Національна академія державного управління при Президентові України Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядуван - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Національна академія державного управління при Президентові України Інститут проблем - страница №1/1

Національна академія державного управління при Президентові України

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування

Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень


ПРОГРАМА

науково-методологічного семінару

Концептуальні засади перспектив дослідницької та експертної роботиу галузі знань “Державне управління”
28 травня 2013 року, 12.00 – 14.45

м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, аудиторія № 309


Цільова аудиторія: завідувачі кафедр Національної академії, керівники та відповідальні виконавці тем НДР, заступники директорів регіональних інститутів Національної академії з наукової роботи.
Модератор семінару:

Ващенко Костянтин Олександрович, д.політ.н.., с.н.с., перший віце-президент НАДУ


11.30-12.00

Реєстрація учасників науково-методологічного семінару


12.00-12.10

Відкриття науково-методологічного семінару

ВИСТУПИ

12.10-12.25

Науковий супровід навчального процесу. Презентація навчально-наукових видань серії “Державно-управлінські реформи”:


  • “Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження”

  • “Концептуальні основи теорії реформування економічної системи України”

  • “Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи”

  • “Державне управління реформуванням системи охорони здоров'я в Україні”

  • “Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект”

Ващенко Костянтин Олександрович, д.політ.н.., с.н.с., перший віце-президент НАДУ


12.25-12.40

Презентація результатів экспертного опитування “Галузь науки “Державне управління”: стан та перспективи розвитку”

Сурмін Юрій Петрович, д.соц.н., професор, перший заступник директора ІПДУМС НАДУ

12.40-12.55

Попович Олександр Сергійович, д.е.н., професор, завідувач міжгалузевої лабораторії МОН України та НАН України з проблем формування та реалізації науково-технологічної політики Центру досліджень науково-технологічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

12.55-13.10

Кияк Богдан Романович, Директор Державного фонду фундаментальних досліджень, д.е.н.

13.10-13.25

Проектний підхід в управлінні комплексним науковим проектом “Державне управління та місцеве самоврядування”

Загороднюк Сергій Васильович, к.держ.упр., начальник управління організації фундаментальних та прикладних досліджень НАДУ

13.25-13.40

Розвиток інноваційних аспектів галузі науки “Державне управління”

Гусєв Вячеслав Олександрович, провідний науковий співробітник Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, к.е.н., с.н.с.

13.40-13.55

Наукометрія й сучасні методи проведення досліджень

Кузнєцов Андрій Олегович, к.держ.упр., начальник управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи ХарРІДУ НАДУ

13.55-14.35

Обговорення

14.35-14.45

Підведення підсумків. Ухвалення рекомендацій семінаруizumzum.ru