Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління центр підви - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Голосіївської районної в місті києві державної адміністрації 1 307.61kb.
Національна академія державного управління при Президентові України... 1 27.06kb.
Розвитку і торгівлі України від 27. 12 1 65.19kb.
Закон україни про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя... 2 887.64kb.
Міжнародне співробітництво стратегічний напрям діяльності Національної... 1 32.96kb.
Реферат «Кадрова основа державної служби» 1 179.39kb.
Диплом для швидкого опанування компетенції державного службовця Інститут... 1 75.68kb.
Національна Академія наук України Інститут економіко-правових досліджень... 25 4448.31kb.
Національна академія наук україни міністерство освіти І науки україни 1 59.64kb.
Особливості державного субсидіювання економіки україни на сучасному... 1 161.17kb.
Номер державної реєстрації 0107U001598 1 43.2kb.
Зал засідань міської ради 1 28.92kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний - страница №1/1


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора – начальник Центру ПКК ОРІДУ НАДУ

При Президентові України,

к. держ. упр.
С.Г. Давтян

1 квітня 2011 рокуРОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
короткострокового тематичного семінару
«Інформаційно-технологічні, організаційні та правові аспекти запровадження електронного урядування в систему надання адміністративних послуг населенню»

з підвищення кваліфікаціїсільських, селищних, міських (міст районного,

республіканського в АР Крим значення) голів
Строки проведення семінару – з 4 по 8 квітня 2011 року
Заняття проводяться за адресою:

м. Одеса, Генуезька, 22, ауд. №№ 102,103, 106Одеса – 2011 рік
Короткостроковий тематичний семінар для сільських, селищних, міських (міст районного, республіканського в АР Крим значення) голів за темою: «Інформаційно-технологічні, організаційні та правові аспекти запровадження електронного урядування в систему надання адміністративних послуг населенню» проводиться на виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад та кадрового резерву на ці посади на 2011 рік, погодженого у Секретаріаті Кабінету Міністрів України (лист Першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України від 20.01.2011 року № 2905/1/1-11).

Навчально - тематичний план семінару розроблений відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 02.07.2009 року № 4520/52-09 з урахуванням результатів соціологічного дослідження з вивчення потреб слухачів (анкетування), інших нормативно-правових документів, навчальних програм.


Нормативний термін занять складає 36 годин.
Електронне урядування — спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.
Згідно з Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р, на сьогодні одним із пріоритетів України є розвиток інформаційного суспільства, яке можна визначити як орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на формування інноваційної моделі розвитку високотехнологічне суспільство, в якому кожен громадянин має можливість створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і суспільного розвитку та підвищення якості життя.

Електронне урядування є одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов для відкритого і прозорого державного управління, формуванню нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян.


Головною складовою електронного урядування є електронний уряд - єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і суб'єктами господарювання.

Основним механізмом організації взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадянами і суб'єктами господарювання повинен стати електронний документообіг з використанням електронного цифрового підпису.


Впровадження електронного урядування передбачає створення якісно нових форм організації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх взаємодію з громадянами та суб'єктами господарювання шляхом надання доступу до державних інформаційних ресурсів, можливості отримувати електронні адміністративні послуги, звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням Інтернету.
Основними принципами електронного урядування є:
- прозорість і відкритість;
- конфіденційність та інформаційна безпека;
- єдині технічні стандарти і взаємна сумісність;
- орієнтованість на інтереси і потреби споживачів послуг.
З урахуванням переваг технологій електронного урядування завданнями із забезпечення розвитку електронного урядування в Україні є:
- забезпечення захисту прав громадян на доступ до державної інформації;
- залучення громадян до участі в управлінні державними справами;
- удосконалення технології державного управління;
- підвищення якості управлінських рішень;
- подолання "інформаційної нерівності", зокрема шляхом створення спеціальних центрів (пунктів) надання інформаційних послуг, центрів обслуговування населення (кол-центрів), веб-порталів надання послуг;
- організація надання послуг громадянам і суб'єктам господарювання в електронному вигляді з використанням Інтернету та інших засобів, насамперед за принципом "єдиного вікна";
- надання громадянам можливості навчатися протягом усього життя;
- деперсоніфікація надання адміністративних послуг з метою зниження рівня корупції в державних органах;
- організація інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування на базі електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису;
- забезпечення передачі і довгострокового зберігання електронних документів у державних архівах, музеях, бібліотеках, підтримки їх в актуалізованому стані та надання доступу до них.
Підвищення рівню обізнаності державних службовців, представників місцевого самоврядування та громадян щодо суті та переваг електронного урядування є необхідним для забезпечення його успішного впровадження.


Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України,

працівники органів публічної влади,

які залучені до навчального процесу


Балабаєва

Зінаїда Василівна
професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук;


Гансова

Емма Августівна

професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук;


Голинська

Олеся Володимирівна
старший викладач кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України;


Гук

Лілія Іванівна

директор гендерного ресурсного центру управління у справах сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації, тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні проекту співфінансування Європейського Союзу та ПРООН;


Давтян

Степан Гургенович
заступник директора – начальник Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління;


Дузь

Віталій Леонідович
директор компанії “Альфа-інжинерінг”;Іжа

Микола Михайлович
директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, завідуючий кафедрою регіональної політики та публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент;


Макарова

Ірина Олегівна
в.о. завідуючого кафедри інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат технічних наук;


Молчанов

Данило Сергійович
заступник директора комунального підприємства “Обласний інформаційно-аналітичний центр”, старший викладач кафедри інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України;


Овчар

Олег Михайловичдоцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат психологічних наук;


Овчаренко

Світлана Володимирівна

професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук;


Орловська

Наталя Миколаївна

тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні проекту співфінансування Європейського Союзу та ПРООН;


Остапенко

Олександр Анатолійовичдоцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат військових наук, старший науковий співробітник;


Полесіна

Олеся Григорівнастарший викладач кафедри інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України;


Привалова

Наталія Володимирівна
начальник відділу організації семінарів за державним замовленням Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України;


Саханенко

Сергій Єгорович

професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління;


Свірін

Михайло Геннадійович

професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук;


Тиндюк

Андрій Миколайович
директор комунального підприємства “Обласний інформаційно-аналітичний центр”;


Якубовський

Олексій Петрович
завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Заслужений працівник народної освіти України, кандидат історичних наук, професор.Понеділок – 4 квітня


08.30-10.50

Заїзд, розміщення, реєстрація


10.50-11.30Відкриття семінару

Давтян С.Г., Привалова Н.В.


12.00-13.30


Лекція: Сутність електронного уряду, методи та принципи його організації

Макарова І.О.


14.00-15.30

Тематична зустріч: Поняття, характеристики та класифікація електронних державних послуг

Макарова І.О.

15.40-17.10Круглий стіл: Досвід впровадження електронного урядування в країнах Європейського Союзу

Овчар О.М., Остапенко О.А.Вівторок – 5 квітня


08.30-10.00

Круглий стіл: Стан та пріоритети соціокультурного розвитку територій. Проблемні питання впровадження систем електронного врядування

Гансова Е.А., Якубовський О.П.


10.10-11.40

Круглий стіл: Стан та пріоритети соціокультурного розвитку територій. Проблемні питання впровадження систем електронного врядування

Гансова Е.А., Овчаренко С.В., Якубовський О.П.


12.00-13.30


Практичне заняття: Основні вимоги до веб-сайтів органів влади. Структура «Каталогу послуг»

Полесіна О.Г.


14.00-15.30

Тематична зустріч: Досвід українських міст з питань впровадження систем електронного врядування

Голинська О.В.


15.40-17.10

Самостійна робота в бібліотеціСереда – 6 квітня


08.30-10.00
10.10-11.40

12.00-13.30Виїзний семінар-практикум

в комунальному підприємстві

"Обласний інформаційно-аналітичний центр"
Переїзд до будинку Одеської обласної ради (пр. Шевченка,4)
Круглий стіл: Технологічні аспекти використання новітніх інформаційних технологій в державному управлінні на регіональному рівні

Іжа М.М., Молчанов Д.С., Тиндюк А.М.
Практичне заняття: Практичне використання інформаційних технологій в системі державного управління

Іжа М.М., Тиндюк А.М.


14.00-15.30


Круглий стіл: Муніципальна реформа в Україні: європейський та вітчизняний досвід

Давтян С.Г., Саханенко С.Є.


15.40-17.10

Круглий стіл: Урядовий портал органів виконавчої влади та електронні адміністративні послуги

Дузь В.Л., Полесіна О.Г.Четвер – 7 квітня


08.30-10.00


Практичне заняття: Електронні платіжні системи та електронна звітність

Полесіна О.Г.


10.10-11.40

Круглий стіл: Електронний документообіг як елемент електронного врядування

Полесіна О.Г., Тиндюк А.М.


12.00-13.30

Круглий стіл: Електронний документообіг як елемент електронного врядування

Молчанов Д.С., Тиндюк А.М.


14.00-15.30

Тренінг з питань гендерної політики в державних та приватних підприємствах, установах (за сприяння програми рівних можливостей та прав жінок в Україні, ПРООН)

Орловська Н.М., Гук Л.І.

15.40-17.10


П’ятниця – 8 квітня

08.30-10.00
Лекція – бесіда: Система надання адміністративних послуг: їх види та критерії оцінки якості

Макарова І.О.


10.10-11.40

Круглий стіл: Напрями впровадження електронного урядування: адміністративно-правовий аспект

Балабаєва З.В., Свірін М.Г.


11.40-12.00


Проведення анкетування

Штефанюк А.М.


12.00-13.30

Екзамен у формі тестування

Давтян С.Г., Привалова Н.В.


13.30-14.00

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Привалова Н.В.Список рекомендованої літератури

(підготовлено спільно з бібліотечним відділом інституту) 1. Конституція України.

 2. Декларація про державний суверенітет України // Закони України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства. - К., 1996. -Т. 1.

 3. Закон України № 3723-XII «Про державну службу» вiд 16.12.1993.

 4. Закон України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997.

 5. Указ Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року.

 6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

 7. Закон України № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» вiд 13.01.2011.

 8. Закон України «Про боротьбу з корупцією» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 34, зміни від 23.02.06, ВВР, 2006, № 32.

 9. Янукович В.Ф. Виступ Президента України Віктора Януковича у Верховній Раді України: [інавгураційна промова] // Голос України. – 2010 26 лютого.

 10. Виступ Президента України Віктора Януковича на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України // Прес-служба Президента України Віктора Януковича, 22 січня 2011 року.

 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»

 12. Андріянова Ю. Розвиток електронного урядування як інструмент вирішення конфліктів у діяльності державних службовців / Ю. Андріянова, О. М. Титаренко // Теорія та практика державної служби: сучасні пріоритети регіональної кадрової політики : матеріали наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2010 р., м. Дніпропетровськ / [за заг. ред. С. М. Серьогіна]. - Дніпропетровськ, 2010. - С. 139-140

 13. Береза А. В. Світові тенденції запровадження електронного голосування / А. В. Береза // Держава і право : зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки / [гол. редкол. Ю. С. Шемшученко]. - К., 2010. - Вип. 49. - С. 619-626

 14. Береза А. В. Стан розвитку електронного урядування в Україні / А. В. Береза // Держава і право : зб. наук. пр. : Юридичні і політичні науки. - К., 2009. - Вип. 46. - С. 605-610.

 15. Вишневський А. Електронне урядування: досвід упровадження в Головдержслужбі України/ А. Вишневський, В. Дунаєв // Вісник державної служби України. - 2008. - № 4. - С. 43-49.

 16. Вознюк К. О. Від електронного уряду (уряду он-лайн) до електронного урядування/ К. О. Вознюк // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 30 трав. 2008 р.) : [у 3 т.] / [за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. - К., 2008. - Т. 2. - С. 274-275.

 17. Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник / В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи / За заг. ред.
  Надолішнього П.І., Бакуменка В.Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

 18. Демещик А. Досвід надання адміністративних послуг в електронному вигляді на прикладі пілотних проектів Одеської області / А. Демещик, І. Куспляк // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - О., 2009. - Вип. 3 (39). - С. 192-196

 19. Дроздова Н. Г. Електронні торги в системі електронного урядування/ Н. Г. Дроздова // Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 23 верес. 2010 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2010. - С. 363-364.

 20. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно - правові засади державного управління : навч. посіб. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. -310 с.

 21. Клепець Е. Електронний документообіг в органах виконавчої влади України: етапи розвитку та перспективи впровадження/ Е. Клепець // Вісник державної служби України. - 2009. - № 2. - С. 72-76.

 22. Клімушин П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві : монографія / П.С.Клімушин, А.О.Серенок. - Х. : ХарРІ НАДУ, 2010. - 311 с. -Ѓ.ж.

 23. Клімушин П. С. Правове регулювання електронного документообігу/ П. С. Клімушин // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / [голов. ред. В. В. Говоруха]. - Х., 2009. - Вип. 2 (25). - С. 18-23.

 24. Курташова І. В. Електронний документообіг і його особливості/ І. В. Курташова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 231-237.

 25. Куспляк І. Аналіз основних підходів до поняття "електронне врядування"/ І. Куспляк // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - Одеса, 2008. - Вип. 3 (35). - С. 31-36.

 26. Куспляк І. С. Використання технологій електронного урядування для ефективної взаємодії інститутів державної влади та суспільства/ І. С. Куспляк // Демократичне врядування: наука, освіта, практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 29 трав. 2009 р.) : [у 4 т. / за заг. ред. В. П. Приходька, С. В. Загороднюка]. - К., 2009. - Т. 3. - С. 108-110.

 27. Куспляк І. До питання задоволеності електронними державними послугами в процесі впровадження електронного урядування/ І. Куспляк // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 6-ї регіон. наук.-практ. конф. (14 трав. 2009 р., м. Дніпропетровськ) / [за заг. ред. Л. Л. Прокопенка]. - Д., 2009. - С. 289-291

 28. Куспляк І. С. Електронне урядування - необхідна умова боротьби з корупцією/ І. С. Куспляк // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 3 квіт. 2009 р. : [у 2 ч.] / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів, 2009. - Ч. 2. - С. 412-414.

 29. Куспляк І. С. Електронне урядування як інструмент розвитку демократії/ І. С. Куспляк // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 434-436

 30. Куспляк І. Євроінтеграція та електронне врядування: орієнтація на послуги/ І. Куспляк // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 275-280.

 31. Куспляк І. С. Очікувані наслідки при впровадженні електронного урядування/ І. С. Куспляк // Економічні та фінансові процеси в регіоні в умовах прогнозної невизначеності : матеріали наук.-практ. конф., 29 трав. 2009 р. / [редкол. : А. Г. Ахламов, Т. І. Пахомова, О. С. Редькін та ін.]. - О., 2009. - С. 68-69

 32. Матієва Я. С. Електронне урядування як концепція державного управління/ Я. С. Матієва // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 30 жовт. 2009 р. : [у 2-х т.]. - О., 2009. - Т. 2. - С. 319-320.

 33. Новосад В. П. Сучасні інформаційно-аналітичні підходи до оцінювання розвитку електронного урядування / В. П. Новосад // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 22 жовт. 2010 р. / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів, 2010. - [У 2 ч.]. Ч. 2. - С. 154-159.

 34. Пашко А. В. Електронне урядування на місцевому рівні: реалії та перспективи/ А. В. Пашко // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 30 жовт. 2009 р. : [у 2-х т.]. - О., 2009. - Т. 2. - С. 323-324

 35. Полесіна О. Г. Електронне урядування - зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні/ О. Г. Полесіна // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 440-442.

 36. Полесіна О. Г. Етапи впровадження електронного урядування в Україні/ О. Г. Полесіна // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 30 жовт. 2009 р. : [у 2-х т.]. - О., 2009. - Т. 2. - С. 324-325

 37. Приймак Ю. Ю. Інформаційні ресурси в системі електронного уряду/ Ю. Ю. Приймак // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 30 трав. 2008 р.) : [у 3 т.] / [за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. - К., 2008. - Т. 1. - С. 156-158.

 38. Приймак Ю. Організація єдиного реєстру національних інформаційних ресурсів в електронному урядуванні/ Ю. Приймак // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2009. - № 4. - С. 102-110

 39. Приймак Ю. Технологія управління інформаційними ресурсами в електронному урядуванні/ Ю. Приймак // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. - К., 2009. - Вип. 2. - С. 109-118.

 40. Семенов А. В. Електронна демократія - стандарт відкритих засад управління/ А. В. Семенов // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 30 трав. 2008 р.) : [у 3 т.] / [за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. - К., 2008. - Т. 2. - С. 351-352.

 41. Семенченко А. Формування комплексної моделі електронного урядування з урахуванням загальносвітових тенденцій/ А. Семенченко // Вісник державної служби України. - 2009. - № 2. - С. 77-82.

 42. Серенок А. О. Електронні консультації як механізм взаємодії органів влади з громадянами (досвід США та Великобританії)/ А. О. Серенок // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 30 трав. 2008 р.) : [у 3 т.] / [за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. - К., 2008. - Т. 2. - С. 355-356

 43. Сидора В. С. Нові форми комунікації в політичній сфері. Світовий досвід застосування блогів/ В. С. Сидора // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / [голов. ред. В. В. Говоруха]. - Х., 2009. - Вип. 2 (25). - С. 359-366

 44. Тиндюк А. М. Про використання регіональної системи захищеної електронної пошти для здійснення електронного документообігу ОВВ/ А. М. Тиндюк, А. М. Демещик // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 447-450

 45. Фадєйкін В. В. Впровадження електронного урядування в Україні/ В. В. Фадєйкін // Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 23 верес. 2010 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2010. - С. 443-444.

 46. Чуприна Д. Електронне урядування в Україні: переваги мультисервісної національної телекомунікаційної мережі/ Д. Чуприна // Вісник державної служби України. - 2009. - № 3. - С. 75-79.

 47. Швець А. В. Електронне врядування як формуючий державноуправлінський вплив/ А. В. Швець // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 452-454.

 48. Шрьодер П. Нове публічне адміністрування або Як досягнути ефективного врядування? / пер. з нім. В.Шведа. -К.: Заповіт, 2008. -76 с. -Ѓ.ж.

Начальник бібліотечного відділу О.П.Колесова

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА:
Слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:


 • навчання для отримання знань і умінь за програмою підвищення кваліфікації;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 • ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Центрі ПКК;

 • отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

 • вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

 • врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

 • користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

– аудиторією № 102, 103, 106.

 • бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв (к. № 110а);

 • їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту);

 • гуртожитком інституту.

Слухачі зобов’язані:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Центру ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);

 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Центр ПКК;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.


Розклад дзвінків
І пара

8.30-10.00


ІІ пара

10.10-11.40


ІІІ пара

12.00-13.30


Обід

13.30-14.00
ІV пара

14.00-15.30


V пара

15.40-17.10
Працівники Центру ПКК:

Давтян

Степан Гургенович

заступник директора – начальник Центру ПКК

тел.: 729-76-77

729-76-75, к.109


Привалова

Наталія Володимирівна

начальник відділу організації семінарів за державним замовленням тел.: 729-76-72, к.101


Симонова

Мар’яна Глібівна

методист вищої категорії відділу організації семінарів за державним замовленням, куратор семінару

тел.: 729-76-72, к.101


Рух транспорту від площі 10 Квітня:
До залізничного вокзалу:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 129, 185, 198, 204, 242До автовокзалу:

трамвай № 5

маршрутне таксі № 198

До центру міста:

тролейбуси №№ 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 129, 137, 146, 185, 195
Начальник відділу організації семінарів

за державним замовленням Н.В. Привалова


Симонова М.Г.

729-76-72


izumzum.ru