Наказ №53 Про організацію особистого прийому громадян у територіальних управлінняхДержавної судової адміністрації України - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Про організацію роботи приймальні громадян та консультативного телефону... 1 19.56kb.
Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого... 1 354.62kb.
Інформація про стан роботи із зверненнями громадян у Державній судовій... 1 75.94kb.
Порядок особистого прийому громадян генеральним директором І першим... 1 40.38kb.
Наказ №809/к Про заохочення працівників Державної судової адміністрації... 1 22.59kb.
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 1 101.69kb.
Наказ №98 Про організацію медичного огляду учнів навчальних закладів 1 29.43kb.
Про затвердження Положення про громадських мисливських інспекторів... 1 74.23kb.
Наказ №1252 від 06 листопада 2012 року 1 12.42kb.
Прийому громадян начальниками управлінь, відділів та інших структурних... 1 48.01kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 1 46.54kb.
Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2012 року 1 43.79kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Наказ №53 Про організацію особистого прийому громадян у територіальних управлінняхДержавної - страница №1/1

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

« 16 » травня 2012 року м. Київ № 53

Про організацію особистого

прийому громадян у територіальних

управлінняхДержавної судової

адміністрації України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" та з метою належної організації використання громадянами права на особистий прийом у територіальних управліннях Державної судової адміністрації УкраїниНАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян керівництвом територіальних управлінь Державної судової адміністрації України (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України довести цей наказ до відома начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та розмістити його на офіційному веб-порталі "Судова влада".

3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України затвердити Графіки прийому громадян керівництвом територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та надіслати до управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України у місячний термін.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Р.Кирилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної судової

адміністрації України

від 16 травня 2012р. № 53ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому у територіальних управліннях Державної судової адміністрації України


1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у територіальних управліннях Державної судової адміністрації України (далі – ТУ ДСА України).

1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

реалізація положень Закону України "Про звернення громадян" та інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень з’їзду суддів України, Ради суддів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до ДСА України, відповідно до чинного законодавства.

2. Організація особистого прийому громадян

2.1. Прийом громадян начальником ТУ ДСА України, заступником начальника здійснюється у визначені дні та години згідно із графіком, що затверджується начальником територіального управління Державної судової адміністрації України.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

2.2. Прийом громадян проводиться за місцезнаходженням територіального управління Державної судової адміністрації України. Вхід громадян вільний, без оформлення перепусток.

2.3. Попередній запис на прийом до керівництва ТУ ДСА України здійснюється за місцезнаходженням територіального управління Державної судової адміністрації Україниу прийомні дні. Попередній запис здійснюється з обов’язковим поданням (не пізніше ніж за 10 днів до дня прийому) письмового викладення суті звернення та обґрунтування. З метою з’ясування суті питань, визначення посадової особи чи органу, до компетенції яких належить вирішення даного питання, посадові особи проводять попередню бесіду із заявниками. При цьому встановлюється, до яких посадових осіб чи органів звертався заявник та яке було прийняте рішення.

2.4. Списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва ТУ ДСА України, посадові особи подають для вивчення та опрацювання (підготовки матеріалів, документів щодо звернення громадянина) до керівництва ТУ ДСА України відповідно до їх компетенції за 7 днів до прийому.

2.5. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.6. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, на його бажання, надається усна або письмова відповідь відповідними посадовими особами ТУ ДСА України.

2.7. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції ТУ ДСА України, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

2.8. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників ТУ ДСА України або одержувати від них потрібну інформацію.

2.9. На першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі, та на копії цього аркуша проставляється штамп "Прийнято на особистому прийомі".

2.10. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється керівництвом ТУ ДСА України.

2.11. Облік громадян, яких приймають посадові особи самостійно, та контроль за дотриманням термінів виконання рішень посадових осіб здійснюється працівником, що відповідає за ведення діловодства у ТУ ДСА України.

2.12. Письмові звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються відповідальній особі для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348.

2.13. Посадова особа зобов’язана забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку ТУ ДСА України та визначеного графіком часу.

2.14. За відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати її обов’язки.

2.15. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.

2.16. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

2.17. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.

2.18. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому керівництвом ТУ ДСА України, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності - особою, яка виконує її повноваження.

2.19. Посадові особи ТУ ДСА України, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", указами Президента України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.2.20. Посадові особи ТУ ДСА Українинесутьпередбачену законодавством України відповідальність за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян".

Начальник юридичного управління В.Кощинець