Національний контактний пункт рп7 єс - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Національний контактний пункт рп7 єс - страница №1/1

Національний контактний пункт РП7 ЄС «Здоров’я»

Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем при Президії НАН України

01601, Київ, вул. Володимирська, 54, офіс 232

Тел.: +380-44-239 66 23

Факс: +380-44-234 83 56

www.biomed.nas.gov.ua

E-mail: biomed@nas.gov.ua

Керівник НКП Смалько Петро ЯковичE-mail: peter_smalko@voliacable.com


Національний контактний пункт «Здоров’я»УЧАСТЬ У СЬОМІЙ РАМКОВІЙ ПРОГРАМІ ЄС

З ДОСЛІДЖЕНЬ


2007 - 2013

Довідник для спеціалістів в галузі медицини

Частина 2
ПОШУК ПАРТНЕРІВ І ПІДГОТОВКА ПРОПОЗИЦІЇ


Київ – 2012

Беручи участь у конкурсах Сьомої Рамкової Програми ЄС, треба мати на увазі, що вона поділяється на 4 великі розділи (специфічні програми): Співробітництво (Cooperation), Ідеї (Ideas), Люди (People) та Можливості (Capacities). Найбільше фінансування виділяється на програму Співробітництво, тому українським вченим легше знайти себе саме у цьому розділі.

Якщо Ви маєте бажання взяти участь у виконанні проектів РП7, перш за все, необхідно з’ясувати, які конкурси є відкритими на даний час, враховуючи, що підготовка проектних пропозицій займає не менш, ніж 2-3 місяці. Крім того, необхідно визначитися з тематикою, за якою ви можете написати проект і знайти собі партнерів. Коротка інформація (список тем, умови участі тощо) міститься в оголошенні про конкурс (Call fiche), яке є частиною Робочої програми.

Обираючи тему серед запропонованих у Робочій програмі (Work Programme), слід пам’ятати, що для конкурсів РП7 характерним є використання міждисциплінарного підходу, а відтак – перехресна тематика. А саме: напрям і галузь, які Вас цікавлять, можна знайти не лише в пріоритеті «Здоров’я» (Health), а й серед інших тематичних напрямів: Інформаційно-комунікаційні технології (ICT), Сільське господарство та біотехнології (KBBE), Наноматеріали та нанотехнології (NMP), Соціо-гуманітарні науки (SSH).Пошук партнерів є однією з важливих запорук майбутнього успіху вашого проекту. Великою мірою це залежить від взаємодії та співробітництва між партнерами. В принципі, за винятком деяких спеціально обумовлених напрямів, треті країни (в тому числі всі колишні радянські республіки) мають право приймати участь у спільних наукових проектах і отримувати необхідне фінансування. Але при цьому слід пам’ятати, що для малих і середніх (small or middle-scale) проектів обов’язковою є участь як мінімум трьох незалежних партнерів з різних країн-членів ЄС (Member states – MS) або асоційованих до ЄС країн (Associated countries – AC). Щодо великих (large-scale) проектів, то кількість учасників в них повинна бути не менше 12. Якщо ж це проект INCO (International cooperation actions) програми Capacities (Можливості), то в ньому можуть брати участь партнери з 2-х різник країн MS/AC та з 2-х різних країн-партнерів міжнародного співробітництва (до яких відноситься і Україна). Крім того, треба мати на увазі, що у проектах РП7 бажаною, майже обов’язковою, є участь малих і середніх підприємств (МСП),

2
а також те, що рекомендований склад консорціуму становить 5-10 учасників. При цьому дослідницькі центри, підрядні дослідницькі організації або консалтингові фірми не можуть виступати в ролі МСП-учасників. Тобто, до консорціуму можна залучати малі та середні підприємства, що потребують «придбання» дослідження шляхом залучення сторонніх ресурсів, а саме: • МСП з низьким або середнім технологічним рівнем і з низьким або відсутнім дослідницьким потенціалом, або

 • МСП, які активно займаються дослідницькою діяльністю та потребують залучення сторонніх ресурсів з метою розширення їхнього основного дослідницького потенціалу.

Дозволяється також участь у консорціумі інших підприємств і кінцевих споживачів шляхом конкретного внеску до проекту. Додаткову інформацію щодо участі МСП у конкурсах РП7 можна знайти на сайті www.ncp-sme.net
Існує два шляхи долучення до участі в конкурсі. Якщо у Вас є власна ідея, Ви повинні знайти партнерів для створення консорціуму. Другий варіант – знайти проектну ідею інших організацій/партнерів і запропонувати свою готовність взяти участь у її реалізації. В обох випадках слід, в першу чергу, використовувати наявні міжнародні зв’язки (Ваші власні контакти з закордонними колегами або з ученими, яких ви знаєте за публікаціями тощо). Під час конференцій, симпозіумів або інших міжнародних заходів, в яких Ви берете участь, Ви маєте змогу розширювати й налагоджувати свої міжнародні зв’язки, або спілкуючись безпосередньо із закордонними колегами, або за допомогою електронної пошти (адреси авторів тез і статей зазвичай вказані в матеріалах, що видаються).

Але! Якщо Ви вперше берете участь у конкурсі РП7, краще (і ефективніше) скористатися другим варіантом. При цьому треба враховувати, що, не маючи досвіду виконання таких проектів, краще бути просто його учасником і виконувати лише якусь частину проекту, не претендуючи на великий обсяг робіт.

В тому випадку, якщо Ви вже маєте успішний досвід участі у конкурсах Сьомої Рамкової Програми, Ви можете претендувати і на роль координатора (або відповідального виконавця окремих розділів проекту – Work Package), зваживши при цьому свій наявний потенціал і попередній досвід.

Проте частіше українські організації виступають у ролі партнерів.

3
І для того, щоб Вашу організацію долучили до консорціуму, Ви повинні знайти переконливі аргументи для європейських партнерів у тому, що можете бути корисним учасником для реалізації їхньої проектної ідеї. Або зацікавити декількох партнерів з ЄС власною проектною ідеєю. Можна також поєднати обидва підходи – одночасно шукати готову проектну ідею та просувати свою. Для цього потрібно зареєструватися на сайті CORDIS та виконати необхідні дії (див. нижче).

В будь-якому випадку Вам потрібно описати свій досвід (не більше 1 строніки!), пов’язаний з тематикою конкурсу, який ви обради, а саме: дослідницькі навички, досвід міжнародного співробітництва, а також представити основних партнерів Вашої групи та їх основні досягнення.Крім того, починаючи пошук партнерів або проектів, Вам варто ознайомитися з проектами, що виконувались у попередні роки, та з матеріалами тематичних порталів за пріоритетами РП7 (інформацію можна знайти на сайті CORDIS), наприклад http://ec.europa.eu/health/projects/index_en.htm. Ви також маєте можливість ознайомитись із тематикою проектів, щоб уникнути повтору, та побачити, які організації виконували чи виконують проекти. Все це допоможе уточнити Ваші ідеї, а також визначити коло потенційних партнерів.

Для пошуку партнерів можна користуватися наявними базами даних та підтримкою організацій, що надають допомогу в пошуку партнерів (http://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home), а також базами даних, розроблених спеціальними підтримуючими проектами, зокрема www.bilat-ukr.eu, www.jso-era.org, www.increast.eu тощо.

Крім того, варто підготувати й розмістити в інформаційних базах, що стосуються пошуку партнерів у написанні спільних проектів РП7, анотований опис Ваших можливостей за обраними напрямами досліджень. Такий опис називається профілем (Profile).На сайті CORDIS розміщена інструкція щодо послідовних кроків реєстрації, створення власного профілю, подання запитів на пошук партнерів тощо (http://cordis.europa.eu/guidance/services/partners_en.html)

На зазначеному сайті можна знайти індивідуальні профілі (Partners profiles), відкриті/діючі оголошення щодо конкурсів (Open FP7 Calls for Proposals), профілі потенційних партнерів (Partnership requests), проектні пропозиції (Proposing project), пропозиції співробітництва (Offering collaboration) та групи (Groups).

4

Відкривши профілі потенційних партнерів, ви можете побачити їх «сортування за ролями» - тих потенційних партнерів, які пропонують себе як учасників або координаторів проектів. Вивчаючи індивідуальні профілі, варто звертати увагу також на зв’язки та рекомендації претендентів на участь у проектах.

В цілому, на сайті CORDIS можна шукати партнерів за різними параметрами. Крім індивідуальних профілів, Ви можете дивитися проектні пропозиції за відкритими конкурсами (пам’ятаючи про перехресну тематику), за країнами, тематичними напрямами та групами. Всередині групи можна знайти того, хто виступає її лідером, а також учасників групи.

Ще одним з варіантів пошуку партнерів та проектних пропозицій є участь у заходах, які відбуваються в ЄС в межах Сьомої Рамкової Програми, зокрема в інформаційних днях з пріоритету Здоров’я тощо: http://ec.europa.eu/health/programme/events/ev_20120503_en.htm. При цьому треба мати на увазі, що участь у таких заходах є досить високовартісною. Тому Ви можете спробувати скористатися допомогою так званих підтримуючих проектів (CSA), маючи якусь ідею і запропонувавши її партнерам та організаторам зазначених заходів. У разі, якщо Ваша пропозиція знайде підтримку, Вам можуть оплатити участь в інформаційному заході (Information day/Brokerage event).

5
Пам’ятаючи про існування перехресної тематики, Ви можете шукати аналогічні заходи, а також партнерів та проекти за іншими пріоритетами, наприклад http://ec.europa.eu/information_society/tl/qualif/health/index_en.htm

Ще одним ресурсом, яким Ви можете активно користуватися, є Національні контактні пункти з пріоритетів РП7, які також надають допомогу у пошуку партнерів. Причому Ви можете звертатися по допомогу як до НКП в Україні, так і в інших країнах. На сайті CORDIS існує перелік НКП країн-членів ЄС та асоційованих до ЄС країн, а також третіх країн, до яких відноситься Україна.


Перелік українських НКП можна знайти також на сайті Національного інформаційного центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій: http://www.fp6-nip.kiev.ua/index.php/uk/2007-2013/7-6/

Ще одним важливим моментом під час пошуку партнерів є врахування досвіду участі (як наукового, так і адміністративного) потенційних партнерів у міжнародних проектах. Особливо потрібна наявність такого досвіду майбутнім координаторам проекту.

Крім того, шукаючи партнерів для створення консорціуму, потрібно визначити роль кожного з партнерів, хто які функції виконуватиме, а також

6
яким чином партнери можуть доповнювати одне одного.

При оцінюванні проекту експертами Єврокомісії враховується, в т.ч., склад і «якість» консорціуму. Тому, шукаючи партнерів і визначаючи завдання, потрібно відразу враховувати зацікавленість майбутніх партнерів у виконанні проекту та його результатах. При цьому варто пам’ятати, що всі виконавці науково-дослідницької складової проекту повинні продемонструвати високий рівень наукової досконалості, а МСП-учасники повинні мати стратегічний або комерційний інтерес до досягнення результатів. Крім того, потрібно враховувати географічне й технічне співвідношення майбутніх учасників консорціуму.

Пам’ятайте, що за правилами ЄС організація, яка має намір брати участь у підготовці проектної пропозиції, повинна бути зареєстрована на Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal і отримати так званий Ідентифікаційний Код Учасника /Participant Identification Code (PIC). Послідовність дій щодо його отримання наведена за тим самим посиланням.
Після того, як Ви визначилися зі складом консорціуму і окреслили базове коло партнерів, які братимуть участь у написанні проекту, потрібно підготувати проектну пропозицію. Вона має бути стислою і точною та відповідати структурі (Part A and Part B), описаній в Довіднику для заявників/Guide for Applicants (General part and Annexes):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2011-two-stage

Слід зауважити, що подання й оцінювання проектів по тематичному напряму HEALTH у більшості випадків двохстадійне. Спочатку подається попередня заявка. Це досить простий 10-сторінковий документ з коротким описом проекту, очікуваних результатів і їх потенційного внеску в реалізацію завдань Робочої програми, з переліком учасників консорціуму та запланованим загальним бюджетом проекту (без деталізації). Попередню заявку оцінюють за двома критеріями: Scientific and technological quality (професійний науково-технічний рівень) та Impact (потенційна значущість проекту для країн-учасниць і для Європи). В разі успішного подолання першого етапу оцінювання авторам пропонують подати детальний проект. Він, крім двох зазначених критеріїв, оцінюється також за критерієм Implementation (менеджмент проекту і використання результатів). Оцінювання першої і другої стадій проводиться різними групами експертів, а результати (бали), отримані на першій стадії, не беруться до уваги на другій.

7
Зрозуміло, що навіть для написання попередньої заявки треба добре уявляти структуру детального проекту і тих його розділів, які необхідно буде висвітлювати у разі позитивної оцінки першого етапу.Майте на увазі, що проектна пропозиція (чи то попередня, чи то детальна) повинна відповідати цілям конкурсу і бути конкурентоспроможною. Це не наукова стаття. Пропозиція матиме шанс на успішне проходження експертизи та відбір, якщо консорціум продемонструє її визначну цінність, пояснивши, що це буде справжнє наукове досягнення, і чому вирішення саме цієї проблеми є надзвичайно важливим.

Під час підготовки пропозиції потрібно чітко усвідомлювати: • проблему, яку заплановані дослідження мають вирішити (проект повинен містити розв’язання проблеми, сформульованої в Робочій програмі конкурсу);

 • відповідність цієї проблеми європейському рівню (фінансування отримують лише такі проекти);

 • чи є ваша команда найкращою для виконання поставленого завдання і хто є вашими конкурентами.

Крім того, учасники повинні продемонструвати, що саме такий консорціум може виконати завдання найкраще, а підібрані партнери, найліпше підходять для реалізації різних частин дослідження.

Структура проектної пропозиції має включати стратегічні цілі, дослідницькі можливості та досвід партнерів, план дій, робочу програму і завдання. Буде дуже добре, якщо до складу консорціуму увійдуть партнери, що мають неабиякий досвід участі у міжнародних проектах та наявність відповідних публікацій.

N.B. І попередню і детальну пропозиції готує і подає координатор проекту на основі даних, представлених кожним партнером. Ваша задача – надати координаторові чіткий опис Вашої організації, завдань, які Ви і Ваша команда буде виконувати в рамках проекту, її місце в структурі досліджень, наявність достатніх ресурсів та досвіду, обґрунтування доцільності і необхідності Вашої участі у проекті (обов’язкове для партнерів з третіх країн) та деталізований бюджет з обґрунтуванням кожної статті допустимих витрат.

Як зазначалося вище, структура пропозиції складається з двох частин. Частина А містить адміністративну інформацію щодо власне пропозиції та учасників, резюме проекту, контактну інформацію, опис партнерів та інформацію про схему співфінансування, що пропонується.

8
Розділи А1 (короткий опис пропозиції) та А3 (бюджет) заповнює координатор проекту. Розділи А2 кожен з учасників заповнює самостійно.

Частина Б містить технічний опис запланованих відповідно до проекту робіт і складається з 5 розділів: 1. Наукова та/чи технічна досконалість за тематиками/видами діяльності, визначеними в оголошенні про конкурс (стисло у попередній заявці, розгорнуто у детальній)

 2. Виконання проекту (у попередній заявці у вигляді короткого огляду)

 3. Впровадження і вплив (стисло у попередній заявці, розгорнуто у детальній)

 4. Етичні питання (тільки в детальній заявці)

 5. Гендерні аспекти (тільки в детальній заявці)

Чим чіткіше, лаконічніше та конкретніше буде опис проекту, тим більше шансів він має на відбір для надання фінансування.

В 1-му розділі необхідно представити детальний план роботи з розбивкою за пакетами робіт (Work packages), що мають відповідати логічним етапам виконання проекту, включно із заходами з управління проектом, оцінки ходу та результатів його виконання. (В цьому розділі наведені таблиці, які мають бути заповненими.)

2-й розділ повинен містити інформацію про якість консорціуму в цілому: опис структури і процедур керування проектом; механізми прийняття рішень і визначення обов’язків кожного з партнерів; забезпечення належного представлення кожного з учасників у процесах прийняття рішень; організаційну структуру, комітети управління, дорадчі ради, інформаційні потоки всередині консорціуму. Крім того, тут потрібно показати досвідченість координатора та наявність у нього кваліфікації, необхідної для виконання управлінських завдань, а також взаємодоповнюваність учасників консорціуму.

У 3-му розділі потрібно обґрунтувати розподіл та ресурсні внески. Для цього потрібно описати масу ресурсів, критично необхідних для досягнення успіху, та їх інтегрування для утворення цілісного, узгодженого проекту. Тут слід також вказати, що учасники від МСП враховують виплату винагороди при переданні робіт на субпідряд до виконавців наукової частини проекту. Очікувані результати досліджень бажано представити в кількісних та якісних показниках.

9
В цьому ж розділі необхідно показати потенційний вплив через розвиток, поширення та використання результатів виконання проекту. Зокрема, демонструючи внесок (на європейському рівні) в отримання очікуваного впливу, визначеного у програмі роботи згідно з відповідним напрямом діяльності, треба пояснити, приміром, яким чином результати проекту покращать конкурентоздатність МСП-учасників, вирішать громадські та суспільні задачі – підвищення рівня охорони здоров’я, здорове старіння тощо. Відповідність заходів, передбачених для поширення та/чи використання результатів проекту й управління інтелектуальною власністю також має бути відображена у цьому розділі проектної пропозиції:http://ec.europa.eu/research/science-society/science-communication/index_en.htm
Потрібно також підготувати попередній план використання і поширення інформації за результатами виконання проекту; описати кроки, передбачені для забезпечення МСП-учасникам можливості використовувати результати проекту; передбачити заходи та часовий графік поширення результатів і передання технологій іншим організаціям, підприємствам і кінцевим користувачам.

Треба дуже уважно поставитися до розділів 4 і 5 Частини Б; причому, якщо етичні аспекти враховуються шляхом заповнення певної форми, то гендерні необхідно навести самостійно. Зокрема, це заходи, що прийматимуться в ході виконання проекту для сприяння гендерній рівності серед учасників проекту або у вашій сфері досліджень; заходи, спрямовані на покращення поінформованості широкого громадського загалу тощо. Розділ 5 не оцінюється, але дискутується під час контрактних переговорів, якщо ваш проект був успішним.


Ще декілька порад, які допоможуть зробити виграшною проектну пропозицію.

 1. Чітко вказуйте шляхи вирішення поставлених завдань, а також чому саме такий шлях є найбільш вірним і приведе до чудових результатів.

 2. Вплив проекту повинен мати надзвичайне значення.

 3. Демонструйте вплив інновацій та інноваційний потенціал для майбутнього.

 4. Використовуйте індикатори. Науковий, економічний або соціальний вплив повинен бути описаний за допомогою якісних та кількісних показників.

10
5. Пам’ятайте про необхідність трансферу технологій і знань.

6. Будьте уважними в деталях: номери, імена, назви тощо.

7. Ваша діяльність повинна бути пов’язана із впровадженням її

результатів у промисловість або в систему охорони здоров’я.

8. Не плануйте багато короткострокових відряджень.

9. Бюджет проекту має бути не завищеним і не заниженим, і

чітко обґрунтованим.

10. Обсяг проектної пропозиції не повинен перевищувати

допустиму кількість сторінок, вказану в Guide for Applicants.

Перш, ніж відправляти проектну пропозицію, проведіть самооцінку проекту, дайте почитати його колегам, врахуйте їх зауваження. Ви повинні вміти працювати в системах типу Інтранет. Деякі координатори використовують різні системи, що на власному чи орендованому сервері дозволяють входити з паролем і мати доступ до документів тощо.

На електронну пошту бажано відповідати протягом доби, в іншому випадку з Вами можуть припинити спілкування.

Після deadline очікуйте на листа координатора про вчасне подання проекту. На оцінку проекту відводиться 2-3 місяці.


Успіху Вам!

P.S. Існує ще одна (найпростіша) можливість взяти участь у виконанні спільного наукового проекту: виступити в ролі субпідрядника одного з основних партнерів. Ідея субпідряду (Subcontracting) полягає в тому, що Ви, уклавши контракт з основним партнером, берете на себе виконання певної частки його роботи (не більше 20-25%). Зрозуміло, що це повинно бути заздалегідь сплановано і відображено в заявці. Для того, щоб реалізувати таку можливість потрібні дві речі:

- згода основного партнера поділитися з Вами частиною фінансування (наприклад, якщо він не хоче чи не може виконати певний фрагмент досліджень, а Ви дійсно можете зробити це найкращим чином)

- вгамувати свої амбіції, бо Ви з повноправного партнера перетворюєтесь у «робочу силу», яка не має жодних прав на створену продукцію.Вирішувати Вам, але слід зауважити, що участь у консорціумі в ролі субпідрядника кардинально спрощує всі формальні деталі і звітність.


11