Національний інститут - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 2 223.36kb.
1 Найменування: Національний технічний університет України "Київський... 1 47.48kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 51.86kb.
Рейтинг внз за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей 1 226.28kb.
Бабіна Т. В., Габзовська О. Б., Савицький А. Й. Структура типової... 1 48.72kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №№ вт-11-85... 1 64.95kb.
Інститут держави І права ім. В. М. Корецького нан україни Київський... 3 639.82kb.
Національний інститут стратегічних досліджень Дослідницький центр... 1 58.54kb.
Український інститут національної пам’яті національний музей тараса... 33 7279.64kb.
Польський Інститут у Києві Українська кінофундація Польський Інститут... 1 16.36kb.
Реферат циклу робіт  синтез, структура та властивості багатошарових... 1 98.13kb.
Урок №9 клас Дата Тема уроку 1 199.4kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Національний інститут - страница №1/1


Академія медичних наук

України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ


СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

ім. М.М.Амосова

Україна, 03680, м. Київ-110,

вул. М.Амосова 6

тел.: (044) 275-43-22, 275-10-04

факс: (044) 275-10-04

Academy of Medical Sciences

of UkraineNATIONAL M. Amosov

INSTITUTE OF CARDIO-VASCULAR

SURGERY

6, M.Amosov street

03680 Kyiv-110, Ukraine

tel.: (044) 275-43-22, 275-10-04

fax: (044) 275-10-04


04-34/ від 01.06.2012р. Інформаційно-аналітичний бюлетень

на №__________від_________ «Вісник державних закупівель»

Україна, 01601, м.Київ, вул. Воровського, 22
ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції конкурсних торгів

1. Замовник:


1.1. Найменування. Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Академії медичних наук України»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 05493562

1.3. Місцезнаходження. вул. М.Амосова, 6, м. Київ, 03680, Україна
2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі. Меблі медичні ДК 016-97 – 33.10.2.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 9 лотів:

ЛОТ №1. Стійки для медичного обладнання, медичного одягу та хірургічного інструментарію;

ЛОТ №2. Столи для медичного застосування;

ЛОТ №3. Шафи для медичного застосування;

ЛОТ №4. Контейнери для медичного застосування;

ЛОТ №5. Сходинки для хірурга;

ЛОТ №6. Мийки;

ЛОТ №7. Негастоскопи;

ЛОТ №8. Каталки;

ЛОТ №9. Ліжка та кушетки

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 6, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України», центральний склад.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг протягом 2012 року згідно заявок замовника.

3. Процедура закупівлі відкриті торги

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель №49/1(651/1) від 23.04.2012р., №181668 (МЕД).
5.Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Фарм» за лотами №№1-9.

5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 31807524

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. вул. Козацька, 116А, м. Київ, 03118, Україна, тел./факс (044) 501-67-27


6.Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

за лотом №1 – 556 722,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят шість тисяч сімсот двадцять дві грн., 00 коп.) з ПДВ;

за лотом №2 – 1 972 760,00 грн. (один мільйон дев’ятсот сімдесят дві тисячі сімсот шістдесят грн., 00 коп.) без ПДВ;

за лотом №3 – 1 242 780,00 грн. (один мільйон двісті сорок дві тисячі сімсот вісімдесят грн., 00 коп.) без ПДВ;

за лотом №4 – 374 212,00 грн. (триста сімдесят чотири тисячі двісті дванадцять грн., 00 коп.) з ПДВ;

за лотом №5 – 30 888,00 грн. (тридцять тисяч вісімсот вісімдесят вісім грн., 00 коп.) з ПДВ;

за лотом №6 – 413 742,00 грн. (чотириста тринадцять тисяч сімсот сорок дві грн., 00 коп.) з ПДВ;

за лотом №7 – 28 548,00 грн. (двадцять вісім тисяч п’ятсот сорок вісім грн., 00 коп.) з ПДВ;

за лотом №8 – 833 950,00 грн. (вісімсот тридцять три тисячі дев’ятсот п`ятдесят грн., 00 коп.) без ПДВ;

за лотом №9 – 7 701 500,00 грн. (сім мільйонів сімсот одна тисяча п’ятсот грн., 00 коп.) без ПДВ.

6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). Визначається у договорі про закупівлю.


7.Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.01.06.2012 року
8.Кінцевий строк укладення договору про закупівлю. 29.06.2012 року.

Голова комітету з конкурсних торгів Руденко К.В.___________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.