Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Модуль Травматологія Текстові тестові завдання 10 2002.2kb.
Модуль Симптоми та синдроми в хірургії Текстові тестові завдання 33 8309.12kb.
1-3 червня в нашому університеті відбулася ХIX міжнародна науково-практична... 1 16.46kb.
Медіація у системі охорони здоров’я 1 57.9kb.
Форма повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 21.27kb.
Модуль Лексико-граматичні основи вивчення фармацевтичної та ботанічної... 17 1962.13kb.
Харківська національна академія міського господарства алгоритми цифрової... 1 12.97kb.
Текстові тестові питання 9 3551.05kb.
Нагородити Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України 1 51.39kb.
Україна козелецька районна державна адміністрація розпорядження 1 19.78kb.
Моз україни Львівська обласна державна адміністрація головне управління... 1 73.44kb.
25 травня – День філолога від америки – до "україни" 1 37.2kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних - страница №1/15

Модуль 2. Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних.
Текстові тестові запитання

 1. Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

  1. =КОРЕНЬ(9)

  2. =СТЕПЕНЬ(9;3)

  3. =КОРЕНЬ(9;3)

  4. * =СТЕПЕНЬ(9;(1/3))

  5. =КОРЕНЬ(3;9)

 2. Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

  1. =СТЕПЕНЬ(12;5)

  2. =КОРЕНЬ(12)

  3. * =12^(1/5)

  4. =КОРЕНЬ(12;5)

  5. =КОРЕНЬ(5;12)

 3. Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

  1. =1/КОРЕНЬ(7)

  2. * =1/СТЕПЕНЬ(7;4)

  3. =1/КОРЕНЬ(7;4)

  4. =1/СТЕПЕНЬ(7;(1/4))

  5. =1/КОРЕНЬ(4;7)

 4. Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

  1. =СТЕПЕНЬ(7;(1/4))

  2. =КОРЕНЬ(7)

  3. * =СТЕПЕНЬ(7;4)

  4. =КОРЕНЬ(7;4)

  5. =КОРЕНЬ(4;7)

 5. При перевірці статистичних гіпотез для вибору методу перевірки слід в першу чергу:

  1. використати підпрограму "Регресія"

  2. розрахувати коефіцієнти ассиметрії та ексцесу вибірок

  3. визначити кількість змінних та тип шкал вимірювань змінних

  4. встановити зв'язок між змінними величинами

  5. * визначити статистичне формулювання задачі, встановити закон розподілу вибірок

 6. Статистичні гіпотези це:

  1. гіпотези, що використовуються для встановлення зв'язку між змінними

  2. гіпотези, що описують стохастичні сигнали

  3. * гіпотези, що описують вид чи окремі параметри розподілу випадкової величини

  4. гіпотези, що ілюструють процес та використання вбудованих статистичних функцій

  5. гіпотези, що описують випадкові процеси

 7. Регресійний аналіз призначений для:

  1. регресійний аналіз призначений для перевірки вибірки на нормальний закон розподілу

  2. проведення розрахунків обсягів реалізації фармапрепарату по місяцях

  3. * одержання по експериментальним даним математичних моделей, що описують поводження деякого процессу

  4. прогназування даних експерементів

  5. побудови ліній тренду, що описують даний процесс

 8. Перелічіть всі можливі методи виконання регресійного аналізу в EXCEL:

  1. використання підпрограми "Регресія"

  2. * побудова ліній тренду; використання вбудованих статистичних функцій; використання підпрограми "Регресія"

  3. використання команди"Аналіз даних"

  4. побудова діаграми, що ілюструє процес та використання вбудованих статистичних функцій

  5. використання ліній тренду

 9. Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

  1. =КОРЕНЬ(1/5)

  2. =СТЕПЕНЬ((1/5);3)

  3. =1/КОРЕНЬ(5;3)

  4. * =1/СТЕПЕНЬ(5;3)

  5. =1/(КОРЕНЬ(5))

 10. До якого типу мов програмування відноситься мова програмування PASCAL:

  1. * Мова програмування високого рівня;

  2. Двійкові (машинні) коди;

  3. Мова програмування низького рівня (машинно-орієнтована);

  4. Мова побудови сценаріїв;

  5. Такої мови програмування не існує.

 11. Абсолютне посилання це .....

  1. посилання, яке отримується в результаті копіювання формули

  2. електронне посилання

  3. * коли адреса, на яку посилається формула при копіюванні не змінюється

  4. адреса комірки, на яку посилається формула, корегується маркером автозаповнення

  5. коли адреса, на яку посилається формула змінюється при копіюванні формули

 12. В клітинці C2 знаходиться формула, яка має ссилку на постійну величину в комірці D2 (для всіх формул стовпця C). Як розмножити з клітинки C2, щоб її копії (С3.....С8) використовували ссилку на D2?

  1. * змінити в оригіналі формули адресу D2 на адресу $D$2 і скопіювати формулу в потрібні клітинки

  2. скопіювати формулу в потрібні клітинки і відредагувати кожну копію

  3. скопіювати формулу в потрібні клітинки використавши команду "правка - вырезать"

  4. виконати дану операцію коректно неможливо

  5. захистити клітинку D2 від змін і скопіювати формулу в потрібні клітинки

 13. Для знищення стовпця (рядка) з непотрібними даними і формулами необхідно:

  1. вибрати команду - "Правка" " очистить форматы"

  2. виділити, натиснути праву кнопку миші і в контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

  3. виділити дані, вибрати команду - "форматирование" "удалить"

  4. клацнути правою кнопкою миші. В контекстному меню вибрати команду " очистить содержимое"

  5. * виділити ствбець (рядок) і використати команду "правка - удалить"

 14. При створенні формул для задання їх аргументів використовуються:

  1. абсолютні та відносні посилання

  2. букви і цифри, які визначають адреси комірок

  3. * адреси комірок, які зберігакють вихідні дані

  4. тільки російські букви і цифри, які зберігакють вихідні дані

  5. числа. які знаходяться в комірках з декількома даними

 15. 15. Для позначення адреси комірки електронної таблиці використовується: Виберіть найбільш повну відповідь!

  1. тільки російські букви і цифри

  2. * букви латинського алфавіту для позначення стовбця та цифри для позначення рядка

  3. цифри, які вказують в якому рядку знаходиться комірка

  4. абсолютні та відносні посилання

  5. букви для вказівки імені стовпця

 16. Ви побудували діаграму за даним таблиці, а через деякий час змінили ці дані. Як побудувати діаграму для нових даних таблиці?

  1. * перерахунок діаграми в стандартному режимі відбудеться автоматично

  2. діаграму для нових даних в стандартному режимі змінити неможливо

  3. створити нову діаграму

  4. достатньо двічі клацнути мишею по діаграмі

  5. достатньо один раз клацнути мишею по діаграмі

 17. Відносне посилання це .....

  1. Відносне посилання це адреса комірки

  2. Адреса комірки, на яку посилається формула, корегується маркером автозаповнення

  3. Посилання, отримане в результаті копіювання формули

  4. Коли адреса, на яку посилається формула, не змінюється при копіюванні

  5. * Коли адреса комірки, на яку посилається формула, змінюються при копіюванні формули

 18. За звичай, при написанні статистичних формул використовуються дані, які розташовані в декількох комірках, тобто "Диапазон ячеек", який має наступний вигляд у рядку формул:

  1. A1/B3

  2. A1-B3

  3. * A1:B3

  4. A1+B3

  5. A1\B3

 19. Як пропорційно змінити розміри вставленого в Excel малюнка?

  1. Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд пісочного годинника) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.

  2. Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд пісочного годинника) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.

  3. * Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд хрестика) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.

  4. Виконати команду "ФОРМАТ" -"Объект", і в діалоговому вікні, що відкриється встановити необхідні розміри. Використовується вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат рисунка"

  5. Виконати команду "Вид"- "Объект". В діалоговому вікні, що відкриється встановити необхідні розміри встановленого малюнка

 20. Що означає якщо в комірці в результаті обчислень за формулою з'явився вираз " #ЗНАЧ!" ?

  1. Це означає, що необхідно змінити формат комірок, які містять аргументи функції (наприклад, "текстовий" формат замінити на "числовий").

  2. Вибрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень

  3. Число, отримане в результаті обчислень за формулою перевищує задані розміри комірки

  4. * Один з аргументів функції містить недопустиму змінну (наприклад, текст)

  5. Комп'ютер виконав недопустиму операцію

 21. Що означає формула в одній з комірок? =СУММ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)

  1. Сума всіх чисел, які знаходяться на Листі 1 і Листі 2

  2. Сума чисел, які знаходяться в комірках В1:В11 Листа 2 буде розташована в комірки А1:А11 Листа 2

  3. Сума чисел (Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11), які знаходяться на Листі 1

  4. Сума чисел, які знаходяться в комірках А1:10 Листа 1 буде розташована в комірки В1:В11 Листа 2

  5. * Сума чисел, які знаходяться в комірках А1:А10, на Листі1 і чисел, які знаходяться в комірках В1:В11 на Листі 2

 22. Для чого використовується розрахунок коефіцієнтів ассиметрії (As) і ексцесу (Ex) вибірки?

  1. Для подальшого розрахунку критерія Стьдента.

  2. Для визначення зони розсіювання показників вибірки

  3. Для визначення характеру графіка функції вибірки.

  4. * Для перевірки вибірки на відповідність нормальному закону розподілу.

  5. Для розрахунку середнього арифметичного значення

 23. Як встановити новий стовпчик в таблиці в потрібному місці ?

  1. Встановити курсор на ту комірку таблиці, правіше якої має бути встановлений новий стовбець. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец".

  2. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец" "Со здвигом вверх"

  3. Виконати команду "Добавить - Столбец"

  4. * Встановити курсор на ту комірку таблиці, лівіше якої має бути встановлений новий стовбець. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец".

  5. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец"

 24. Який список аргументів функції СРЗНАЧ (A3:A5;С3:С5) вірний: ?

  1. * Клітинки А3,А4,А5,С3,С4,С5.

  2. Клітинки А3,А4,А5:В3,В4,В5:С3,С4,С5

  3. Клітинки А3,А5,С3,С5

  4. Клітинки А3,А4,А5,В3,В4,В5

  5. Клітинки А3,А4,А5,В3,В4,В5,С3,С4,С5

 25. Як вивести на екран додаткову панель інструментів (наприклад, Форматирование")?

  1. Вибрати команду "Добавить или удалить кнопки" "Настройка" "Форматирование" "Стандартные" "Вид"

  2. Виконати команду "ВСТАВКА - Инструментальная панель". В підменю, що відкрилось вибрати потрібну панель

  3. * Виконати команду "ВИД-Панели инструментов" і в підменю вибрати потрібну

  4. Вибрати команду "Добавить или удалить кнопки" "Настройка" "Форматирование"

  5. Виконати команду "ПРАВКА-Инструментальные панели" і в підменю вказати потрібну

 26. Як зробити рамку навколо виділеної групи комірок?

  1. Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат ячеек"

  2. * Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується вкладка "Граница" діалогового вікна "Формат ячеек"

  3. Вибрати навколо виділеної групи комірок інструмент "Автофигуры"

  4. Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується інструмент "Надпись" панелі інструментів "Рисование"

  5. Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується інструмент "Прямоугольник" панелі інструментів "Рисование"

 27. Яка з програм є табличним редактором:

  1. WordPad.

  2. Блокнот.

  3. * Microsoft Excel.

  4. Paint.

  5. Microsoft Word.

 28. Як встановити в комірці вертикальне розташування тексту?

  1. При виділені необхідної комірки розташування тексту відбувається автоматично

  2. Виконати команду "ФОРМАТ- Ячейки..." . На вкладці "Выравнивание" потрібну орієнтацію тексту і вказати яка комірка (комірки) повинні мати таку орієнтацію тексту

  3. * Виділити комірку. Виконати команду "ФОРМАТ- Ячейки..." і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter. Ввести текст.

  4. Виконатикоманду "Сервис- Шаблоны и надстройки."

  5. Виділити комірку. Вибрати команду "ВИД-Вертикальне розташування тексту" і набрати текст

 29. Документ програми Exel має розширення:

  1. zip.

  2. .txt.

  3. .rar.

  4. .rtf.

  5. * .ехl.

 30. Як забезпечити перенос слів в комірці (розмістити текст на декількох рядках?

  1. * Набрати в комірці все речення. Натиснути клавішу "Enter". Знову виділити комірку. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки (Комірки)" і на вкладці "Вирівнювання" встановити прапорець "Переносити по словах". Встановити необхідні ширину і висоту комірки.Набрати в комірці все речення. Натиснути клавішу "Enter". Знову виділити комірку. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки (Комірки)" і на вкладці "Вирівнювання" встановити прапорець "Переносити по словах". Встановити необхідні ширину і висоту комірки.

  2. Вибрати команду "ФОРМАТ-комірки по зразку."

  3. Набрати в комірці все речення і не закриваючи її, виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки (Комірки)" На вкладці "Вирівнювання" встановити прапорець "Переносити по словах"

  4. Виконати команду "СЕРВИС- Язык (Мова)-Расстановка переносов (Розстановка переносів)"

  5. Набрати перше слово, натиснути клавішу "ENTER", потім набрати друге слово, натиснути "ENTER" і т.д. Висота комірки буде автоматично розтягуватись

 31. Як визначити, яка лінія тренду найбільш достовірно моделює досліджуваний процес?

  1. * На основі значення параметра достовірності апроксимації R^2.

  2. Визначити значення коефіцієнтів As, Ex.

  3. Побудувати математичну модель поведінки процесу

  4. Виходячи з характеру рівняння лінії тренду

  5. Візуально - та яка найточніше повторює графік, що відображує дослідні дані

 32. Майстер функцій призначений для:

  1. Побудови діаграм та графіків

  2. * Підготовки математичних формул з використанням вбудованих функцій для проведення розрахунків

  3. Розрахунку значення критерія Стьюдента

  4. Статистичної обробки інформації

  5. Проведення арифметичних операцій

 33. Що дозволяє зробити чорний квадратик, розташований в правому нижньому куту виділеної комірки?

  1. Після клацання лівою кнопкою миші по цьому квадрату вміст комірки буде внесено в буфер обміну.

  2. Дозволяє визначити кількість статистично значимої інформації

  3. * Дозволяє провести копіювання (автозаповнення) вмісту комірки з допомогою миші.

  4. Дозволяє редагувати вміст комірки.

  5. Це говорить про те, що в цю комірку можна вводити інформацію (текст, число, формулу ..).

 34. Як змінити фон виділеної області комірок?

  1. Вибрати команду команду "Правка- Фон" і вибрати необхідний колір

  2. * Вибрати команду "ФОРМАТ-комірки..." і на вкладці "Вид" вибрати необхідний колір

  3. Вибрати команду "ФОРМАТ-комірки по зразку."

  4. Просто виділити область комірок. Комп'ютер автоматично змінить колір

  5. Вибрати команду "ВИД-Фон" і вибрати необхідний колір

 35. Як зробити так, щоб введені в комірку числа сприймались, як текст?

  1. Просто вводити числа в комірку. Комп'ютер сам визначить число це або текст

  2. Числа, введені в комірку, завжди сприймаються Excel тільки як текст

  3. Перед початком введення числа натиснути клавішу "Spase"(Пробіл).

  4. * Виконати команду ФОРМАТ-комірки... і на вкладці "Формат комірок " вибрати "Текстовий"

  5. Числа, введені в комірку, завжди сприймаються Excel тільки як числа

 36. Що означає, коли в комірці ви бачите таку групу символів #########

  1. Виконані дії призвели до неправильної роботи комп'ютера

  2. Виникла помилка в обчисленнях по формулі

  3. введені в комірку числа сприймаються як текст

  4. * Вибрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень

  5. В комірку введена не допустима інформація

 37. Як перейменувати лист робочої книги?

  1. Клацнути правою кнопкою на робочому листку і вибрати команду "Перейменувати лист"

  2. Перейменувати листи Excel неможливо. вони завжди мають назву "Лист1, Лист2 ........"

  3. * Клацнути по ярлику листа правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду "Перейменувати"

  4. Викликати контекстне меню та виконати команду "Перейменувати файл."

  5. Виконати команду ПРАВКА/ Перейменувати лист

 38. Що таке табличний процесор Excel, його призначення?

  1. Математичний редактор для створення графічних об’єктів та їх редагування

  2. Excel - програмний засіб, призначення якого - редагувати дані таблиць

  3. * Excel (іноді його називають табличним процесором або електронною таблицею) - призначений для обробки даних (розрахунків та побудови діаграм), які представлені в табличному вигляді

  4. Призначений для зберігання великих масивів медико-біологічної інформації задля подальшої статистичної обробки

  5. Excel це додаток MS Windows, який дозволяє редагувати текст, малювати різні картинки і виконувати розрахунки

 39. Як відмітити зроблене виділення комірок?

  1. * Клікнути лівою кнопкою миші в будь-якому місці робочого листа

  2. Клацнути правою кнопкою миші на виділенні

  3. Виконати команду "ВИГЛЯД-Відмінити виділення"

  4. Виділити наступну групу комірок

  5. Клацнути по клавіші Esc

 40. Як виділити дві групи комірок, які рознесені в просторі таблиці?

  1. Можна виділяти тільки комірки які розмішенні поряд (суміжні комірки)

  2. Виділити першу групу комірок, далі натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок

  3. * Виділити першу групу комірок, далі натиснути клавішу Contol (Ctl) і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок

  4. Виконати команду “Правка” “Выделить все”

  5. Встановити курсор миші на першій комірці і не відпускаючи ліву кнопку виділити необхідну кількість комірок

 41. Яку максимальну кількість робочих листів може містити робоча книга?

  1. * необмежено

  2. 536

  3. 256

  4. 10

  5. 3

 42. Який компонент експертної системи ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
  1) збереження довгострокових даних, що описують предметну область, і правил, що описують можливі перетворення даних в цій області;

  1. Вирішувач (інтерпретатор);

  2. Робоча пам'ять (база даних);

  3. * База знань;

  4. Компонент придбання знань;

  5. Пояснюючий компонент.

 43. Які з медичних автоматизованих інформаційних систем ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТАКІ ФУНКЦІЇ:
  1) автоматичної реєстрації, збереження й аналізу даних лабораторних і діагностичних досліджень; 2) забезпечення інтерфейсу з базами даних для надання результатів;:

  1. * Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

  2. Експертні системи

  3. Навчальні системи

  4. Адміністративно-господарські медичні системи

  5. Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

 44. В залежності від того, може інформаційна система функціонувати без участі людини, чн ні, виділяють:

  1. Локальні і глобальні інформаційні системи

  2. Ієрархічні, мережеві та реляційні інформаційні системи

  3. Внутрішні і зовнішні інформаційні системи

  4. * Автоматичні та автоматизовані інформаційні системи

  5. Робочої групи, відділу, підприємства інформаційні системи

 45. Дайте найбільш точне визначення поняття „система”:

  1. сукупність технічних засобів, організованих по визначеному принципі для виконання поставленої задачі

  2. * сукупність засобів (різного типу), організованих по визначеному принципі для виконання поставленої задачі

  3. сукупність засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

  4. персональний комп’ютер з встановленою операційною системою Windows XP (NT/2000) та набором спеціалізованого програмного забезпечення

  5. сукупність засобів програмного забезпечення, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

 46. Для чого призначена ПАЛІТРА КОМПОНЕНТІВ в інструментальній системі Delphi:

  1. * Містить набір Компонети у вигляді піктограмок на окремих сторнках;

  2. Використовується для програмування властивостей компонетів;

  3. Використовується для програмування обробників подій компонетів;

  4. Представляє окреме вікно програми, що розробляється;

  5. Служить для вводу програмного коду на мові Object Pascal;

 47. Назвіть основні класи програмного забезпечення ПК:

  1. Системне ПЗ, прикладне ПЗ;

  2. Операційна система, програми-утиліти, текстові редактори, табличні процесори;

  3. * Системне ПЗ, прикладне ПЗ, інструментальні системи;

  4. Операційна система Windows, пакет прикладних програм Microsoft Office;

  5. Пакет прикладних програм Microsoft Office;

 48. Яке призначення ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СИСТЕМ:

  1. * Розробка будь-якого програмного забезпечення;

  2. Перевірка статистичних гіпотез;

  3. Розробка експертних та інтелектуальних систем;

  4. Підготовка медичної документації;

  5. Розробка реляційних баз даних;

 49. До якого типу мов програмування відноситься мова програмування АССЕМБЛЕР:

  1. Двійкові (машинні) коди;

  2. * Мова програмування низького рівня (машинно-орієнтована);

  3. Мова програмування високого рівня;

  4. Мова побудови сценаріїв;

  5. Такої мови програмування не існує.

 50. Вкажіть основні відмінності діалогового компоненту експертних систем та інтелектуального інтерфейсу систем штучного інтелекту:
  1) можливість вводу даних природною мовою;
  2) наявність бази знань про навколишнє середовище;
  3) здатність розпізнавати образи;
  4) здатність самонавчатися.

  1. * Варіанти 1 та 3;

  2. Всі варіанти;

  3. Варіант 1;

  4. Варіанти 2 та 3;

  5. Варіанти 3 та 4;

 51. Перелічіть основні функції автоматизованих інформаційних систем у медицині:

  1. Збір, реєстрація і документування даних, обмін інформацією

  2. Контроль протікання захворювання (лікарський контроль)

  3. Зберігання та пошук інформації (ведення архіву)

  4. Статистичний аналіз даних, підтримка прийняття рішень.

  5. * Всі перераховані функції

 52. Для чого призначена ВІКНО ФОРМИ в інструментальній системі Delphi:

  1. Містить набір Компонети у вигляді піктограмок на окремих сторнках;

  2. Використовується для програмування властивостей компонетів;

  3. Використовується для програмування обробників подій компонетів;

  4. * Представляє окреме вікно програми, що розробляється;

  5. Служить для вводу програмного коду на мові Object Pascal;

 53. Для чого призначено ВІКНО МОДУЛЯ в інструментальній системі Delphi:

  1. Містить набір Компонети у вигляді піктограмок на окремих сторнках;

  2. Використовується для програмування властивостей компонетів;

  3. Використовується для програмування обробників подій компонетів;

  4. Представляє окреме вікно програми, що розробляється;

  5. * Служить для вводу програмного коду на мові Object Pascal;

 54. Яка МОВА ПРОГРАМУВАННЯ використовується в інструментальній системі Delphi:

  1. Basic;

  2. C++;

  3. Java;

  4. Visual Basic For Application;

  5. * Object Pascal;

 55. Що таке КОМПОНЕНТ в Delphi (дайте найбільш узагальнену відповідь):

  1. Піктограмка на панелі інструментів Delphi

  2. Елемент керування майбутньої програми (кнопка, рядок вводу, тощо)

  3. Представлення інтерфейсу майбутньої програми

  4. Фрагмент програмного коду, що використовується для роботи з базами даних.

  5. * Фрагмент програмного коду, що може бути використаний при розробці програмоного забезпечення і реалізує елемент інтерфейсу чи певну функціональність;

 56. Які функції виконує ІНСПЕКТОР ОБ’ЄКТІВ в інструментальній системі Delphi:

  1. Містить набір Компонети у вигляді піктограмок на окремих сторнках;

  2. * Використовується для програмування властивостей та обробників подій компонетів;

  3. Використовується для програмування обробників подій компонетів;

  4. Представляє окреме вікно програми, що розробляється;

  5. Служить для вводу програмного коду на мові Object Pascal;

 57. Вкажіть основні ВИДИ КОМПОНЕТІВ в інструментальній системі Delphi:

  1. * Візуальні та невізуальні;

  2. Текстові та двійкові;

  3. Форма та модуль;

  4. Проект та форма;

  5. Компонети для роботи з базами даних;

 58. Дайте найбільш точне визначення поняття „інформаційна система”:

  1. * сукупність засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

  2. сукупність засобів обчислювальної техніки, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

  3. сукупність засобів програмного забезпечення, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

  4. персональний комп’ютер з встановленою операційною системою Windows XP (NT/2000)

  5. персональний комп’ютер з встановленою операційною системою Windows XP (NT/2000) та набором спеціалізованого програмного забезпечення

 59. В організації є персональний комп’ютер з встановленою операційною системою Windows XP (NT/2000). Чи можна вважати його інформаційною системою?

  1. Ні, це не інформаційна система

  2. * Так, це універсальна (базова) інформаційна система

  3. Так, це спеціалізована інформаційна система

  4. Так, це автоматична інформаційна система

  5. Ні, це автоматизована інформаційна система

 60. Вкажіть функцію, НЕ ХАРАКТЕРНУ для автоматизованих інформаційних систем у фармації:

  1. Збір, реєстрація і документування даних, обмін інформацією

  2. * Контроль протікання захворювання (лікарський контроль)

  3. Зберігання та пошук інформації (ведення архіву)

  4. Статистичний аналіз даних, підтримка прийняття рішень.

  5. Навчання персоналу

 61. Які з медичних автоматизованих інформаційних систем ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТАКІ ФУНКЦІЇ:
  1) інформаційна підтримка функціонування медичного закладу, включаючи автоматизацію адміністративних, фінансових і виконавчих функцій персоналу, таких як підготовка, ведення і перегляд поточної документації і складання підсумкової звітності:

  1. * Адміністративно-господарські медичні системи

  2. Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

  3. Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

  4. Експертні системи

  5. Навчальні системи

 62. Які з медичних автоматизованих інформаційних систем ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТАКІ ФУНКЦІЇ:
  1) створення і ведення електронного каталогу; 2) автоматична ідентифікація видань і читачів; 3) забезпечення доступу до наявної інформації за допомогою Internet технологій; 4) створення і ведення професійне орієнтованих баз данных, наприклад: регістр лікарських препаратів і їхньої сумісності;:

  1. Адміністративно-господарські медичні системи

  2. * Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

  3. Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

  4. Експертні системи

  5. Навчальні системи

 63. Які з медичних автоматизованих інформаційних систем ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТАКІ ФУНКЦІЇ:
  1) рішення задач діагностики, інтерпретації даних, прогнозування перебігу захворювання й ускладнень, моніторингу перебігу захворювання і планування лікувально-діагностичного процесу;:

  1. Адміністративно-господарські медичні системи

  2. * Експертні системи

  3. Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

  4. Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

  5. Навчальні системи

 64. Вкажіть основні задачі, що вирішуються ІНТЕГРОВАНИМИ медичними інформаційними системами:

  1. Адміністративно-господарського і фінансового характеру;

  2. Підтримки лікувально-діагностичних заходів;

  3. Забезпечення інформаційної підтримки роботи лікарів-фахівців;

  4. * Всі перераховані тут задачі.

  5. Задачі довідково-інформаційного і бібліографічного обслуговування медичного персоналу;

 65. Який компонент НЕ ЯВЛЯЄТЬСЯ складовою інтегрованої медичної інформаційної системи:

  1. Адміністративно-господарська підсистема;

  2. Підсистема інформаційного і бібліографічного пошуку;

  3. Підсистема для лабораторних і діагностичних досліджень;

  4. Експертні підсистеми;

  5. * Операційна система Windows

 66. Який компонент експертної системи ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
  1) збереження вихідних і проміжних даних поточної розв'язуваної задачі;

  1. Вирішувач (інтерпретатор);

  2. * Робоча пам'ять (база даних);

  3. База знань;

  4. Компонент придбання знань;

  5. Діалоговий компонент.

 67. Який компонент експертної системи ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
  1) використовуючи вихідні дані з робочої пам'яті і знання з бази знань, формує таку послідовність правил, що, будучи застосованими до вихідних даних, приводять до рішення задачі;

  1. * Вирішувач (інтерпретатор);

  2. Робоча пам'ять (база даних);

  3. База знань;

  4. Компонент придбання знань;

  5. Діалоговий компонент.

 68. Який компонент експертної системи ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
  1) пояснює, як система одержала рішення задачі (чи чому вона не одержала рішення) і які знання вона при цьому використовувала.

  1. Вирішувач (інтерпретатор);

  2. Робоча пам'ять (база даних);

  3. База знань;

  4. Компонент придбання знань;

  5. * Пояснюючий компонент.

 69. Який компонент експертної системи ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
  1) орієнтований на організацію дружнього спілкування з користувачем як у ході рішення задач, так і в процесі придбання знань і пояснення результатів роботи.

  1. * Діалоговий компонент.

  2. База знань;

  3. Компонент придбання знань;

  4. Вирішувач (інтерпретатор);

  5. Робоча пам'ять (база даних);

 70. Який вид знань НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ при побудові експертної системи:

  1. Про процес рішення задачі (керуючі знання);

  2. Про мову спілкування і способи організації діалогу;

  3. Про способи представлення і модифікації знань;

  4. * Комплекс загальних відомостей про навколишній світ.

  5. Підтримуючі структурні і керуючі знання;

 71. Системи, здатні відтворювати функції інтелекту людини, і замінити її в різних галузях науки чи промисловості, НАЗИВАЮТЬСЯ:

  1. Адміністративно-господарськими системами;

  2. * Системами штучного інтелекту;

  3. Експертними системами;

  4. Системами інформаційного та бібліографічного пошуку;

  5. Система лабораторних і діагностичних досліджень;

 72. Компонентом Delphi є:

  1. Visual Basic

  2. C++

  3. * Середовище візуальної побудови додатків

  4. Всі відповіді правильні

  5. Немає жодної правильної відповіді

 73. У яких роках були розроблені системи, що дозволяли створювати програми на мнемонічних позначеннях машинних команд?

  1. 40-х.

  2. * 50-х.

  3. 80-х.

  4. 70-х.

  5. 90-х.

 74. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. OnCreate

  2. Save project as

  3. File

  4. Control

  5. * Visible

 75. Як створити новий проект в Delphi?

  1. File-Open Project.

  2. Edit-New Project.

  3. * File-New Project.

  4. File-Save Project as.

  5. Edit-Select all.

 76. Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. ile.

  2. dit.

  3. pen.

  4. * tandard.

  5. емає жодної правильної відповіді.

 77. Виберіть палітру компонент Delphi.

  1. * Additional

  2. File

  3. Windows

  4. Edit

  5. Property

 78. Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. File

  2. Edit

  3. * Internet

  4. Open

  5. Windows

 79. Що з перечисленого є палітрою компонент Delphi?

  1. * Data Access

  2. Tools

  3. Open

  4. Edit

  5. Windows

 80. Що з перечисленого є палітрою компонент Delphi?

  1. Edit

  2. File

  3. * Decision Cube

  4. Open

  5. Intranet

 81. Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. Intranet

  2. Edit

  3. Open

  4. * QReport

  5. File

 82. Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. * Dialogs

  2. Edit

  3. Open

  4. Intranet

  5. Windows

 83. Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. indows.

  2. dit.

  3. pen.

  4. ile.

  5. * amples.

 84. Що належить до палітри компонент Delphi?

  1. * ActiveX

  2. Edit

  3. Open

  4. Windows

  5. File

 85. Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. * MedInfTraining

  2. Edit

  3. Open

  4. Windows

  5. File

 86. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. * ActiveControl

  2. File

  3. Save project as

  4. OnClick

  5. немає жодної правильної відповіді

 87. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. Control

  2. File

  3. Save project as

  4. OnClick

  5. * AutoScroll

 88. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. Save project as

  2. File

  3. Control

  4. OnClick

  5. * Cursor

 89. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. File

  2. Save project as

  3. Control

  4. * Enabled

  5. OnClick

 90. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. File

  2. Save project as

  3. Control

  4. * HorzScrollBar

  5. OnClick

 91. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. * Icon

  2. Save project as

  3. Control

  4. File

  5. OnClick

 92. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. * KeyPreview

  2. Save project as

  3. Control

  4. File

  5. OnClick

 93. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. nCreate.

  2. * enu.

  3. ontrol.

  4. ile.

  5. ave project as.

 94. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. nCreate.

  2. * osition.

  3. ontrol.

  4. ile.

  5. ave project as.

 95. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. nCreate.

  2. * caled.

  3. ontrol.

  4. ile.

  5. ave project as.

 96. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. OnCreate

  2. File

  3. * Control

  4. OnClick

  5. Save project as

 97. Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. nCreate.

  2. ile.

  3. ontrol.

  4. * isible.

  5. ave project as.

 98. Вкажіть, яка кількість закладок аркушів за замовчуванням відображається

  1. * 3

  2. 5

  3. 6

  4. 8

  5. 2

 99. Вкажіть, яка максимальна кількість стовпців може бути на аркуші

  1. 65536

  2. * 256

  3. 266

  4. 65563

  5. 257

 100. Вкажіть, яка максимальна кількість рядків може бути на аркуші

  1. * 65536

  2. 56

  3. 66

  4. 5563

  5. 67

 101. Файл в MSExcel називають…

  1. * Робочою книгою

  2. Документом

  3. Презентацією

  4. Аркушем

  5. Книгою

 102. Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка рядка електронної таблиці MS Excel:

  1. * 55

  2. АВ

  3. С2

  4. 2C

  5. 22S

 103. Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. АЯ

  2. ІП

  3. * LN

  4. A1

  5. 1A

 104. Скільки стовпців містить робочий листок Excel?

  1. 255

  2. 65536

  3. * 256

  4. 3

  5. необмежена кількість

 105. На перетині рядків і стовпців утворюються...

  1. діапазони комірок

  2. рядок формул

  3. * комірки

  4. робочі листки

  5. функції

 106. Діапазон комірок вказується у форматі:

  1. <комірка 1><комірка 2>

  2. (<комірка 1>-<комірка 2>)

  3. (<комірка 1><комірка 2>)

  4. <комірка 1>;<комірка 2>

  5. * <комірка 1>:<комірка 2>

 107. Для переміщення по електронній таблиці вниз на одну комірку необхідно натиснути:

  1. * Enter

  2. Tab

  3. Shift+Enter

  4. Shift+Tab

  5. F4

 108. Для переміщення по електронній таблиці вправо на одну комірку необхідно натиснути:

  1. Enter

  2. * Tab

  3. Shift+Enter

  4. Shift+Tab

  5. F4

 109. Для переміщення по електронній таблиці вверх на одну комірку необхідно натиснути:

  1. Enter

  2. Tab

  3. * Shift+Enter

  4. Shift+Tab

  5. F4

 110. Для переміщення по електронній таблиці вліво на одну комірку необхідно натиснути:

  1. Enter

  2. Tab

  3. Shift+Enter

  4. * Shift+Tab

  5. F4

 111. Щоб відредагувати вміст комірки потрібно натиснути:

  1. F5

  2. Tab

  3. * F2

  4. Shift+Tab

  5. F4

 112. Яку кількість символів тексту можна ввести в одну комірку?

  1. * 255

  2. 65536

  3. 256

  4. по ширині стовпця

  5. необмежена кількість

 113. Яка клавіша використовується для виділення декількох діапазонів комірок?

  1. Shift

  2. * Ctrl

  3. F2

  4. Shift+Tab

  5. F4

 114. Якщо текст для опції «Легенда» при побудові графіка був не заданий, то

  1. текст легенди не буде відображатись

  2. Excel відобразить повідомлення про помилку

  3. * програма Excel за замовчуванням текст легенди позначить «Ряд1, Ряд2 і т.д.»

  4. Excel пронумерує рядки даних, що відображаються у діаграмі, та позначить їх наступним чином «1,2, і т.д.»

  5. не має правильної відповіді

 115. Для чого призначено об’єкт «легенда» на діаграмі або графіку

  1. містить дані з таблиці, що відображаються на діаграмі

  2. відображає додаткові відомості про точки даних, які відображають значення комірок

  3. пояснювальний текст, що пов'язаний з осями діаграми

  4. * для визначення та відображення найменування рядка даних

  5. не має правильної відповіді

 116. Майстер діаграм Excel пропонує на вибір:

  1. * стандартні та нестандартні діаграми

  2. лише стандартні діаграми

  3. лише графіки

  4. роботу з вбудованими функціями

  5. не має правильної відповіді

 117. Для чого призначена вкладка «Заголовки» вікна майстра діаграм

  1. * призначена для введення та редагування найменувань осей координат та усієї діаграми

  2. для вводу надписів, які непов’язані з об’єктами

  3. для визначення підписів під кожною точкою діаграми або графіка
   следующая страница >>