Моя рідна школа рекомендаційний бібліографічний список до першого уроку - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний... 1 254.32kb.
Рекомендаційний список літератури 1 424.16kb.
Уроку Добукварний період 10 3451.53kb.
Конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних... 1 125.06kb.
Уроку Дата Тема уроку Мета уроку Поняття похідної. Обчислення похідних... 1 253.23kb.
Площина і пряма у просторі 1 76.16kb.
Уроки №1,2 Тема уроку: «Глобальні проблеми сучасності» Мета уроку 1 28.12kb.
Навчально-методична картка (план) уроку №1(105) Предмет – «Математика»... 1 63.47kb.
Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншина). (1820 1892.) Запишите годы... 1 107.77kb.
Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 04. 08. 9 2147.4kb.
Сочинение-миниатюра "Моя мама" 1 39.59kb.
Методичні рекомендації спрямовані на допомогу в/організації допрофільної... 1 164.13kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Моя рідна школа рекомендаційний бібліографічний список до першого уроку - страница №1/1

МОЯ РІДНА ШКОЛА
Рекомендаційний бібліографічний список до першого уроку у перших класах

загальноосвітніх навчальних закладів України

Укладач: Углова О.В.

науковий співробітник ДНПБ України

ім. В.О.Сухомлинського

Науковий консультант: Чорна К.І., зав. лаб. морально –

етичного виховання Інституту проблем виховання


АПН України; канд. пед. наук,

Науковий редактор: Рогова П.І., , директор ДНПБ

України ім. В.О.Сухомлинського,

канд. iст. наук


Соціально-економічні та політичні зміни в сучасному українському суспільстві впливають на процес виховання дітей.

Сучасне суспільне життя переконує ,що без культивування таких моральних цінностей ,як гуманність, совісність, відповідальність, почуття власної гідності ,обов’язок навряд чи можна розраховувати на поліпшення ситуації в нашій країні. Такої ж думки були і видатні українські педагоги К.Ушинський, Х.Алчевська, С.Русова, Я.Чепіга , В.О.Сухомлинський ,І.Ткаченко, О.Захаренко та ін.

Процес формування моральних цінностей забезпечується взаємодією педагога з учнями , механізмом якої є потреби у спілкуванні, в емоційному контакті, турботі про оточуючих, залученні учнів до гуманістично спрямованої діяльності .

Найбільш яскраво довів це у своїй педагогічній діяльності у „Школі радості під голубим небом” ( с.Павлиш ,Кіровоградщина) видатний український педагог , „учитель учителів” В.О.Сухомлинський. Саме він вважав, що важливу роль у становленні особистості має відіграти перший урок. Від того, яким він буде, часто залежить ставлення дитини до школи, до навчання, до однокласників і вчителів. Дитину ,яка вперше переступила шкільний поріг, переповнюють емоції. Вона очікує нового, цікавого, доброго, вірить в авторитет вчителя, який може стати вчителем на все її життя. Тому на першому уроці педагог має ввести першокласників у новий , захоплюючий світ знань та допомогти хлопчикам і дівчаткам усвідомити , що вони вже школярі, в них є права і з’явились нові обов’язки, новий вид діяльності – навчання, що вимагає від них зосередженості, відповідальності, чіткості ,що це складніше за гру.

Діти мають дізнатись, як потрібно вести себе, щоб однокласники стали друзями на все життя, а школа - другою домівкою, комфортним простором розвитку і зростання їх творчих можливостей. Важливо донести до першокласників, що таке режим дня, для чого він потрібний і як реально його дотримуватись

На допомогу учителеві у проведенні першого уроку у першому класі науковці Державної науково - педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського підготували рекомендаційний бібліографічний список літератури „ Моя рідна школа”, розрахований на педагогічних працівників, бібліотекарів, студентів педагогічних ВНЗ, учнів ,до якого включено описи книг, статей з наукових збірників і періодичних видань України та Російської Федерації за останні 10 років, що знаходяться у фондах ДНПБ України імені В.О.Сухомлинського. Список складається з 5 розділів:


  1. Школа – дивне місце на землі.

  2. Ти – школяр

  3. Режим дня.

  4. Ти і однокласники

  5. Правила поведінки в школі

Даний рекомендаційний список та сценарій проведення першого уроку у першому класі „Подорож до Країни знань” вміщено на сайті ДНПБ України ім..В.О.Сухомлинського.

Адреса сайту: http://www.library.edu-ua.net
З запитаннями Ви можете звернутися до нас електронною поштою :

e- mail:library@ nbi.com.ua, Угловій Ользі Віталіївні

або за адресою : Роговій Павлі Іванівні,ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського,

вул.М.Берлинського,9,

м. Київ, 04060, Україна.
Школа – дивне місце на землі

Амонашвили Ш.А. Школа жизни: Трактат о начальной ступени образования ,основанного на принципах гуманно-личностной педагогіки / Ш.А.Амонашвили. – М.: Изд.Дом Шалвы Амонашвили,2000. – 142 с.

Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства: Бібліогр.покажч. для б-к загально освіт.,проф..-техн. навч.закл.,вищ.навч.закл. І-ІІ р.а./ АПН України.ДНПБ України,УБА.Секція освіт.б-к; Упоряд..:А.І.Рубан. –К.,2003. –88 с.

Вашуленко М.С. „ Лелека” набирає висоти:[Досвід роботи сімейн. приват. шк.

„ Аіст” в м. Вінниця]/М.С.Вашуленко // Пед.газ. – 2001. – Лют.(№2). – С.2.Гринь Т.Школа майбутнього – яка вона?:[Роздуми вчителів і дітей] / Т.Гринь,О.Шагро //Почат.освіта. – 2000. – Жовт.(№33). – С.2 -3.

Гуменюк Н. Школа Бориса Смутка:[Втілює ідеї В.О. Сухомлинського ,м .Біла Церква]

/Н.Гуменюк // Освіта України. – 2002. – 25 січ.(№8). – С.4.Гузик М. Школа,якою керує Бог… /М.Гузик//Директор шк.,ліцею,гімназії – 2000. –№1. –С.48-54.

Демченко Є.Школа - родина: потреба сьогодення / Є.Демченко //Директор шк, ліцею, гімназії . –2000. – № 2/3(Лют./берез.). –С.67-81.

Енциклопедія шкільного роду (автобіографічні дані, спогади,роздуми):[Про досвід роботи авт. шк. О.А.Захаренка ]. – Сахнівка,2000. –Т.1/2(1937-1976). – 364 с.:портр.; Т.3/4(1978-1998). – 502 с.:портр.

Жерносек І.П.Нова школа нової України: Наук.- метод посіб./ І.П.Жерносек, В.М.Хайруліна. – Т.: Навч. кн. –Богдан,2003. – 183 с.

Загальноосвітня школа України за роки незалежності (1991-2001): Реком. бібліогр. покажч./АПН України.ДНПБ України ;Уклад .:Л.І.Ніколюк,І.М.Смєлік,Г.К.Черняєва

// Шкіл.світ. –2002. –Черв.(№21/23). –С.1-62.Зязюн І.А.Педагогіка добра : ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб./ І.А.Зязюн. – К. : МАУП, 2000. –309 с.

Іванко А.Б. В.О.Сухомлинський, І.Г.Ткаченко: діалог самодостатніх педагогічних систем /А.Б.Іванко. –Кіровоград:Центр.-Укр.вид-во,2002. – – 60 с.–Бібліогр.:с.57-59.

Імідж школи на порозі ХХІ століття: Практико зорієнт. посіб./ АПН України. Ін-т педагогіки, Ін-т психології /Редкол.: Т.С.Антоненко(гол.), І.Г.Єрмаков та ін. – К.,1998. –Ч.1. –382 с.;Ч.2. –1999. –397 с.

Лосюк П. Гуцульська школа / П.Лосюк. – Косів: Писаний Камінь,1997. – 151 с.: іл.

Мандрівка в країну казок :[Казки та оповідання павлиських школярів- вихованців почат. кл. Павлис. загальноосвіт. шк..І-ІІІ ступ. ім..В.О.Сухомлинського]. –Кіровоград, 2003. – 76 с.

Мелешко О. Бережи свої та шкільні речі !:[Конспект уроку для учнів 1 кл.] /О.Мелешко //Розкажіть онуку. – 2004. – Серп.(№ 22/23). – С.8-11.

Наша школьная страна:[Материалы к первому уроку] //Нач.шк.(Первое сент.). –2003. –8-15 авг.(№30). –С.1-16.

Новак В. Сучасна школа : не тільки школа „для всіх”, а і „ школа для кожного”/ В.Но-вак //Нова пед.думка. – 2004. –№ 1. – С.4-6.

Павлиська середня школа імені В.О.Сухомлинського сьогодні/ Кіровоград.обл.ін-т післядиплом. пед. освіти; Авт.: В.Ф.Деркач, Р.М.Гришина, Л.С.Явтушенко та ін. – Кіровоград: ПП „Поліграф - Терція”, 2003. – 304 с.– Бібліогр.:с.295-301.

Соломонюк О.В. Школа, наша рідна мати, нам міцні знання дає! /О.В.Соломонюк //Розкажіть онуку. –2003. –Серп.(№22/23). –С.8-9.

Сорокина Н.Проект «Школьный дворик»: Цветочно-декоративное оформление школьного участка / Н.Сорокина //Упр.шк.(Первое сент.).– 2004. – 24-31 окт.(№40). – С.26-31.

Сухомлинська О.В. Школа має усміхатися дитині. Постійно: [О.Сухомлинська розповідає про свого батька]/О.Сухомлинська // Сіл.шк. – 2004. – 7 кві.(№ 13/14). – С.6.

Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа:[Обобщение опыта учеб.-воспитат. работы в сел.. серед. школе] / В.А.Сухомлинський М.:Просвещение,1979. –396 с.,ил.

Томашевська Т.100 днів у школі: Сцен. свята першокласників /Т.Томашевська, Т.Іщук // Почат.освіта. –2001. – Груд.(№ 45). –С.12.

Український колеж ім..В.О.Сухомлинського,2000: Наук.- метод.посіб. / За ред. В.М. Хайруліної. – Х.:Фоліо,2000. –197 с.:іл.

Шелестова Л. Школа для дитини!:[Авт. шк.. М.Гузика]/ Л.Шелестова //Шкіл.світ. –2003. –Трав.(№17). –С.4-7.

Школа ХХІ століття. Творча співпраця учителя і учня: Зб. наук. - практ. матеріалів

/ Упр. Освіти Дніпр. район. держ. Амін.; Спеціаліз.шк.№209; Л.В.Сандалова, М .П.Ліфін-цев, О.А.Ліфінцева та ін. –К.: ВПП „Компас”,2003. –260 с.Якиманская И. Личностно- ориентированная школа :критерии и процедуры анализа и оценки её деятельности/ И.Якиманская //Директор шк. – 2003. – № 3. –С.27-36.
Ти – школяр
Войтенко Л. Говорящий портфель :[ Кл. час для 1 кл.]/ Л.Войтенко // Нач.шк. (Первое сент.). – 2003. – 16-23 авг.( №31). – С.3.

Красоткіна Н.Г. Перший раз – у перший клас/ Н.Г.Красоткіна // Розкажіть онуку. – 2003. – Серп.(№22/23). – С.2-3.

Красоткіна Н.Г. Твій ранець : [ Бесіда з учнями про те, яким повинен бути ранець учня, що там має знаходитись, і в якому порядку зберігатись]/ Н.Г.Красоткіна // Розкажіть онуку. – 2004. – Лип.(№ 19/20). – С.52-53.

Красоткіна Н.Г. Учись себе перемагати :[ Бесіда з учнями про те, як побороти лінощі]

/ Н.Г.Красоткіна // Розкажіть онуку. – 2004. – Серп.(№22/23). – С.12-13.Лисенко О.М.Подорож до Країни Знань: Перший урок для першокласників: [Сцен. уроку] /О.М.Лисенко//Розкажіть онуку. – 2004. – Серп.(№24). –С.25-28.

Нижникевич З.М.Як виховувати у молодших школярів відповідальне ставлення до навчання / З.М.Нижникевич . –Івано-Франківськ,2000. – 85 с.

Ольховенко Ю.М. Загадки мудрого портфеля :[Розробка вихов. години]/Ю.М.Ольхо- венко // Розкажіть онуку. – 2002. – Берез.(№6). – С.42.

Павленко Л.П. Щоденник розвитку особистості учня початкової школи / Почат. навчання та виховання. – 2005. – № 16/18. – С.56-64.

Савченко О.Я. Навчити учнів учитися: Психолого - дидактичний аспект /О.Я.Савчен-ко //Директор шк., ліцею, гімназії. – 2005. –№ 1. – С. 29-32.

Савченко О.Я. Умій вчитися/ О.Я.Савченко. –К.: Освіта,1998. – 192 с.

Режим дня
Все – по режиму //Мир детства: Младший школьник. – М.,1988. –С.57-52.

Куріпта В. „ Годинник того не підведе, хто час цінує :[Сцен. вихов. години, присвяч. дотриманню режиму дня]/ В.Куріпта // Почат. навчання та виховання. – 2005. – № 13. – С.25-29.

Полякова Н.М. Режим дня шестилетнего первоклассника / Н.М. Полякова //Шести-летние в школе и дома. – М.,1988. – С.15-24.

Степанова М.Первый раз в первый класс:[Реком. гигиениста о режиме дня]/ М.Степа-нова// Нар. Образование. – 2003. – № 7. – С.201- 211.

Степанова М.Режим дня первоклассника /М.Степанова //Домаш. воспитание. – 2004. – №6. – С.44-46.

Твій режим дня// Охорона життя і здоров'я дітей.– К.,1995. – Част. 2.: Культура здо-ров'я молодшого школяра.1-4 кл. :Прогр. та метод. поради для вчителів почат. шк. – С.20-22.
Ти і однокласники

Дейч О.Ігрова діяльність у вихованні культури поведінки молодших школярів / О.Дейч

//Почат.шк. – 2000. – № 7. –С.37-38.Коновалов А.Служба примирения :ее место в школе и роль в справедливом разреше-нии конфликтных ситуаций [между детьми]/А.Коновалов //Директор шк. Україна. –2004. –№4. –С.28-35.

Культура спілкування: За творами В.О.Сухомлинського:[Між учнями]// Завуч. –2003. – Берез.(№7). – Наша вкладка,с.5-8.

Лещинский В. Первая встреча: знакомство с классом : [Взаимоотношения учителя и учеников, сложившиеся от первого знакомства]/ В.Лещинский,С.Кульневич //Воспитат. работа в шк. –2004. –№ 6. –С.137-144.

Мошковская Н.А. Как помочь «белым воронам»: [ Практ. советы по преодолению псих. отчужденности в кл.]/Н. А. Мошковская // Мир семьи. – 2003. –№ 1/2(Янв/.февр.). –С.16-17.

На мостике доверия:[План системы работы с пробл., возникшей в кл.]//Психолог. – 2004. – Листоп.(№43). – С.13.

Никонова О.Школьная „дедовщина”:белое пятно педагогики педагогики и психо-логии: [Отношения между учениками]/О.Никонова // Директор шк. Україна. – 2004. –№4. –С.64-69. –Библиогр.:12 назв.

Открытый диалог: [Подборка статей о взаимоотношениях учеников с учителями и между собой]// Первое сент. –2003. – 29 нояб.(№84). – С.7.

Полякова А.Чужий серед чужих: [Про стосунки між учнями]/ А.Полякова //Психолог. –2002. –№34/35. – С.30-31.

Рощина И.А.Демократические ценности учителя и учеников / И.А.Рощина //Лучшие страницы пед. прессы. – 2004. –№3. –С.73-76.

Слуцкий В. Дорогие мои ученики:[Отношения между учениками]/В.Слуцкий //Нар. образование. – 2004. – №4.– С.207 -212.

Сухомлинський В.О. Вічна тополя: Казки. Оповідання. Етюди: Для мол.шк.віку /В.Сухомлинський. – К.:Генеза, 2003. – 272 с.: іл. Шинкар Н.Проблема спілкування учнів початкових класів :[З досвіду роботи вчителя почат.кл.]/Н.Шинкар //Почат. шк. –1999. –№11. –С.39-40.

Шрагіна Л.У фокусі уваги – ізольована дитина:[Програма з 4-х занять, метою якої є підвищення рівня згуртованості клас. колективу, створення умов для співпраці ізольов. дітей з однокласниками]/Л.Шрагіна // Психолог. – 2004. –Листоп.(№43). – С.19-20.
Правила поведінки в школі

Алексєєва А. Учитель і учень : що вони шукають один в одному :[Пробл. стосунків учителів та учнів ] /А. Алексєєва // Шкіл. світ. – 2005. – Січ. (№4). – С.1-2.

Антипова О. Поради вчителю щодо підтримки дисципліни в класі / О.Антипова

// Психолог. –2003. – Жовт.( № 37 ). – С.15-16.Башинська Т. Діалог культур: спроби організації взаємодії вчителя і учнів у навчально – виховному процесі початкової школи :[ Аналіз іст.досвіду]/ Т.Башинська // Рід.шк. – 2004. – №5. – С.63-66. – Бібліогр.: 11 назв.

Бойко А. Психологічні основи відносин „учитель-учень”/ А.Бойко //Пед.газ. – 2005. – Січ.(№ 1). – С.3.

Ефремов К. Трудные дети, трудные люди:[ Советы психолога как преодолеть конфликт. ситуации между взрослыми и детьми]/ К.Ефремов // Нар.образование. – 2004. –№3. –С.117- 132.

Кривцова С. Учитель и проблемы дисциплины , или Как отвечать за неприемлемое поведение учеников / С. Кривцова // Воспитат. работа в шк. – 2004. – № 6. – С.95-99.

Моськіна Г. Становлення гуманних взаємин між учителем та учнем /Г.Моськіна //Завуч. –2005. – Квіт.(№12). –Завуч. Наша вкладка ,с.2-6.

Павленко О. 11 прийомів для покращення дисципліни у класі :[ Фокусування ,пряма постанова, контроль, моделювання та ін.] / О.Павленко // Почат освіта. –2003. – Січ.

(№. 3).– С.7.Риндак В. Учитель і учень на шляху до нової школи / В. Риндак //Шлях освіти . – 2004. –№ 4. – С. 19-23.

Федієнко О. Як не поранити душу дитини :[ Способи діалогу між вчителем і учнем]

/ О.Федієнко //Шкіл. світ . –2005. – Берез .(№ 11). – С.1-3.Шелестова Л. Дитина і школа : проблема відчуження / Л.Шелестова // Шкіл.світ. – 2004. –Листоп. (№41). – С. 1,3-6. – Табл.

Яворський А. Педагогічні умови формування свідомої дисципліни у сучасних молодших школярів /А. Яворський // Пед.думка. – 2004. – № 4. –С.17 -23.