На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2012 р. №661 1 24.33kb.
Наказ №1153 Про заходи мон на виконання завдань, визначених розпорядженням... 1 76.56kb.
На виконання норм Закону України "Про друковані засоби масової інформації... 1 115.97kb.
Загальний порядок 1 91.48kb.
Та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28. 3 762.03kb.
Наказ Державної митної служби України від 21 січня 2000 року n 33... 1 123.62kb.
Аналіз впливу регуляторного акта проекту наказу Державної податкової... 1 53.1kb.
Повідомлення на публічне обговорення виноситься проект постанови... 1 170.89kb.
Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав... 1 68.86kb.
Наказ №1014 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня... 1 13.13kb.
Розпорядження 18 травня 2011 року №251 Про продовження терміну дії... 1 22.93kb.
Одна із сучасних стратегічних вимог Міністерства освіти і науки,... 1 16.61kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


м. Київ

Від 10.09.2009 р. № 839Про впровадження принципів

ґендерної рівності в освіту

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» та з метою впровадження ґендерних підходів в освіту:

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити План заходів з впровадження принципів ґендерної рівності у роботу Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, навчальних закладів всіх типів та форм власності, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби (Гевко А.Є.), департаменту міжнародного співробітництва (Сухолиткий О.С.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.), Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г), Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. забезпечити своєчасне та якісне виконання зазначеного Плану заходів в межах компетенції;

2.2. інформувати про проведену роботу два рази на рік до 1 січня та 1 липня, що настає за звітнім періодом, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.), на який покладається координація роботи структурних підрозділів міністерства щодо впровадження принципів гендерної рівності в освіту.

4.Керівникам вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів забезпечити системну роботу щодо впровадження ґендерних підходів у навчально-виховний процес.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки від 18.05.2007 № 399 «Про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року».

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Полянського П.Б.

Міністр І.О.Вакарчук

Затверджено

наказом МОН

від 10.09.2009 839

План заходів

з впровадження принципів гендерної рівності в освіту
Назва заходу

Термін

виконан-


ня


Відповідальний за

виконання1.

Провести експертизу державних стандартів, навчальних програм для дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів щодо їх відповідності принципам забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

до 1 грудня 2009 р.

Департаменти загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько.О.В.),

департамент професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)2.

Проаналізувати кадровий склад Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з точки зору дотримання гендерної рівності.

до 1 грудня 2009 р.

Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби (Гевко А.Є.), Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

3.

Дотримуватись принципу забезпечення гендерної рівності при призначенні, формуванні кадрового резерву на заміщення посад державних службовців, а також при здійсненні їх просування по службі.

постійно

Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби (Гевко А.Є.), Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

4.

Проводити семінари, тренінги для керівного складу Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій з питань утвердження гендерної рівності в українському суспільстві.

постійно

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько.О.В.), відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.),

Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН
5.

Провести обговорення Державної доповіді «Гендерна освіта в Україні»


до 1 листопада 2009 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько.О.В.),

департамент професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.)

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)


6.

Забезпечити участь членів робочої групи з впровадження ґендерних підходів МОН у відповідних міжвідомчих заходах, семінарах, тренінгах, нарадах.

постійно

Департаменти загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько.О.В.), професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), роботи з кадрами вищої школи та державної служби (Гевко А.Є), відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.),

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)7.

Продовжити впровадження курсів гендерної рівності у вищих навчальних закладах І- ІУ рівнів акредитації.


постійно

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.),

департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)8.

Розширювати мережу та активізувати діяльність освітніх та дослідницьких ґендерних центрів, лабораторій, які діють при вищих навчальних закладах.

постійно

Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), ректори вищих навчальних закладів

9.

Здійснити анкетування вищих навчальних закладів України на предмет впровадження гендерного компоненту у зміст вищої освіти та узагальнити його результати

до 1 квітня 2010 р.


Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)10.

Створити банк даних методичного забезпечення гендерних курсів вищих навчальних закладів.

2010 р.

Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)11.

Організувати проведення гендерного аналізу кадрового забезпечення вищих навчальних закладів за галузями знань.


2010 р.

Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)


12.

Дослідити теоретико-методологічні аспекти механізмів формування гендерної політики у вищій школі шляхом залучення до цієї роботи наукових підрозділів вищих навчальних закладів.

2009—2010 рр.

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)13.

Сприяти створенню у вищих навчальних закладах кафедр гендерної рівності.

до травня 2010 р.

Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)

14.

Запровадити тренінгові програми для педагогічних працівників системи освіти з питань гендерної рівності. Створити мережу національних тренерів з питань впровадження тендерних підходів в освіту.

2009—2010 рр.

Департаменти загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько.О.В.), відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.), Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН

15.

Щорічно проводити у загальноосвітніх навчальних закладах Урок гендерної рівності, забезпечити навчальні заклади відповідними методичними рекомендаціями .

Сприяти залученню до проведення Уроку регіональних ґендерних центрівщорічно жовтень-листопад

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)16.

Організувати та провести конкурс дитячих малюнків на гендерну тематику серед учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.


щорічно

до 1 червняВідділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.)

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


17.

Забезпечити обговорення питань гендерної рівності на заходах, які проводяться для лідерів учнівського та студентського врядування.

постійно

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

18.

Взяти участь у розробленні для різних верств населення інформаційно-просвітницьких програм з подолання гендерних стереотипів і формування гендерної культури українському суспільстві.

2009—2010 рр.

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

19.

Розробити методичні рекомендації для позакласної роботи з дітьми та учнівською молоддю з питань формування гендерної культури та гендерного виховання.

2009 р.

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

20.

Провести дослідження психолого-соціальних аспектів ґендерного виховання учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та стану ґендерного насильства у молодіжному середовищі.

до 1 грудня 2010 р.

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г)

21.


Забезпечити впровадження ґендерного компонента в усі міжнародні проекти і програми відповідної тематики, які реалізуються за підтримки міжнародних організацій і фондів.

постійно

Департамент міжнародного співробітництва (Сухолиткий О.С.),

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


izumzum.ru