Філософія Нового часу та Просвітництва.

1

1

4

1

0

0

Тема 6. Німецька класична філософія.

2

2

4

2

0

0

Тема 7. Сучасна західна філософія. Філософія України.

2

2

4

2

8

0

Змістовий модуль II.

Тема 8. Єдність світу та багато ман-сть реальності.

1

2

4

2

0

0

Тема 9. Матерія і дух. Природа.

2

2

2

2

0

0

Тема 10. Універсальні зв’язки буття. Діалектичне світорозуміння.

1

1

2

1

0

0

Змістовий модуль IIІ.

Тема 11. Основні

1

2

2

2

0

0

проблеми гносеології.

Тема 12. Філософія свідомості.

1

1

2

1

0

0

Змістовий модуль IV.

Тема 13. Соціальна філософія та філософія історії.

1

2

0

2

5

0

Тема 14. Філософська антропологія.

1

1

0

1

5

0

Змістовий модуль V.

Тема 15. Філософія науки.

1

1

0

1

0

0

Всього годин

18

20

32

20

18

15

Всього годин

18

20

32

20

18

15

5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ.

Змістовний модуль І.

Тема 1. Що таке філософія?Предмет філософії.

План:

  1. Специфіка філософії як складової частини духовної культури людства.

  2. Філософія і міфологія.

  3. Світоглядна, методологічна та аксіологічна функції філософії.

  4. Структура та основні частини філософії як форми наукового пізнання.

  5. Диференціація наукового пізнання та зміна предмету філософії.

На самостійну роботу:

  1. Світогляд та його історичні типи.

  2. Філософія та світогляд.

  3. Проблема виникнення філософії.

Тема 2. Формування філософських

традицій: Схід і Захід – два типи філософування. Становлення античної філософії.

План:

1. Філософія Стародавньої Індії.

2. Філософія Стародавнього Китаю.

3. Походження, особливості та періодизація античної філософії.

На самостійну роботу:

1. «Веди», їх особливості та характеристика.

2. Релігійно-ідеалістичні та стихійно-матеріалістичні ідеї в Упанішадах.

3. Етико-антропологічна філософія буддизму, її практична спрямованість.

4. Особливості давньокитайської філософії в епоху «класичних книг».

Тема 3. Філософія Античності.

План:

1. Особливості становлення античної філософії.

2. Вчення Сократа – народження філософії нового типу.

3. Вчення Платона про буття, душу, пізнання, державу.

4. Філософські ідеї Арістотеля.

На самостійну роботу:

1. Піфагор та «Піфагорійський союз».

2. Проблеми буття в філософії Давньої Греції.

3. Психологічні та гносеологічні ідеї в творах Арістотеля.

4. Вчення Платона про душу та пізнання.

Тема 4. Філософська думка Середньовіччя та Відродження.

План:

1. Історико-культурний контекст появи філософії Середньовіччя в Європі та її особливості.

2. Основні етапи розвитку філософії Середньовіччя та її головні ідеї й проблеми: а) онтологічні; б) гносеологічні (напрямки в теорії пізнання: реалізм та номіналізм); в) антропологічні.

<< предыдущая страница   следующая страница >>