Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №327-ца-уп-т про накладення санкції за правопорушення на ринку цін - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 24kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 34.48kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.06kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №24-... 1 23.65kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Державні податкові інспекції у містах 1 66.67kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №327-ца-уп-т про - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА № 327-ЦА-УП-Т

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 03 квітня 2013 року
Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) – член Комісії – Амелін А.І., на підставі доручення Голови Комісії Тевелєва Д.М. від 22.03.2013р. №294-ЦА-УП-Т, розглянувши у присутності представника юридичної особи Зоц В.М. (за довіреністю) матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 9/12, код за ЄДРПОУ 37815939, поточний рахунок №26506304801, в Київській філії Публічного акціонерного товариства «Промислово - фінансовий банк», МФО №320906, тел. (044) 223-30-88),

в с т а н о в и в:
У відношенні ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 21.03.2013 №268-ЦА-УП-Т, відповідно до якого встановлено.

Відповідно до акта планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» від 05.03.2013р. встановлено.

1. Наказом директора товариства №2-ФМ від 07.11.2011р., працівником, відповідальним за здійснення фінансового моніторингу в ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» призначено Довгаля О.В. Вказана особа має документ встановленого законодавством зразка про складання іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, а саме: кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу: ФМФР СХLVI №11/10341 від 17.11.2011р.

Відповідно до пункту 10 Порядку організації професійної підготовки відповідальних працівників за проведення внутрішнього фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 10.12.2003р. №562 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 10.02.2004р. №176/8775, для осіб, які вперше отримують документ встановленого зразка про складання іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, термін дії цього документа становить один рік.

Таким чином, термін дії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу (Довгаля О.В.) ФМФР СХLVI №11/10341 від 17.11.2011р. сплинув 16.11.2012р. Нове кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів Довгаль О.В., станом на 04.02.2013р., не отримував, про що, зокрема, надано письмове пояснення директора ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» від 04.02.2013р. вих. №26.

Відповідно до вимог пункту 20 розділу ІІ Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.07.2012р. №995 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2012р. за №1346/21658 (далі – Положення №995), керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особа, яка виконує його обов'язки, сприяє виконанню відповідальним працівником покладених на нього функцій, а також забезпечує отримання професійної підготовки та підвищення відповідальним працівником кваліфікації шляхом направлення його, зокрема, на навчання.

Відповідно до пункту 11 глави 2 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.052006р. №346 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04.08.2006р. за №938/12812, із змінами і доповненнями, ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з торгівлі цінними паперами виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, суб'єктом порушено вимоги пункту 20 розділу ІІ Положення №995, а саме: керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу не забезпечив отримання професійної підготовки та підвищення відповідальним працівником кваліфікації шляхом направлення його на навчання.


2. За результатами аналізу документів щодо призначення в суб’єкті працівника, тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника Михайловського Р.В., якого призначено згідно наказу директора товариства №3-ФМ від 07.11.2011р., встановлено, що в суб’єкті відсутня довідка про відсутність судимості, отриманої вказаним працівником в органах внутрішніх справ, про що директором товариства надано письмові пояснення від 04.02.2013р. вих. №24.

Абзацом другим пункту 14 розділу ІІ Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2010р. №1155 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2010р. за №912/18207 (далі – Положення №1155, було дійсним на момент вчинення правопорушення), зокрема, встановлено, що перевірка відповідності особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, вимогам, встановленим цим Положенням, здійснюється керівником або особою, яка виконує його обов'язки, до призначення на підставі оригіналів документів, зокрема, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ.

Абзацом третім пункту 14 розділу ІІ Положення №1155 встановлено, що такі документи або їх копії повинні зберігатись у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Рішенням НКЦПФР від 19.07.2012р. №995 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.08.2012р. за №1346/21658 (далі – Рішення №995), визнано таким, що втратило чинність, Положення №1155 та затверджено нову редакцію Положення №995. При цьому, вказані норми, а саме: «перевірка відповідності особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, вимогам, встановленим цим Положенням, здійснюється керівником або особою, яка виконує його обов'язки, до призначення на підставі оригіналів документів, зокрема, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ. Такі документи або їх копії повинні зберігатись у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.» передбачені другим та третім абзацами пункту 14 розділу ІІ Положення №995.

Отже, внаслідок змін законодавства дане діяння не втратило характеру правопорушення.

Таким чином, суб'єктом порушено вимоги абзацу третього пункту 14 розділу ІІ Положення №995, в частині незберігання суб’єктом документів або їх копії, а саме: довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ, особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника.


3. За результатами аналізу документів по ідентифікації клієнта ТОВ «ОРБІС ЕЛІТ» (дата здійснення ідентифікації 01.06.2012р.) встановлено, що в опитувальнику вказаного клієнта зазначено, що клієнт віднесений за ступенем ризику до категорії: «відсутній».

Пунктом 6.10. Правил проведення фінансового моніторингу ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ», що затверджені наказом директором товариства від 07.11.2011р. №4-ФМ та діяли на момент вчинення правопорушення, зокрема, встановлено, що: «Відповідно до розроблених критеріїв класифікації клієнтів установа встановлює категорії клієнтів, які мають низький, середній, підвищенний або високий ризик проведення ними операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму наведені у відповідному розділі Правил. Установа забезпечує визначення ризику клієнта відповідно до розроблених критеріїв до/або піж час встановлення ділових відносин».

Відповідно до вимог пункту 6 розділу ІII Положення №1155 працівники суб’єкта первинного фінансового моніторингу повинні дотримуватись Правил та Програми проведення фінансового моніторингу.

Таким чином, суб’єктом порушено вимоги пункту 6 розділу ІII Положення №1155, в частині недотримання працівниками суб’єкта власних Правил проведення фінансового моніторингу.

При цьому, як вже зазначено вище, Рішенням №995 визнано таким, що втратило чинність Положення №1155 та затверджено Положення №995. Вказана норма, а саме: «працівники суб’єкта первинного фінансового моніторингу повинні дотримуватись Правил та Програми проведення фінансового моніторингу», передбачена пунктом 6 розділу ІІІ Положення №995.

Отже, внаслідок змін законодавства дане діяння не втратило характеру правопорушення.

Таким чином, суб'єктом порушено вимоги пункту 6 розділу ІІІ Положення №995 в частині недотримання працівниками суб’єкта власних Правил проведення фінансового моніторингу.
4. За результатами аналізу дій суб’єкта щодо зберігання та захисту інформації, що стосується ідентифікації клієнтів та осіб, які є учасниками фінансової операції, встановлено наступне.

Правила проведення фінансового моніторингу в ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ», що затверджені наказом директором товариства від 04.09.2012р. №32-ФМ (далі – Правила), містять розділ 7 «Порядок збору та зберігання документів, які стосуються ідентифікаційних даних осіб, що здійснюють фінансові операції або здійснюють спробу їх проведення, документів, на підставі яких проведено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та/або можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, або спробу їх проведення, ділової кореспонденції та інших документів про проведення (спробу проведення) фінансових операцій», відповідно до якого:

«Документи що стосуються ідентифікації та вивчення клієнтів та осіб, які є учасниками фінансових операцій зберігаються у підрозділах установи, які проводять ідентифікацію клієнтів у порядку визначеному у відповідних розділах Правил».

Відповідно до пункту 6.5. розділу 6 Правил: «Опитувальник, підписаний працівником установи, та всі фотокопії документів (або належним чином завірених копій документів), що до нього додаються, є внутрішніми документами, що містять інформацію з обмеженим доступом. Керівник підрозділу, працівник якого провів ідентифікацію особи та вивчення клієнта, зберігає опитувальники та всі фотокопії документів (або належним чином завірених копій документів), що до нього додаються, у сейфі, яким обладнано його робоче місце та несе персональну відповідальність за їх збереження та за запобігання несанкціонованому доступу до них будь-яких третіх осіб».

Згідно письмових пояснень директора товариства від 21.02.2013р. вих. №40 «Відсутність сейфу, яким має бути обладнане робоче місце працівника, який проводить ідентифікацію та вивчення клієнтів, пояснюється тим, що сейф, який раніше знаходився в кабінеті працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, став непридатним для використання, а придбати новий в даний час у ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» немає матеріальної можливості. Тому на час відсутності сейфу, всі документи було передано на зберігання архівній установі».

При цьому, за результатами аналізу Договору про надання послуг від 02.03.2012р. №05/0312, укладеного між ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» та ТОВ «Комора-С», встановлено, що згідно з пунктом 2.1.1. цього договору: «Приймання Документів на зберігання оформлюється Актом приймання». Крім того, згідно з пунктом 5.2. вказаного договору «Приймання-передача Послуг по цьому Договору здійснюється на підставі письмового акта, який підписується щомісячно уповноваженими на це представниками Сторін».

Згідно письмових пояснень директора товариства від 12.02.2013р. вих. №31 «Необхідність користування послугами архівної установи ТОВ «Комора-С» виникла у зв’язку із великим документообігом в ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» та забезпеченням зберігання усієї документації ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» в належних умовах».

Документи, що підтверджують факти передачі та повернення документів, в тому числі що стосується ідентифікації клієнтів та осіб, які є учасниками фінансової операції, під час перевірки суб’єкта, не надано, у зв’язку з їх відсутністю (втратою), про що директором товариства складено письмові пояснення від 12.02.2013р.

Таким чином, у зв’язку з недотриманням суб’єктом вимог щодо зберігання та захисту інформації, що стосується ідентифікації клієнтів та осіб, які є учасниками фінансової операції, відповідно до Правила, суб’єктом порушено вимоги абзацу першого пункту 11 розділу ІV Положення №995, в частині незабезпечення зберігання та захисту інформації, що стосується ідентифікації клієнтів та осіб, які є учасниками фінансової операції, відповідно до Правил.
На момент розгляду справи про правопорушення ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» частково усунуло вищезазначені порушення на ринку цінних паперів.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та підпунктом 2.1 пункту 2 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1470,
п о с т а н о в и в:

1. За порушення вимог законодавства щодо цінних паперів застосувати у відношенні ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» санкцію у вигляді попередження.


2. Дану постанову надіслати ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ».

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.Уповноважена особа Комісії А. Амелін