Навчальна програма - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Навчальна програма - страница №1/1

Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Навчальна програмаКиївщинознавство
для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів

Укладачі:

А.І. Довгань, завідуючий навчально-методичним кабінетом регіонального краєзнавств Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

В.В.Совенко, методист навчально-методичного кабінету природничих дисциплін Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

В.М.Гудима, методист навчально-методичного кабінету регіонального краєзнавства Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;
В.С.Яценко, аспірант Інституту педагогіки АПН України;

О.Ф.Надтока, викладач технікуму м’ясної і молочної промисловості БДАУ.


Біла Церква

2004


Пояснювальна записка
Київщинознавство – навчальний курс, розроблений як структурний компонент варіативної частини базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів.

Запровадження даного курсу відповідає вимогам часу і є актуальним сьогодні. Він направлений на реалізацію Указу Президента України від 23.01.2001 року “Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 10.06.2002 року “Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року“ та обласної “Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року“.

Основними завданнями курсу на сучасному етапі розвитку освітньої системи є:


 • розширення знань школярів про конкретну адміністративно-територіальну одиницю та населений пункт, де проживає учень;

 • формування в учнів уявлення про Київську область і конкретний населений пункт як цілісний об’єкт пізнання;

 • виховання в учнів глибокої поваги до своєї малої батьківщини;

 • удосконалення практичних і дослідницьких навичок краєзнавчої роботи в конкретному регіоні.

Мета курсу – ознайомити учнів загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладів з головними природними, демографічними та господарськими характеристиками області; на основі вивчення культурної спадщини населення формувати в них національну свідомість.

Київщинознавство дає змогу цілісно й системно подавати комплекс знань про свою місцевість, рідний край – Київську область. Структура курсу націлена на забезпечення наступності й перспективності між різними ланками шкільної освіти.

Київщинознавство є особливим інтегрованим курсом, в якому поєднуються комплекси історичних, антропологічних, археологічних, природничих, лінгвістичних, етнокультурних знань про Київську область.

Київщинознавство включає такі компоненти змісту: 1. Київська область – адміністративно-територіальна одиниця, історія її формування.

 2. Природно-географічні особливості Київщини, їх вплив на розселення та господарську діяльність.

 3. Розгортання історичних подій на даній території.

 4. Населення краю та його господарська діяльність.

 5. Культурно-побутова сфера населення Київщини в контексті загальнонаціональної культури.

 6. Проблеми та перспективи розвитку Київщини.

Реалізуючи виділений зміст на рівні конкретного вивчення матеріалу, необхідно показати зв'язки між історією свого краю та історією України, природними особливостями території Київщини, з одного боку, і географічною оболонкою – з іншого, між господарством і культурною спадщиною цієї території та загальноукраїнською економікою і культурою.

Своєрідним предметом досліджень є територія Київської області з її природними і господарськими комплексами та елементами матеріальної культури. Залежно від вікових особливостей школярів курс Київщинознавство вивчають на відповідному рівні. Цілісний комплекс знань про рідний край може бути створений завдяки науковому використанню міжпредметних зв'язків. Тому програма спрямована на поглиблення міжпредметної інтеграції історії, української літератури, географії, біології, образотворчого мистецтва, музики, народознавства тощо.

Дана програма створює умови для вироблення особистісного ставлення дитини до тих явищ і процесів, які відбуваються на території Київщини протягом історичного часу. Її можна розглядати також як своєрідний інструмент систематизації знань про рідний край, на основі чого створюються відповідні умови для їх практичного застосування.

Програмою передбачено проведення практичних та семінарських занять, екскурсій, конференцій.

Курс Київщинознавство введено до навчальних планів усіх загальноосвітніх навчальних закладів Київської області. У кожному класі на вивчення курсу відводиться 35 (34) години (1 год на тиждень).

1 КЛАС


(34 год)

Вступ ( 4 год)

Україна  наша Батьківщина. Символи Української держави. Національні Українські символи. Моя мала Батьківщина - Київщина. Я іду до школи.


Тема 1. Моя родина ( 9 год)

Моя мама і тато. Мій дідусь і бабуся. Я розкажу про найдорожче. Мої братик та сестричка. Аби руки й охота, буде зроблена робота. Моя майбутня професія. Спорт – здоров’я! Спорт – гра! Мої друзі. Мої сусіди. Наші сімейні традиції.Учні знають: дні народження рідних; заняття членів сім’ї; сімейні традиції.

Учні вміють: виготовляти подарунки; виконувати вправи ранкової зарядки.
Тема 2. Мій населений пункт (6 год)

Екскурсія населеним пунктом. Рідний дім. Моє рідне село (місто). Екскурсія у парк, на річку, луки. Зустрічі з односельцями. Постановка святкового концерту.Учні знають: дорогу від дому до школи; головну вулицю міста (села).

Учні вміють: робити малюнки свого населеного пункту.
Тема 3. Люби і знай свій рідний край (5 год)

Природа Київщини. Рослинний світ. Червона книга. Правила охорони природи. Тваринний дивосвіт. Птахи. Загадки про тварини і рослини.Учні знають: рослини прилеглої до школи території; правила охорони природи.

Учні вміють: садити квіти; малювати рослини і тварини, виготовляти годівниці.
Тема 4. Твоє духовне коріння (6 год)

Наша українська мова. Прислів’я та приказки про наш край. Загадки. Скоромовки. Пісні. Чарівний світ казок. Наш край у піснях і віршах. Творчість юних.Учні знають: прислів’я, приказки, загадки, скоромовки про рідний край.

Учні вміють: розповідати про героїв своїх улюблених казок.
Тема 5. Відомі люди нашого краю (4 год)

Історичні особи – мої земляки. Ярослав Мудрий. Іван Мазепа. Захисники Вітчизни (розповідь про героїв часів Другої світової війни). Наші земляки – діячі культури.Свято “Скінчив діло – гуляй сміло”.

Учні знають: найвідоміших осіб свого краю.

Учні вміють: працювати з пластиліном, гратися в народні ігри.


2 клас

(34 год)

Вступ (1 год)

Київщина – край, де ти живеш. Київська область – складова частина України.


Тема 1. Моя родина ( 3 год)

Наш рід, родина, рідня. Сімейні реліквії та традиції. Мій рід – погляд у минуле. Родинний календар. Ми йдемо в гості. Праця моїх батьків та рідних.Учні знають: традиції своєї сім’ї, звідкіля родом сім’я, родинний календар.

Учні вміють: складати розповідь про своїх бабусю і дідуся, будувати просте родинне дерево.
Тема 2. Твоє духовне коріння (16 год) 1

Українська оселя. Наша хата. Наші маленькі друзі. Старовинні та сучасні дитячі ігри. Народна дитяча іграшка.

Осінні місяці. Осінні народні прикмети. Осінні дитячі забави. Зимові місяці. Весняні первоцвіти. Рідна природа. Вірші та пісні про природу. Літні місяці. Красне літечко. Літні народні ігри. Літній відпочинок. Влітку день годує рік.

Учні знають: народні уявлення про обереги, прикмети, дитячі забави.

Учні вміють: використовувати матеріали з книжок для ілюстрації своїх суджень.
Тема 3. Мій населений пункт ( 5 год)

Назва краю, де ти живеш. Назва міста (селища, села). Назви частин населених пунктів, вулиць, околиць своєї місцевості.

Природні краєвиди міста (селища, села). Пам'ятки природи, історії та архітектури. Найстаріший будинок нашого населеного пункту.

Екскурсія містом(селищем, селом).Учні знають: свою адресу, пам’ятки природи та історії свого населеного пункту.

Учні вміють: розповідати про природу у своїй місцевості.
Тема 4. Люби і знай свій рідний край (4 год)

Природні багатства краю. Річки та інші водні об'єкти Київщини. Рослинний і тваринний світ. Населення Київщини. Господарство Київської області. Вплив господарської діяльності на природу рідного краю, зокрема аварії на ЧАЕС.Учні знають: головні особливості природи свого населеного пункту.

Учні вміють: спостерігати за змінами в природі восени.
Тема 5. Вони уславили твій край (3 год)

Мужні оборонці Вітчизни. Люди, уславлені працею. Земляки – ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС.Учні знають: відомих трудівників краю (кращих у своїй професії науковців, літераторів, спортсменів тощо).

Учні вміють: пояснити роль тієї чи іншої професії в житті людини та значення для свого населеного пункту й області.

2 год – за вибором учителя.3 клас

(34 год)

Вступ (1 год)

Київщина – складова частина України, центр стародавньої держави – Київської Русі.Тема 1. Моя родина ( 3 год)

Традиційна сімейна мораль. Сімейні професії та промисли. Сімейне виховання. Наслідування старших.Учні знають: головні професії.

Учні вміють: описувати сімейні реліквії та традиції.
Тема 2. Твоє духовне коріння (16 год) 2

Українська садиба. Дитяча обрядова пісня. Дитячі скоромовки і забавлянки. Народні звичаї, обряди, свята. Здвиження. Храмове свято. Зимові дитячі розваги. Зимові та весняні свята. Красне літечко. Літні народні прикмети та свята. Народні звичаї та обряди, пов’язані з обробітком землі. Обжинкові пісні.

Релігійні традиції та погляди населення Київщини.

Відображення краси рідної природи та національних рис населення засобами літератури й мистецтва.Учні знають: народні звичаї, обряди та свята.

Учні вміють: наводити приклади творів усної народної творчості, пов’язаних з рідним краєм.
Тема 3. Мій населений пункт (5 год)

Особливості природи в даному населеному пункті. Природні багатства: корисні копалини, ґрунти, рослини і тварини. Краєвиди, створені людиною. Пам'ятки природи, історії. Найвідоміші архітектурні споруди.Учні знають: особливості природи свого населеного пункту, найвідоміші пам’ятки архітектури.

Учні вміють: розповідати про природні багатства населеного пункту.
Тема 4. Мій рідний край (4 год)

Ми живемо в Україні. З чого починається Україна?

Київ – столиця України та обласний центр. Моє місто, село (район). Кліматичні особливості Київської області. Ґрунти та їх охорона. Рослинність Київщини. Тваринний світ краю. Рослини та тварини, що охороняються. Охорона навколишнього середовища.

Учні знають: особливості природи Київщини (ґрунти, найтиповіших представників рослинного і тваринного світу), основні природоохоронні заходи, що їх проводять у рідному краї.

Учні вміють: вести спостереження за природою свого краю, розпізнавати рослини і тварини, що є в даній місцевості.
Тема 5. Відомі люди нашого краю (3 год)

Історичні особи – твої земляки. Історичні особи козацької доби. Захисники Вітчизни (розповідь про героїв часів Другої світової війни).Учні знають: найвизначніших історичних осіб, які були пов’язані з рідним краєм.

Учні вміють: пояснити роль тієї чи іншої професії у житті людини та значення для свого населеного пункту і області.

2 год – за вибором учителя.4 клас

(34 год)

Вступ (1 год).

Де найкраще місце на землі? Україна. Київщина. Мій населений пункт.


Тема 1. Моя родина ( 3 год)

Від коренів до крони дерева роду. У відпочинку й праці з сім'єю всі разом. Родинне свято.Учні знають: інформацію про минуле своєї сім’ї та роду.

Учні вміють: самостійно складати родинне дерево та досліджувати своє генеалогічне коріння на елементарному рівні.
Тема 2. Відомі люди нашого краю. (3 год)

Відомі художники, поети та письменники. Відомі спортсмени нашого краю. Земляки, які боролися з чорнобильським лихом.Учні знають: найвизначніших людей, які були пов’язані з рідним краєм, пожежників, які першими почали ліквідовувати аварію на ЧАЕС.

Учні вміють: наводити приклади з біографії відомих людей свого населеного пункту й області.

Тема 3. Твоє духовне коріння (4 год)

Сезонні зміни в природі. Зміна пір року в нашому краї. Народні прикмети, прислів’я та приказки про осінь, зиму, весну, літо. Спостереження за рослинами та тваринами в різні пори року. Пори року в малюнках. Природоохоронна робота в Київській області.

Релігія як суспільно-культурне явище.

Учні знають: сезонні зміни в природі, народний фольклор про пори року.

Учні вміють: проводити природоохоронну роботу.
Тема 4. Мій рідний край (15 год)

Особливості розташування Київської області та міста Києва на фізичній карті України. Карта Київської області, твій населений пункт на ній.

Природні особливості території Київщини: рельєф, ґрунти, корисні копалини, внутрішні води, клімат. Природні зони Київської області: рослинний та тваринний світ. Охорона природи в мішаних лісах і лісостепу.

Населення краю та його господарська діяльність. Транспорт і транспортні магістралі краю. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.Учні знають: розташування свого населеного пункту, району, області, м. Києва.

Учні вміють: виконувати та впроваджувати елементарні правила поведінки в природі.
Тема 3. Мій населений пункт ( 6 год)

Особливості розташування населеного пункту, віддаленість від обласного центру. Розгортання історичних подій у місті (селищі, селі). Використання природних багатств у даній місцевості. Робота промислових (сільськогосподарських) підприємств населеного пункту.

Охорона природи і природоохоронні об'єкти населеного пункту та прилеглих територій.

Учні знають: великі господарські об’єкти свого населеного пункту, природні багатства, якими відзначається населений пункт.

Учні вміють: самостійно фіксувати спостереження за природою в індивідуальному календарі природи.

2 год – за вибором учителя.
5клас

(35 годин)

Вступ (3 год)

Моя Земля – земля моїх батьків.

Київщина як об'єкт краєзнавчих досліджень. Участь школярів у краєзнавчих дослідженнях.

Географічне положення Київської області, її межі та адміністративно-територіальний поділ.Екскурсія до краєзнавчого музею або екскурсія: "Твій населений пункт, минуле і сучасність".

Екскурсія: "Вивчення особливостей природоохоронного об'єкту".

Учні знають: географічне положення Київської області, адміністративно-територіальний поділ області.

Учні вміють: застосовувати навички краєзнавчих досліджень під час екскурсій.
Тема 1. Природа Київщини (12 год)

Особливості природи Київської області.

Форми земної поверхні. Рельєф Київщини. Гірські породи та мінерали краю. Приклади відслонення гірських порід. Шкільна геологічна колекція та її краєзнавче значення. Правила збору мінералів і гірських порід.

Корисні копалини Київщини. Корисні копалини своєї місцевості.

Погода та кліматичні особливості території Київщини, їх вплив на господарську діяльність населення.

Водні об'єкти Київщини. Характеристика найближчої річки. Господарське та оздоровче значення водних об'єктів краю.

Ґрунт, його склад та властивості. Значення ґрунтів. Найпоширеніші типи ґрунтів у своїй місцевості. Охорона ґрунтів.

Рослинність та тваринний світ Київської області. Рослини і тварини, що занесені до Червоної книги. Краєзнавчі та екологічні рухи, участь у них школярів.

Пам’ятки природи на території Київської області. Заповідні території. Паркові споруди (дендропарк “Олександрія”, Кагарлицький, Згурівський, Ставищенський, Ташанський та інші парки). Пам’ятки природи місцевого значення.

Екскурсія: "Ознайомлення з природою своєї місцевості".

Практична робота: "Взаємодія компонентів природи. Природні системи".

Учні знають: основні форми рельєфу, мінерали та гірські породи краю, особливості погоди, рослинного і тваринного світу своєї місцевості, найбільші водойми Київщини, пам’ятки природи.

Учні вміють: описувати взаємодію компонентів природи, узагальнювати спостереження за погодою щомісяця і вести календар погоди.
Тема 2. Населення Київщини (4 год)

Історія заселення людиною своєї місцевості.

Кількість, густота та національний склад населення Київської області. Національно-культурні традиції українців та інших народів, що проживають на території області. Населення села, селища, міста (району) та його особливості. Видатні люди рідного краю.

Учні знають: кількість населення Київської області, міста Києва, свого міста (району) та населеного пункту.

Учні вміють: визначати густоту населення області.
Тема 3. Господарство Київщини (8 год)

Види господарської діяльності на території Київської області (промисловий, сільськогосподарський, обслуговуючий).

Історія розвитку промислового виробництва краю. Гути, рудні, ґуральні та їх господарська роль у ХVІ – ХVІІІ ст. Поширення цукрового виробництва на території Київщини у ХІХ столітті. Промисловість області на сучасному етапі розвитку. Сучасні промислові підприємства Київської області.

Сільськогосподарські традиції на території Київщини. Рослинництво та тваринництво області.

Сфера послуг. Освіта і наука. Охорона здоров’я, фізична культура, туризм. Заклади культури.

Транспортна мережа. Основні шляхи сполучення та транспортні вузли Київщини.

Проблеми зони відчуження території навколо Чорнобильської АЕС.

Екскурсія: "Ознайомлення з місцевим підприємством, установою (заводом, фермою, лікарнею, поштою тощо).

Учні знають: історію розвитку господарства краю, головні транспортні вузли і шляхи Київщини, найбільші господарські об’єкти.

Учні вміють: наносити на контурну карту Київської області основні шляхи сполучення та транспортні вузли.
Тема 4. Населені пункти Київщини (4 год)

Адміністративно-територіальні одиниці: область, район, місто обласного підпорядкування. Населені пункти: місто, селище міського типу, село.

Київ – столиця України, окрема адміністративно-територіальна одиниця.

Міста Київської області. Біла Церква – найбільше місто області. Виникнення Славутича, його особливості.

Характеристика районів області. Сільські населені пункти.

Екскурсія: " Місто (селище, село), в якому ти живеш".

Учні знають: міста обласного підпорядкування та райони Київщини, адміністративно-територіальні одиниці.

Учні вміють: знаходити на карті адміністративно-територіальні одиниці області, описувати населений пункт.
Тема 5. Пам’ятні місця Київщини (2 год)

Архітектурні пам’ятки Київщини. Храмові споруди Переяслава-Хмельницького, Білої Церкви, Василькова та інших міст краю. Храмові споруди сіл Київщини. Архітектурні пам’ятки побутового призначення. Музеї Київщини.

Об’єкти літературного, історичного та географічного краєзнавства на території Київщини.

Екскурсія: "Пам’ятки архітектури".

Учні знають: найвідоміші архітектурні пам’ятки Київщини, відомі храмові споруди області, найбільші музеї Київщини.

Учні вміють: характеризувати заповідні території.

2 год – за вибором учителя.
6клас

(35 годин)

Вступ (1 год)

Зміст курсу Київщинознавство в 6 класі

Учні знають: що вивчають у курсі Київщинознавство в 6 класі.

Учні вміють: наводити приклади джерел краєзнавчих знань.
Тема 1. Минуле Київщини (3 год)

Розгортання історичних подій на території Київщини. Найвизначніші археологічні матеріали, знайдені в нашому краї. Трипільська культура. Наш край в ранньослов’янську епоху та в часи Київської Русі. Головні історичні події ХІІІ-ХХ ст.Учні знають: головні історичні події на території Київщини, найважливіші історичні події у своїй місцевості, археологічні пам’ятки Київщини.

Учні вміють: опрацьовувати усні та письмові історичні джерела з метою дослідження території свого краю.
Тема 2. Мова та топоніміка (6 год)

Мовні особливості на території Київщини. Діалекти та їх мовне значення. Особливості словотворення у твоїй місцевості.

Культурно-історичне значення топонімів (географічних назв).

Гідроніми (назви водних об'єктів) – найдавніші географічні назви краю. Характеристика назв елементів рельєфу й рослинності. Назви населених пунктів. Мікротопоніми та їх значення. Дослідження топонімів рідного краю.Учні знають: особливості мовних діалектів своєї місцевості, походження назв найбільших географічних об’єктів Київщини, мікротопоніми свого населеного пункту.

Учні вміють: співставляти місцеві діалекти з літературною мовою, готувати зібраний матеріал мікротопонімів для шкільного музею та огляду-конкурсу "Топоніміка й історія освіти рідного краю".
Тема 2. Література рідного краю (11 год)

Найдавніші літературні твори, написані на території Київщини. Т.Г. Шевченко і Київщина. Зображення природи та населення Київщини в літературних творах П.Куліша та І. Нечуя-Левицького.

Населені пункти рідного краю у творах письменників-класиків. Біла Церква, Фастів, Бровари, Бориспіль, Переяслав у творах прозаїків та поетів.

Література сучасності та Київська Земля. Приірпіння та його значення для літературного процесу. Письменники-земляки. Життя і творчість літераторів свого міста (району). Відображення Афганської та Чорнобильської тем у творах письменників-земляків.Практичне заняття. Робота у шкільній бібліотеці. Літературні джерела про рідний край.

Учні знають: населені пункти, пов’язані з життям і творчістю Т.Г.Шевченка, письменників Київщини.

Учні вміють: використовувати елементи художніх творів для ілюстрування своїх розповідей про рідний край, розповідати про свій улюблений літературний твір.
Тема 3. Мистецтво Київщини (12 год)

Малярство та його розвиток у ХVІІІ – ХІХ столітті. Зображення природи та населення Київського краю на полотнах українських та російських художників. Малярство Київщини ХІХ-ХХ століття.

Художники, скульптори, графіки – наші земляки. Розвиток музичного мистецтва на території Київщини протягом історичного часу. Музичні твори пов'язані з нашим краєм. М.Лисенко і Київщина. Музична Київщина сьогодні.

Народні театральні дійства. Вертеп. Становлення професійного театру в містах Київщини. Л.Курбас і наш край. Сучасний театр у Київській області. Кінематограф Київщини. Фільми, зняті на території області.Вікторина: "Мистецтво Київщини".

Учні знають: відомих художників, музикантів, акторів театру і кіно Київщини, мистецькі твори про рідний край.

Учні вміють: аналізувати зміни, що сталися в природі та населених пунктах з часів створення мистецького твору.

2 год – за вибором учителя.
7клас

(35 годин)

Вступ (1 год)

Зміст курсу Київщинознавство в 7 класі.Учні знають: що вивчають у курсі Київщинознавство в 7 класі.

Учні вміють: наводити приклади джерел краєзнавчих знань.
Тема 1. Історія освіти нашого краю (6 год)

Освіта Київської Русі. Освіта Київщини ХІV-ХVІІ століть. Братські школи, бурси та особливості навчання в них. Переяславський колегіум та Г.С. Сковорода.

Гімназії. Білоцерківська гімназія. Освітня система Київщина в ХХ столітті. Сучасна освітня система Київщини.

Учні знають: історію рідної школи, сучасну структуру освіти Київщини, видатних педагогів рідного краю.

Учні вміють: збирати й оформляти матеріали для шкільного музею освіти.
Тема 2. Розвиток науки на території Київщини (8 год)

Історія наукових досліджень на території Київщини. Наука Київської Русі. Наука в Київщині ХVІІ-ХІХ століть. Створення Української академії наук. Інститут пшениці ім. В.М. Ремесла.

Перші археологічні експедиції. Трипільська та Черняхівська культури. Науково-дослідницька робота на Київщині. Учені – наші земляки.

Наукові дослідження під час екскурсій та туристсько-краєзнавчих походів.Учні знають: імена відомих науковців-земляків, значення етнографічних досліджень, найбільші наукові заклади Київщини.

Учні вміють: збирати етнографічний матеріал та оформляти його для шкільного музею.
Тема 3. Розвиток засобів інформації на території Київщини (8 год)

Історія розвитку газетної справи. Перші газети Київщини. Сучасні газети та журнали, що виходять у Київській області.

Розвиток поштового зв’язку. Радіо в нашому краї. Сучасний стан розвитку радіо на Київщині.

Історія розвитку телебачення на території Київщини. Сучасний стан телебачення. Телерадіокомпанії, їх роль в інформаційному просторі області.

Сучасні інформаційні технології. Київщина та Internet.

Учні знають: історію створення місцевих засобів масової інформації, сучасні газети та журнали Київщини, найбільші телерадіокомпанії Києва та Київської області.

Учні вміють: випускати шкільну газету, орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі області, використовувати комп’ютерну та іншу технології з метою пошуку інформації краєзнавчого характеру.
Тема 4. Екологічна ситуація на території Київської області (4 год)

Головні екологічні проблеми Київщини. Аварія на Чорнобильській АЕС та її екологічні наслідки. Забруднення територій радіонуклідами. Подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.Учні знають: головні екологічні проблеми краю, причини екологічної кризи, пов’язаної з аварією на Чорнобильській АЕС, та шляхи подолання наслідків аварії.

Учні вміють: оцінювати екологічний стан територій, здійснювати заходи для зменшення впливу радіонуклідів на організм людини.
Тема 5. Охорона здоров'я та спорт у Київській області (7 год)

Розвиток медичних знань на території Київщини. Медицина краю в ХVІІ – ХХ століттях. Сучасний стан медичного обслуговування в Київщині. Структура медичних закладів Київської області.

Оздоровчі заклади краю. Рекреаційні зони на території Київщини.

Розвиток спортивного руху на Київщині. Відомі спортсмени Київщини. Спорт Київської області сьогодні.Учні знають: структуру медичних закладів області, рекреаційні зони Київщини, видатних спортсменів-земляків, сучасний стан розвитку фізичної культури та спорту Київщини.

Учні вміють: дотримуватись здорового способу життя, застосовувати правила поведінки в школі, використовувати набуті знання під час самостійних оздоровчих занять.

1 год – за вибором учителя.

8 клас

(35 годин)

Вступ (1 год)

Зміст курсу Київщинознавство у 8 класі.Учні знають: що вивчають у курсі Київщинознавство у 8 класі.

Учні вміють: наводити приклади джерел краєзнавчих знань.
Тема 1. Господарство і матеріальна культура населення краю (20 год)

Основні галузі господарства і заняття населення Київщини.

Вплив природних та історичних умов на розвиток господарства краю. Регіональні відмінності господарської спеціалізації на території Київщини.

Рослинництво та його галузевий склад на території Київщини.

Рільництво. Системи обробітку ґрунту. Черговість висівання культур. Різноманітні форми удобрення ґрунту. Регіональна специфіка Поліської та Лісостепової Київщини.

Традиційне хліборобство. Сівба та догляд за рослинами. Жнива. Зберігання врожаю. Хліборобські обряди та трудові традиції.

Городництво, садівництво та квітникарство, луківництво та лісове господарство нашого краю.

Тваринництво, його галузевий склад на території Київщини. Значення тваринництва для розвитку господарства краю. Догляд за свійськими тваринами. Скотарство, свинарство й вівчарство, птахівництво, їх регіональна специфіка.

Сучасна система ведення рільництва та скотарства. Вплив історичних традицій на сучасне сільськогосподарське виробництво на території Київщини.

Допоміжні види господарської діяльності: бджільництво, рибальство та мисливство в різних куточках Київської області. Вплив аварії на ЧАЕС на зміни у структурі та розміщенні сільського господарства області.

Промисли і ремесла та території Київщини. Чумацтво, заробітчанство, їх господарське значення. Розвиток ткацтва, гончарства, гутництва, ковальства, лісових промислів у регіоні, їх вплив на розвиток господарства. Домашні промисли та ремесла.

Традиційний транспорт. Водний і суходільний засоби пересування населення Київщини.

Декоративно-прикладні промисли сучасної Київщини. Продовження культурних традицій минулого.

Сучасний стан господарства в краї. Вплив аварії на Чорнобильській АЕС на окремі господарські традиції: розміщення промисловості та ремесел.Учні знають: основні етапи розвитку господарства за історичний період, характеристики основних видів господарської діяльності, промислів і ремесел Київщини, основні риси галузевої структури господарства Київської області.

Учні вміють: виконувати первинну обробку зібраних матеріалів, які стосуються господарської культури населення краю, на конкретних прикладах навчального матеріалу розкривати характерні риси господарського комплексу Київської області, показувати на карті господарські об’єкти Київщини.
Тема 2. Духовна культура населення Київщини (9 год)

Світоглядні уявлення та вірування населення. Навколишній світ.

Релігія в житті народу. Дохристиянські вірування наших предків. Християнські віровчення.

Звичаї та обряди населення Київщини. Календарно-побутова обрядовість. Обряди зимово-весняного циклу. Літні та осінні звичаї та обряди.

Народні знання. Народний календар. Метеорологічні спостереження. Народні уявлення про рослинний і тваринний світ. Народна мораль, етика та педагогіка.

Учні знають: як змінювались уявлення наших предків про навколишній світ, основні звичаї та обряди населення області.

Учні вміють: збирати та виконувати первинну обробку матеріалів, які стосуються календарно-побутової обрядовості, збирати зразки етнографічного матеріалу своєї місцевості.
Тема 3. Господарські та культурно-етнографічні особливості свого населеного пункту (3 год)

Регіональні особливості населеного пункту. Подібні та відмінні етнографічні риси в порівнянні з іншими населеними пунктами району або області.

Мовні особливості населеного пункту. Легенди, повір'я та інші елементи усної народної творчості.

Господарські традиції свого населеного пункту та їх вплив на сучасне господарство.Учні знають: ключові поняття етнографічної науки, характеристику історико-етнографічних особливостей свого населеного пункту, основні види господарської діяльності, промислів і ремесел свого населеного пункту, краєзнавців-аматорів рідного краю.

Учні вміють: розпізнавати пам’ятки матеріальної культури, які стосуються свого населеного пункту, проводити регіональне обстеження, визначати належність свого міста (селища, села) до певного історико-етнографічного району, характеризувати основні види господарської діяльності, промисли, ремесла та житло свого населеного пункту.

1 год – за вибором учителя.9 клас

(35 годин)

Вступ (1 год)

Зміст курсу Київщинознавство у 9 класі.Учні знають: що вивчають у курсі Київщинознавство у 9 класі.

Учні вміють: наводити приклади джерел краєзнавчих знань.
Тема 1. Слово рідне, мова рідна (12 год)

Культура населення краю в контексті загальноукраїнської та світової культур. Мова як символічний знак рідного краю. Діалектні особливості мови Київщини. Крилате слово на Київщині. Як називають людей на Київщині. З історії прізвищ на Київщині. Топоніми та їх історико-культурне значення. Походження назв районних центрів Київщини. Топонімічні назви Поросся. Топонімічні назви Київського Полісся та Переяславщини. Мікротопоніми Київщини. Гідронімічні назви Поросся. Назви річок Київського Полісся та Переяславщини.Учні знають: значення культури в духовному житті людей, роль мови як генетичного коду народу, діалектні особливості мови, походження основних топонімічних назв географічних об’єктів Київського Полісся, Поросся та Лівобережжя.

Учні вміють: розрізняти діалектичні особливості мови, пояснювати походження імен, прізвищ, топонімів.
Тема 2. Етнічні особливості населення Київщини (4 год)

Київщина – колиска українського народу, арена консолідації української нації. Походження назви "Україна". Етнічні процеси на Київщині з найдавніших часів Сучасний етнічний склад населення Київщини.Учні знають: основні етапи формування української нації та їх відображення в історії Київщини, етнічний склад населення Київської області, свого району, міста (селища, села), регіональні особливості одягу та житла Київщини, правила народної моралі.

Учні вміють: розпізнавати матеріальні зразки народної культури рідного краю, працювати з письмовими документальними джерелами та археологічними пам’ятками в архівах і музеях.
Тема 3. Культурно-етнографічні особливості рідного краю (16 год)

Твій населений пункт у системі історико-етнографічного районування України. Регіональні особливості житла та садиби на Київщині. Особливості одягу та взуття на Київщині. Архітектурні та храмові споруди на Київщині. Традиції сімейного побуту та родинного виховання на Київщині. Звичаєве право: традиції і сучасність. Народна обрядовість Київщини. Обрядова поезія на Київщині. Легенди і перекази рідного краю. Народно-ужиткове художнє мистецтво краю. Стародавні театральні дійства на Київщині. Становлення професійного театру. Лесь Курбас і наш край. Сучасний театр Київщини. Історико-етнографічні дослідження рідного краю. Аматори-краєзнавці. Краєзнавчі музеї на Київщині. Шкільна краєзнавча робота.Учні знають: ключові поняття етнографічної науки, характеристику історико-етнографічних особливостей свого населеного пункту, основні особливості сімейного побуту та родинного виховання на Київщині.

Учні вміють: розпізнавати пам’ятки матеріальної культури, які стосуються своєї місцевості, проводити регіональне обстеження, визначати належність свого міста (селища, села) до певного історико-етнографічного району, характеризувати елементи народно-ужиткового художнього мистецтва краю.

2 год – за вибором учителя.

10 клас

(35 годин)

Вступ(3 год)

Мета та особливості курсу Київщинознавство в 10 класі. Джерела знань про рідний край. Періодичні видання. Писемні, зображувальні, предметні джерела знань, у тому числі польові матеріали, зібрані школярами. Бібліографічний опис краєзнавчої літератури Київщини.Учні знають: завдання курсу Київщинознавство в 10 класі.

Учні вміють: наводити приклади джерел краєзнавчих знань, робити бібліографічний опис краєзнавчої літератури, самостійно працювати з різними джерелами інформації, готувати доповіді та виступи.
Тема 1. Головні особливості природи та охорона навколишнього середовища (16 год)

З історії досліджень території Київської області. Географічне положення області. Геологічна будова. Рельєф. Корисні копалини. Загальні риси клімату. Внутрішні води. Ґрунти. Рослинність. Тваринний світ. Природно-територіальні комплекси (ландшафти). Несприятливі фізико-географічні процеси. Стан навколишнього середовища Київщини. Природоохоронні території. Охорона природи. Правила поведінки в природі. Еколого-географічний практикум.Екскурсія: "Ознайомлення з природою своєї місцевості".

Учні знають: характерні особливості рельєфу та кліматичних умов території рідного краю, гідрологічні об’єкти області, види ґрунтів, рослинність і тваринний світ, екологічні проблеми краю, природно-заповідні території різних рівнів, що розташовані в області.

Учні вміють: здійснювати аналіз екологічного стану своєї місцевості, виконувати завдання, які стосуються екологічного моніторингу даної місцевості.
Тема 2. Історичний розвиток та етнографічні особливості нашого краю (8 год)

Наш край у ранньослов’янську епоху та в часи Київської Русі. Київщина у ХV–ХVІІІ століттях. Київщина у ХVІІІ–ХІХ століттях. Розгортання історичних подій на Київщині у ХХ столітті. Капіталістичні відносини. Формування ринкових відносин. Етнографія. Етнос, народність, нація. Розвиток українського етносу й етнічних меншин Київщини. Організація фольклорно-пошукової роботи.Учні знають: етапи історичного розвитку Київщини, поняття "етнос", "народність", "нація"; народні традиції, які збереглися до наших днів та ті, які були характерні для минулих історичних епох.

Учні вміють: збирати та систематизувати фольклорний матеріал для шкільного музею, використовувати практичні навички під час здійснення краєзнавчо-пошукової роботи у своєму населеному пункті.
Тема 3. Населення Київщини (6 год)

Населення Київщини. Характеристика демографічних процесів. Національний склад населення Київської області. Трудові ресурси. Ринок праці й зайнятість населення. Ринок праці й зайнятість населення. Видатні земляки Київщини.Практична робота: "Побудова графіків та діаграм, що характеризують особливості населення Київщини, їх аналіз".

Учні знають: типи населених пунктів Київщини, імена видатних земляків, особливості зайнятості населення та ринку праці.

Учні вміють: будувати графіки та діаграми, що характеризують особливості населення Київщини, давати характеристику національного складу населення свого населеного пункту.

2 год - за вибором учителя.

11 клас

(35 годин)

Вступ (1 год)

Зміст курсу Київщинознавство. Мета та особливості даного курсу. Джерела знань про рідний край.Учні знають: завдання курсу Київщинознавство в 11 класі.

Учні вміють: наводити приклади джерел краєзнавчих знань, самостійно працювати з різними джерелами інформації, готувати доповіді та виступи.
Тема 1. Економічний розвиток рідного краю ( 6 год, у т.ч. 2 год - екскурсії)

Праця – сфера самореалізації. Самоствердження людини. Промисловість. Сільське господарство. Сфера послуг. Торгівля, транспорт і шляхи сполучення. Зв'язок та інформаційні системи: пошта, телеграф, телефон, супутниковий зв’язок, Інтернет. Міжна­родні економічні зв'язки. Науково-технічний прогрес.Учні знають: головні об’єкти господарського комплексу краю, економічні та політичні зв’язки Київщини з іншими регіонами України та країнами світу, роль науково-технічного прогресу в розвитку області.

Учні вміють: користуватися сучасними джерелами інформації, використовувати Internet в процесі краєзнавчих досліджень.
Тема 2. Освіта (6 год, у т.ч. 2 год – практичні заняття)

Народна педагогіка, її історичний розвиток. Видатні педагоги рідного краю. Перші навчальні заклади. Створення вищих навчальних закладів. Мережа закладів освіти Київщини сьогодні. Всебічний та гармонійний розвиток особистості. Творча діяльність. Бібліотечна справа.Учні знають: імена видатних педагогів рідного краю, структуру освітніх закладів Київської області, історію свого навчального закладу та імена відомих людей, які його закінчили.

Учні вміють: працювати з джерелами бібліотечного фонду, збирати музейний матеріал про свою школу за різними напрямами (краєзнавчий, природоохоронний, етнографічний тощо).
Тема 3.Розвиток науки (4 год, у т.ч. 1 год - семінарське заняття)

Наука як передумова розвитку і розміщення продуктивних сил. Роль науки в суспільному житті Київщини. Науково-дослідні установи. Історичний розвиток та провідні науковці в галузях: філології, географії, біології, хімії, фізики, математики, інформатики, історії, краєзнавстві, правознавстві, медицині та ін. Сучасні наукові дослідження Київщини. Науково-технічні проблеми подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Проблема відновлення екологічного стану територій, які знаходяться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.Учні знають: роль науки в суспільстві, найбільші науково-дослідні установи Київської області, імена відомих земляків-науковців.

Учні вміють: складати конспект, тези виступів, готувати доповіді й реферати, брати участь у шкільних дискусіях та конференціях, готувати наукові матеріали в рамках Малої академії наук.
Тема 4. Культурні надбання рідного краю (12 год, у т.ч. - 2 год практичні заняття)

Мистецтво. Образотворче мистецтво. Художники, графіки, скульптори. Іконопис. Архітектура краю. Храми Київської Русі, стінні розписи, мозаїчне мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво (вироби з дерева, тканини, металу). Музеї та виставки. Музика (композитори, виконавці, музичні інструменти, навчальні заклади музичного напряму). Театр (історія розвитку, театральні вистави, актори). Цирк. Кінематографія. Преса (газети, журнали, альманахи). Радіо та телебачення, їх вплив на духовний світ людини. Книговидавнича справа. Письменники-земляки. Зарубіжні письменники і Київщина.

Фізична культура і спорт (спортивні досягнення, туризм, загартування, гігієна праці й побуту). Елементи антикультури (правопорушення, алкоголізм, проституція, наркоманія тощо).

Учні знають: характеристику головних видів мистецтва, найбільш відомі мистецькі заклади Київщини, найбільші видавництва Києва та Київської області, досягнення спортсменів Київщини, відомі художні твори письменників-земляків.

Учні вміють: на основі знань про культуру рідного краю аргументувати власні погляди на ту чи іншу проблему.
Тема 5. Релігія як суспільно-культурне явище (2 год)

Ставлення людини до релігії. Вірування, культи, організації. Ідеологія стародавніх східних слов'ян. Вплив християнства на формування національних українських рис. Роль релігії в розвитку духовності. Релігійні громади Київщини.Учні знають: найбільші релігійні конфесії Київщини, роль релігії в розвитку духовної сфери особистості.

Учні вміють: аргументувати свої світоглядні позиції.
Тема 6. Узагальнююче повторення (2 год)

Учнівська наукова конференція: Київщина – погляд у XXI століття”.


12 КЛАС

(35годин)

Вступ (2 год)

Комплексна характеристика Київської області як адміністративної одиниці України. Джерела знань про Київщину. Літописні згадки, літературні та архівні джерела.Учнівська наукова конференція: “Я і мої земляки. Власне ставлення до України, Київщини, свого населеного пункту.”
Тема 1. Вивчення рідного краю (10 год, у т. ч. – 2 год екскурсії або практичні заняття)

Курс Київщинознавство та його місце в системі зв'язків освітніх закладів з бібліотеками, архівами, науковими закладами. Робота в музеях. Комплектування музейних фондів. Експозиційна та науково-дослідницька робота. Культурно-освітня діяльність. Дослідження пам'яток історії, архітектури й мистецтва.

Проведення комплексних експедицій, подорожей з метою вивчення етнографічних особливостей краю. Підготовка матеріалів для засобів масової інформації.

Учені-краєзнавці Київщини.Учні знають: зв'язки освітнього закладу з іншими культурно-освітніми установами і організаціями, структуру музейного фонду найближчого музею.

Учні вміють: працювати з музейними матеріалами за різними напрямами краєзнавства, описувати та аналізувати стан пам'яток історії архітектури і мистецтва.
Тема 2. Охорона природи Київщини (10 год, у т. ч. 1 год – практичне заняття на місцевості та природоохоронних об'єктах і 1 год - учнівська екологічна конференція)

Система природоохоронної роботи в Київській області. Роль і місце школярів та студентів у проведенні заходів з охорони навколишнього середовища.

Молодіжні екологічні рухи, їх значення для збереження природи Київщини. Екологічна стежка.

Природоохоронні об'єкти рідного краю. Участь у заходах щодо забезпечення належного функціонування природоохоронних об'єктів. Дослідження стану ґрунтів та атмосферного повітря. Збір інформації про види рослин і тварин, які знаходяться під охороною. Екологічний моніторинг на території Київщини. Проблема аварії на Чорнобильській АЕС: загальноукраїнський та міжнародний аспект. Перспективи подальшого використання "брудних територій".Учні знають: роль учнівської молоді в природоохоронній роботі, методику дослідження ґрунтів та атмосферного повітря, основні екологічні організації України та Київської області.

Учні вміють: систематизувати інформацію про природоохоронні об'єкти Київської області, прокладати екологічну стежку у своєму регіоні.


Тема 3. Київщина - об'єкт туристсько-краєзнавчих досліджень (10 год, у т.ч. - 4 год екскурсії та туристичні походи)

Краєзнавчі спостереження та дослідження під час туристських походів. Напрями вивчення території Київщини. Техніка безпеки під час проведення туристичного походу.

Дослідницька робота в рамках напряму "До таємниць природи". Дослідження поверхні Київщини. Геологічні дослідження. Організація спостережень за водними об'єктами. Метеорологічні дослідження. Фенологічні спостереження під час туристського походу. Топонімічні дослідження.

Соціально-економічні дослідження своєї місцевості. Внесок туристсько-краєзнавчої роботи у збагачення фондів краєзнавчого музею.Учні знають: правила техніки безпеки під час туристичного походу, методику проведення комплексного дослідження території, значення туристсько-краєзнавчої роботи для розвитку освіти і науки в краї.

Учні вміють: вести краєзнавчі спостереження під час туристичного походу, проводити соціально-економічні дослідження, володіти головними туристичними навичками.
Тема 4. Узагальнення (3 год)

Учнівська наукова конференція: “Київщина у контексті відносин України з іншими країнами “.


Література


 1. Біла Церква. Шлях крізь віки./ За заг. ред. П.І.Юхименко. - Біла Церква: "Буква". - 1994.- 380с.

 2. Воропай О. Звичаї нашого народу. - К.: Оберіг, 1993. – 588 с.

 3. Географічна енциклопедія України. В 3-х т. - К.: УРЕ ім. М.П.Бажана, І989. – Т. 1. – 414 с.

 4. Географічна енциклопедія України. В 3-х т. – К.: УРЕ ім. М.П.Бажана, І990. – Т. 2. – 479 с.

 5. Географічна енциклопедія України. В 3-х т. – К.: УРЕ ім. М.П.Бажана, І993.- Т. 3. – 601с.

 6. Гудима В.М. Географія рідного краю. Приірпіння: Навчальний посібник для 5 - 6 кл. - К.: "Юніверс", 1997.- 53с.

 7. Етнографія і фольклор рідного краю: Конспект лекцій. - К., 1996.- 80 с.

 8. Історія міст і сіл Української РСР: Київська область / Ф.М. Рудич (голова ред. колегії) та ін. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1971. – 792 с.

 9. Історія Української культури / За заг. ред. І. Крип'якевича. – К., 1994. – 518с.

 10. Історія та культура рідного краю: Інформаційно-методичний збірник. Випуск 12. – Переяслав-Хмельницький, 1994. – 87 с.

 11. Київщина. Із минулого в майбутнє / Упорядник Г.А. Теремко. – К. "Академія", 2002. – 200 с.

 12. Київщина: Географічний атлас: Моя мала Батьківшина / Від. ред. Т.В.Погурельська. - К.: ТОВ "Видавництво "Мапа", 2001. - 24с..

 13. Київщинознавство.10 клас: Навчально-методичний посібник / Автори-упоряд.: А.І.Довгань, В.В.Совенко, В.М.Гудима. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003.-159 с.

 14. Київщинознавство: Посіб. для вчителя / За ред. І.Л.Лікарчука.- К.: [Вид. Ешке О.М.], 2001. - Вип. 1.- 295с.

 15. Корнеєв В.П. Вивчення георафії своєї області. - К., 1991. – 64с.

 16. Костриця М. Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі : посібник для вчителів. – К.: Рад. шк. , 1985. – 128 с.

 17. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 191 с.

 18. Література рідного краю: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква, 1997. – 44 с.

 19. Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995. – 320с.

 20. Методика польових фізико-географічних досліджень: Посібник. – К., 1999. – 68 с.

 21. Навчально-методичні матеріали до викладання курсу Київщинознавство у 6 класі: Посібник/ Автори - упоряд.: А.І.Довгань, В.В.Совенко. - Вишневе: КПВД “Педагогіка”, 2002. –69 с.

 22. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. - К.: Наукова думка, 1993. – 148с.

 23. Скуратівський В.Т. Місяцелік: Український народний календар. - К: Мистецтво, 1992. - 208 с.

 24. УСЕ: Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. - К.: Ірина, 1999. - 1551 с.

 25. Храплива-Щур Л. Українські народні звичаї в теперішньому побуті. - Фастів: Поліфаст, І993. – 155с.

 26. Цимбалюк В.І., Гудима В.М. Київщинознавство: Підручник для 9 класу загальноосвітньої школи. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. - 144 с.

 27. Цимбалюк В.І., Ільченко Т.О., Корінний М.М. та ін. Сквира. Сторінки історії. – К.: Наукова думка, 1990. – 352 с.

 28. Цимбалюк В.І., Пасічник Ю. Колиска українського народу. – К.: Магістр-S, 2000. – 232с.

 29. Шляхи організації фольклорно-пошукової роботи учнів: Метод. реком.– К., 1999.– 47 с.

 30. Янко М.Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник –К.: Знання, 1998.– 432 с.

 31. Яценко В.С. Географія рідного краю. Київщина: Підручник для 5 класу загальноосвітніх шкіл Київської області / За ред. Л.Б. Паламачук. - К.: Магістр-S, 1997. – 120 с.
1 - Цимбалюк В.І., Жайворонок В.В., Соколовська А.П. Світлиця. – К., 2001.


2 Цимбалюк В.І., Жайворонок В.В., Соколовська А.П. Дивограй. – К., 2001.