Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №1095-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цін - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 86.49kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 34.48kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 24kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.06kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №24-... 1 23.65kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті називається... 1 23.81kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №1095-цд-1-е про - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №1095-ЦД-1-Е

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 18 липня 2012 року
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу - Керімова Раміла Ракіфовича, у відношенні ВАТ "Вінніфрут" (код ЄДРПОУ 30807701, адреса: вул. Фрунзе, 45, м. Калинівка, Вінницька область, 22400), (керівник та\або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),
ВСТАНОВИВ:
відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 10.07.2012 року №1112-ЦД-1-Е факт порушення ВАТ "Вінніфрут" вимог п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», а саме: невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 21.12.2011р. № 367-ВІ, термін виконання якого визначено до 30 січня 2012 року (включно). Термін інформування про виконання цього розпорядження та надання підтверджуючих документів визначено до 10 лютого 2012 року (включно).

Розпорядження № 367-ВІ від 21.12.2011р. виносилось у зв’язку з ознаками порушення вимог статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пункту 1, глави 3, розділу ІІ «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за № 97/13364 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення), а саме: нерозміщення ВАТ "Вінніфрут" особливої інформації про порушення справи про банкрутство у стрічці новин в термін визначений чинним законодавством (протягом одного робочого дня після дати вчинення дії). Ухвала про порушення провадження у справі про банкротство ВАТ "Вінніфрут" датовано 31 жовтня 2011 року.

Таким чином, станом на 22 червня 2012 року до Центрального територіального департаменту НКЦПФР і до Вінницького територіального управління ДКЦПФР (в термін до 02.04.2012 року) не находила інформація про усунення ВАТ "Вінніфрут" проушень вимог статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пункту 1, глави 3, розділу ІІ Положення та емітентом не розміщено у стрічці новин особливу інформацію, що свідчить про невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 21.12.2011р. № 367-ВІ в частині нерозміщення особливої інформації про порушення справи про банкротство.

Відповідно до п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право, зокрема, надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ "Вінніфрут" листом від 10.07.2012 року (вх. №5021 від 10.07.2012 року) надало письмові пояснення, що були розглянуті Уповноваженою особою Комісії.

ВАТ "Вінніфрут" не виконало розпорядження щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів від 21.12.2011р. № 367-ВІ, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 10 ст. 8, п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3 Розділу VII, п. 1 Розділу XIV, п. 1.8. Розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 року №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811 (із змінами та доповненнями),


ПОСТАНОВИВ:
1. За невиконання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів накласти на ВАТ "Вінніфрут" штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

2. Винести у відношенні ВАТ "Вінніфрут" розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери;

3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.
Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.
Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.