Модульна контрольна робота №2 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Латинский язык (Контрольна робота) 1 34.34kb.
Контрольна робота з профілю „Основи швейного виробництва” 1 30.3kb.
Контрольна робота з теми «лексикологія та фразеологія» 1 212.39kb.
Загальні положення 1 114.7kb.
Контрольна робота з предмету «Основи редакційної майстерності» на... 1 103.74kb.
Контрольна робота з дисципліни 1 420.02kb.
Контрольна робота з дисципліни "Політекономія" Тема "Варіант №2"... 1 56.87kb.
Контрольна робота №3 з теми «Творчість О. Вишні, М. Куліша, Б. 1 92.34kb.
Контрольна робота з теми: Виконавче провадження 1 244.49kb.
Черкаський Інсттитут Управління. Кафедра цивільних І кримінально... 1 94.05kb.
Міністерство освіти україни харьківский державний політехничниий... 1 43.77kb.
Кеш-кредитів: брати чи не брати? Торговельний еквайринг: чи є альтернатива? 8 2076.43kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Модульна контрольна робота №2 - страница №1/1

Модульна контрольна робота №2 | Перелік питань від 14.01.2010


 1. Що таке база даних?

 2. Що таке система управління базами даних?

 3. Перелічіть найменування щонайменше 10 СУБД.

 4. Поняття електронного документа.

 5. Що таке обов'язковий реквізит електронного документа?

 6. Без чого електронний документ не матиме юридичної сили і не може бути взятий на облік?

 7. Що надає юридичну силу ЕД і чи може юридична сила ЕД бути заперечена через те, що він має електронну форму?

 8. Поняття електронного документообігу.

 9. Чотири стадії автоматизації документообігу.

 10. Хто є автором електронного документу?

 11. Наявність якої СУБД вимагає для роботи система “Атлас ДОК”?

 12. Наявність якої СУБД вимагає для роботи система Megapolis™.Документообіг?

 13. Що таке матеріальний носій електронної інформації?

 14. Що таке запам’ятовуючий пристрій?

 15. На якому принципі засновується робота матеріальних носіїв електронної інформації?

 16. Що таке ємність запам’ятовуючого пристрою (накопичувача, матеріального носія електронної інформації)?

 17. В яких одиницях вимірюється ємність носіїв електронної інформації?

 18. Які існують покоління та типи оптичних дисків?

 19. Стандартна ємність оптичних дисків (компакт дисків, DVD, Blu-Ray, HD DVD).

 20. Охарактеризуйте жорсткі диски (чим є такий пристрій, яке фізичне явище використовується для запам’ютовування інформації, будова, основні характеристики, ємність носіїв, переваги та недоліки над іншими носіями електронної інформації).

 21. Охарактеризуйте носії Flash-Memory (чим є такий пристрій, яке фізичне явище використовується для запам’ютовування інформації, будова, ємність носіїв, переваги та недоліки над іншими носіями електронної інформації).

 22. Охарактеризуйте носії Floppy disk (чим є такий пристрій, яке фізичне явище використовується для запам’ютовування інформації, будова, ємність носіїв, переваги та недоліки над іншими носіями електронної інформації).

 23. Охарактеризуйте носії Iomega Zip (чим є такий пристрій, яке фізичне явище використовується для запам’ютовування інформації, будова, ємність носіїв, переваги та недоліки над іншими носіями електронної інформації).

 24. Що таке стріммер?

 25. Що таке ієрархічне управління носіями?

 26. Яке призначення технології ієрархічного управління носіями?

 27. Що таке кеш?

 28. Яке призначення кешу у технології ієрархічного управління носіями?

 29. Що таке мова розмітки?

 30. Логічна і візуальна розмітка документа.

 31. Що таке SGML?

 32. Що таке XML?

 33. Які існують підходи до ліцензування ПЗ?

 34. Вільне від ліцензії ПЗ (License-free software).

 35. Програма як суспільне надбання.

 36. Як діє копілефт-ліцензія?

 37. Хто є автором концепції «копілефт»?

 38. Які бувають типи ліцензій за пропрієтарністю, за доступом до початкового коду та використанням початкового коду?

 39. Характерні риси пропрієтарних ліцензій.

 40. Вільне ПЗ. ПЗ з відкритим початковим текстом.

 41. Принципи Столлмена. Критерії вільного ПЗ.

 42. У чому полягає різниця між безкоштовним ПЗ та вільним ПЗ?

 43. Хто запропонував термін вільне програмне забезпечення?

 44. Хто запропонував термін open source software?

 45. Які вільні ліцензії є найвідомішими? Яка з них найпоширеніша?

 46. Як представляються електронні документи у комп’ютерних системах?

 47. Поняття файла.

 48. Формат та тип файла, документа.

 49. Що таке текстовий файл?

 50. Що таке текстовий формат? Що таке текстові дані? Що таке plain text?

 51. На які групи поділяють формати текстових документів і які формати (і з якими розширеннями) відносять до кожної з груп?

 52. Що таке Comma-Separated Values?

 53. Що таке Open Document Format та Office Open XML?

 54. Які документи доцільно зберігати у форматі DjVu?

 55. Яке розширення мають документи створені у Adobe Acrobat?

 56. Поняття метаданих.

 57. Відмінність між даними і метаданими.

 58. Чи може об’єкт бути як даними, так і метаданими?

 59. Чи можливо створити метадані на метадані?

 60. Які метадані може мати електронний документ?

 61. Поняття формату метаданих. Що таке MARC?izumzum.ru