Наказ №1258 Щодо Плану реалізації завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №1728 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наказ №1153 Про заходи мон на виконання завдань, визначених розпорядженням... 1 76.56kb.
Дана програма спрямована на забезпечення конституційних прав дітей... 1 260.95kb.
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 1 72.46kb.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р 1 26.59kb.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року, за... 1 117.57kb.
Інформаційний матеріал щодо економічного обґрунтування коефіцієнту... 1 70.89kb.
25 липня 2012 року постановою Кабінету Міністрів України №666 затверджено... 1 24.21kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ 1 86.72kb.
Аналіз впливу регуляторного акта проекту наказу Державної податкової... 1 53.1kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2012 р. №661 1 24.33kb.
Наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства... 10 869.3kb.
Керуючись ст. 144 Конституції України, п. 23 ст. 26, ст ст. 1 10.83kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Наказ №1258 Щодо Плану реалізації завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З


м. Київ

20. 12. 2010 р.1258

Щодо Плану

реалізації завдань, визначених

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 27 серпня 2010 р. № 1728

«Про затвердження плану заходів

щодо розвитку вищої освіти

на період до 2015 року»

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1728 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року»
НАКАЗУЮ:
1. Директорам департаментів вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів (Гончаренко М.Ф.), економіки та фінансування (Даниленко С.В.), міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Сухолиткий О.С.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), юридичному управлінню (Кравченко О.О.) :

1.1. Забезпечити своєчасне виконання Плану реалізації завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1728, що додається.

1.2. Щорічно до 1 грудня подавати для узагальнення до департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) інформацію про стан виконання зазначеного Плану.

2. Адміністративно-господарському департаменту (Ворошиловський О. В.) передбачити за поданням відповідних структурних підрозділів у планах роботи Міністерства освіти і науки перелік заходів міністерства на виконання Плану заходів розвитку вищої освіти на період до 2015 року.

3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) до 20 грудня кожного календарного року узагальнювати подані матеріали для інформування Кабінету Міністрів України про стан виконання Плану заходів розвитку вищої освіти на період до 2015 року.

4. Доручити Департаменту вищої освіти опублікувати цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» (www.osvita.com).

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою
Заступник Міністра Є.М. Суліма

Додаток


до наказу

Міністерства освіти і науки України

від _____________ 2010 р. № ______

План


реалізації завдань визначених розпорядженням

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1728-р

«Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року»


Заходи Плану


Завдання спрямовані на реалізацію заходів

Структурний підрозділ МОН, відповідальний за виконання

Термін виконання

1. Підготувати пропозиції щодо оптимізації мережі державних вищих навчальних закладів шляхом централізації управління ними, утворення багатопрофільних регіональних університетівПідготувати пропозиції щодо оптимізації мережі державних вищих навчальних закладів шляхом централізації управління ними, сприяти створенню багатопрофільних регіональних університетів

Департамент вищої освіти

Керівники вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації2011-2012

2. Забезпечити видання навчальної літератури для вищих навчальних закладів, у тому числі на електронних носіяхПродовжити підготовку та видання навчальної літератури для вищих навчальних закладів у тому числі на електронних носіях


Інститут інноваційних технологій та змісту освіти


2011-2015

3. Затвердити перелік обов’язкового навчально-лабораторного обладнання для вищих навчальних закладівРозробити та затвердити наказом Міністерства освіти і науки типовий перелік обов’язкового навчально-лабораторного обладнання для вищих навчальних закладів

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

Керівники вищих навчальних закладів

Департамент вищої освіти

Департамент економіки та фінансування2012

4. Удосконалити умови прийому до вищих навчальних закладів з урахуванням результатів зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала шкільного атестата та оцінок вищого навчального закладуВраховувати в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України в конкурсному відборі результати зовнішнього незалежного оцінювання, середній бал атестата та бал вищого навчального закладу

Департамент вищої освіти

Юридичне управління2011

5. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині встановлення пільг під час вступу до вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальностями, що відповідають пріоритетним напрямам розвитку національної економіки


Підготувати відповідні пропозиції до Законів України щодо пільгового вступу на навчання до вищих навчальних закладів за спеціальностями, що відповідають пріоритетним напрямам розвитку національної економіки

Департамент вищої освіти

Юридичне управління2013-2015

6. Вжити заходів до удосконалення механізму професійної орієнтації учнівської молоді з метою залучення обдарованих дітей до здобуття освіти у вищих навчальних закладах шляхом створення у загальноосвітніх навчальних закладах профільних класів насамперед природничо-математичного і технічного профілю

Сприяти створенню у загальноосвітніх навчальних закладах профільних класів насамперед природничо-математичного і технічного профілю

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Департамент вищої освіти2011-2015

7. Забезпечити розширення організаційно-правових засад функціонування підготовчих відділень у складі вищих навчальних закладів з урахуванням потреби у створенні умов для підготовки вступників до зазначених закладів


Розробити Положення про підготовче відділення вищого навчального закладу

Департамент вищої освіти

Керівники вищих навчальних закладів2012

8. Удосконалити механізм ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів з урахуванням особливостей підготовки фахівців з вищою освітою, а також вжити заходів до утворення незалежних акредитаційних агенцій та агенцій з визнання документів про освіту, передбачаючи їх фінансування на госпрозрахунковій основі


Підготувати пропозиції щодо утворення незалежних акредитаційних агенцій та агенцій з визнання документів про освіту, передбачаючи їх фінансування на госпрозрахунковій основі

Департамент наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів

Департамент вищої освіти2011-2015

9. Визначити механізм економічного стимулювання участі роботодавців в організації професійно-практичної підготовки студентів вищих навчальних закладівЗапровадити укладання договорів між структурними підрозділами вищих навчальних закладів з питань працевлаштування студентів і випускників та організаціями, підприємствами, установами (роботодавцями) щодо подальшого працевлаштування

Керівники вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації
Департамент вищої освіти

2012

10. Розробити методичне забезпечення функціонування системи «Освіта впродовж життя» шляхом застосування різних за профілем та тривалістю навчання програм підвищення кваліфікації працівників, зайнятих у галузях економікиРозробити навчальні програми підвищення кваліфікації працівників з урахуванням тривалості підвищення кваліфікації та профілю відповідно до галузевого спрямування

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент вищої освіти2012

11. Забезпечити інноваційний розвиток вищої освіти шляхом впровадження у навчальний процес нових інформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм та методів навчанняЗабезпечити технічну і технологічну модернізацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Здійснити комп’ютеризацію навчального процесу, забезпечити базовими та спеціалізованими програмними продуктами, впроваджувати сучасні інформаційні технологіїІнститут інноваційних технологій та змісту освіти

Керівники вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації

Департамент вищої освіти


2012-2015

12. Забезпечити розвиток дослідницьких університетів як провідних центрів наукової, інноваційної діяльності та підвищити результативність наукових досліджень у вищих навчальних закладахЗабезпечити пріоритетне державне фінансування наукових досліджень за проектами дослідницьких університетів.

Сприяти створенню на базі дослідницьких університетів наукових технопарківДепартамент наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів

Департамент вищої освіти

Керівники вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


2010-2015

13. Провести фундаментальні наукові дослідження у вищих навчальних закладах з природничих, технічних, економічних та інших наук, передбачивши гнучку систему їх фінансуванняОрганізувати проведення фундаментальних наукових досліджень у вищих навчальних закладах з природничих, технічних, економічних та інших наук, передбачивши гнучку систему їх фінансування

Департамент наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів

Департамент економіки та фінансування

Департамент вищої освіти

Керівники вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації2012-2015

14. Забезпечити розвиток прикладних наукових досліджень у вищих навчальних закладах та створити умови для подальшого впровадження їх результатів у виробництво шляхом розвитку наукових парків, технопарків, бізнес-інкубаторів та інших інноваційних структурСприяти розвитку прикладних наукових досліджень у вищих навчальних закладах та створити умови для подальшого впровадження їх результатів у виробництво шляхом розвитку наукових парків, технопарків, бізнес-інкубаторів та інших інноваційних структур

Департамент наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів

Департамент вищої освіти

Керівники вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


2011-2015

15. Розробити та забезпечити здійснення заходів щодо залучення іноземних студентів до навчання в Україні, передбачивши збільшення кількості навчальних програм для них у вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освітиСприяти розробленню навчальних програм для іноземних громадян у вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти

Забезпечувати стажування викладачів, аспірантів та студентів, розширенню академічних обмінів на базі закордонних вищих навчальних закладівДепартамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Департамент вищої освіти

Керівники вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


2011-2015

16. Забезпечити розвиток державного і приватного партнерства у сфері освіти,

спрямованих на розширення та удосконалення навчальної, лабораторної, матеріальної бази провідних університетівРозробити концепцію створення освітньо-наукових консорціумів

на базі вищих навчальних закладів різної форми власності, у тому числі закордоннихДепартамент вищої освіти

Керівники вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації2012

17. Утворити при вищих навчальних закладах підрозділи міжнародної академічної мобільності з урахуванням необхідності приєднання вищих навчальних закладів України до Міжнародної мережі агенцій гарантії якості вищої освітиПідготувати пропозиції щодо створення університетських сервісних центрів з навчання та стажування студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників з провідних вищих навчальних закладів світу

Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Департамент вищої освіти


Керівники вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації

2011-2015

18. Забезпечити створення умов для здорового способу життя студентів з урахуванням фізіологічних норм оздоровчої рухової активності, розвиток студентського спорту шляхом утворення у вищих навчальних закладах спортивних клубів та центрів студентського спорту, будівництва сучасних спортивних споруд


Утворити у вищих навчальних закладах спортивні клуби та центри студентського спорту з урахування фізіологічних норм оздоровчої рухової активності студентів

Департамент вищої освіти

Керівники вищих навчальних закладів2011-2015


Директор департаменту вищої освіти Я.Я. Болюбашizumzum.ru