Наказ №7 Про використання програмного комплексу «Міська освітня мережа» в навчальних закладах - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наказ №872 м. Маріуполь Про підсумки проведення І (міського) 1 52.07kb.
Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у... 1 325.93kb.
Наказ №98 Про організацію медичного огляду учнів навчальних закладів 1 29.43kb.
Наказ №307 Про призупинення навчально- виховного процесу в закладах... 1 42.05kb.
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників... 4 1309.71kb.
Наказ №587 від 17 червня 2010 року Про затвердження переліку предметів... 1 78.8kb.
Наказ №240/01-03 смт. Богородчани Про посилення заходів з профілактики... 1 21.34kb.
Наказ №332 Про підсумки проведення щорічного обласного огляду технічної... 1 65.14kb.
Наказ №1051 Про відновлення навчального процесу у навчальних закладах... 1 22.31kb.
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних... 1 298.35kb.
Наказ №357 Про проведення Дня відкритих дверей у бдт микитівського... 1 105.24kb.
Номер державної реєстрації 0107U001598 1 43.2kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Наказ №7 Про використання програмного комплексу «Міська освітня мережа» в навчальних - страница №1/1
УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ
Н А К А З


12.01.2011 № 7

Про використання програмного комплексу

«Міська освітня мережа» в навчальних закладах

На виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки з метою автоматизації управлінської діяльності в навчальних закладах міста, підтримки єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, приведення до єдиних зразків форм звітних документів


НАКАЗУЮ:
1. Спеціалістам Департаменту освіти, відповідальним за ведення розділів програмного комплексу «Міська освітня мережа» згідно з додатком №1 до цього наказу, щомісячно проводити в межах компетенції аналіз якості та своєчасності заповнення відповідних розділів адміністрацією навчальних закладів та про результати аналізу доповідати на нарадах при Департаменті освіти.

Постійно

2. Методисту відділу інформаційно-методичного та технічного забезпечення науково-методочного педагогічного центру Малихіній С.М., провідному спеціалісту відділу інформаційно-методичного та технічного забезпечення науково-методочного педагогічного центру Войтенку Є.О.:

2.1. Забезпечити організаційно-методичний та технічний супровід функціонування програмного комплексу «Міська освітня мережа».

Постійно

2.2. Здійснювати аналіз систематичності роботи з програмним комплексом «Міська освітня мережа» адміністрації навчальних закладів, про що інформувати на нарадах при Департаменті освіти.

Постійно

2.3. Вжити заходів щодо забезпечення захисту інформації, що зберігається у базах даних програмного комплексу «Міська освітня мережа».

Постійно

3. Управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради:

3.1. Покласти персональну відповідальність на керівників навчальних закладів району за використання в управлінській діяльності програмного комплексу «Міська освітня мережа».

До 20.01.2011

3.2. Забезпечити систематичну роботу навчальних закладів району з програмним комплексом «Міська освітня мережа» та підтримку його баз даних в актуальному стані.

Постійно


3.3. Контролювати дотримання адміністрацією навчальних закладів району правил використання програмного комплексу «Міська освітня мережа» (додаток №2).

Постійно


3.4.Здійснювати контроль за якістю заповнення всіх розділів зазначеного програмного комплексу.

Постійно


3.5. Надавати консультації з питань занесення інформації до програмного комплексу «Міська освітня мережа».

Постійно


3.6. Вимагати від керівників закладів району надання звітних форм та інформації (формування мережі, облік співробітників, облік вихованців, облік учнів, штатний розпис, облік товарно-матеріальних цінностей, робочі навчальні плани, тарифікація, облік робочого часу, облік відвідуваності), сформованих у відповідних розділах програмного комплексу «Міська освітня мережа».

Постійно


4. Керівникам навчальних закладів:

4.1. Призначити користувачем комплексу особу (з числа адміністрації закладу), на яку покласти відповідальність за збереження логіну та паролю для роботи з програмним комплексом «Міська освітня мережа».

До 22.01.2011

4.2. Підтримувати бази даних програмного комплексу «Міська освітня мережа» в актуальному стані.

Постійно

4.3. Статистичні форми та звіти формувати лише на основі даних програмного комплексу «Міська освітня мережа» у відповідних його розділах.

Постійно

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту освіти Стецюру Т.П.


Директор Департаменту освіти О.І.Деменко
З наказом ознайомлені:

Стецюра Т.П.,

Удальцова Н.О.,

Горбачова І.І.,

Зелінський Ю.І.,

Білогрищенко Н.П.,

Дегтярьова О.А.,

Левада Т.О.,

Збицька О.Л.,

Коротка Л.В.,

Примак Т.М.,

Хиль Г.О.,

Малихіна С.М.,

Войтенко Є.О.

Малихіна С.М.
Додаток №1

до наказу № 7 від 12.01.2011

Розподіл розділів

програмного комплексу «Міська освітня мережа»

між відповідальними особами
Посада відповідальної особи

П.І.Б.

Розділи програмного комплексу

Відділ нормативності і якості освіти

Головний спеціаліст

Удальцова

Наталія ОлександрівнаПрограмний комплекс «Міська освітня мережа: Школи», розділ «Навчальні робочі плани».

Головний спеціаліст

Горбачова

Інесса ІгорівнаПрограмний комплекс «Міська освітня мережа: Дошкілля. Школи», розділ «Харчування».

Головний спеціаліст

Зелінський

Юрій ІвановичПрограмний комплекс «Міська освітня мережа: Позашкілля», всі розділи.

Головний спеціаліст

Білогрищенко

Наталія ПавлівнаПрограмний комплекс «Міська освітня мережа: Дошкілля», всі розділи.

Загальний відділ

Головний спеціаліст

Дегтярьова

Оксана АнатоліївнаПрограмний комплекс «Міська освітня мережа: Школи», розділ «Навчальні робочі плани».

Головний спеціаліст

Левада

Тетяна ОлександрівнаПрограмний комплекс «Міська освітня мережа: Дошкілля. Школи», розділ «Вихованці», розділ «Учні».

Відділ кадрової роботи

Головний спеціаліст

Збицька Олена Леонідівна

Програмний комплекс «Міська освітня мережа: Школи», розділ «Співробітники».

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Головний спеціаліст-бухгалтер

Коротка Людмила Володимирівна

Програмний комплекс «Міська освітня мережа: Дошкілля. Школи», розділ «Табель обліку робочого часу», розділ «Тарифікація», розділ «ТМЦ».

Планово-економічний відділ

Головний спеціаліст

Примак

Тетяна МихайлівнаПрограмний комплекс «Міська освітня мережа: Дошкілля. Школи», розділ «Табель обліку робочого часу», розділ «Тарифікація».

Група технічного нагляду

Провідний спеціаліст

Хиль Ганна Олександрівна

Програмний комплекс «Міська освітня мережа: Дошкілля. Школи. Позашкілля», розділ «Приміщення».


Додаток №2

до наказу №7 від 12.01.2011

ПРАВИЛА


використання програмного комплексу

«Міська освітня мережа»


Ці Правила визначають процедуру використання програмного комплексу «Міська освітня мережа»(далі Програмного комплексу) навчальними закладами міста.
1. При використанні Програмного комплексу навчальні заклади зобов'язані дотримуватися вимог, що передбачені нормативними актами Міністерства освіти та науки України.

2. Особи, що працюють з Програмним комплексом в навчальному закладі, зобов'язані дотримуватися законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм.

3. Відповідальним за дотримання вимог законодавства під час використання Програмного комплексу у навчальному закладі є керівник цього закладу.

4. Керівник навчального закладу може призначити уповноважену ним особу (осіб), відповідальну за інформаційно-технічне забезпечення Програмного комплексу.

5. Керівник навчального закладу та/або уповноважена ним особа:

  • забезпечує ведення бази даних закладу, що створюється на основі розділів Програмного комплексу;

  • організовує роботу із збереження супровідної документації до Програмного комплексу,

  • контролює використання користувачами Програмного комплексу логіну та паролю доступу з метою запобігання неправомірному використанню даних.

  • контролює правильний вхід перед початком роботи в Програмний комплекс та обов’язковий вихід із Програмного комплексу.

6. Під час втрати логіну та паролю, чи їх заміни, адміністрація навчального закладу у встановленому порядку звертається до адміністратора Програмного комплексу - методиста відділу інформаційно-методичного та технічного забезпечення науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Малихіної С.М. та отримує новий пароль доступу під особистий підпис.