Науково-технічна бібліотека укрдазт інформує про нові надходження до книжкового фонду у І кварталі 2013 р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Науково-технічна бібліотека укрдазт інформує про нові надходження... 1 108.83kb.
Науково-технічна бібліотека укрдазт 1 48.66kb.
Управління пфу в Дарницькому районі м. Києва інформує: Щодо подання... 1 11.64kb.
Науково-технічна творчість студентів важлива складова підвищення... 1 76.51kb.
Xlviіі сесія VІ скликання від 26 липня 2013 року №1013 Про рішення... 1 90.25kb.
Наказ №796 "Про затвердження Положення про державну наукову і науково-технічну... 1 32.12kb.
Viii міжнародна науковотехнічна конференція 1 158kb.
Рішення 24. 07. 2013 №215 м. Дніпродзержинськ Про підсумки виконання... 6 1122.8kb.
Рішення про привласнення звання книжкової столиці, входять представники... 1 41.34kb.
«Релігійні марення» Надходження до донмв за 2000-2010 рр 1 61.18kb.
«Охорона та безпека праці медичних працівників» Надходження до донмв за 1 75.29kb.
Щоденник вибору профілю навчання 4 395.92kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Науково-технічна бібліотека укрдазт інформує про нові надходження до книжкового фонду - страница №1/1

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УкрДАЗТ

ІНФОРМУЄ ПРО НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО КНИЖКОВОГО ФОНДУ У І КВАРТАЛІ 2013 р.

Факультет АТЗ


1.

06

А 224


№ 134

Автоматизоване проектування проміжної станції у системі AUTOCAD [Текст] : методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Системи автоматичного проектування залізничних станцій та вузлів” / О. М. Огар та ін. ; каф. “Залізничні станції та вузли”. – Х. : УкрГАЖТ, 2012. – 26 с. – ц. 11,00. (45 екз.)

2.

621.396

А 496


Альошин, Г. В. Основи систем автоматизованого проектування інформаційно – вимірювальних систем [Текст] : навч. посібник / Г. В. Альошин, С. В. Панченко, С. І. Приходько. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 62 с. – ц. 16,00. (100 екз.)

3.

621.991(681)14

Б 279


Басюк, Т. М. Основи інформаційних технологій [Текст] : навч. посібник / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник. – Львів : “Новий світ – 2000”, 2012. – 389 с. – ц. 70,00. (1 екз.)

4.

06

Б 775


№ 3566

Бойнік, А. Б. Автоматична переїздна сигналізація [Текст] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системи автоматики на перегонах” / А. Б. Бойнік, С. В. Кошевий, О. А. Абакумов ; каф. “АтаКТРП”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 62 с. – ц. 15,00. (98 екз.)

5.

06

Б 775


№ 3281

Бойнік, А. Б. Завдання і методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технічна діагностика пристроїв залізничної автоматики та зв’язку” [Текст] / А. Б. Бойнік, В. Ф. Кустов, С. В. Кошевий. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – 26 с. – ц. 11,00. (49 екз.)

6.

06

Б 902


№ 3207

Бугайченко, І. І. Тестові завдання до модульного контролю знань з дисципліни “Основи ергономіки” [Текст] / І. І. Бугайченко, А. В. Гончаров ; каф. “Охорона праці та навколишнього середовища”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 30 с. – ц. 12,00. (45 екз.)

7.

06

В 18


№ 3483

Варбанець, М. Г. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “АТтаЗ на залізничному транспорті” для студентів спеціальності “Організація перевезень та управління на транспорті (залізничний транспорт)”. Розділ “Пристрої АіТ на перегонах” [Текст] / М. Г. Варбанець, О. В. Лазарєв, М. В. Ушаков ; каф. “АтаКТРП”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 30 с. – ц. 7,00. (98 екз.)

8.

06

З – 13


№ 821

Завгородня, Н. М. Інженерні розрахунки засобами табличного процесора EXCEL [Текст] : методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем”. Ч. 1 / Н. М. Завгородня. ; каф. “ОТтаСУ”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 46 с. – ц. 11,00. (100 екз.)

9.

621.317

З – 42


Звіт про науково – дослідну роботу. Визначення та створення інформаційно – вимірювальних комплексів для ресурсо – та енергозбереження (заключний) [Текст]. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 95 с. – б/ц. (1 екз.)

10.

656.2

З – 862


Зоріна, О. І. Управління якістю транспортних послуг [Текст] : навч. посібник / О. І. Зоріна, О. Г. Боровська, О. В. Сиволовська. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 166 с. – ц. 41,00. (100 екз.)

11.

621.991(681)14

І – 741


Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування [Текст] : підручник. – 2 – ге вид. – К. : Каравела, 2011. – 487 с. – ц. 85,00. (1 екз.)

12.

621.991(681)14

К 29


Катренко, А. В. Системний аналіз [Текст] : підручник / А. В. Катренко. – Львів : “Новий світ – 2000”, 2011. – 395 с. – ц. 70,00. (1 екз.)

13.

62.50

К 475


Класифікатор автоматизованих систем. Положення про реєстр інформаційних систем залізничного транспорту України : ЦІТ/0021, ЦІТ/0022 [Текст] : затверджено наказом Укрзалізниці від 04.07.2012 № 240 – Ц . – К. : Укрзалізниця, 2012. – 80 с. – б/ц. (2 екз.)

14.

06

К 729


№ 3095

Костиркін, О. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Цивільний захист” для студентів усіх спеціальностей і форм навчання [Текст] / О. В. Костиркін, Б. К. Гармаш ; каф. “Охорона праці та навколишнього середовища”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 26 с. – ц. 11,00. (45 екз.)

15.

06

К 947


№ 3475

Кустов, В. Ф. Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “Основи наукових досліджень” [Текст] / В. Ф. Кустов, І. М. Сіроклин ; каф. “АтаКТРП”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 26 с. – ц. 11,00. (49 екз.)

16.

57

Л 749


Ломницька, Я. Ф. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля [Текст] : навч. посібник / Я. Ф. Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чихрій. – Львів : “Новий світ – 2000”, 2011. – 588 с. – ц. 95,00. (1 екз.)

17.

656.2

М 151


Макаренко, М. В. Формування витрат на залізничному транспорті України : теорія і практика [Текст] : монографія / М. В. Макаренко, М. В. Потетюєва. – К. : ДЕТУТ, 2012. – 189 с. – ц. 55,00. (3 екз.)

18.

658.7

М 341


Матеріали ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції “Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті 18 – 20 вересня 2012 р., м. Харків” [Текст]. – К. : ДАЗТУ, 2012. – 157 с. – б/ц. (1 екз.)

19.

621.991(681)14

М 523


Меркулов, В. С. Програмування в середовищі Visual Basik 6.0 [Текст] : конспект лекцій з дисциплін “Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем”, “Обчислювальна техніка та програмування”. Ч. 1 [Текст] / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк, О. В. Чаленко. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 78 с. – ц. 19,00. (100 екз.)

20.

06

М 545


№ 1478

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни “Системи зв’язку з рухомими об’єктами” [Текст] / О. П. Батаєв та ін. ; каф. “Транспортний зв’язок”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 70 с. – ц. 29,00. (50 екз.)

21.

06

М 545


№ 3569

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Системи залізничної автоматики”. Ч. 3. “Мікропроцесорні системи ЗАТ” [Текст] / М. Г. Варбанець та ін. ; каф. “АтаКТРП”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 38 с. – ц. 16,00. (49 екз.)

22.

06

М 545


№ 1479

Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”, “Інтегральні цифрові мережі зв’язку”, “Системи передач даних” [Текст] / С. І. Приходько та ін. ; каф. “Транспортний зв’язок”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 42 с. – ц. 10,00. (100 екз.)

23.

06

М 80


№ 1557

Мороз, В. П. Конструкція та схема керування гірковим стрілочним електроприводом [Текст] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Станційні системи автоматики” / В. П. Мороз, С. О. Змій, Р. В. Турчинов ; каф. “АтаКТРП”. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – 22 с. – ц. 9,00. (49 екз.)

24.

625.173

Н 833


Норми витрат запасних частин і матеріалів на середній ремонт складу для забруднювачів : ВНД УЗ 32.2.08.011–2012 ЦП [Текст] : наказ № 392 – Ц від 29.10.2012. – К. : Укрзалізниця, 2012. – 44 с. – б/ц. (2 екз.)

25.

06

О – 362


№ 589

Огар, О. М. Формалізація колійного розвитку в системах автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів у прикладах і задачах [Текст] : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Системи автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів” / О. М. Огар, О. В. Розсоха, Г. І. Шелехань ; каф. “Залізничні станції та вузли”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 25 с. – ц. 11,00. (45 екз.)

26.

67.9(4 Укр) ББК

П 27


Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів [Текст]. – К. : Інкунабула, 2012. – 288 с. – ц. 65,00. (5 екз.)

27.

06

П 27


№ 3615

Перетворювачі частоти та напруги [Текст] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 1, 2 з дисципліни “Електроживлення систем автоматики” / С. В. Панченко та ін. ; каф. “АтаКТРП”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 26 с. – ц. 7,00. (99 екз.)

28.

656.25

Т 394


Технологія обслуговування радіостанції “Оріон РН–2.5” : ВНД УЗ 32.2.04.001–2012–ЦШ : ЦШ–0067 [Текст] : наказ № 331 – Ц від 12.09.2012. – К. : Укрзалізниця, 2012. – 32 с. – б/ц. (4 екз.)

29.

06

У 453


№ 1468

Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : теоретичний курс, контрольні завдання та методичні вказівки для студентів заочн. форми навчання всіх спеціальностей / Л. М. Близнюк та ін. ; каф. “Мовознавство”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 54 с. – ц. 23,00. (45 екз.)

30.

06

У 453


УкрДАЗТ Вип. 131 [Текст] : збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 176 с. – б/ц. (6 екз.)

31.

06

У 453


УкрДАЗТ Вип. 134 [Текст] : збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 290 с. – ц. 27,00. (5 екз.)

32.

06

У 453


УкрДАЗТ Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково – практичних статей). Вип. 39 : The bulletin of transport and industry economics № 39 [Текст]. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 321 с. – б/ц. (1 екз.)

33.

06

У 453


УкрДАЗТ Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково – практичних статей). Вип. 40 : The bulletin of transport and industry economics № 40 [Текст]. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 306 с. – б/ц. (1 екз.)izumzum.ru