Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №497-ца-уп-р про накладення санкції за правопорушення на ринку цін - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 86.49kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 34.48kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.06kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №24-... 1 23.65kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Навчально-методичний комплекс 1 266.59kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №497-ца-уп-р про - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА № 497-ЦА-УП-Р

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 30 травня 2013 року
Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) – член Комісії – Тарасенко О.О., на підставі доручення Голови Комісії Тевелєва Д.М. від 17.05.2013р. №417-ЦА-УП-Р, розглянувши у присутності головного спеціаліста відділу супроводження розгляду справ про правопорушення управління правозастосування Москаленко С.В., керівника юридичної особи Зелінського Е.Ф. матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні українсько – американського підприємства у формі ТОВ «СКРИНЬКА-РЕГІСТР» (далі – УАП ТОВ «СКРИНЬКА-РЕГІСТР»), (код за ЄДРПОУ 24574674; місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Фізкультури, буд. 30, поточний рахунок №26005000110001 в ПАТ КБ «Акордбанк», МФО 380634),

в с т а н о в и в:
У відношенні УАП ТОВ «СКРИНЬКА-РЕГІСТР» було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 16.05.2013 №384-ЦА-УП-Р, відповідно до якого встановлено.

УАП ТОВ «СКРИНЬКА-РЕГІСТР» порушило вимоги абзацу другого пункту 4 глави 2 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 № 348, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за № 973/12847 (далі – Ліцензійні умови) (зі змінами), а саме: товариство не відновило у встановлений термін необхідну кількість сертифікованих фахівців реєстратора.

Листом від 28.12.2012 №153 (вх.№16613 від 29.12.2012) УАП ТОВ «СКРИНЬКА-РЕГІСТР» надало інформацію про зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку, зокрема, наказом від 16.12.2012 № 01-16 звільнено сертифікованого фахівця товариства Апостолову С. В.

Відповідно до абзацу другого пункту 4 глави 2 Ліцензійних умов у разі виникнення у реєстратора факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії, але не менше ніж до одного фахівця, такий реєстратор повинен відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомитти про це Комісію в установленому порядку.

Таким чином, у зв'язку зі звільненням фахівця у УАП ТОВ «СКРИНЬКА-РЕГІСТР» виник факт зменшення необхідної кількості сертифікованих фахівців. Термін відновлення сплинув 16.03.2013.
На момент розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів УАП ТОВ «СКРИНЬКА-РЕГІСТР» усунуло вищезазначене порушення.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та підпунктом 2.1 пункту 2 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.12 № 1470,
п о с т а н о в и в:

1. За порушення вимог законодавства щодо цінних паперів застосувати у відношенні УАП ТОВ «СКРИНЬКА-РЕГІСТР» санкцію у вигляді попередження.


2. Дану постанову надіслати УАП ТОВ «СКРИНЬКА-РЕГІСТР».

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.


Уповноважена особа Комісії О. Тарасенко