Модуль І. Основи цитології та загальної ембріології Змістовий модуль Основи цитології - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Перелік питань для підсумкового контролю Модуль I змістовий модуль... 1 81.47kb.
Модуль Лексико-граматичні основи вивчення фармацевтичної та ботанічної... 17 1962.13kb.
1. Общие сведения о тв-модуле Назначение 1 57.82kb.
Кількість годин 1 33.7kb.
Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет... 2 629.93kb.
Вопросы по спецкурсу "Механика композитов" Осень 2012 г., Мгу мех-мат... 1 21.82kb.
Кількість годин 1 60.52kb.
1. Втуп. Освіта і виховання у Давні часи, в епоху Середньовіччя та... 1 33.59kb.
Вступ. Методи цитології. Клітина елементарна одиниця живого, одиниця... 1 25.52kb.
Календарний план факультативу «Основи веб-дизайну» для учнів 11-х... 1 37.87kb.
Знати структуру персонального комп’ютера, методику складання алгоритмів... 1 21.24kb.
Державний стандарт україни будівельні матеріали 5 758.22kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Модуль І. Основи цитології та загальної ембріології Змістовий модуль Основи цитології - страница №1/1

ПЕРЕЛІК ГІСТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ,

які необхідно діагностувати під час здачі модульних контролів


МОДУЛЬ І. Основи цитології та загальної ембріології

Змістовий модуль 1. Основи цитології

 1. Комплекс Гольджі в нейроцитах спинномозкового вузла. Імпрегнація сріблом

 2. Нейрофібрили в мультиполярних нейроцитах спинного мозку. Імпрегнація сріблом

 3. Включення глікогену в клітинах печінки. ШИК – реакція

 4. Жирові включення в клітинах печінки. Осмієва кислота

 5. Каріокінез рослинних клітин. Залізний гематоксилін


Змістовий модуль 2. Загальна та порівняльна ембріологія
 1. Овоцит зрілого фолікула (яєчник кішки). Гематоксилін-еозин


 2. Сперматозоїди морської свинки (мазок). Нігрозин, еозин
 3. Запліднена яйцеклітина аскариди. Залізний гаматоксилін

 4. Зародок на стадії первинної смужки. Залізний гематоксилін

 5. Зародок на стадії утворення нервової трубки, сомітів і хорди. Залізний гематоксилін

 6. Зародок курки на стадії тулубової та амніотичної складок. Залізний гематоксилін

 7. Пуповина людини.Гематоксилін – еозин

 8. Материнська частина плаценти людини. Гематоксилін – еозин

 9. Плідна частина плаценти людини. Гематоксилін – еозин


МОДУЛЬ ІІ. Загальна гістологія

Змістовий модуль 3. Гістологія загальних тканин

 1. Одношаровий плоский епітелій (мезотелій чепця). Імпрегнація азотистим сріблом

 2. Одношаровий циліндричний епітелій канальців нирки. Гематоксилін-еозин

 3. Одношаровий циліндричний багаторядний війчастий епітелій трахеї. Гематоксилін-еозин

 4. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій рогівки ока. Гематоксилін-еозин

 5. Перехідний епітелій сечового міхура. Гематоксилін-еозин

 6. Мазок крові людини. Забарвлення за Романовським

 7. Щільна сполучна тканина (сухожилок на поздовжньому зрізі). Гематоксилін – еозин

 8. Біла жирова тканина (тотальний препарат чепця). Судан III, гематоксилін

 9. Гіалінова хрящова тканина (поперечний зріз реберного хряща). Гематоксилін – еозин

 10. Еластична хрящова тканина (зріз вушної раковини). Орсеїн, гематоксилін – еозин

 11. Волокниста хрящова тканина (зріз міжхребцевого диска). Гематоксилін – еозин

 12. Пластинчаста кісткова тканина (зріз діа­фіза трубчастої кістки). Забарвлення за Шморлем

 13. Розвиток кістки на місці хряща. Гематоксилін – еозин


Змістовий модуль 4. Гістологія спеціальних тканин

 1. Гладенька м’язова тканина (зріз стінки сечо­вого міхура). Гематоксилін – еозин

 2. Поперечно-смугаста скелетна м’язова тканина (зріз язика). Залізний гематоксилін

 3. Хроматофільна субстанція в мультипо­лярних нейроцитах спинного мозку. Метиленовий синій

 4. Псевдоуніполярні клітини спинномозко­вого вузла. Гематоксилін – еозин
 5. Мієлінові нервові волокна. Осмієва кислота


 6. Безмієлінові нервові волокна. Гематоксилін – еозин

 7. Тільця Фатер-Пачіні в шкірі пальця людини. Гематоксилін – еозин


МОДУЛЬ ІІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія

Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем

 1. Поперечний зріз спинного мозку. Імпрегнація сріблом

 2. Кора великих півкуль головного мозку. Імпрегнація сріблом

 3. Мозочок. Імпрегнація сріблом
 4. Спинномозковий вузол. Гематоксилін – еозин


 5. Поперечний зріз нерва. Гематоксилін – еозин

 6. Передній відділ ока. Гематоксилін – еозин

 7. Задня стінка ока. Гематоксилін – еозин

 8. Аксіальний розріз завитки внутрішнього вуха. Гематоксилін – еозин

 9. Атрерія м’язового типу. Гематоксилін-еозин

 10. Артерія еластичного типу (аорта). Орсеїн

 11. Вена м’язового типу. Гематоксиліном-еозин

 12. Артеріоли, венули, капіляри. Гематоксилін-еозин

 13. Серце. Гематоксилін-еозин

 14. Вилочкова залоза. Гематоксилін-еозин

 15. Лімфатичний вузол. Гематоксилін-еозин

 16. Селезінка.Гематоксилін-еозин

 17. Гіпофіз. Гематоксилін – еозин

 18. Щитоподібна залоза. Гематоксилін – еозин

 19. Прищитоподібна залоза. Гематоксилін – еозин

 20. Надниркова залоза. Гематоксилін – еозин

 21. Шкіра пальця людини. Пікрофуксин, резорцинфуксин

 22. Шкіра з волоссям. Гематоксилін-еозин


Змістовий модуль 6. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів

 1. Трахея. Гематоксилін-еозин

 2. Легені. Гематоксиліном еозином

 3. Язик людини. Ниткоподібні та грибоподібні сосочки язика. Гематоксилін-еозин

 4. Язик людини. Листоподібні сосочки язика. Гематоксилін-еозин

 5. Розвиток зуба: емалевий орган. Гематоксилін-еозин

 6. Розвиток зуба: утворення дентину та емалі. Гематоксилін-еозин

 7. Привушна слинна залоза. Гематоксилін-еозин

 8. Під'язикова слинна залоза. Гематоксилін-еозин

 9. Стравохід /верхня третина/. Гематоксилін-еозин

 10. Перехід стравоходу в шлунок. Гематоксилін-еозин

 11. Дно шлунка. Гематоксилін-еозин

 12. Пілорична частина шлунка. Гематоксилін-еозин

 13. Дванадцятипала кишка. Гематоксилін-еозин

 14. Тонка (голодна) кишка. Гематоксилін-еозин

 15. Товста кишка. Гематоксилін-еозин

 16. Печінка свині. Ван-Гізон

 17. Підшлункова залоза. Гематоксилін-еозин

 18. Нирка. Гематоксилін – еозин

 19. Сечовий міхур. Гематоксилін – еозин

 20. Сім’яник. Гематоксилін – еозин

 21. Придаток сім’яника. Гематоксилін – еозин

 22. Передміхурова залоза. Гематоксилін – еозин

 23. Яєчник кішки. Гематоксилін – еозин

 24. Жовте тіло. Гематоксилін – еозин

 25. Матка кішки в період спокою. Гематоксилін – еозин

 26. Лактуюча молочна залоза. Гематоксилін – еозин