Наказ Держуправління онпс у Волинській області - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України... 1 84.09kb.
Цей Порядок застосовується у випадку, коли Головне управління юстиції... 1 57.31kb.
Звіт про результати проведення торгів. Звіт №9 про результати проведення... 1 100.63kb.
Наказами дпа у Волинській області від 18. 01. 11 №25, 15. 02. 3 379.48kb.
Зборами трудового колективу 1 61.84kb.
Довідка заіі квартал 2011 року 1 54.73kb.
Затверджено наказ Томаківського районного управління юстиції Дніпропетровської... 1 106.47kb.
Наказ №526 Про удосконалення системи психолого педагогічного діагностування... 2 409.64kb.
Наказ №72-Ι «Про утворення Ради управління Держгірпромнагляду по... 1 35.23kb.
Графік роботи виїзних консультативних пунктів Головного управління... 1 79.47kb.
Затверджено наказ Знам’янського міськрайонного управління юстиції... 1 78.17kb.
Територія Сполучених Штатів Америки ділиться на три великих економічних... 1 41.51kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Наказ Держуправління онпс у Волинській області - страница №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держуправління ОНПС у Волинській області

07.11.2011 року № 41


ПОРЯДОК


подання в Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області

запиту на інформацію


1. Порядок подання в Держуправління запиту на інформацію (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою впровадження європейських стандартів відкритості та прозорості в діяльності органів виконавчої влади й забезпечення реалізації конституційного права громадян вільно збирати інформацію.

2 Надання публічної інформації Держуправлінням здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

3. Запит на інформацію – це звернення фізичної або юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи до розпорядника інформації – державного управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області про надання публічної інформації, яка перебуває в його володінні.

4. Запитувач має право звернутися до Держуправління із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто, чи ні, без пояснення причини подання інформаційного запиту.

5. Право громадян на доступ до публічної інформації реалізовується через сектор інформаційно-організаційного забезпечення та транскордонних відносин, який веде облік запитів на інформацію, їх попередній розгляд, здійснює контроль за дотриманням термінів їх задоволення та надає консультації під час оформлення запиту.

6. Інформаційний запит (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

поштою – на адресу: 43025, м. Луцьк, вул. С. Бандери, 20, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області;

- факсом / телефон – (0332) 281740;

- електронною поштою – eco@voleco.gov.ua

7. Письмовий запит подається у довільній формі.

8. Запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

9. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати (разом з консультацією щодо оформлення запиту) в приймальні, секторі інформаційно-організаційного забезпечення та транскордонних відносин, головного юрисконсульта Держуправління, а також на офіційному веб-сайті Держуправління www.ecology.volyn.net у розділі «Доступ до публічної інформації».

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

- від фізичних осіб (додаток 1);

- від юридичних осіб (додаток 2);

- від об’єднань громадян (додаток 3).

10. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляють особи вказані у пункті 9 цього Порядку, обов’язково зазначаючи в запиті своє прізвище, ім’я та по батькові, контактний телефон, та надають копію запиту особі, яка його подала.

Оригінал інформаційного запиту передається відповідальній особі з питань запитів на інформацію для попереднього розгляду та реєстрації.

11. Інформаційний запит, що надійшов в Держуправління, реєструється в установленому порядку реєстрації вхідної кореспонденції.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа вхідної кореспонденції Держуправління із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Перший заступник начальника Держуправління О.В. Романюк

Додаток 1 до Порядку

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб

у письмовому вигляді
ЗАПИТ

на отримання публічної інформаціїРозпорядник інформації Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області (43025, м. Луцьк, вул. С. Бандери, 20)


П.І.Б. запитувача, поштова або електронна адреса,
контактний телефонВідповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» я хотів би отримати доступ до інформації про …/Загальний опис інформації/


або

Вид, назва, реквізити чи зміст

документа, до якого Ви

хотіли б отримати доступ
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:


Поштою/Вказати поштову адресу/

Факсом


/Вказати номер факсу/

Електронною поштою


/Вказати E-mail/

В усній формі


/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію


Дата запиту, підпис


Зареєстровано

______________________________________________________

Додаток 2 до Порядку

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб

у письмовому вигляді
ЗАПИТ

на отримання публічної інформаціїРозпорядник інформації Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області (43025, м. Луцьк, вул. С. Бандери, 20)


Організація, юридична особа, поштова або електронна адреса

П.І.Б. представника

запитувача, посада, контактний телефон
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» я хотів би отримати доступ до інформації про …


/Загальний опис інформації/


або

Вид, назва, реквізити чи зміст

документа, до якого Ви

хотіли б отримати доступ
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:


Поштою/Вказати поштову адресу/

Факсом


/Вказати номер факсу/

Електронною поштою


/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію


Дата запиту


Зареєстровано

______________________________________________________

Додаток 3 до Порядку

Форма для подання інформаційного

запиту від об'єднань громадян

у письмовому вигляді


ЗАПИТ

на отримання публічної інформаціїРозпорядник інформації Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області (43025, м. Луцьк, вул. С. Бандери, 20)


Організація, поштова або електронна адреса, контактний телефон
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» я хотів би отримати доступ до інформації про …/Загальний опис інформації/


або

Вид, назва, реквізити чи зміст

документа, до якого Ви

хотіли б отримати доступ
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:


Поштою/Вказати поштову адресу/

Факсом


/Вказати номер факсу/

Електронною поштою


/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/


Підкреслити обрану категорію


Дата запиту


Зареєстровано ______________________________________________________