Наказ №730 Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Державного навчального закладу - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наказ №393-к Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора... 1 16.78kb.
Рішення від 13. 12. 2011 №10-9 м. Тальне Про створення в селі Онопріївка... 1 39.64kb.
План роботи комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу... 12 2255.39kb.
Наказ №575 м. Вільнянськ 1 24kb.
У пораднику зібрані матеріали щодо вибору форм методичної роботи... 8 1479.82kb.
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального... 1 77.62kb.
Конкурс оголошується щорічно за 5-ть місяців до його проведення розпорядженням... 1 33.36kb.
Наказ №175 Про організацію І проведення навчально польових зборів... 1 161.99kb.
Положення про портфоліо педагогічного працівника дошкільного навчального... 1 55.79kb.
Наказ №56 Про порядок закінчення 2011- 2012 навчального року 1 106.78kb.
Наказ №348 Про підсумки обласного етапу 2 618.55kb.
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / апн україни. 1 39.23kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Наказ №730 Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Державного навчального - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м.Київ

11.06.2013 730

Про проведення дослідно-експериментальної роботи

на базі Державного навчального закладу

«Макіївський будівельний центр

професійно-технічної освіти імені Ф. І. Бачуріна»

Відповідно до пунктів 2.5, 2.7, 2.10 Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 року № 1352), враховуючи клопотання управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 21.01.2013 № 01/14-0116, висновки науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.12.2012 (протокол № 1), з метою експериментальної перевірки ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю до виробничої діяльності з використанням систем автоматизованого проектування, а також реалізації соціально-педагогічної ініціативи працівників Державного навчального закладу «Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф. І. Бачуріна»,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю» на базі Державного навчального закладу «Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф. І. Бачуріна» на 2013-2015 роки.

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи на 2013-2015 роки.

2. Надати статус експериментального професійно-технічного навчального закладу всеукраїнського рівня Державному навчальному закладу «Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф. І. Бачуріна» (далі – експериментальний навчальний заклад).

3. Управлінню освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (Соловйову Ю. І.) сприяти у забезпеченні експериментальному навчальному закладу необхідних умов для організації і проведення дослідно-експериментальної роботи.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу експериментального навчального закладу у проведенні дослідно-експериментальної роботи.

5. Експериментальному навчальному закладу спільно з автором ініціативи, науковим керівником подавати у письмовій формі звіти про завершення відповідних етапів дослідно-експериментальної роботи до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

6. Комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства (Ничкало Н.Г.):

6.1. Заслуховувати звіти наукового керівника про завершення відповідних етапів дослідно-експериментальної роботи;

6.2. У грудні 2015 року заслухати звіт наукового керівника про завершення дослідно-експериментальної роботи, та подати його на розгляд до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

7. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Б. М.  Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки

11.06.2013 № 730ЗАЯВКА

на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю»

на базі Державного навчального закладу «Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф. І. Бачуріна» на 2013-2015 роки
1. Опис основних ідей дослідно-експериментальної роботи

В умовах формування інноваційної економіки в Україні особливо актуальним постає питання оволодіння учнями майбутньою професією та новітніми виробничими технологіями, що базуються на промислових системах автоматизованого проектування САПР та інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ). Забезпечити таку підготовку мають педагогічні працівники, які самі на достатньому рівні володіють новітніми виробничими технологіями. Отже, досягнутий рівень і проблеми розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у ПТНЗ визначають необхідність переходу від політики, спрямованої на розвиток інформатизації окремих ПТНЗ, до формування єдиного інформаційного простору, розвиток інформаційних ресурсів, баз даних і знань, якими можуть користуватися всі ПТНЗ регіону. Вище зазначене актуалізує дослідження такої проблеми, як підвищення ефективності системи ПТО, що залежить від випереджувального прогнозування тенденції в інноваційній політиці ПТНЗ, стимулює до проектування нових моделей підготовки майбутніх кваліфікованих робітників на основі ІКТ.

Актуальність дослідження визначається суперечністю між появою новітніх виробничих технологій на основі ІКТ та недостатнім рівнем підготовки до них педагогічних працівників і учнів ПТНЗ.

Отримані результати сприятимуть ефективній інтеграції ІКТ у навчально-виховний процес підготовки кваліфікованих робітників будівельного профілю, формуванню інформаційно-комунікаційного ресурсного середовища ПТНЗ.2. Об’єкт дослідження

Професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників в закладах професійно-технічної освіти будівельного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а саме САПР.3. Предмет дослідження

Педагогічні умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.4. Мета дослідження

Розроблення, апробація і впровадження методики використання ІКТ у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ будівельного профілю.

Визначення, перевірка ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю до виробничої діяльності з використанням систем автоматизованого проектування.

5. Гіпотеза дослідження

За умови впровадження методики використання ІКТ у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ будівельного профілю підвищиться рівень інформаційної культури в процесі їх професійної діяльності.6. Завдання експерименту

6.1. Аналіз сучасних тенденцій використання ІКТ у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ будівельного профілю.

6.2. Розроблення методичних рекомендацій щодо проведення теоретичних і практичних занять з курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» у ПТНЗ будівельного профілю.

6.3. Апробація навчального курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» в експериментальній групі з використанням педагогічних програмних засобів:

вхідне анкетування учнів/слухачів щодо актуальності та мотивації тематики (проводиться на першому занятті методом анкетування);

поточний зріз знань (під час проведення уроку) з подальшим корегуванням змісту;

тематичний зріз знань (після вивчення кожної теми);

вихідне анкетування учнів/слухачів щодо ефективності курсу.

6.4. Упровадження програмного забезпечення курсу «САПР в професійній діяльності КРБП».

6.5. Підготовка методичного посібника "Інформаційні технології в навчально-виховному процесі ПТНЗ".7. Теоретико-методологічні основи дослідно-експериментальної роботи

7.1. Методологічною основою дослідження є сучасні педагогічні концепції філософії освіти і виховання (В. Андрущенко, І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень, В. Мадзігон, О. Савченко); неперервної професійної освіти (В. Беспалько, В. Бондар, Р. Гуревич, С. Гончаренко, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, Л. Онищук, В. Радкевич, О. Семеног, Л. Хомич); системного підходу в педагогіці (В. Биков, В. Загв’язинський, М. Згуровський, В. Краєвський, І. Лернер); компетентнісного підходу в професійній освіті (Т. Браже, О. Дубасенюк, Е. Зеєр, О. Пометун, О. Хуторський, Г. Яворська); праці з розвитку мислительних здібностей особистості (Д. Богоявленський, Л. Виготський, П. Гальперін, Ю. Гільбух, Д. Ельконін, О. Запорожець, В. Зінченко, І. Зимня, Г. Костюк, В. Моляко, В. Рибалка); управління навчально-пізнавальною діяльністю особистості (П. Гальперін, В. Козаков, А. Раєв, Н. Тализіна); з психолого-дидактичних основ формування в учнів наукових понять (А. Алексюк, А. Зак, І. Лернер, М. Махмутов, В. Онищук, В. Паламарчук, М. Скаткін, А. Усова, А. Шиміна, О. Шишкіна); з психологічних основ графічної діяльності (Б. Ананьєв, О. Кабанова-Меллер, І. Каплунович, Т. Кудрявцев, Б. Ломов, Р. Пономарьов, М. Четверухін, І. Якиманська); вдосконалення графічної підготовки учнів і студентів (О. Ботвінніков, А. Верхола, Л. Гриценко, О. Джеджула, П. Дмитренко, Н. Дорошенко, Ю. Дорошенко, Д. Кільдеров, М. Козяр, В. Сидоренко, Д. Тхоржевський, М. Юсупова).

7.2. Теоретичну основу дослідження становлять положення й розробки психолого-педагогічної науки про принципи, завдання, рушійні сили виховного процесу; творчий розвиток особистості, її самоствердження й самореалізацію за умови гуманізації суспільства; взаємозв’язок природних і соціальних чинників, що обумовлюють розвиток індивіда тощо.

8. База дослідно-експериментальної роботи

Державний навчальний заклад «Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф.І. Бачуріна». 86105 Україна, м. Макіївка, вул. Дунайська,9, е-mail: mpbl7@yandex.ru, тел.: (0623) 21-46-94.9. Методи дослідження

9.1. методи теоретичного аналізу:

вивчення і аналіз наукової, методичної, психолого-педагогічної літератури, дисертацій з теми дослідження, програм та підручників щодо представлення в них досвіду, рекомендацій щодо використання систем автоматизованого проектування в навчальній діяльності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.

9.2. емпіричні методи:

спостереження, бесіди, анкетування, тестування; педагогічний експеримент з метою перевірки гіпотези дослідження і визначення ефективності педагогічних умов вивчення спеціальних дисциплін з використанням систем автоматизованого проектування.

10. Наукова новизна дослідження

У результаті дослідження буде теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю з використанням систем автоматизованого проектування у закладах професійно-технічної освіти; подальший розвиток моделювання навчального процесу; удосконалено рівні, критерії та індикатори оцінювання підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю з використанням систем автоматизованого проектування; розроблено авторський курс «САПР у професійній діяльності КРБП»; експериментально перевірено ефективність педагогічних умов підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю з використанням систем автоматизованого проектування у закладах професійно-технічної освіти та впроваджено результати дослідження у педагогічну практику.11. Теоретичне і практичне значення дослідно-експериментальної роботи

11.1. Теоретичне значення отриманих результатів дослідження складається в визначенні педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю з використанням систем автоматизованого проектування; визначенні рівнів, критеріїв та індикаторів оцінювання підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю з використанням систем автоматизованого проектування; розробленні авторського курсу «САПР у професійній діяльності КРБП».

11.2. Практичне значення полягає в експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю з використанням систем автоматизованого проектування у закладах професійно-технічної освіти та впровадженні результатів дослідження у педагогічну практику.

Матеріали дослідження можуть бути використані при читанні курсів спеціальних та загально технічних дисциплін з використанням систем автоматизованого проектування в закладах професійно-технічної освіти.12. Строки та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи

Початок – 2013 рік

Закінчення – 2015рік

Перший етап: констатувальний (2013 р.)

1. Аналіз сучасних тенденцій використання ІКТ у професійній діяльності кваліфікованих робітників будівельного профілю.

2. Розроблення програми курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» з урахуванням специфіки галузі.

3.Розроблення методичних рекомендацій щодо проведення теоретичних і практичних занять з курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» для ПТНЗ.

4. Апробація навчального курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» в експериментальній групі:

вхідне анкетування учнів/слухачів щодо актуальності та мотивації тематики (проводиться на першому занятті методом анкетування);

поточний зріз знань (під час проведення уроку) з подальшим корегуванням змісту;

тематичний зріз знань (після вивчення кожної теми);

вихідне анкетування учнів/слухачів щодо ефективності курсу.

5. Підготовка звіту про результати І етапу дослідно-експериментальної роботи.Другий етап: формувальний (2014-2015рр.)

1. Розроблення проекту змісту курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» з програмного забезпечення за результатами експерименту.

2. Розроблення проекту змісту навчальних дисциплін (загальноосвітніх, загально професійних, спеціальних) знаннями й уміннями з питань ІКТ.

3. Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження навчального курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» в практику діяльності ПТНЗ будівельного профілю на всеукраїнському рівні.

4. Розроблення програми семінарів-практикумів з питань використання ІКТ у підготовці кваліфікованих робітників будівельного профілю.

5. Підготовка звіту про результати ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи.Третій етап: узагальнювальний (2015 р.)

1. Підготовка методичного посібника «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі ПТНЗ».

2. Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» в навчальних підрозділах підприємств будівельної галузі.

3. Підготовка звіту про завершення дослідно-експериментальної роботи.

13. Очікувані результати

Проведення дослідно-експериментальної роботи дасть змогу:

розробити методичні рекомендації щодо проведення теоретичних і практичних занять з курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» для ПТНЗ будівельного профілю;

розробити методичні рекомендації щодо впровадження навчального курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» в практику діяльності ПТНЗ будівельного профілю на всеукраїнському рівні;

підготувати методичний посібник «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі ПТНЗ».

14. Інформація про керівників дослідно-експериментальної роботи

Автори

Прізвище, ім’я, по батькові

Чебишева Ірина Вікторівна

Поштова адреса,

№ телефону, е-mail86132, Україна, м. Макіївка,

м-н Центральний, буд 3, кв 160

тел.: 0505119959; 0985472070

e-mail: bucho_905@mail.ruМісце роботи, посада

Державний навчальний заклад «Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф.І. Бачуріна», директор

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь

спеціаліст першої категорії

Науковий керівник

Прізвище, ім’я, по батькові

Ягупов Василь Васильович

Поштова адреса,

№ телефону03035, Україна, м. Київ, вул. Урицького, 36

тел./факс: (044) 248-91-16Місце роботи, посада

провідний науковий співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь

доктор педагогічних наук, професор

15. Наукові консультанти

Радкевич Валентина Олександрівна директор Інституту професійно-технічної освіти Національної Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

Паржницький В. В. – науковий керівник дослідно-експериментальної роботи, начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук.

16. Склад творчої групи

Чебишева І. В. – керівник дослідно-експериментальної роботи, директор Державного навчального закладу «Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф. І. Бачуріна».

Ягупов В. В. – керівник дослідно-експериментальної роботи, провідний науковий співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» Інституту професійно-технічної освіти Національної Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук.

Савченко І.М. – вчений секретар Інституту професійно-технічної освіти Національної Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.

Тропіна І. В. – координатор дослідно-експериментальної роботи, науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення професійної підготовки робітничих кадрів відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Борисов Юрій Степанович – директор ТОВ «Елон».

Гатицька Елеонора Арнольдівна – директор ПП «Елком».

Баранов Юрій Іванович – директор ПАТ «Шахта Соц. Донбас».

Федоренко Н. А. – викладач першої категорії інформатики та інформаційних технологій Державного навчального закладу «Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф. І. Бачуріна».

Морозюк Андрій Олександрович – майстер виробничого навчання Державного навчального закладу «Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф.І. Бачуріна».


17. Організаційне забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про професійно-технічну освіту»;

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття);

Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки;

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інші нормативно-правові документи, які діють в освітній галузі, зокрема в системі професійно-технічної освіти.18. Науково-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 № 1352).19. Кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи

керівник дослідно-експериментальної роботи;

заступник керівника;

методист (2);

економіст;

системний адміністратор;

секретар.

20. Матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Державний навчальний заклад «Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф.І. Бачуріна». 86105 Україна, м. Макіївка, вул. Дунайська,9, е-mail: mpbl7@yandex.ru, тел.: (0623) 21-46-94.21. Фінансове забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Фінансування дослідно-експериментальної роботи може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, спеціального фонду навчального закладу, а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами професійно-технічного навчального закладу, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та навчальним закладом.


Науковий керівник В. В. Ягупов

Директор І. В. Чебишева

Координатор І. В. Тропіна
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

11.06.2013 № 730
ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю» на базі Державного навчального закладу «Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф. І. Бачуріна» на 2013-2015 роки

Заходи, спрямовані на реалізацію

завдань експерименту

Строки

виконання

Очікувані результати

І. Констатувальний (2013 р.)

1.


Аналіз сучасних тенденцій використання ІКТ у професійній діяльності кваліфікованих робітників будівельного профілю.

Травень

2013


Аналітична записка щодо сучасних тенденцій використання ІКТ у професійній діяльності кваліфікованих робітників будівельного профілю.

2.


Розроблення програми курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» з урахуванням специфіки галузі.

За окремим планом

Програма курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» з урахуванням специфіки галузі.

3.

Розроблення методичних рекомендацій щодо проведення теоретичних і практичних занять курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» для ПТНЗ.


За окремим планом

Методичні рекомендації щодо проведення теоретичних і практичних занять курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» для ПТНЗ будівельного профілю.

4.

Апробація навчального курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» в експериментальній групі:

вхідне анкетування учнів/слухачів щодо актуальності та мотивації тематики (проводиться на першому занятті методом анкетування);

поточний зріз знань (під час проведення уроку) з подальшим корегуванням змісту;

тематичний зріз знань (після вивчення кожної теми);вихідне анкетування учнів/слухачів щодо ефективності курсу.


Вересень-грудень 2013р.

Аналітична записка про результати експерименту (позитивні риси, недоліки, проблеми, труднощі пропозиції щодо удосконалення курсу тощо).

5

Підготовка звіту про результати І етапу дослідно-експериментальної роботи.


Грудень 2013

Звіт про результати І етапу дослідно-експериментальної роботи.

ІІ. Формувальний (2014р.)

1.

Розроблення експериментальних робочих навчальних планів курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» з програмного забезпечення за результатами дослідно-експериментальної роботи.


Січень-лютий 2014

Експериментальні робочі навчальні плани курсу «САПР в професійній діяльності КРБП», програмне забезпечення за результатами експерименту.

2

Внесення змін до експериментальних програм з дисциплін передбачених навчальним планом (загальноосвітніх, загально професійних, спеціальних) з питань ІКТ.


Березень – квітень 2014

Експериментальні програми навчальних дисциплін (загальноосвітніх, загально професійних, спеціальних) з питань ІКТ.

3.

Перегляд методичних рекомендацій щодо впровадження навчального курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» в практику діяльності ПТНЗ будівельного профілю на всеукраїнському рівні.


Травень – жовтень 2014

Методичні рекомендації щодо впровадження навчального курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» в практику діяльності ПТНЗ будівельного профілю на всеукраїнському рівні.

4.

Перевірка ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю до виробничої діяльності з використанням систем автоматизованого проектування.


Листопад – грудень 2014

Творчий звіт про участь у науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» з питань використання ІКТ у підготовці кваліфікованих робітників будівельного профілю.

5.

Підготовка звіту про результати ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи.


Грудень 2014

Звіт про результати ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи.

ІІІ. Узагальнювальний (2014-2015рр.)

1.

Підготовка методичного посібника «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі ПТНЗ».


жовтень 2014

червень 2015Методичний посібник "Інформаційні технології в навчально-виховному процесі ПТНЗ".

2.

Упровадження курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» в навчальних підрозділах підприємств будівельної галузі.


Вересень – грудень 2015

Упровадження програмного забезпечення курсу «САПР в професійній діяльності КРБП» в навчальних підрозділах підприємств будівельної галузі.

3.

Підготовка звіту про завершення дослідно-експериментальної роботи.


Грудень 2015

Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи.

Науковий керівник В. В. Ягупов

Директор І. В. Чебишева